Coronabonanza (2)

Wijlen Kary Mullis is de uitvinder van de polymerasekettingreactie (PCR). Deze biochemische procedure maakt het mogelijk om stukjes DNA razendsnel en in principe onbeperkt te vermenigvuldigen. Dit wordt gezien als een enorme doorbraak in de biochemie en moleculaire biologie. The New York Times heeft zelfs het statement gemaakt dat gesproken kan worden van een tijdperk voor en een tijdperk na PCR. In 1993 werd Mullis dan ook beloond met de Nobelprijs voor de scheikunde voor zijn revolutionaire uitvinding.

Waar Mullis’ uitvinding tegenwoordig bekendheid om geniet is de toepassing als coronavirustest. Op 11 augustus 2020 verliet de onsterfelijke dr. Mullis dan toch de wereld van de stervelingen. Doch voor diens heengaan liet hij de wereld nog wel weten dat zijns inziens PCR niet geschikt is om mensen te diagnosticeren op infectieziektes: “Met PCR kan je praktisch alles in iedereen vinden.” Als het klopt dat de PCR-test ‘een dobbelsteen’ is dan moeten we ons toch af gaan vragen of het coronabeleid dat over de ganse wereld wordt gevoerd niet moet worden afgevoerd naar het casino.

Dr. Kary Mullis is dus geen koekebakker maar een prijzenpakker, nota bene de prestigieuze Nobelprijs. Doch zelfs Mullis bleek een sterveling. Dus zouden we kunnen veronderstellen dat Mullis in deze bepaalde revolutionaire mogelijkheden van zijn revolutionaire uitvinding heeft onderschat en dat de PCR-test wel degelijk bona fide is om corona te diagnosticeren. Dan nog blijft alles wat er rondom covid-19 gebeurt een mijnenveld van vragen oproepen.

Waarom is de mensheid zo bang gemaakt voor het coronavirus? De indruk werd nl. aanvankelijk gewekt dat de wereld bij wijze van spreken getroffen was door een nieuw soort van pestpandemie (heeft in de Middeleeuwen een derde tot de helft van de bevolking van Europa gedood). Bill en Melinda Gates spraken hun vrees uit dat met name in Afrika mensen massaal zouden gaan sterven op straat (dachten ze dat, of hoopten ze dat?). Als dat het geval was geweest dan zouden alle vergaande maatregelen die over de hele wereld genomen zijn, zeer zeker gerechtvaardigd zijn geweest. In ieder geval, onlangs is naar buiten gebracht door Die Welt dat het Duitse Ministerie van Binnenlandse Zaken samen met een groep wetenschappers aan een strategie heft gewerkt om de angst voor corona onder de bevolking te vergroten om zo draagvlak te creëren voor strenge maatregelen. Deze informatie plaatst de informatievoorziening aangaande COVID-19 toch in een ander daglicht. Echter, inmiddels weten we wel dat er vrij eenvoudig gegoocheld kan worden met cijfers betreffende de slachtoffers van COVID-19. Al was het maar door geen onderscheid te maken tussen de mensen die door het virus zijn overleden en mensen die met het virus zijn heengegaan. Oftewel, iemand hoeft niet gestorven te zijn aan corona als corona in het lijk is aangetroffen. Maar artsen schijnen gedwongen te zijn iedere overledene met corona als coronadode te tellen.

Eveneens is het merkwaardig dat the powers that be al spoedig begonnen te schreeuwen om vaccins tegen corona. Waarom geen medicijn? Verschillende medici hebben getracht de wereld te verblijden met een medicijn tegen corona. Dit werd hen beslist niet in dank afgenomen. Want als ze te veel bekendheid dreigden te krijgen werden ze genadeloos geridiculiseerd en gedemoniseerd door de mainstream media. Er mocht via de officiële kanalen slechts respectabel geconverseerd worden over de vaccins die ontwikkeld werden door big pharma. Wat wel opvalt in deze is dat eventuele problemen met (vermeende) medicijnen zijn uitvergroot terwijl de problemen die zich voordoen met vaccinaties weer worden gebagatelliseerd of zelfs weggemoffeld. Alsof big pharma een monopolie heeft om hun zakken te vullen met remedieën contra corona. Want als men de COVID-19 echt wil aanpakken, waarom worden dan niet alle opties opengehouden? Waarom werden de verschillende medicijnen niet serieus getest? Waarom moesten er per sé door big pharma geëxploiteerde vaccines komen?

Bepaalde door de msm gerespecteerde experts hebben in een vroeg stadium reeds aangegeven dat het eigenlijk niet mogelijk is om een vaccin te creëren omdat dit soort virussen continu muteren. Met de griep gebeurt dit ook, dus moet er telkens opnieuw een vaccin gecreëerd worden. De wetenschap blijft zodoende tot in lengte van dagen achter een spook aanhollen. Als men niets wil weten van medicijnen dan zullen bevolkingen zich dus eeuwig moeten blijven vaccineren. Anderzijds, het garandeert big pharma een inkomstenbron.

Interessant is wel dat de voorspelling van Bill en Melinda Gates dat Afrika met haar zwakke gezondheidszorg extreem zwaar geraakt zou worden door COVID-19 niet is uitgekomen. Net als elders in de wereld heeft Afrika vooral geleden onder de maatregelen die genomen zijn tegen COVID-19, maar het doemscenario zoals geschetst door de familie Gates is vooralsnog gelukkig niet bewaarheid.

John Magufuli, de president van Tanzania, heeft moed getoond door publiekelijk grote vraagtekens te zetten bij de vaccins tegen COVID-19 die het Westen uit ‘barmhartigheid’ wenst te doneren aan Afrika. Hierbij hield hij zijn volk de volgende logica voor: “Als de witte man in staat was geweest om vaccinaties te verzinnen dan zou hij nu wel een vaccinatie gevonden hebben voor AIDS, kanker en TBC.” Magufuli vertrouwt de vaccines uit het Westen dus evident niet en kwam tot de conclusie dat Tanzania geen vaccines nodig heeft. Dit terwijl de familie Gates er juist paternalistisch voor gepleit had dat het armlastige Afrika als eerste gevaccineerd diende te worden. Blijkbaar weet de familie Gates beter wat goed is voor Afrika dan Afrika zelf…

DJEHUTI-ANKH-KHERU

Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Geplaatst in The Grapevine Publications | Getagged , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Coronabonanza (2)

Avondklokaffaire

Is Willem Engel nu een engel of een bengel? Als we de mainstream media mogen geloven beslist het laatste. Want men haalt reeds maanden alles uit de kast om de man te ridiculiseren of zelfs demoniseren. In het minste geval zou Engel het klassieke geval belichamen van de schoenmaker (of meer specifiek, een dansleraar) die zich bezondigt aan het overstijgen van zijn leest. Echter, volgens de zwaardere scenario’s is bengel engel de Jim Jones van de Lage Landen die drukdoende is zijn volgelingen de beruchte kool aid te laten nuttigen.

