Clarence Thomas

Op 15 oktober 1991 bleek na stemming dat de Amerikaanse senaat akkoord was dat de Zwarte jurist Clarence Thomas toch beëdigd mocht worden tot lid van het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten. De toetreding van Thomas tot het hoogste Amerikaanse rechtscollege heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Al was het maar omdat Thomas het soort van karakter is dat Malcolm X in zijn tijd typeerde als een huis%&°$*. Anderzijds, voor menig Zwarte Amerikaan is “seeing Black faces in high places” een zaligmakend streven. Vanuit dat perspectief bekeken leek de benoeming van Thomas sowieso voor progressie te staan…

Clarence Thomas komt uit een overwegend Zwarte gemeenschap in de staat Georgia wiens eerste taal niet Amerikaans Engels was maar het Gullah (een taal met veel Afrikaanse invloeden ontwikkeld door Noord-Amerikaanse slaafgemaakten die in relatieve isolatie leefden). Thomas werd geboren in een straatarm gezin dat door zijn vader werd verlaten toen hij zeven jaar oud was. Maar zijn grootouders schoten te hulp en namen zijn opvoeding op zich. Dit gebeurde in een tijd van apartheidswetten en lynchpartijen. Echter, dankzij positieve discriminatie wist hij het toch te schoppen tot de prestigieuze Yale University. Op Yale was hij een middelmatige student en na afgestudeerd te zijn werkte hij o.a. als jurist voor het omstreden bedrijf Monsanto Chemical Company en bekleedde verschillende politieke en ambtelijke functies, maar nooit functies of posities die er echt uitschoten. Wel bouwde hij gedurende deze periode een reputatie op als uncle tom, waarmee hij zich uitstekend in de kijker heeft gespeeld bij de conservatieven. Desalniettemin was het erg opmerkelijk dat Thomas na een relatief onopvallende carrière in 1991 ineens voorgedragen werd door George Bush senior om toe te treden tot het Hooggerechtshof. Thomas zou burgerrechtenheld Thurgood Marshall (het eerste en enige Zwarte lid van het Hooggerechtshof) moeten vervangen.

Maar de stemming in de senaat om Thomas toe te laten tot het Hooggerechtshof werd uitgesteld toen een interview met zijn voormalige assistente Anita Hill met de FBI uitlekte naar de pers. Hill beschuldigde Thomas van seksuele intimidatie. Er volgde een hoorzitting om de senaat meer duidelijkheid te verschaffen. Een fascinerend bijeffect van deze op televisie uitgezonden hoorzitting was dat het grote publiek een ander deel van Zwart Amerika leerde kennen. Men was gewoon om basketballers en boksers te aanschouwen die zich van straattaal bedienden en over een beperkte woordenschat beschikten. Maar nu gaf voor de verandering de hogere Zwarte middenklasse acte de presence. Want de ene na de andere welbespraakte advocaat, professor, hoge ambtenaar, etc. verscheen in de getuigenbank. Maar het mocht uiteindelijk niet baten. Het lukte de Zwarte intelligentsia niet om Thomas uit het hooggerechtshof te weren. Met een nipte 52-48 stemde de senaat voor toelating van Thomas tot het Hooggerechtshof.

Thomas mocht zoals we hebben gezien naar Yale University dankzij positieve discriminatie. Daarnaast werd hij mede toegelaten tot het Hooggerechtshof omdat hij Zwart was, want men wenste dat een andere Zwart persoon Thurgood Marshall verving. Terwijl hij nimmer als advocaat had gewerkt. Hetgeen de middelmatige jurist Clarence Thomas wellicht wel de grootste profiteur van positieve discriminatie in de geschiedenis maakt. Maar wat wil het geval? Eenmaal hoog en droog in het Hooggerechtshof heeft hij positieve discriminatie te vuur en te zwaard bestreden.

De grote ironie wil dat Thomas als de ultieme profiteur van positieve discriminatie erin is geslaagd om de meerderheid van het Hooggerechtshof te overtuigen dat positieve discriminatie ongrondwettelijk is. Thomas heeft in het Hooggerechtshof dan ook altijd tegen positieve discriminatie gestemd. Volgens vele juristen is Brown vs Education, het arrest dat apartheid in het onderwijs verbood, de belangrijkste uitspraak van de 20e eeuw, maar Thomas heeft de zaak Brown dusdanig geherinterpreteerd dat het betreffende arrest nu juist tegen Zwart Amerika kan worden gebruikt. Thomas was de enige rechter die tegen een belangrijk aspect van de beroemde Voting Rights Act stemde met het argument dat Zwarte Amerikanen niet meer bevreesd hoeven te zijn dat hun stemrecht ontnomen wordt. Een Zwarte man had $14 miljoen toegekend gekregen omdat hij 18 jaar onschuldig in de gevangenis had gezeten. Toen de zaak bij het Hooggerechtshof kwam stemde Thomas tegen de toewijzing van die $18 miljoen, en omdat hij in de meerderheid was kon die onschuldig veroordeelde man dus alsnog naar zijn geld fluiten. Zo zouden we door kunnen gaan met voorbeelden verschaffen van de enorme schade die Clarence Thomas Zwart Amerika heeft toegediend, zowel voor als na zijn toelating tot het Hooggerechtshof.

De roep vanuit de Zwarte gemeenschap is doorgaans om meer Zwarte gezichten in hoge posities te kunnen aanschouwen, al was het maar om als voorbeeld en inspiratiebron te dienen voor de jeugd. Dat is zeer zeker belangrijk, maar tegelijkertijd zeker niet noodzakelijkerwijs zaligmakend. Net zo goed als positieve discriminatie alles behalve zaligmakend is, want het kan ook tegen een bevolking gebruikt worden, dat heeft Clarence Thomas zeer overtuigend bewezen. Zonder positieve discriminatie had de middelmatige jurist Clarence Thomas nooit en te nimmer de top van zijn vakgebied bereikt. De man is niet geselecteerd op basis van zijn kwaliteiten maar om zijn positionering. Een positionering die conservatief en racistisch wit Amerika ten zeerste aansprak. Er waren zelfs veel betere conservatieve Zwarte juristen voor handen, maar zelfs die werden doodleuk overgeslagen door de conservatieve regering Bush 41 ten faveure van openlijke white supremacy in blackface. Zo zie je maar: “some of them looking just like you!”

DJEHUTI-ANKH-KHERU

Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Geplaatst in The Grapevine Publications | Getagged , , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Clarence Thomas

Etnisch profileren

In artikel 1 van de Nederlandse grondwet staat het volgende: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.” Daar is geen woord Noord-Koreaans bij. Desalniettemin oordeelde de Nederlandse magistratuur op 22 september 2021 dat de Koninklijke Marechaussee onderscheid mag maken op etniciteit bij het zogenaamde MTV. Dat staat voor Mobiel Toezicht en Veiligheid. Populair gezegd, de Koninklijke Marechaussee heeft een fiat verkregen om etnisch te profileren.

Opmerkelijk is ook dat de uitspraak van de rechter in strijd is met het beroemde Hollende kleurling-arrest. Het betrof onrechtmatig verkregen bewijs. Een man van kleur rende op 14 oktober 1976 een berucht café in de rosse buurt van Amsterdam uit, een café dat bekend stond als hangplek van dealers en junkies. Surveillerende agenten vonden het verdacht dat die Zwarte man zich hardhollend vanuit het beruchte café uit de voeten maakte. Na hevig verzet wisten ze hem toch staande te houden en het was bingo: de man bleek inderdaad heroïne in bezit te hebben. Gesnapt met zijn hand in de koektrommel zou men wellicht denken. Echter, het hof deed de volgende historische uitspraak: “Het hof vindt dat er geen redelijk vermoeden van schuld is als een kleurling hard komt aanlopen uit de richting van een als drugscafé bekendstaande horecagelegenheid. De agenten hadden de man dus niet staande mogen houden en fouilleren. Het hof concludeert dat de vondst van de heroïne onrechtmatig is geweest. Dat de kleurling zich tijdens zijn arrestatie heeft verzet kan hem ook niet verweten worden, hij hoefde zich de aan hem trekkende agenten niet te laten welgevallen.”

Dus honderden jaren voordat het begrip etnisch profileren in zwang kwam in het Koninkrijk der Nederlanden had de Nederlandse wetgever in de grondwet verankerd dat het niet is toegestaan. Decennia voordat het anglicisme in Neerlands´ idioom integreerde had de Nederlandse rechter reeds keihard geoordeeld dat etnisch profileren onrechtmatig is. Het is de mensen in het blauw niet toegestaan om burgers zo maar staande te houden op grond van hun huidskleur. Dat blijkt uit zowel de grondwet als de jurisprudentie.

Ook in Europa heeft de zaak stof doen oplaaien. De Raad van Europa heeft in een brief geadresseerd aan de ministers Ollengren en Grapperhaus laten weten ernstig bezorgd te zijn over het etnisch profileren van de marechaussee: “De recente uitspraak toont niet alleen aan dat etnisch profileren nog steeds gebeurt in Nederland, het laat ook zien dat het rechtssysteem het ondersteunt en rechtvaardigt”, aldus rapporteur Momodou Malcolm Jallow. Er is altijd baas boven baas en wat betreft de rechtspraak is dat de Europese rechter. De brief van de Raad van Europa lijkt een wenk te zijn wat er met het vonnis van de Nederlandse rechter gaat gebeuren mocht hij zelfs in hoogste aanleg wederom noch de grondwet noch de jurisprudentie respecteren.

Maar Spong was spang. Mr. Gerard Spong behoort reeds decennia tot de top van de Nederlandse advocatuur en is tevens een bekende tv-persoonlijkheid. Spong noemt het een afgrijselijke uitspraak die etnisch profileren ten onrechte legitimeert. Het is een onjuiste rechtstoepassing waarbij geprobeerd wordt om art. 1 te omzeilen. Bij een lokaal Rotterdams radiostation antwoordde de strafpleiter na een vraag of de rechters wellicht niet op de hoogte zijn van artikel 1 dat er geen sprake kan zijn van een vergissing omdat Nederlandse rechters artikel 1 van de grondwet verdomd goed kennen, maar het proberen te omzeilen door te verwijzen naar een vermeende rechtvaardiging. Spong ging zelfs zover om te beweren dat rechters mensen van kleur af en toe de klos laten zijn vanuit “een oude koloniale gedachte dat gekleurde mensen minder goed zijn dan witte mensen”, omdat volgens hem merkwaardige gerechtelijke uitspraken anders niet te verklaren zijn die toestaan dat mensen op grond van hun huidskleur eruit gepikt worden.

Omgekeerd zou men uit de uitspraak kunnen afleiden dat wit privilege door de rechter is gelegitimeerd. Blijkbaar kan je wit zijn en er minder verzorgd bijlopen maar moet je met rust gelaten worden door de uitvoerende macht sec omdat je wit bent. Want een Nederlander is volgens de rechter wit. Ter verduidelijking, het ging in deze dus om het Eindhovense gemeenteraadslid Mpanzu Bamenga (D66), die na geland te zijn op Eindhoven Airport door de marechaussee uit de rij werd gehaald omdat ze hem aanzagen voor een Nigeriaanse mensensmokkelaar. Maar het was niet de eerste keer dat Bamenga extra in de smiezen werd gehouden door de douane omwille van zijn in de ogen van de autoriteiten onorthodoxe huidskleur voor een Nederlands staatsburger. Om hier wat tegen te doen spande hij samen met de organisaties Control Alt Delete, Radar, het Juristen Comité Nederland en nog een andere burger een zaak aan. Maar de rechter sprak dus geen recht maar sprak recht wat krom is.

Spong verwoordde het ongenoegen van velen. Want met name in de multiculturele samenleving is er met verbijstering gereageerd op betreffende uitspraak. Desalniettemin is deze kolonialistische uitspraak overschaduwd door de protesten tegen de medische apartheid die onlangs door de Nederlandse regering is ingevoerd. Ook hiertegen zijn er rechtspraken aangespannen en ook in die zaken oordeelde de rechter dat medische apartheid toegestaan is in Nederland. We lijken dus een trend te kunnen bespeuren bij de Nederlandse trias politica waarbij men het ongelijk behandelen van burgers tracht te legitimeren en normaliseren.

DJEHUTI-ANKH-KHERU

Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Geplaatst in The Grapevine Publications | Getagged , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Etnisch profileren

Rutte slachtoffer van eigen wanbeleid?

De Nederlandse pers besteedt er niet of nauwelijks aandacht aan, maar de best tegen covid-19 gevaccineerde landen ter wereld zijn momenteel de grootste brandhaarden. De belofte was dat bij een hoge vaccinatiegraad het virus onder controle zou komen zodat men weer terug zou kunnen naar het oude normaal. Wel, de feiten zijn dat in Israël en Singapore het virus weliger tiert dan ooit tevoren, heviger dus dan voor de vaccinatie. Terwijl Klaus Schwab´s braafste jongetjes van de klas Israël en Singapore opnieuw strenge maatregelen invoerden schrapte Noorwegen juist de laatste coronamaatregelen op 24 september jongstleden, hetgeen Denemarken al op 10 september had gedaan.

Alhoewel de situatie in goed gevaccineerde landen als Israël en Singapore sterk suggereert dat het middel erger is dan de kwaal blijven de Nederlandse autoriteiten vaccins omarmen als zijnde de panacee. I.p.v. alle alarmbellen te laten rinkelen. Zo kon het geschieden dat op 25 september 2021 medische apartheid werd ingevoerd in Nederland ten koste van de ongevaccineerden, ondanks dat de vaccinatiegraad in Nederland vergelijkbaar is met Scandinavië (om deze maal voor argument’s sake maar te zwijgen over de ellende in Israël en Singapore).

Opvallend is dat staatssecretaris Mona Keijzer uit de school klapte op de dag dat de medische apartheid in Nederland van kracht ging. Ze gaf in een welbekend landelijk ochtendblad aan niet achter de medische apartheid te staan. Mark Rutte en Hugo de Jong waren not amused. Onmiddellijk werd Keijzer de deur gewezen door de premier. Er volgde een afscheidsbrief van de staatssecretaris. Wat menigeen opviel is dat Keijzer in haar afscheidsbrief verwees naar een zeker G2-systeem: “Het langzaam overgaan naar een situatie dat je alleen nog ergens binnen mag met een vaccinatiebewijs of een herstelbewijs (dat na 6 maanden verloopt), het zogenaamde G2-systeem, is onnodig en niet proportioneel.” Waarbij Keijzer de bevolking van Nederland dus ogenschijnlijk wenkte voor de ware plannen van het kabinet Rutte op korte termijn: de medische apartheid gaat verscherpt worden! Wat nog meer voeding geeft aan deze gedachte is dat Hugo de Jonge inmiddels miljoenen vaccins heeft ingekocht om Nederland ook in 2022 en 2023 van injecties te voorzien. Hetgeen suggereert dat vaccineren de komende jaren structureel beleid blijft van de Nederlandse overheid. Gebeurt dit alles om uiteindelijk te voldoen aan het lange termijn doel dat op papier is gezet door Klaus Schwab? Is The Great Reset 2030 dan toch de horizon van de regering Rutte?

Vlak na het weekend werd ineens naar buiten gebracht dat Rutte bedreigd werd door de Mocro maffia en daarom beveiliging gaat krijgen. Dit lijkt allemaal wel heel toevallig, dat Rutte vlak na het ontslag van Keijzer in een underdogpositie kruipt. Veel mensen doorzagen dan ook wel dat dit een ordinaire afleidingsmanoeuvre was van de storm van kritiek die los zou barsten vanwege het oneigenlijke ontslag van Keijzer. Want zoals een bekend Amerikaans president eens zei: “In de politiek gebeurt niets bij toeval!” Want de premier van Nederland wordt sowieso goed beveiligd. Ook al laat hij het uit propaganda-overwegingen gaarne lijken alsof hij dagelijks open en bloot naar huis fietst.