In ieder geval, alle boeren, burgers en buitenlui plus pers publiek en politiek die reeds maanden onafgebroken fatoe breken op Engel zijn afgelopen dinsdag het lachen een halve dag vergaan. Een halve dag lang mocht Willem Engel een toontje hoger zingen dan premier Rutte. Want tot verbijstering van de opperpoortwachter in het Torentje en trawanten wist Engel’s stichting genaamd Viruuswaarheid in eerste aanleg een rechtszaak tegen de Nederlandse staat, betreffende de onmiddellijke opheffing van de avondklok te zegevieren. Hiermee waren de rollen omgekeerd en stonden de Nederlandse autoriteiten voor de verandering in hun hemd, aangezien de rechter oordeelde dat de avondklok van de regering Rutte geen juridische basis had. De wet die afgestoft was om de avondklok te legitimeren mag slechts gebruikt worden voor absolute noodsituaties, waarbij er geen tijd meer is om het parlement te raadplegen.

Dit was de zoveelste keer dat de Nederlandse regering ondoordacht handelde. De Nederlandse regering handelt en debiteert zowel als individu als gezamenlijk continu merkwaardig gedurende de coranacrisis. Toch reden om ons af te vragen of ze privé wellicht stiekem precies hetzelfde denken over corona als Viruswaarheid. Zo was er minister Grapperhaus van Justitie die eerder stelde dat niet naleven van de coronaregels asociaal is. Maar op zijn eigen bruiloft bleek hij compleet maling te hebben aan de regels die hijzelf moet handhaven. Minister Hugo de Jonge van volksgezondheid gaat over de vaccinaties, maar toen de moeder van een kind dat na te zijn gevaccineerd overleed aan de minister vroeg of hij zijn eigen kind laat vaccineren gaf de minister een ontwijkend antwoord (na een lange stilte: dat is privé!). Dan was er Rutte die eeuwig en altijd het hoogste woord heeft over coronabesmettingen en testen maar onlangs en public aangaf zelf nog nooit getest te zijn geweest.

Honderd jaar geleden werd Nederland geteisterd door de Spaanse griep, maar de toenmalige Nederlandse regering heeft nauwelijks ingegrepen. De nationale Nederlandse overheid bleef bijzonder passief. De bestrijding van de pandemie werd overgelaten aan lokale overheden. Het dagelijks leven ging gewoon door. Wel stierven er 30.000 mensen. Doch na deze periode kende Nederland een ongekende economische groei. We kunnen veel zeggen van corona maar niet dat het erger is dan de Spaanse griep, dat wereldwijd tussen de 20 en 100 miljoen mensenlevens heeft geëist (meer dan de Eerste Wereldoorlog). Wellicht reageerde de Nederlandse overheid van honderd jaar geleden te laks op de Spaanse griep. Anderzijds kunnen we ons afvragen of de huidige overheid niet door is geschoten door o.l.v. Kim-Jung Rutte Nederland van het ene op het andere moment om te toveren tot een Noord-Korea aan de Noordzee. Zoveel mensen lijden psychisch, sociaal, economisch of anderszins onder de lockdown en avondklok dat de vraag gerechtvaardigd is of in deze de kuur niet kwaadaardiger is dan de kwaal.

Het lijkt erop dat voor Rutte III harde coronamaatregelen een doel op zich zijn geworden i.p.v. een middel. Te verklaren valt wel waarom: door de kans te grijpen de keiharde crisismanager te spelen ligt de verkiezingswinst voor het grijpen. In vermeende tijden van crisis is men veelal toch bereid de zittende status quo te steunen.

Hoe dan ook, of men het leuk vond of niet, de als clown weggezette Willem Engel wist iets te realiseren dat het hele land op zijn kop zette. Lang kon Viruuswaarheid overigens niet genieten van hun historische overwinning. Het keren van de kansen werd ook al gauw voorspeld op de sociale media door mensen die doorgeleerd hebben op de diepere mechanismes van de Nederlandse samenleving. Aangegeven werd dat als in het verleden een kort geding door een werkgever werd verloren dat in hoger beroep gewoon weer werd rechtgezet. De reden waarom de arbeidersklasse een schijnoverwinning werd gegund zou zijn om het vertrouwen van de rechtspraak bij het volk in stand te houden.

Tot grote verbazing van menigeen werd de Nederlandse staat nog dezelfde dag een hoger beroep gegund. Ondanks dat Viruswaarheid een wrakingsverzoek indiende tegen de rechter in hoger beroep wegens vooringenomenheid. Maar zelfs dat ‘tijdrekken’ mocht niet baten. Het wrakingsverzoek werd afgewezen en ’s avonds lachten Kim-Jung Rutte en co toch het laatst aangezien de rechter besloot om de avondklok in stand te houden t/m de bodemprocedure. Tevens jaagde Kim-Jung Rutte meteen de volgende dag een spoedwet door de Tweede Kamer om de avondklok alsnog juridisch waterdicht dicht te spijkeren. Niet te geloven wat voor daadkracht de premier van het land getoond heeft om de avondklok in stand te houden. Op grond hiervan noemde Kamerlid Kuzu Kim-Jung Rutte een avondklokdictator omdat hij in weerwil van de democratische rechtstaat zijn dubieuze beleid doordrukte. De volgende vraag die zich logischerwijs opwierp is waarom Rutte zich niet met dezelfde toewijding toelegde op de racistische toeslagenaffaire? In dat geval zou het ongetwijfeld ook binnen een dag gereld zijn geweest. Dat heeft de avondklokaffaire indirect aangetoond.

DJEHUTI-ANKH-KHERU

Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Geplaatst in The Grapevine Publications | Getagged , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Avondklokaffaire

Coronabonanza

Eind december 2019 kregen in de Chinese miljoenenstad Wuhan verscheidene mensen ineens last van een rare soort van longontsteking. Het bleek een nieuwe ziekte te zijn die de naam corona of COVID-19 meekreeg. Paniek dus in China doch in het Westen deed men lacherig over de drastische maatregelen die de Chinese regering nam. Zo werd bijvoorbeeld Wuhan van de buitenwereld afgesloten en de plaatselijke bevolking onderworpen aan een strenge lockdown. Zoiets zou in bijvoorbeeld Nederland—een land dat zich eeuwig en altijd voorstaat op de vrijheid die er heerst—toch ondenkbaar zijn? Bovenal, de economie is heilig in de polder. In een land waar men elke dag de hele dag alleen maar bezig is met zaken als BNP, exportcijfers, handelsoverschot, investeerders aantrekken, etc., alsof het geopenbaarde evangelie is, gaat men er toch geen seconde over peinzen om de economie stil te leggen?

De problemen die China had met de volksgezondheid leken aanvankelijk een ver-van-mijn-bed-show waar men achterover gezakt met een bak popcorn in de hand naar loerde op de beeldbuis. Maar al gauw kwam de wereld er op de harde manier achter dat de tijd dat China slechts vuurwerk exporteerde reeds lange tijd achter ons ligt. Nederland werd niet uitgezonderd. Eerder nam het Westen reeds maatregelen om de import van de ziekelijk concurrerend geachte producten van het Huawei concern te beperken. Nu nam praktisch de ganse wereld ziekelijke maatregelen om de uit China geïmporteerde pandemie weg te werken.

Wat Nederland betreft begon de ellende op 27 februari 2020. Vanaf 9 maart begon de regering een reeks maatregelen te treffen die betrekking hebben op de bewegelijkheid op een ieder te lande en die tot op de dag van vandaag voortduren, meer dan eens in aangescherpte vorm. Uiteindelijk gingen zelfs de horeca, de detailhandel en de scholen op slot en werd er een avondklok ingesteld. Dit alles om de Spaanse griep van de 21e eeuw te beteugelen.

Wat opmerkelijk is is dat het reeds in 1981 gepubliceerde science fiction boek The Eyes of Darkness van Dean Koontz het coronavirus voorspeld lijkt te worden. Er staat letterlijk in betreffend als fictie bedoeld boek dat er rond 2020 een ziekte zal uitbreken die de longen en luchtwegen aantast en tegen iedere behandeling bestand is. Tevens zou de ziekte in een laboratorium nabij de stad Wuhan worden ontwikkeld (Wuhan-400). Maar ook Sylvia Browne lijkt in haar in 2008 gepubliceerde werk End of the Days een vooruitziende blik te hebben gehad aangaande de coronapandemie. Of wat te denken van de kristallen bol van de schrijvers van Asterix en Obeliks? In het in 2017 uitgebrachte Asterix en de race door de Laars komt eveneens het coronavirus voor (al wordt het gepersonificeerd door een wagenmenner).

De vraag is nu, zijn deze mensen collega’s van Nostradamus of vallen ze in dezelfde categorie als beleggers met voorkennis? Over Nostradamus gesproken, volgens menigeen heeft ook de 16e eeuwse Franse apotheker de coronapandemie voorspeld (al zullen anderen zeggen dat de vermeende voorspellingen van Nostradamus in dichtvorm vaag zijn en voor meerdere uitleg vatbaar).

Als we ervan uit gaan dat er meer is tussen hemel en aarde dan is het zeer opmerkelijk maar niet noodzakelijkerwijs alarmerend dat bepaalde mensen jaren van tevoren de coranapandemie konden voorspellen. Maar er zou natuurlijk ook sprake kunnen zijn van voorkennis. In de beleggingswereld is handelen met voorkennis strafbaar. Wat namelijk wel alarmerend is dat de extreemrijken gedurende de coronapandemie nog veel extreem rijker zijn geworden, terwijl je juist zou denken dat ze last zouden krijgen van de mondiale economische crisis die weer het negatieve bijproduct is van de pandemie. Alleen al in de VS zagen in 2020 647 miljardairs hun gezamenlijke vermogen groeien met zo’n biljoen dollar ($1.000.000.000.000). Op de een of andere manier is er ondanks alle maatregelen die de economie fnuiken ongekend veel geld gegenereerd gedurende de coronapandemie. Dus in principe is de economische crisis synthetisch aangezien met dit gigantische bedrag dat in een paar maanden bijeen geschranst is door de extreemrijken allerhande sociale problemen kunnen worden opgelost.

Als een detective een zaak op moet lossen dan stelt hij als eerste de vraag cui bono (wie heeft er baat bij?), want meer dan eens zit degene die er baat bij heeft tot zijn nek in de zaak. Dus op zijn minst is het zeer verdacht dat de Dagobert Duck’s van deze wereld hun denkbeeldige geldpakhuizen nog veel meer hebben zien gaan uitpuilen. De autoriteiten en de msm stellen het niet op prijs dat men kritische vragen stelt op straffe van name calling en censuur, maar een zeer wezenlijke vraag die uitgebreid geadresseerd zou moeten worden is hoe het mogelijk is dat voor de mensen aan de top van de economie corona geen pandemie is maar een bonanza. Die vraag zou elke dag de hele dag onderzocht en beantwoord moeten worden in de Tweede Kamer, de talkshows en de kwaliteitskranten. Want wat gaat er gebeuren als de gewone economie straks door alle coronamaatregelen bankroet gaat?

Een andere vraag die zich opwerpt is waarom na het uitbreken van de coronapandemie refererend aan de genomen maatregelen onmiddellijk gesproken werd van het nieuwe normaal. Hoe zo een nieuw normaal? Was dit wellicht codetaal om aan te geven dat het voortaan normaal wordt om pandemieën onder valse voorwendselen te exploiteren? Wellicht is het daarom beter om niet meer van de coronapandemie te spreken maar van de coronabonanza.

DJEHUTI-ANKH-KHERU

Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Geplaatst in The Grapevine Publications | Getagged , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Coronabonanza

Rellenpolitiek

“Dit was het schuim van de aarde dat hier geprobeerd heeft de boel te molesteren…Ik ben bang dat als wij met elkaar op deze weg zijn, we op weg zijn naar een burgeroorlog.” Brieste burgemeester John Jorritsma van Eindhoven op de nationale televisie. Want tot groot ongenoegen van de burgervader raakte Nederland na het ingaan van de door de regering Rutte ingestelde avondklok in de greep van rellen. Volgens de autoriteiten waren die rellen dusdanig ernstig dat het op een ware burgeroorlog begon te gelijken. Door prominente landelijke politici werd opgeroepen tot de inzet van het leger en getracht de rellen te framen in een etnisch kader, alsof het om een rassenoorlog ging (het waren alleen maar Marokkanen!). Eveneens de media deden wat dat betreft een goede duit in het zakje door vooral vermeende relschoppers te interviewen met een Noord-Afrikaans accent. Ironisch genoeg konden in deze atmosfeer de traditionele relscheppers zich voor de verandering aan de goede kant van de geschiedenis schakeren door zichzelf te metamorfoseren tot burgerwachten. Denk met name aan de hooligans van FC Den Bosch, die nog niet zo lang geleden wereldnieuws waren vanwege hun racistische spreekkoren.