Los van het voorgaande, stel voor dat er deze maal niet gelogen wordt vanuit kamp Rutte en dat de premier daadwerkelijk serieus bedreigd wordt door zware drugscriminelen, is hij dan niet gewoon slachtoffer van zijn eigen neoliberale wanbeleid? Het Europees Parlement nam in maart 2019 voor het eerst in de geschiedenis een resolutie aan die erkende dat er ook binnen de grenzen van de EU-belastingparadijzen zijn, waaronder Nederland. Hetgeen maar aangeeft hoe ernstig het neoliberale beleid van Rutte uit de klauwen is gelopen. Opmerkelijk, aangezien de EU de gewoonte heeft belastingparadijzen buiten de EU op de vingers te tikken, terwijl Nederland als één van de grootste belastingparadijzen ter wereld (tot voor kort) altijd buiten schot bleef.

Maar nu komt het, belastingparadijs en witwasparadijs is in feite hetzelfde. De beroemde Italiaanse journalist Roberto Saviano verkondigt reeds jaren dat Nederland één van de misdadigste landen ter wereld is omdat het de deur wagenwijd open heeft gezet voor de internationale misdaadgemeenschap om hun geld wit te wassen. Zo schreef hij: “Iedereen wil met de mocro-maffia samenwerken en weet je waarom? Als je denkt aan de haven Rotterdam, waar altijd al vrachten cocaïne omgaan, heb je het mis. Het komt door het witwassen.” En: “Een systeem dat niet vatbaar is voor verandering, en een regering die zich hier niet verantwoordelijk voor voelt is een medeplichtige regering.” Dus Rutte heeft met het creëren van een neoliberaal belastingklimaat niet slechts allerlei buitenlandse ondernemingen aangetrokken, maar ook de internationale maffia!

Traditioneel wordt Rutte beloond door de masochistische Nederlandse kiezer voor zijn wanbeleid. Zelfs nu staat Rutte bovenaan in de peilingen. Toch wenst de demissionaire premier geen nieuwe verkiezingen. Waarom niet? Het onnozele Nederlandse publiek weet het wellicht niet, doch de premier weet gerust wel hoe de zaken ervoor staan in landen als Israël en Singapore en het lijkt niet onwaarschijnlijk dat de situatie in die landen het voorland is van Nederland. De voorbereidingen voor de verkiezingen gaan enige maanden vergen, wat als rond verkiezingstijd een volgende coronagolf uitbreekt in het goed gevaccineerde Nederland? Zelfs het hondstrouwe Rutte-electoraat zou dan zelfs kunnen gaan twijfelen aan de pathologische leugenaar. Waardoor Rutte electoraal slachtoffer zou worden van zijn eigen wanbeleid. Dus daarom is hij dolblij dat hij lijkt te kunnen gaan formeren met Kaag voordat de pleuris uitbreekt.

DJEHUTI-ANKH-KHERU

Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Geplaatst in The Grapevine Publications | Getagged , , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Rutte slachtoffer van eigen wanbeleid?

Klaus Schwab

Dat liegen dat het gedrukt staat voor Mark Rutte net zo´n natuurlijke handeling is als ademhalen mag zo langzamerhand genoegzaam bekend zijn. Ondanks dat hij verscheidene malen publiekelijk keihard is ontmaskerd blijkt hij erg hardleers te zijn. Zo werd premier Pinokkio enige tijd geleden opnieuw genadeloos met zijn lange neus op de feiten gedrukt. Weliswaar door een Kamerlid van een omstreden partij, maar zelfs de duivel heeft soms gewoon een punt. Het betreffende Kamerlid stelde een vraag over het boek The Great Reset van meneer Klaus Schwab, een man die voor aanvang van de coronapandemie onbekend was buiten elitaire kringen, maar wiens naam inmiddels menigeen wel voorbij heeft zien komen. Zelfs al noemt de mainstream media zijn naam liever niet. Rutte loog schaamteloos dat hij het boek van Schwab niet kende, maar hij moest met de billen bloot toen het betreffende Kamerlid vervolgens verwees naar een brief van Rutte aan Schwab waarin Rutte bedankte voor de ontvangst van het boek en hem bovendien complimenteerde met de inhoud. Maar wie is die Klaus Schwab eigenlijk en waarom is er de laatste tijd zoveel over hem te doen?

Klaus Schwab is de zoon van Eugen Schwab en Marianne Schwab-Rothschild (!). Schwab senior was in de jaren ´30 directeur van Escher Wyss, een Zwitsers bedrijf dat turbinetechnologie produceerde voor hydro-elektrische dammen maar evenzo onderdelen van vliegtuigen bestemd voor de Luftwaffe. De nazi´s waren blijkbaar content met de producten van Escher Wyss want de onderneming werd de status van Musterbetrieb (modelbedrijf) toebedeeld. Echter, Escher Wess was eveneens betrokken bij de ontwikkeling van een Duitse atoombom. Daarnaast maakte het tijdens de oorlog gretig gebruik van buitenlandse dwangarbeiders.

Schwab junior is ten eerste een Duitse ingenieur en econoom. Hij heeft gestudeerd aan de ETH Zurich (Zwitserland), de Universiteit van Freiburg (Zwitserland), maar eveneens in de VS op Harvard, alwaar hij de protegé werd van niemand minder dan Henry Kissinger. Van 1972 tot 2003 was Schwab professor aan de Universiteit van Geneve.

In 1967 ging ook Schwab junior werken voor Escher Wyss (tegenwoordig Sulzer-Escher-Wyss). Inmiddels is door de Zwitserse autoriteiten naar buiten gebracht dat Sulzer-Escher-Wyss vanaf de jaren zestig (toen Klaus Schwab in de raad van bestuur zat) het apartheidsregime te Zuid-Afrika meehielp om nucleaire wapens te creëren. Waarmee het bedrijf resolutie 418 van de VN Veiligheidsraad schond. Dit kan als opmerkelijk worden bestempeld aangezien Schwab met zijn WEF reeds vijftig jaar streeft naar een kernwapenvrije wereld.

Als onbekende academicus met slechts een paar jaar bestuurlijke ervaring richtte hij (ogenschijnlijk) vanuit het niets het World Economic Forum (WEF) op. Met de oprichting van het WEF verrichtte Schwab een klein wonder in 1971, maar wetende dat hij een telg is uit de familie Rothschild en Kissinger als mentor had kunnen we dit wondertje in perspectief plaatsen. Want dit WEF kende een vliegende start: reeds bij de eerste bijeenkomst waren 444 managers uit 31 landen aanwezig en sindsdien is het WEF alleen maar krachtiger en machtiger geworden. Werden in eerste instantie voornamelijk captains of industry gerekruteerd, later o.a. ook politici, journalisten en beroemdheden. Het WEF is vooral bekend van de jaarlijks bijeenkomst in Davos van de rijken en machtigen der aarde. Waarvan wel gezegd is dat het is uitgegroeid tot de openbare tak van de Bilderberg groep.

Belangrijker nog, het WEF is zich gaan opwerpen als institutie die toekomstige leiders opleidt. Zo is er in 2005 een jongerenafdeling van het WEF opgezet genaamd Young Global Leaders die een leiderschapscursus verzorgt voor mensen onder de 40. In 2012 kwam daar nog Global Shapers bij voor mensen onder de 30. Wie deze leiderschapscursussen allemaal heeft gevolgd is niet altijd met zekerheid te zeggen aangezien de alumni er niet mee te koop lopen. Wel bekend is dat de alumni elkaar regelmatig blijven ontmoeten. Op die manier is het WEF een hechte gemeenschap van mondiale leiders aan het kneden die met één mond spreekt (voor zover die hechte gemeenschap van leiders niet al bestond). Dit zou dan mede verklaren hoe het mogelijk is dat alle Westerse leiders aangaande covid-19 hetzelfde beleid voeren. Is ze allemaal ingefluisterd door het WEF van Klaus Schwab.