Nadat de premier van het land en tevens lijsttrekker voor de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie lak toonde aan vrijheid en democratie en polderland ompolderde tot een Noord-Korea aan de Noordzee waren protestreacties te verwachten. Want de pleuris is in Nederland wel om minder uitgebroken. Met name in de Jordaan weet men daar alles van. Bijvoorbeeld tijdens het palingoproer. Het volk had op een zomerse dag zin in het verboden spel palingtrekken, waarbij getracht moest worden vanuit een bootje levende palingen te grijpen die aan een over de gracht gespannen touw hingen. De politie speelde voor spelbreker en sneed het touw door. De Jordaan barste spontaan uit zijn voegen van woede en de hermandad moest zich met getrokken sabels uit de voeten maken. De volgende dag omsingelde een met stokken en staven bewapende menigte het politiebureau. De politie ging dit alles boven de pet en het leger werd ingeschakeld. De Jordaan werd gebarricadeerd en de Jordanezen bekogelden het leger met alles wat los en vast zat. Het leger schoot terug met scherp en toen de rook geklaard was waren er 26 Jordanezen gedood. Zo waren er wel vaker ‘burgeroorlogen’ in de Jordaan, zoals het aardappeloproer in 1917 en het Jordaanoproer in 1934 (blijkbaar was de Jordaan traditioneel een waar kruitvat dat elk moment kon ontploffen).

Maar ook na de oorlog werd er stevig op los gereld. Met name de Vondelstraatrellen staan met hoofdletters vermeld in de geschiedenisboekjes. De krantekoppen schreeuwden: “Oorlog in Amsterdam”. De ME poogde op vrijdag 29 februari 1980 een kraakpand te ontruimen in de Vondelstraat maar werd tot verbijstering van de autoriteiten verjaagd door de krakers en hun sympathisanten. De gevechten duurden voort t/m maandag 3 maart. De krakers hadden in hartje Amsterdam een hedendaags Massada gebouwd en om die burcht in te nemen moesten de autoriteiten 1200 man ME optrommelen en het leger laten oprukken met tanks. Vergeleken hiermee gingen de jongetjes die in allerlei steden de avondklok van Rutte tartten best amateuristisch te werk.

Dus lang voordat men in Nederland bij wijze van spreken wist dat er een land bestaat dat Marokko heet braken er te lande regelmatig ‘burgeroorlogen’ uit. Los van wat men verder vindt van de lockdown en avondklok, opmerkelijk is dat de xenofobische politiek in eerste instantie een sfeer heeft gecreëerd die met name jongeren in Urk heeft aangezet om te gaan rellen, of op zijn minst in eerste instantie verzuimd heeft de rellende Urkse jongeren te veroordelen. Pas op het moment dat niet-witte jongeren in beeld kwamen werd heel opportunistisch van de daken geschreeuwd dat er hard ingegrepen diende te worden. Dus zowel links als rechtsom worden niet-witte jongeren voor het karretje gespannen van de xenofobistische politiek.

Er valt van alles aan op-en te merken op de lockdown en de avondklok, maar triest genoeg is het protest ertegen evident gekaapt door extreemrechtse facties die in bijvoorbeeld Amsterdam Zuidoost jongeren opjutten om te gaan rellen. In de hoop daarmee twee vliegen in een klap te kunnen slaan: lockdown en avondklok opgeheven krijgen en de xenofobie bevorderen. Er wordt dus getracht onwetende niet-witte jongeren te gebruiken als kanonnenvlees voor de strijd van extreemrechts. Want de groepen die oproepen tot rellen hebben niets met de problemen waar niet-witte mensen mee kampen. Let er bijvoorbeeld op dat ze eeuwig en altijd steen en been klagen over de BLM-protesten die doelbewust gedoogd zouden worden door de in hun ogen linkse elite. Niet dat BLM gevrijwaard dient te worden van kritische evaluaties, maar toch, het onder de aandacht brengen van racisme in de vorm van o.a. buitensporig racistisch politiegeweld is in principe een nobel streven.

Ondertussen blijft Kim-Jung Rutte lachen in zijn vuistje. Hij lijkt ongrijpbaar voor de ongeschreven wet van de politiek. Rutte is niet de premier van een democratie maar van een masocratie. Des te groter het wanbeleid is dat hij voert, hoe harder de maatregelen zijn die hij neemt, hoe meer hij liegt of anderzijds bizarre taal uitslaat, hoe populairder hij wordt bij het masochistische Nederlandse volk. Want vergeet niet, premier Rutte heeft zelf eerder opgeroepen tot een revolutie. Nu is hij getrakteerd op iets dat lijkt op een eerste aanzet daartoe en speelt hij dat hij boos is. Toch apart.

DJEHUTI-ANKH-KHERU

Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Geplaatst in The Grapevine Publications | Getagged , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Rellenpolitiek

De erfenis van Hank Aaron

Hank Aaron was wellicht wel de beste honkballer ooit. Als je een parallel trekt met de voetbalgeschiedenis, dan zou hij lid zijn van het rijtje Pelé, Cruijff, Maradona, Messi, etc. Als experts discussiëren wie de g.o.a.t. is dan wordt Aaron afgewogen tegen vedettes als Babe Ruth, Joe DiMaggio, Willie Mays, etc., maar het is een ongeschreven wet dat de witte honkballer Babe Ruth met de eer gaat strijken en niet Hank Aaron of Willie Mays. Waarom? Net zoals Zwarte Amerikanen als tweederangs burgers worden beschouwd worden Zwarte honkballers in de meest Amerikaanse aller sporten ondanks hun naam en faam uiteindelijk toch gedegradeerd tot tweederangs celebrities.

Honkbal is traditioneel net zo Amerikaans als appeltaart. Ook al heeft honkbal niet dezelfde mondiale impact als bijvoorbeeld voetbal, het was lange tijd onbetwist de grootste sport in de VS. Als kinderen tegenwoordig op straat sporten dan is de kans groot dat ze basketballen en dat geldt in het bijzonder voor Zwarte kinderen. Echter, eens was honkbal de sport die beoefend werd om en nabij de pleintjes en veldjes rondom het huis. Met hetzelfde fanatisme waarmee in Europa de kinderen voetbalden in de publieke ruimte.

Lange tijd werden Zwarte Amerikaanse honkballers uit de MLB (Major League Baseball) geweerd. Niet omdat ze niet konden honkballen, maar omdat ze melaninerijk waren. Als alternatief startten Zwarte en witte zakenlieden speciale Zwarte honkbalcompetities, de zgn. Negro Leagues (indertijd gebruikelijk woord). Er waren regelmatig wedstrijden tussen teams van de witte MLB en de NL’s. Deze wedstrijden werden aangegrepen om sportief wraak te nemen op de dominante samenleving. Arthur Ashe schrijft in zijn kroniek over de sportgeschiedenis van Zwart Amerika dat bijna 75% van die wedstrijden gewonnen werden door de NL teams. Als we op die cijfers afgaan dan waren de NL’s de werkelijke ware Major Leagues. De NL’s waren dan ook een bron van trots voor Zwart Amerika. Net zoals het cricketteam van de Windies dat was voor de mensen uit het Caribisch gebied.

Ook Hank Aaron begon zijn carrière in de Negro American League (1951). Echter, vanaf 1947 werden Zwarte spelers toch geaccepteerd in de MLB. Dit betekende de ondergang van de NL’s omdat vanaf toen de beste spelers weg werden gekaapt door de MLB (waar meer te verdienen viel) waardoor de zwaar verzwakte NL’s niet meer interessant waren voor het publiek. Zo maakte Hank Aaron in 1952 de overgang naar MLB club de Milwaulkee Braves (later Atlanta Braves). Hiermee was Aaron de laatste der Mohikanen: de laatste speler die zowel in de NL’s als in de MLB heeft gespeeld.

Aaron was opgegroeid in armoede in het racistische, gesegregeerde zuiden. Maar hij sprak zich niet uit tegen maatschappelijk onrecht zoals Muhammad Ali of Colin Kaepernick. Op bepaalde hardcore activisten na werd hem dit vergeven door Zwart Amerika. Men was vooral trots op zijn prestaties op het honkbalveld. Men putte er juist inspiratie uit dat de man zich wist te ontworstelen uit moeilijke omstandigheden en uit te groeien tot een celebrity. Bovendien werd begrepen dat zelfs hij als superster weinig bewegingsruimte had en op zijn hoede moest zijn om zelf geen slachtoffer te worden van het racistische systeem. Los van dat alles, mocht Aaron geen profhonkballer zijn geworden dan had hij zich waarschijnlijk eveneens niet op het activistische pad begeven, want zoals Aaron zelf in zijn autobiografie aangaf, hij was geen kruisvaarder, noch had hij het ooit willen zijn geweest.

Hoe racistisch Amerika nog altijd was ondervond Aaron begin jaren ’70 toen hij het meest begeerde record in het Amerikaanse honkbal begon te benaderen. De witte honkballegende Babe Ruth sloeg eens 714 homeruns, en hoe dichterbij Aaron bij dat record kwam hoe meer racistische dreigbrieven hij kreeg van woedende witte fans. Doch de dreigbrieven mochten niet baten. Aaron overtrof Ruth op maandag 8 april 1974. Triest genoeg heeft Aaron geen warme herinneringen overgehouden aan die periode. De tijd dat hij het ultieme honkbalrecord uit de boeken aan het schrijven was had de mooiste tijd van zijn leven moeten zijn, maar het verwerd dus tot een ware nachtmerrie, waarin zijn lijf en ledematen dusdanig veel gevaar liepen dat hij beveiligd diende te worden.

Ondanks dat Aaron zich niet bemoeide met de strijd tegen racisme bemoeide racisme zich dus wel met hem. Wat dat betreft discrimineert racisme niet. De ‘misdaad’ van Aaron was voor de verandering niet onwelgevallig gedrag of streven naar sociale gelijkheid. Zijn ‘misdaad’ was dat hij zijn werk zo goed deed dat hij de mythe van witte suprematie letterlijk aan diggelen sloeg. Net zoals Jack Johnson geen wereldkampioen boksen mocht worden, mocht Aaron niet tot grootste homerun koning allertijden gekroond worden. Uit frustratie begonnen toen de onvolwassen fans als kleine kinderen na verlies het spelbord maar van tafel te mieteren.

De inmiddels op leeftijd zijnde Aaron wilde onlangs nog eenmaal trachten het goede voorbeeld te geven. Vooral veel Zwarte Amerikanen staan sceptisch tegenover de vaccines tegen covid-19. Om aan te tonen dat de vaccines veilig zijn heeft Aaron zich en public laten vaccineren. Samen met een aantal andere prominenten liet Aaron zich op 5 januari 2021 een vaccinatie toedienen in de Morehouse Healthcare Clinic. Deze actie was niet noodzakelijkwijs succesvol, het zorgde juist voor meer discussie over de veiligheid van het vaccine aangezien honkballegende Hank Aaron op 22 januari 2021 overleed, nog geen drie weken na het vaccine toegediend te hebben gekregen.

DJEHUTI-ANKH-KHERU

Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Geplaatst in The Grapevine Publications | Getagged , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor De erfenis van Hank Aaron

Ongekend onrecht

Er was eens een tijd dat in Nederland racisme gezien werd als een ver-van-mijn-bed-show. Racisme dat was iets dat geassocieerd werd met apartheid Zuid-Afrika, of het zuiden van de VS, maar niet met het eigen liberale paradijs op aard achter de Noordzee. Want in de polder zat het polderen letterlijk en figuurlijk in het DNA. Polderen en racisme waren twee tegengestelde grootheden, als water en vuur. Dus hoe konden de uitvinders en wereldkampioenen van het polderen nu racistisch zijn? Niet dat er noodzakelijkerwijs ontkend werd dat er ook in de polder wel eens onbegrip was, doch dat werd ingepolderd, zand erover, drooggelegd à la Flevoland. Of anders gezegd, er was (een beetje) racisme in Nederland, maar Nederland was geen racistische staat. Artikel 1 van de grondwet waarborgde dat.

Maar wat gebeurde er medio 2020? Tot verbazing van menigeen erkende niemand minder dan premier Rutte en public dat racisme in Nederland een systematisch probleem is. Dat was hetzelfde opperhoofd die jarenlang laconiek deed over het racisme in Nederland en zelfs apetrots in de aanwezigheid van Barack Obama verkondigde samen met zijn Antilliaanse vrienden voor zwarte piet te spelen. Racisme was zijns inziens iets overkomelijks. Iets met invechten. Zeker niet iets waar de overheid beleid op los diende te laten. Doch midden in de coronacrisis dus een draai van 180°.

Aan de andere kant, Rutte roept wel vaker wat, zeker ten tijde van de coronacrisis. Zo sprak hij ook speciaal de jongeren toe en had hij het erover dat er een revolutie moest komen. Dit kan het officiële gezicht van de status quo natuurlijk onmogelijk gemeend hebben, want dat zou zo maar in kunnen houden dat zijn eigen hoofd van de guillotine zal gaan rollen. Of Rutte weet niet wat een revolutie is, of hij dacht het revolutionaire karakter van het r-woord te derevolutioneren door het woord zelf te gebruiken.

In het verlengde van het bovenstaande, Rutte is met vertegenwoordigers van verschillende groepen in de samenleving gezellig thee gaan drinken. Maar die theekransjes bleken achteraf puur voor de bühne, want het leverde geen revolutionering van beleid op. Ook de antiracismebeweging mocht met Mark komen keuvelen. Helaas werden ze in werkelijkheid gewoon gebruikt als gratis sparringpartners. Niet lang na het ‘goede gesprek’ was er namelijk een debat in de Tweede Kamer over institutioneel racisme, waarvan de uitkomst was dat de man van het Torentje weigerde excuses aan te bieden voor het Nederlandse slavernijverleden. Tevens misbruikte de premier de coronacrisis om het noodlijdende Curaçao het mes op de keel te leggen. So much for goede gesprekken.