Het thema van de 50e bijeenkomst van de WEF was dus the Great Reset. Klaus Schwab betoogde aldaar dat de coronapandemie een kans is voor de mensheid om de wereld revolutionair te hervormen, zodat de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN in 2030 behaald gaan worden. Dit zou dan moeten gebeuren onder auspiciën van de private sector (die de problemen juist heeft veroorzaakt). Echter, critici hebben erop gewezen dat Schwab een wolf in schaapsvacht is. Zijn ideeën worden weliswaar in alle redelijkheid gepresenteerd, maar dat die great reset ten koste zal gaan van de welvaart en vrijheid van individuele burgers die niet behoren tot de extreem rijken en machtigen: de meeste banen zullen verdwijnen en individuele burgers hun eigendommen verliezen. De burgers zullen in grote mate afhankelijk worden van de overheid en middels kunstmatige intelligentie straf in de gaten worden gehouden.

De vraag die gesteld dient te worden is of een vos zowel zijn haren als zijn streken kan verliezen. Klaus Schwab en zijn familie hebben in het verleden gecollaboreerd met zeer dubieuze regimes zoals Nazi-Duitsland en apartheid Zuid-Afrika. We weten hoe de ʽhervormingenʼ van deze regimes hebben uitgepakt. Desalniettemin, we kunnen er moeilijk omheen dat momenteel overal ter wereld politici dansen naar de pijpen van Klaus Schwab.

DJEHUTI-ANKH-KHERU

Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Geplaatst in The Grapevine Publications | Getagged , , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Klaus Schwab

Misinformatie van de schwabbies

Als we de mainstream media mogen geloven is misinformatie momenteel de grootste plaag die Nederland teistert. Covid-19 zou in principe reeds beteugeld zijn door het vaccin. Maar misinformatie over covid-19 zou dat proces weer frustreren. Met name de welbekende Engel die gedemoniseerd is tot nationale bengel wordt gezien als de grote Satan achter de misinformatie te lande. Als hij zijn zin krijgt dan wordt Nederland hel op aarde is het sentiment in de msm. ʽDe bengelʼ counterde op zijn beurt weer met zoveel woorden dat de regering Rutte reeds een hel op aarde heeft gecreëerd in de polder middels volstrekt onnodige vrijheid ontnemende maatregelen.

Nu we het toch over het verspreiden van misinformatie hebben, er zit natuurlijk ook een fietsfanaat in het torentje die niet misselijk is van het verspreiden van misinformatie. Als het bestrijden van misinformatie prioriteit geniet, waarom bestrijdt de pers de torenhoge misinformatie die al meer dan een decennium vanaf het torentje wordt geschreeuwd niet net zo fanatiek als ʽde bengelʼ? Want waarom wordt ʽbengelʼ als afgestudeerde biochemicus veroordeeld omdat dansen zijn passie is maar mag een fietsfanaat wel ongestoord in het torentje voor politicus blijven spelen?

Een parlementaire ondervragingscommissie liet Nederland eind 2020 kennismaken met het begrip Rutte doctrine. De doctrine houdt in dat interne discussies tussen ambtenaren onderling en met bewindspersonen, van de premier niet gedeeld mogen worden met journalisten en met de Tweede Kamer. Waaruit dus volgt dat pers, publiek en politiek structureel gemisinformeerd worden door de fietsfanaat in het torentje. Populair gezegd waakt Rutte voor snitches eensgelijk een maffia peetvader. Resultaat was wel dat het aantal incidenten waarbij de Kamer onjuist of onvolledig geïnformeerd werd, met 65% toenam onder de kabinetten Rutte ten opzichte van de kabinetten Kok en Balkenende. In die atmosfeer van structurele misinformatie kon de toeslagenaffaire compleet uit de hand lopen.

Meer recentelijk werd de pathologische leugenaar Rutte door een Kamerlid met zijn hand in de koektrommel betrapt op het verspreiden van misinformatie. Het Kamerlid vroeg aan Rutte hoe hij de inhoud van een boek genaamd The Great Reset van Klaus Schwab beoordeelt. Rutte antwoordde dat hij betreffend boek niet kent. Waarop het Kamerlid in kwestie verwees naar een brief van Rutte aan Schwab geadresseerd waarin diezelfde Rutte de heer Schwab bedankte voor het ontvangen van het boek en hem zelfs complimenteerde met de inhoud!

Op deze manier verschaffen Rutte en co aan de lopende band misinformatie, informatie dus die aantoonbaar niet klopt. Of het nu komt omdat ze doelbewust onwaarheden debiteren en dus liegen, of omdat door dementie hun geheugen hen continu in de steek laat is irrelevant: beiden zijn ernstige uitingen van incompetentie. Let op, we zeggen Rutte en co, want Rutte´s partner in crime, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge, heeft evenzo van het verspreiden van misinformatie een ongezonde sport gemaakt.

Zowel Rutte als de Jonge hebben te pas en te onpas gedebiteerd dat de mensen woonachtig in Nederland nimmer verplicht noch gedwongen zouden worden om zich te laten vaccineren, ook niet indirect. Het staat allemaal op tape. Sterker nog, er is op 28 oktober 2020 een door Azarkan ingediende motie aangenomen. Deze motie verbiedt de vaccinatieplicht en is nota bene ondersteund door het CDA van Hugo de Jonge. Dit alles beletten Rutte en co er niet van om op 14 september 2021 een draai te maken van 180°: vanaf 25 september is een QR-toegangsbewijs voor horeca, musea, bioscopen en sportevenementen noodzakelijk. Dus zonder bewijs gevaccineerd of getest te zijn geen toegang. De officiële ratio hierachter is dat momenteel negen van de tien coronapatiënten die nu in het ziekenhuis belanden niet gevaccineerd zijn. Maar insiders hebben gelekt dat daar niets over te zeggen valt aangezien de ziekenhuizen dit helemaal niet bijhouden. Mochten die insiders gelijk hebben dan zou dit dus de zoveelste maal zijn dat Rutte en co schaamteloos misinformatie verspreiden.

Ondertussen wordt steeds duidelijker dat die vaccins alles behalve zaligmakend zijn. Israël was het eerste land ter wereld dat in grote mate gevaccineerd was. Juist uit dat land komen er momenteel hele verontrustende berichten over een coronapandemie die een spectaculaire come back heeft gemaakt. Zweden nam relatief weinig maatregelen en uitgerekend daar is corona relatief goed onder controle. Het ironische is dat Zweden inmiddels de grenzen gesloten heeft voor mensen uit Israël vanwege de coronapandemie die aldaar momenteel welig tiert. Merkwaardig is dat de Nederlandse media opvallend weinig aandacht besteden aan de pandemie die het gevaccineerde Israël momenteel teistert. Curieus is ook dat de Nederlandse autoriteiten geen lering wensen te trekken uit de situatie in Israël en dus vraagtekens gaan zetten bij het eigen vaccinatiebeleid (kunnen we wellicht meer leren van Zweden dan van Israël?).

Inmiddels kan gesteld worden dat Rutte en de Jonge gewoon een internationale trend volgen. In tal van landen zijn de laatste tijd coronapaspoorten ingevoerd. Voor mensen die dit bewijs gevaccineerd te zijn ontberen is de samenleving (grotendeels) gesloten. In landen als Frankrijk en Australia brak na invoer de pleuris uit. Men kan nu daarom absoluut niet verbaasd zijn als Rutte en de Jonge vandaag of morgen met een wet komen ter invoering van een absoluut coronapaspoort. Want inmiddels weet iedereen van Mark en Hugo: beloftes uit het verleden bieden geen garantie voor het heden. Dus wiens misinformatie is kwalijker, dat van de wappies of dat van de schwabbies (volgelingen van Klaus Schwab)?