Desalniettemin, de Pinokkio premier jokte niet toen hij zei dat racisme in Nederland een systematisch probleem is. Sterker nog, het was een soort van mea culpa. Onlangs werd het rapport gepubliceerd van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag olv Chris van Dam. Het rapport draagt de titel “Ongekend onrecht”, omdat de commissie tot de conclusie kwam dat de fraudeaanpak van de kinderopvangtoeslag de grondbeginselen van de rechtsstaat heeft geschonden. Duizenden ouders die recht hadden op toeslagen zijn onterecht tot fraudeurs gedegradeerd door de belastingdienst. Zowel de regering, het parlement als de rechter hebben allemaal een wezenlijke vinger in de pap in deze polderinquisitie. Een inquisitie die het in het bijzonder gemunt had op mensen van buitenlandse komaf. Allemaal onder auspiciën van de heer Rutte.

De meeste feiten betreffende deze affaire zijn reeds langere tijd bekend, maar dit systematische racisme van Rutte III staat nu dus politiek definitief zwart op wit. Mede dankzij de inspanningen van de Kamerleden Omtzigt en Leijten. De Rutte doctrine is inmiddels een gevleugeld begrip. De geslepen Rutte gebood ambtenaren zijn racistische beleid a-documentair uit te voeren zodat men niet gesnapt zou kunnen worden met de hand in de koektrommel. Het systeem is dus officieel ontmaskerd maar dat mag in de praktijk voor de slachtoffers van het systeem in materieel opzicht vooralsnog niet baten. Merkwaardige is namelijk dat dit racisme blijkbaar zo diep verankerd zit dat de gedupeerden in de stevige klauwen van het systeem van Rutte vermorzeld blijven worden.

Helaas is het niet onwaarschijnlijk dat het aftreden van Rutte III puur symbolisch zal blijken te zijn, zowel op de korte als lange termijn. Rutte is sowieso een politieke Houdini die de ene na de andere blunder en schandaal overleeft als een kat met negen levens, maar nu helemaal. De coronacrisis is een politiek geschenk uit de hemel voor Rutte. Het verschaft de demagoog pur sang een gouden kans om zich te profileren als redder des Vaderlands. Want zo ervaart het naïeve Nederlandse electoraat het optreden van hun premier die de vrijheden in het land nota bene dusdanig heeft ingeperkt dat Nederland verworden is tot een nieuw Noord-Korea. De oppositie (die zelf ook ingestemd had met strengere fraudebestrijding) schreeuwt nu moord en brand, maar Rutte lacht stilletjes in zijn vuistje. In de peilingen staat zijn VVD momenteel namelijk op 41-45 zetels, waarmee hij de concurrentie degradeert tot figuranten aangezien de PVV als tweede partij op ‘slechts’ 18-22 zetels zou komen. Dat geeft ook te denken over de mindset van de Nederlandse kiezer. Als de Nederlandse kiezer een geweten had dan zou het het systematische racisme van Mark Rutte keihard afstraffen in het stemhokje. Doch nu lijken de voortekenen uit te wijzen dat het electoraat liegende Hollander Mark Rutte rijkelijk gaat belonen voor zijn racistische wanbeleid. Dit zou getypeerd kunnen worden als ongekend onrecht.

DJEHUTI-ANKH-KHERU

Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Geplaatst in The Grapevine Publications | Getagged , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Ongekend onrecht

O Rei vs Messi (2)

Onlangs zouden Messi en Ronaldo de doelpuntenrecords van Pelé hebben gebroken. Respectievelijk de records van doelpunten bij één club en het totaal aantal doelpunten in een carrière. Hetgeen automatisch voeding geeft aan het idee dat Messi en Ronaldo niet slechts … Lees verder

Meer galerijen | Reacties uitgeschakeld voor O Rei vs Messi (2)

Het Capitool en het kapitaal

Sinds uitdager Joe Biden in november officieus zegevierend de Amerikaanse presidentsverkiezingen afsloot waarschuwen de zittende president en zijn aanhang de sympathisanten van de uitdager. Ze zouden niet te vroeg moeten juichen. Want de Donald zou nog verrassingen uit de hoge hoed gaan toveren. Menig Trumpist was er heilig van overtuigd dat de man met de blonde pruik bij de rechtbank alsnog zijn gelijk zou gaan halen: aldaar zou blijken dat Trump de electie glansrijk had gewonnen. Ware het niet dat hij door massale verkiezingsfraude op oneigenlijke gronden het loodje heeft moeten leggen. Er volgden tientallen rechtszaken, maar het mocht niet baten. Telkens opnieuw beten de juristen die de president ingehuurd had in het zand. Tot aan de Supreme Court aantoe. Desalniettemin bleven Trump en aanhang waarschuwen dat de strijd nog niet over was. D-day zou alsnog volgen. De datum van 6 januari 2021 moest in de agenda worden gemarkeerd. Dan zou de zittende president alsnog Joe Biden laten capituleren.

Ondanks dat de officiële en kapitaalkrachtige capo di tutti capi van de kapitaalkrachtigste kapitaalcoalitie van de kosmos met veel kabaal zijn karavaan op 6 januari naar het Capitool kanaliseerde maakten de autoriteiten de kapitale fout om die cabal te verzuimen in te kabelen. Het gevolg was dat hetgeen sinds 9 april 1865 voor onmogelijk werd gehouden geschiedde. Een argeloze fascist onder de losgeslagen meute gelukte het om met een Confederale slavenhoudersvlag in het Capitool te wapperen. Daar was zelfs generaal Robert E. Lee nimmer in geslaagd!

Echter, mochten Zwarte demonstranten het gewaagd hebben om “het hart van de democratie” zo massaal te bestormen dan zou het niet ondenkbeeldig zijn geweest dat de wereld getuige zou zijn geworden van een tweede Sharpville. Sterker nog, toen BLM op 1 juni jongstleden vreedzaam protesteerde waren er letterlijk duizenden politieagenten op de been vergezeld door paarden en helicopters. Er werd genadeloos op ze ingehakt met knuppels en traangas ingezet. Op het privilege van de MAGA-activisten om de democratie letterlijk aan te mogen vallen is reeds door menigeen gewezen, tot aan Joe Biden aantoe. Waarop weer eens bevestigd werd hoeveel Trump om Zwarte levens geeft.