DJEHUTI-ANKH-KHERU

Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Geplaatst in The Grapevine Publications | Getagged , , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Misinformatie van de schwabbies

De Denis Sassou-Nguesso Universiteit

De Republiek Congo-Brazzaville (niet te verwarren met het voormalige Zaïre) kende reeds een universiteit, nl. de Marien Ngouabi universiteit, gesticht in 1971, als bekroning op de onafhankelijkheid van het land. Want een zichzelf respecterend onafhankelijk land wil natuurlijk over een eigen universiteit beschikken. Maar in de loop der decennia is men er wel achter gekomen dat het hebben van een ʽeigenʼ universiteit niet zaligmakend is. Want hoe ʽeigenʼ is een Afrikaanse universiteit eigenlijk als het onderwijs eurocentrisch is en de vaardigheden van de afgestudeerden niet aansluiten bij de behoeftes van het land? Het gevolg hiervan is dat opvallend veel alumni van Marien Ngouabi werkloos eindigen. Bovendien, de universiteit was compleet uit haar voegen gegroeid: het kent 35.000 studenten terwijl het gebouwd was voor slechts 600 studenten. Kortom, alle reden om een nieuwe universiteit te stichten. Hetgeen onlangs dus is geschied onder auspiciën van niemand minder dan de Afrikaansgecentreerde egyptoloog, linguïst, filosoof, etc, dr. Theophile Obenga…

Met uitzondering van België hebben alle koloniale mogendheden mensen uit de koloniën aan universiteiten laten studeren. Dat was niet noodzakelijkerwijs een daad van uit altruïsme, aangezien het doel was om een plaatselijke elite te creëren die trouw was aan de desbetreffende koloniale mogendheid. Of voormalige koloniale overheerser, want nadat het kolonialisme officieel ten einde kwam ging dit proces gewoon door, sterker nog, het werd uitgebreid. Zo namen tijdens de koude oorlog zowel de VS als de Sovjet-Unie deze politiek over. In de Sovjet-Unie werd daar zelfs een speciale universiteit voor gesticht, welke later omgedoopt is tot de Patrice Lamumba universiteit.

Koloniale mogendheden creëerden dus doelbewust een plaatselijke elite die de wereld bekeken door de ogen van de (voormalige) kolonisator (ieder belangrijk persoon in de geschiedenis, van Aristoteles tot Einstein, was wit), hetgeen dus tot uiting kwam in hun handelen. Frankrijk is enerzijds het succesvolste geweest in het creëren van kolonialistische plaatselijke elites. Anderzijds zijn juist uit de Francofone wereld verschillende grootse antikolonialistische denkers voortgekomen. Wellicht het beroemdste voorbeeld is psychiater Frantz Fanon (Peau noire, masques blancs). Maar men kan ook denken aan egyptoloog Cheikh Anta Diop (Nation nègres et cultures) en zijn protegé Theophile Obenga. Doch ook Zwarte Amerikaanse denkers hebben geschreven over het knechten van de geest middels onderwijs. Zo sprak W.E.B. DuBois over een dubbel bewustzijn. Historicus Carter G. Woodson noemde het probleem weer miseducation in zijn gelijknamige boek.

Los van de Zwarte antikolonialistische denkers hebben eveneens mondstukken van de machthebbers het belang van kolonialistische indoctrinatie erkend. Het wordt als noodzakelijk instrument beschouwd om onderworpen volkeren in hun lot te laten berusten. Zo schreef Zbigniew Brzezinski, ideoloog van het Anglo-Amerikaanse imperium, in zijn boek The Great Chessboard: “Het Overzeese Britse Rijk werd aanvankelijk verworven door een combinatie van exploratie, handel en verovering. Maar net als haar Romeinse en Chinese voorgangers of haar Franse en Spaanse rivalen, ontleent het ook een groot deel van haar blijvend vermogen aan de perceptie van Britse culturele superioriteit. Die superioriteit was niet alleen een kwestie van subjectieve arrogantie van de kant van de heersende imperialistische klasse, maar was een perspectief dat door veel van de niet-Britse onderdanen werd gedeeld…Culturele superioriteit, met succes bevestigd en stilletjes toegegeven, had tot gevolg dat de noodzaak om te vertrouwen op grote aantallen strijdkrachten om de macht van het centrum van het imperium te behouden, werd verminderd.”

Met andere woorden, gekoloniseerde volkeren kunnen pas echt vrij zijn als hun geest bevrijd is van kolonialisme. Dat wetende heeft Congo-Brazzaville onlangs wellicht een waarachtige stap richting bevrijding gezet. Dr. Theophile Obenga heeft president Denis Sassou-N´Guesso weten te overtuigen om een nieuwe universiteit te bouwen die daadwerkelijk voldoet aan de behoeften van de republiek Congo in het bijzonder maar tevens Afrika in het algemeen. Zo kon dus op 5 februari 2021 de Denis Sassou-N´Guesso Universiteit geopend worden te Kintélé in aanwezigheid van vier Afrikaanse staatshoofden met Theophile Obenga als voorzitter van de Raad van Bestuur. De bedoeling is dat de nieuwe universiteit— welke gefinancierd wordt door de regering van de republiek Congo—uiteindelijk 30.000 studenten zal tellen en een Pan-Afrikaans instituut wordt dat de meest veelbelovende studenten uit gans Afrika zal gaan aantrekken om zichzelf en het continent te gaan verrijken met hoogwaardige vaardigheden gerelateerd aan wetenschap en techniek. Waarmee het instituut tevens als een instrument van Afrikaanse integratie zal dienen.

Of dit ambitieuze project zal slagen in haar doelstellingen is natuurlijk altijd afwachten. Kolonisator Frankrijk gaat zoals we weten letterlijk over lijken om haar belangen in Afrika te verdedigen en Frankrijk heeft natuurlijk totaal geen belang bij mensen die zich mentaal bevrijden van het juk van het kolonialisme. Wees dus niet verbaasd voor pogingen tot manipulatie. Desalniettemin, wat wel veelbelovend is is dat niemand minder dan dr. Theophile Obenga vanaf het prille begin nauw bij het project betrokken is. Een man die levenslang gestreden heeft tegen eurocentrische geschiedvervalsing en samen met Cheikh Anta Diop in 1974 de eurocentrische academische wereld verbijsterde door de beste Westerse en Arabische egyptologen schaakmat te zetten in een legendarisch debat over de etnische achtergrond van de klassieke Egyptenaren. So much for the myth of white supremacy. Het is voor Afrika natuurlijk van het grootste belangrijk dat dit project slaagt want de Denis Sassou-N´Guesso Universiteit kan als model gaan dienen voor universiteiten in de rest van Afrika en ver daarbuiten, waardoor Afrika en haar diaspora zichzelf wellicht toch mentaal kunnen gaan bevrijden van het kolonialisme.

DHEHUTI-ANKH-KHERU

Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Geplaatst in The Grapevine Publications | Reacties uitgeschakeld voor De Denis Sassou-Nguesso Universiteit

Critical Race Theory

Zelfs bij populistisch rechts in Nederland zijn de alarmbellen reeds afgegaan over een ʽpandemieʼ in aankomst. Dan hebben we het dus niet over een nieuwe variant van corona, maar over de ʽideologische pandemieʼ genaamd Critical Race Theory (CRT). CRT is koren op de molen van bijvoorbeeld de openlijk xenofobe omroep Ongehoord Nederland die er reeds een zeer onheilspellend geluid over heeft laten horen in haar reportages. De boodschap is dat alles uit de kast gehaald dient te worden om CRT van de scholen te weren. Tot recentelijk genoot CRT buiten de academische wereld eigenlijk weinig bekendheid. Maar mede door de grootschalige BLM-protesten is dat veranderd…

In de jaren ʼ90 irriteerde de eurocentrische wereld zich mateloos aan een andere ʽideologische pandemieʼ. Een perspectief op de geschiedenis die afrifobe witte Amerikaanse en Britse intellectuelen (en hun Zwarte proxies) met veel dedain Afrocentrisme noemden. Dat was indertijd het euvel dat te vuur en te zwaard bestreden werd om met wortel en tak uit het onderwijssysteem verwijderd te krijgen. Niet dat Afrikaansgecentreerdheid inmiddels compleet van de radar is verdwenen, maar het meest acute geachte gevaar heet tegenwoordig dus CRT.

Maar wat is CRT eigenlijk? Het huidige CRT is een complex geheel aan ideeën waarbij men niet raar moet opkijken dat de ene gezaghebbende auteur de andere radicaal tegenspreekt. CRT werd in de jaren ´70 ontwikkeld door rechtsgeleerden die van mening waren dat het Amerikaanse rechtssysteem niet werkte voor Zwarte Amerikanen. De burgerrechtenbeweging had successen geboekt, maar in de jaren ´70 en ´80 kwamen die tot stilstand, of werden zelfs teruggedraaid. Rechtsgeleerden, advocaten en activisten begonnen zich te realiseren dat er een nieuwe aanpak vereist was om de subtielere vormen van racisme te bestrijden en in die atmosfeer ontstond dus CRT. De pioniers van CRT waren Derrick Bell, Alan Freeman en Richard Delgado.

Het oorspronkelijke CRT vroeg zich dus hardop af of het ʽkleurenblindeʼ Amerikaanse rechtssysteem wel werkte. Volgens de wet is iedereen gelijk. Maar ondanks dat iedereen voor de wet gelijk zou zijn hebben Zwarte Amerikanen op vele gebieden een achterstandspositie. Dat kan twee dingen betekenen: 1) Er is genetisch simpelweg iets mis met Zwarte Amerikanen waardoor ze als groep onmogelijk vooruit kunnen komen. 2) Er is iets fundamenteels mis met het rechtssysteem. Racisten zullen natuurlijk uitgaan van het eerste. Maar volgens CRT is er juist iets fundamenteels mis met het rechtssysteem. Iedereen gelijk verklaren voor de wet is niet genoeg. Er zijn namelijk 1001 manieren om binnen de grenzen van de wet systematisch racisme in stand te houden. Denk bijvoorbeeld maar aan het crypto-racistische prison-industrial-complex.

In de loop der tijd is CRT steeds breder geworden: er ontwikkelde een Aziatisch Amerikaanse factie, een Latino Amerikaanse factie, een LHBTI-factie, een moslimfactie en een inheems Amerikaanse factie. Maar er is tussen CRT-geleerden ook hevige discussie. De grondleggers van CRT zagen racisme als het onvermijdelijke gevolg van de exploitatie van mensen van kleur: kolonialisme en slavernij zorgden voor een hiërarchie gebaseerd op huidskleur, die tevens bepaalt wie de meeste sociale status en privileges heeft en de beste banen en posities verkrijgt. Tevens zal de heersende groep de onderworpen groep standaard demoniseren om de exploitatie van de onderworpen groep naar de buitenwereld toe te rechtvaardigen en de eigen gewetenswroeging te sussen. Uitgaande van de premisse dat racisme diep in de samenleving is verankerd zagen de grondleggers van CRT racisme niet zo maar uit zichzelf verdwijnen. Want zowel rijke als arme witte mensen profiteren ervan. De rijke mensen materieel en de armen psychologisch (superioriteitsgevoel op basis van huidskleur).

Maar toen CRT in de loop van de jaren ´90 voet aan de grond kreeg in de academische wereld werd de beweging tevens gekaapt door een nieuwe idealistische stroming CRT-geleerden die meenden dat racisme eenvoudig opgelost kon worden door de racistische beeldvorming te corrigeren en politiek correct taalgebruik te promoten. De grondleggers van CRT zijn het ermee eens dat beeldvorming en taal belangrijk zijn maar menen desondanks dat racisme te diep in de samenleving geworteld is om te stellen dat een gezuiverde beeldvorming en taal de panacee is tegen racisme. De groep van idealistische CRT-geleerden, met als blikvanger Kimberlé Crenshaw (grondlegster van het intersectionaliteit) heeft reeds begin deze eeuw dus de strijd gewonnen. Dat kwam omdat hun projecten massaal zijn gefinancierd door the powers that be omdat hun ideeën het minst bedreigend waren voor de status quo. Wat dus inhoudt dat CRT iets anders is geworden. Het lijkt gedegenereerd te zijn tot gecontroleerde oppositie.

Er is dus zeker reden om het huidige CRT te bekritiseren. Alleen doet de conservatieve media het om de verkeerde redenen. CRT wordt groter en radicaler in beeld gebracht dan het in werkelijkheid is. Het oorspronkelijke CRT kon gezien worden als een gevaar voor de status quo. Doch inmiddels is CRT een leeuw wiens tanden en kiezen reeds getrokken en nagels afgeknipt zijn. Hij kan wellicht nog wel brullen, maar bijten en krabben wordt lastig. Want het is echt totaal iets anders geworden dan hoe het van origine bedoeld was. CRT-geleerden zijn allang geen juristen meer gelinkt aan de burgerrechtenbeweging. Tegenwoordig wordt iedereen die over rassenrelaties (wat dat ook mag betekenen) publiceert een CRT-geleerde genoemd, ongeacht zijn of haar positionering. Door deze nuances uit het maatschappelijke debat te verbannen wordt het (conservatieve) publiek in feite bang gemaakt voor Loekie de Leeuw. Met als doel het maatschappelijke debat over racisme dood te slaan.

DJEHUTI-ANKH-KHERU

Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Geplaatst in The Grapevine Publications | Getagged , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Critical Race Theory

Eurocentrisme en microagressies

Uit een artikel in de Advalvas van 18 augustus jongstleden leren wij dat men op de VU boos is over het Zwart Witboek, een rapport over racisme in de stad Amsterdam onder redactie van The Black Archives. Ook de Amsterdamse universiteiten werden hierbij onder de loep genomen. In het betreffende rapport komen zaken als de toeslagenaffaire, racistisch politiegeweld, etnisch profileren, de welbekende Nederlandse blackface traditie, microagressies, eurocentrisme, etc., ter sprake.

Met name eurocentrisch onderwijs blijkt een probleem te zijn op de onderwijsinstellingen in Amsterdam. Bijvoorbeeld op praktische opleidingen. Specifieke voorbeelden zijn de kappersopleidingen op het MBO, waar weinig tot niets wordt geleerd over het onderhoud van Afrikaanse haartypes. Maar ook op de universiteiten. Zo wordt het voorbeeld gegeven van een Afrikaans Amerikaanse docent geschiedenis aan de UVA die een niet-eurocentrisch perspectief op de geschiedenis wilde doceren. Hij raakte echter in conflict met zijn collega´s die doceerden over de Amerikaanse geschiedenis doch verzuimden het geweld tegen inheemse Amerikanen te benoemen. De consequentie was dat zijn contract niet werd verlengd, ondanks een open brief van de studenten aan het faculteitsbestuur om hem te behouden.

De VU heeft vergelijkbare problemen met een eurocentrische mindset binnen de staf. Dat blijkt wel uit de houding van Jaap-Jan Flinterman, tot voor kort hoofddocent oude geschiedenis. De man is tot op de dag van vandaag ziedend van woede over het Eurocentisme vs Afrocentrisme debat dat wij eens met hem hebben gehad op de VU. Het geval wil dat in het Zwart Witboek zijn klassieke Nemesis, ex-studente Emma-lee Amponsah, wordt geciteerd. Dit maakt bij hem evident oude wonden open. Hij herhaalde wederom zijn reeds lang achterhaalde mantra dat Emma-Lee ʽafrocentrischeʼ mythes onderwezen wilde krijgen op de VU (lees: de oude Egyptenaren waren Zwarte Afrikanen en hebben een fundamentele invloed gehad op de ontwikkeling van Griekenland).

In de eerste plaats, er is werkelijk waar een overvloed aan bewijs dat de oude Egyptenaren oorspronkelijk Zwarte Afrikanen waren en dat zij een fundamentele invloed hebben gehad op Griekenland. Maar Flinterman verkoos ervoor eenzijdig te reageren op de passage in Zwart witboek en onze uitgebreide kritiek op zijn argumenten buiten beschouwing te laten. Want wij hebben dr. Flinterman meermalen in woord en geschrift op het overvloedige bewijs gewezen. Met name in het boek Boterzacht en Flinterdun. Dat Flinterman dit ondanks alle weigert te erkennen zegt helaas alles over hem en de eurocentrische professionele en sociale bubbel waarin hij verkeert.