Het ironische is dat ondanks dat Donald J. Trump pal achter het racistische politieapparaat staat en openlijk omarmd wordt door allerlei groeperingen met een racistische uitstraling, er relatief veel Zwarte mensen zijn naam aan hebben gekruist in het stemhokje (zoveel als 18% van de Zwarte mannen). Meer zelfs dan vier jaar geleden. Want hoe lomp Trump ook overkomt, menig Zwarte Amerikaan heeft het gevoel dat hij er economisch behoorlijk op vooruit is gegaan gedurende de heerschappij van de Trump administration (althans, voordat corona toesloeg).

Hetzelfde geldt voor de gewelddadige hilbillies. Zij waarderen het ten zeerste dat de beroemdste twitteraar ter wereld zijn nek uitstak om de industrie terug te halen naar de VS. Grote gebieden in de VS zijn de afgelopen decennia namelijk zwaar verpauperd omdat de globalisten de banen in de industrie grotendeels naar bijvoorbeeld China hebben geoutsourcet vanwege de lage lonen. Trump zette zijn woorden kracht bij tegen het globalisme te strijden door het globalistische handelsverdrag TPP op te zeggen. Evenzo scoorde Trump punten door de Mexicanen in te teugelen. De gedachte heerst namelijk dat o.a. Mexicanen de VS binnen dringen om de banen van Amerikanen te komen afpakken. Bij betreffend deel van de bevolking klinkt het als muziek in de oren als een politicus belooft een muur te gaan bouwen op de grens tussen beide staten. Hoe dan ook, voor corona zat de VS economisch inderdaad in de lift (al zijn er economen die erop hebben gewezen dat dit economische herstel reeds tijdens Obama was ingezet). Vandaar dat een president die in de ogen van vele outsiders een bizarre narcistische en fascistische uitstraling heeft op een haar na voor de tweede maal op rij de verkiezingen won.

Anderzijds, tot opluchting van velen wisten meneer Biden en mevrouw Harris de verkiezingen te winnen. Betreffende victorie zou een einde maken aan een fascistisch tijdperk in het Witte Huis. Daar valt wel wat wat voor te zeggen aangezien Trump met zijn merkwaardige houding allerlei extremistische groeperingen en individuen een nieuw zelfvertrouwen heeft verschaft wat dramatisch tot uiting kwam op 6 januari 2021.

In werkelijkheid is men met Biden en sidekick van de regen in de drup beland. Want zoals we eerder hebben bediscussieerd belooft noch Biden noch vicepresident Harris veel goeds. Ze hebben tijdens de verkiezingscampagne weliswaar zoete broodjes gebakken, maar dat neemt niet weg dat de bijdrage die beide politici aan o.a. het racistische prison-industrial-complex hebben geleverd niet mals is. Doch veel autonooms kan men doorgaans ook nooit verwachten van Amerikaanse presidentskandidaten. Corruptie is in het Amerikaanse politieke proces namelijk normaal en legaal. Je bent slechts een serieuze presidentskandidaat als kapitalisten honderden miljoenen in je campagne investeren. Zijn ze daar niet toe bereid, dan ben je volstrekt kansloos. Voor wat hoort wat, dus als je eenmaal gekozen bent dan moet je die financiële bijdrage terugbetalen met beleid dat jouw financierders belieft. In het normale leven noemt men zoiets steekpenningen of smeergeld en wordt het bestraft door de rechter. De Amerikaanse politiek beloont deze (legale) misdaad. Aldaar bereik je zonder kapitaal nimmer het Capitool, laat staan het Witte Huis. Alhoewel, tot verbijstering van de wereld had een wilde horde op 6 januari 2021 maling aan die ongeschreven grondwet en bereikte zonder kapitaal het Capitool.

DJEHUTI-ANKH-KHERU

Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Geplaatst in The Grapevine Publications | Getagged , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Het Capitool en het kapitaal

Emmerisme

Gedacht werd dat het communisme in Nederland zo dood was als een pier anno 2020, maar tot ontzetting van pers, publiek en politiek bleek betreffende ideologie juist bezig te zijn met een opvallende opmars onder jongeren. Die opmars was dusdanig krachtig dat een politieke partij meende keihard in te moeten grijpen met als doel het onmiddellijk weer de kop in te drukken. Om zodoende bij tijds een bolsjewiekse revolutie van jongeren binnen de partij te verijdelen.

Na het einde van de koude oorlog schudde zelfs het traditioneel economisch linkse PvdA publiekelijk de ideologische veren af en ging als regeringspartij zonder schaamte een neoliberaal beleid voeren. Van dit beleid zijn vooral jongeren het slachtoffer. Ze merken bijvoorbeeld dat ze moeilijk vaste contracten bemachtigen en dat huizen onbetaalbaar zijn geworden. Dit zou de renaissance van het communisme in de polder verklaren.

Echter, een interview met zo’n jeugdige communist wekte de verontwaardiging van de beruchte emeritus hoogleraar Pieter Cornelis Emmer. Waar Emmer over viel was dat Auke den Otter het volgende zou hebben beweerd: “Racisme en slavernij vinden hun wortels in het kapitalisme”. Want Emmer sympathiseert als zoon van een groothandelaar sterk met het neoliberalisme. Dat valt duidelijk af te leiden uit zijn laatste boek (al stelt hij zich in deze niet op als een kapitalisme fanboy). Emmer is van mening dat racisme reeds bestond in de oudheid en dat kapitalisme niet tot slavernij leidt maar dat slavernij een voorwaarde was voor de opkomst van kapitalisme. Verder herhaalt hij zijn stokpaardje dat het Westen de slavernij afgeschaft heeft uit humanitaire overwegingen.

Als Emmer beweert dat racisme reeds in de oudheid bestond dan slaat hij de plank mis. Zeker, er waren mensen met vooroordelen, maar er was geen systeem met daaraan verbonden een ideologie dat uitmaakte dat je huidskleur je status en je lot bepaalde en aan bepaalde mensen priviliges verschafde op basis van hun huidskleur. Zover er vooroordelen bestonden werden die voornamelijk geuit ten nadele van de volkeren uit het noorden. Zo zei Cicero bijvoorbeeld dat de mensen in Groot-Brittannië zo ongelooflijk stom waren dat ze niet eens geschikt waren om als slaafgemaakten gebruikt te worden in een Grieks huishouden. Maar zo heersten er ook negatieve (en positieve) vooroordelen richting de volkeren uit het zuiden.

Aangaande Emmer’s bewering dat slavernij een voorwaarde is voor het ontstaan van kapitalisme haalt hij tot onze verbazing de beroemde Zwarte historicus (en latere president van Trinidad) Eric Williams uit de kast, een man wiens onderzoek Emmer in het verleden straal genegeerd heeft. Emmer blijkt echter opportunist genoeg om Williams toch maar van stal te halen als het hem uitkomt. Williams zou nl. een marxistische theorie uitgewerkt hebben. Waarmee Emmer meende het nieuwe communistische gevaar te attaqueren met hun eigen wapens.