Bijvoorbeeld, de oude Grieken hebben unaniem aangegeven dat de Egyptenaren van hun tijd een donkere huidskleur hadden. Tevens gaven de chauvinistische Grieken aan dat ze hun kennis van wetenschap en filosofie aan Egypte hadden te danken. Dit zwart op wit bewijs wordt door het eurocentrische establishment doodleuk ter zijde geschoven. Betekent het dat in het vervolg iedere onderzoeker gedocumenteerd bewijs van de antieken ter zijde mag schuiven als hij dat bewijs niet leuk vindt? Want vreemd genoeg citeren Flinterman en consorten de antieken weer wel als ze het een uitkomst geeft die ze wel uitkomt. Dit selectief shoppen in de geschiedenis is dus zeer problematisch. Desalniettemin, los van ooggetuigenverslagen van de Grieken kunnen we verwijzen naar zaken als DNA-testen op beroemde farao´s, bloedgroeptesten, melanine-dosage-testen, de kunstuitingen van de oude Egyptenaren, en ga zo maar door. Bewijs zat!

Back tot the nitty-gritty. Afgaand op de ziedende woede van dr. Flinterman zou men vermoeden dat de promotie van Afrikaansgecentreerdheid het dominante thema is van het Zwart Witboek. Niets is minder waar. Het oude Egypte en Nubië worden helemaal niet genoemd in betreffend rapport. Zelfs het citaat van Emma-Lee Amponsah is compleet uit zijn verband gerukt. Het ging over microagressies op de VU. Emma-Lee gaf gewoon aan wat ze vond van het eurocentrische onderwijs op de VU. Los van wat je daar verder van vindt, het is gewoon vrijheid van meningsuiting. Waar het in de context van het rapport om ging is dat Emma-Lee allerlei rare nare opmerkingen naar haar hoofd geslingerd kreeg toen ze haar stem had laten horen. Daarmee behoorde ze tot de personen van kleur op de VU die te lijden heeft gehad onder microagressies. Wederom, los van de vraag of Afrikaansgecentreerdheid deugt. In feite zegt Flinterman impliciet dat Emma-Lee geen vrijheid van meningsuiting heeft en vogelvrij is aangaande microagressies.

De trick is de juiste trigger lanceren. Zodra het woord afrocentrisme valt gaan blijkbaar bij alle witte intellectuelen de haren recht overeind staan en zijn ze niet meer voor rede vatbaar. Dan vormen ze van links tot recht een verenigd front net zoals de gezworen aartsvijanden de Gothen en Romeinen toen de Hunnen Europa binnenvielen in de vijfde eeuw. Wat Afrikaansgecentreerdheid precies is en op wat voor bewijsmateriaal het zich beroept weten ze doorgaans niet eens. Het enige wat ze weten is dat de linies onmiddellijk gesloten dienen te worden om ´de Hunnen´ met alle mogelijke middelen buiten de poort te houden. Daarnaast, de VU lijkt vooral verbolgen over de suggestie dat het als slager het eigen vlees niet meer zou mogen keuren. Over de aanbeveling in het rapport van de aanstelling van een externe waakhond dus. Wellicht was het daarom een bewuste tactiek om het kritische rapport in diskrediet te brengen door het te associëren met ʽAfrocentrismeʼ. Hieraan toevoegend, inmiddels zijn er nieuwe Hunnen ten tonele verschenen in de VS waar men zich ook in Nederland grote zorgen om maakt. De nieuwe aartsvijand heet critical race theory…

DJEHUTI-ANKH-KHERU

Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Geplaatst in The Grapevine Publications | Getagged , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Eurocentrisme en microagressies

Kort Amerikaans in Kabul

Wederom heeft het eens als almachtig beschouwde Anglo-Amerikaanse imperium met de staart tussen de poten het wapengekletter op het slagveld moeten ontvluchten. Na middels een koude oorlog de Sovjet-Unie koud te hebben gemaakt begin jaren ´90 leek niets of niemand het imperium nog in de weg te kunnen staan op weg naar absolute wereldhegemonie. In die geest viel de NAVO onder auspiciën van de VS Afghanistan binnen onder valse voorwendselen (die we vaker hebben bediscussieerd) op 7 oktober 2001. Op 20 maart 2003 overkwam Irak hetzelfde. In beide oorlogen maakte het Amerikaanse leger haar aura van onoverwinnelijkheid aanvankelijk waar door resoluut en razendsnel korte metten te maken met de strijdkrachten van zowel Afghanistan als Irak.

Maar na betreffende oorlogen te hebben ʽgewonnenʼ, bleek de strijd pas echt te zijn begonnen. Natuurlijk waren de hightech legers van de NAVO geen partij voor hetgeen landen als Afghanistan en Irak op de been konden brengen. Tenminste, als er gevochten werd op de conventionele Westerse wijze. Doch de kaarten werden anders geschud nadat de partizanenstrijd aanving. De VS trok (de meeste) troepen in 2011 terug uit Mesopotamië. Maar met een zure smaak in de mond, want de lachende derde bleek Iran te zijn. De VS was niet eens in staat gebleken een marionettenregime achter te laten. Iran had jarenlang milities in Irak ondersteund en ten tijde van de uittocht van de Amerikanen zetelde er een Sjiitische regering in Baghdad die warme banden onderhield met Teheran, tot afgrijzen van Washington.

Eveneens in Afghanistan kon de NAVO de asymmetrische oorlog niet winnen. President Trump kwam uiteindelijk tot een gelijk met de Taliban en zijn opvolger Biden besloot daarom alle Amerikaanse troepen voor 11 september 2011 terug te halen. Maar zoals we weten nam de Taliban bijna een maand voordat de Amerikanen officieel uit Afghanistan zouden zijn vetrokken, tot grote verbijstering van het Westen, bliksemsnel de regeringsmacht over in hoofdstad Kabul.

Malcolm X had een vooruitziende blik. Reeds in de jaren ´60 verkondigde hij: “De witte man kan heden ten dage geen oorlog meer winnen!”. In principe heeft hij vooralsnog gelijk gekregen. Ook al zegevierde men bijvoorbeeld wel op het kleine Caribische eiland Grenada. Maar het gaat om het grotere plaatje. Het Anglo-Amerikaanse imperium verliest inderdaad wel degelijk praktisch alle grote oorlogen. Na de patstelling in Korea en de roemloze aftocht in Indochina volgde de vernietiging van het Zuid-Afrikaanse apartheidsleger in 1988 te Angola. In de 21e eeuw volgden dus de echecs in Irak, Syrië en recentelijk dus Afghanistan. Malcolm X had dus heel goed gezien dat een grootschalige guerrillaoorlog verdomd moeilijk te winnen is door het Westen.

Wie zijn nou de winnaars van het Anglo-Amerikaanse avontuur in Westelijk Azië? In de eerste plaats Iran. Iran heeft haar macht en invloed in Irak in het bijzonder en de regio in het algemeen behoorlijk uit weten te breiden. Irak was eens de geduchte aartsvijand van Iran, maar tegenwoordig is de macht van Iran ter plaatse dusdanig dat Irak de facto een kolonie van Iran is geworden: ironisch genoeg hebben de ayatollahs met dank aan ʽde grote Satanʼ Amerika dus alsnog de oorlog met Irak gewonnen (vandaar ook dat het imperium Iran anderszins een loer tracht te draaien middels straffe sancties). In Afghanistan leek de NAVO binnen een aantal weken de Taliban geknipt en geschoren te hebben. Doch tot afgrijzen van liefhebbers van democratie en mensenrechten over de ganse wereld blijkt de baard van de Taliban twintig jaar later weer helemaal aangegroeid te zijn. Kort Amerikaans is weer compleet uit de mode in Kabul. Tot groot genoegen van China, dat het ijzer smeedt nu het heet is en de banden met de Taliban aanhaalt om zodoende te kunnen gaan smikkelen en smullen van de gigantische hoeveelheden grondstoffen en mineralen die Afghanistan rijk is.

Desalniettemin, niet alles is wat het lijkt. De Amerikaanse belastingbetaler heeft voor de oorlogen in Irak en Afghanistan voor meer dan $3, 4 biljoen in de buidel moeten tasten en kan daarmee gerekend worden tot de grote verliezers. Maar dat geldt niet noodzakelijkerwijs voor de Anglo-Amerikaanse speculantenoligarchie. Wapenverkoop en allerlei diensten gerelateerd aan het oorlogsfront werden rapide geprivatiseerd, waardoor de 1% ondanks het verlies van de oorlog een riante oorlogsbuit binnen kon slepen.

Maar de grootste verliezers zijn natuurlijk de bevolkingen van Irak en Afghanistan. Zij zijn onder valse voorwendselen terug het stenen tijdperk in gebombardeerd. Zij werden democratie en mensenrechten beloofd, maar uiteindelijk gingen de zelfverklaarde kampioenen van de democratie en mensenrechten roemloos ten onder en trokken de mannen met lange baarden die gespecialiseerd zijn in het creëren van brandende haarden aan het langste eind.

Weer een andere winnaar is de xenofobe politiek in West-Europa. Die gaan binnenkort weer aan bestaansrecht winnen bij een bepaald deel van het electoraat. Er zal wederom een gigantische vluchtelingenstroom op gang gekomen richting o.a. de Noordzee, waar in parlementen en tijdens verkiezingscampagnes weer heerlijk steen en been over geklaagd kan gaan worden. Een probleem dat Amerikaanse vazalstaten als Nederland zelf mee hebben helpen creëren: wat je zaait dat maai je weer wordt wel gezegd.

Bovenal, wellicht wordt het tijd om eens serieus vraagtekens te zetten bij het militair-industrieel-complex. De Amerikaanse belastingbetaler spendeert biljoenen aan de meest geavanceerde wapens om mannen met baarden aan te pakken, maar uiteindelijk is het resultaat 0,0. Althans, als we de bankrekeningen van de speculantenoligarchie over het hoofd zien…

DJEHUTI-ANKH-KHERU

Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Geplaatst in The Grapevine Publications | Getagged , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Kort Amerikaans in Kabul

Coronabonanza (3)

Wijlen prins Philip, hertog van Edinburg en echtgenoot van koningin Elizabeth van Groot-Brittannië, was berucht om zijn merkwaardige uitspraken. Eén van die uitspraken die de wenkbrauwen deed fronzen was de volgende: “In het geval dat ik gereïncarneerd word, wil ik graag terugkeren als een dodelijk virus, om iets bij te dragen aan het oplossen van de overbevolking.” Op 21 april jongstleden deed prins Philip voorgoed zijn ogen dicht. Of Philip daadwerkelijk in persoon gereïncarneerd is als een dodelijk virus is twijfelachtig, desondanks lijkt zijn wens van de komst van een dodelijk virus bewaarheid geworden.

Reeds een dikke anderhalf jaar is de wereld in rep en roer omwille van een virus. Gezien de vergaande maatregelen die overal worden getroffen zou het het dodelijkste virus ooit moeten zijn. Opmerkelijk genoeg zijn de extreem bemiddelden nog extreem bemiddelder geworden sinds de aanvang van de pandemie. Hoe moeten we die ontwikkeling plaatsen? Een voorbeeld van een miljardair die goed geboerd heeft tijdens de pandemie is de onvermijdelijke Bill Gates. Gates investeert al jaren gigantisch veel in vaccins. Merkwaardige hieraan is dat hij meer dan eens dingen gedebiteerd heeft over vaccins in relatie tot bevolkingsgroei die in het straatje passen van prins Philip. Hoe moeten we dat plaatsen?

Overal in de Westerse wereld en ver daarbuiten zijn de autoriteiten momenteel drukdoende hun ganse bevolking over te halen zich te laten vaccineren. De meerderheid van meerdere van de bevolkingen van meerdere landen is reeds gevaccineerd. Daarom kan nu hardop de vraag gesteld worden of die vaccins wel naar behoren werken. De belofte was dat bij een bepaald % gevaccineerden de maatschappij weer opengesteld zou worden. Maar nu blijkt dat mensen die dubbel gevaccineerd zijn nog steeds corona overdragen en het zelf krijgen. Sterker nog, we ontvangen onheilspellende verhalen uit landen als Israël en Australië dat veruit de meesten met de beruchte Delta-variant besmette mensen aldaar reeds gevaccineerd waren. Is het űberhaupt mogelijk om een werkend vaccin te creëren tegen COVID 19 als het betreffende virus telkens muteert?

Dus de vraag wordt steeds gerechtvaardigder, wie heeft het meeste belang bij vaccinatie, het publiek of de farmaceutische industrie? Pfizer heeft in de eerste helft van dit jaar al $10,8 miljard bijeengeschraapt, BioNTech $8,6 miljard, Moderna $5,9 miljard, AstraZeneca $1,2 miljard en Johnson & Johnson $264 miljoen. Als men zulke onvoorstelbare winsten maakt dan is het natuurlijk niet moeilijk om een krachtige lobby te creëren ter behartiging van de belangen. Alleen al in de VS heeft de farmaceutische industrie de afgelopen 22 jaar 4,45 miljard geïnvesteerd in het lobbyen van politici. Dat is meer dan welke andere bedrijfstak ook. Doch gezien de enorme winsten die Big Pharma maakt betaalt die kostbare lobby zichzelf dubbel en dwars terug.

Hieraan toevoegend, niet vergeten mag worden dat de farmaceutische industrie meer dan eens voor dr. Mengele heeft gespeeld en geneesmiddelen in omloop gebracht die erger bleken te zijn dan de kwaal. Om die reden zijn vertegenwoordigers van Big Pharma ook meer dan eens voor de rechter gedaagd. Zo bekende Pfizer in 2009 schuld voor het marketen van de producten Bextra en Celebrex met als doel om te misleiden en frauderen. Pfizer schikte uiteindelijk voor $2,3 miljard en diende de pijnstiller Bextra in zowel de VS als de EU uit de handel te halen omdat het hartaanvallen, beroertes en ernstige huidziektes veroorzaakt. Big Pharma krijgt dit soort dubieuze medicijnen in gebruik door steekpenningen te verstrekken aan artsen.

Ondanks de geschiedenis die Big Pharma heeft met het op de markt brengen van ondeugdelijke medicijnen hebben overheden aanvaard dat Big Pharma zeer experimentele Covid-vaccins mag vermarkten maar niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor eventuele schade bij de gevaccineerden. Big Pharma is in deze eensgelijk koning Willem Alexander onschendbaar. Blijkbaar heeft de Big Pharma lobby haar werk in deze uitstekend gedaan. Pers publiek en politiek slikken de propaganda vooralsnog voor zoete koek.

Men is dus niet slechts slachtoffer van het covid 19-virus, maar eerder van het covid 19-industrieel-complex. Men kan in de eerste plaats ziek worden of zelfs sterven van het covid 19 zelf (los van de discussie hoe levensbedreigend covid-19 is). Dan zijn er de vaccins die bescherming zouden moeten bieden tegen dat virus, maar menigeen sterft juist aan de vaccins of gaat lijden onder ernstige bijwerkingen. Daarnaast sterven in bijvoorbeeld Afrika miljoenen indirect aan covid 19, dat wil zeggen aan de organische hongersnoden die ontstonden door het stilleggen van economische activiteiten als gevolg van de opgelegde lockdowns. Allemaal als gevolg van beleid dat opgelegd is door politici die kennelijk in de zak zitten van Big Pharma en gerelateerde duistere elites. Want we kunnen ons steeds meer afvragen of politici daadwerkelijk in de doodsbedreiging van covid 19 geloven, aangezien ze maling blijken te hebben aan hun eigen corona maatregelen als ze zichzelf onbespied wanen. Het beroemdste Nederlandse voorbeeld is natuurlijk de bruiloft van Minister Grapperhaus. Onlangs kwamen er ook beelden naar buiten van het grootse verjaardagsfeest van voormalig president Barack Obama, en daaruit werd door de genodigden eveneens weinig respect getoond voor de regels ter bestrijding van de pandemie. Voor alle duidelijkheid, dat het virus bestaat geloven we zeer zeker. We geloven ook dat mensen eraan kunnen sterven. Maar, waarom zou er blind vertrouwd moeten worden op de haarlemmerolie van multinationals die een lange geschiedenis hebben van kwakzalverij? Is het covid 19-industrieel-complex soms de nieuwe wereldgodsdienst die met het zwaard bekeert?

DJEHUTI-ANKH-KHERU

Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Geplaatst in The Grapevine Publications | Getagged , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Coronabonanza (3)