Waar de Emmer mee besluit als uitsmijter is Nederland wedermaal te misinformeren dat de slavernij uit zuiver humanitaire redenen is afgeschaft door witte Engelse abolitionisten en dat dat hem een warm gevoel gaf met kerst, maar of wij warm moeten worden van Emmer’s grappenmakerij is weer iets anders. Dat Engelse propagandisten dat de gouden bladzijden uit de geschiedenis noemen wil natuurlijk niet zeggen dat het waar is. Zo schreef Hugh Thomas een boek van liefst 908 bladzijden waarin hij uitgebreid uitweidt over de abolitionistische beweging maar geen woord rept over de rol die opstanden van slaafgemaakte Afrikanen hebben gespeeld in de afschaffing van de slavernij.

Volgens Emmer heeft de Haïtiaanse revolutie geen invloed gehad op de afschaffing van de slavernij, maar gaat er compleet aan voorbij dat na de Haïtiaanse revolutie het aantal opstanden in de Amerika’s zo spectaculair toenam dat slavernij letterlijk steeds levensgevaarlijker en onrendabeler werd (legers op de been brengen om opstanden neer te slaan is duur). Dat is niet iets wat wij verzinnen, contemporaine bronnen geven zelf aan dat met name na een gigantische opstand in Jamaica in 1831 de autoriteiten zo bang waren geworden dat de slaafgemaakten vroeg of laat met succes het heft in eigen handen zouden nemen dat ze de slavernij zelf maar afschaften om de zonvloed voor te zijn. Zonder de zware druk die de slaafgemaakten zelf uitoefenden op het systeem zouden de Britse autoriteiten en de slavenhouders nooit hebben geluisterd naar de abolitionisten.

Racisme is er dus niet altijd al geweest, slavernij wel. Alhoewel slavernij bestond was het in principe nooit gebaseerd op huidskleur. Wat de neo-communisten wellicht bedoelen is dat het (proto) kapitalisme een slavernijsysteem stimuleert dat is gebaseerd op huidskleur en in het verlengde daarvan het wetenschappelijke racisme om dat racistische slavernijsysteem te legitimeren. Hetgeen overigens niet wil zeggen dat kapitalisme noodzakelijkerwijs het enige systeem is dat tot racisme lijdt aangezien vormen van racisme voordien reeds bestond in India en bepaalde delen van de Arabische wereld.

Het blijft wel opmerkelijk hoe de Emmer telkens weer opnieuw als een duveltje uit een doosje springt zodra iemand in de mainstream media iets beweert wat strijdig is met zijn eurocentrische kijk op de transatlantische slavernij. Ondanks dat de Emmer telkens opnieuw onderuit wordt gehaald blijft hij zijn eigen retoriek oneigenlijk proppageren als wetenschappelijk en dat van zijn antagonisten als emotie. We zouden met recht kunnen spreken van emmerisme. Waarmee we dus refereren aan mccartheyisme, een praktijk vernoemd naar de gelijknamige, machtige Amerikaanse senator die in de jaren ’50 van de vorige eeuw obsessief jacht maakte op communisten, zonder dat er noodzakelijk hard bewijs voor handen was.

DJEHUTI-ANKH-KHERU

Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Geplaatst in The Grapevine Publications | Reacties uitgeschakeld voor Emmerisme

Jan-Dino Asporaat in het spagaat

Jandino Asporaat is wereldberoemd geworden in Nederland door het geven van anachronistische minstrelshows. Op grond daarvan dacht hij compleet geaccepteerd te zijn door wit Nederland. Hij dacht te kunnen vergeten waar hij vandaan komt door de plek waar hij vandaan komt structureel te besmeuren. Zeg maar de Nederlandse variant van “Some seek stardom, but they forget Harlem!” Jandino dacht gepromoveerd te zijn tot Jan-Dino (hockeynaam) vanwege zijn connecties in ’t Gooi. Toen hem bijvoorbeeld op de nationale televisie gevraagd werd om een standpunt in te nemen tegen de welbekende Zwart geschminkte kinderverschrikker weigerde hij domweg om dat te doen. Waarom? Hij was een succesvolle Zwarte man en had er geen last van (of woorden van gelijke strekking). Jan-Dino kwam niet verder dan betogen dat beide partijen nu eens naar elkaar moesten gaan luisteren. Daarmee ging Jandino er compleet aan voorbij dat reeds sinds 1930 getracht wordt om respectvol over de rol van het kolonialistische concept zwarte piet te discussiëren, maar dat dat tegengeluid tot relatief recentelijk steevast door de mainstream media werd genegeerd. Maar die achtergrond was te diep voor Jan-Dino om zich in te verdiepen.

Jan-Dino zelf meende dus dat hij compleet van racisme verschoond was omdat hij simpelweg buitenaards goed was. Andere mensen waren wel gezegend met realiteitszin en wezen er op dat Jan-Dino gewoon een hele goede excuus%&?~ is. Zo merkte de Turkse onderneemster Olcay Gulsen keihard op: “Met Jandino hebben ze één excuusneger op de zaterdagavond.” Aanvankelijk zal Jandino best wel begrepen hebben dat hij speciaal een podium kreeg om minstrelshows te maken: zolang hij Zwarte mensen te kijk zette en weigerde een standpunt in te nemen over zaken die er echt toe doen werd hij gepruimd. Ongetwijfeld zal zelfs Johan Derksen instemmend meegeknikt hebben toen Jan-Dino weigerde op de nationale televisie een standpunt in te nemen tegen zwarte piet.

Maar Derksen knikte beslist niet instemmend toen het Jan-Dino helemaal naar de bol steeg omdat hij betrokken werd bij de presentatie van het Gala van de voetballer van jaar. Daar hadden Johan Derksen en co hele andere gedachtes over. Zij lieten in niet mis te verstane taal weten dat ze het te gek voor woorden vonden dat een ondermaatse artiest als Jandino—die nota bene niets met voetbal zou hebben—betrokken werd bij een prestigieus evenement als het Gala van de voetballer van het jaar. Zo’n reactie was te verwachten aangezien Derksen en co alles en iedereen afzeiken, maar Zwarte Nederlandse celebrities in het bijzonder. Clarence Seedorf, Humberto Tan, Sylvana Simons, etc., zijn allemaal meer dan eens tot op de grond toe afgefikt door Derksen en co.

In plaats dat Jan-Dino trachtte netjes in gesprek te gaan met Derksen en co (zoals hij de voor-en tegenstanders van zwarte piet had geadviseerd) ging hij tijdens zijn optreden op het Gala voetballer van jaar compleet los op Johan Derksen. Hij achtte zichzelf zelfs invloedrijk genoeg om het Zwarte Amerikaanse scheldconcept ‘je moeder’ te introduceren in de voetbalwereld. Maar dat kwam als een boomerang terug. De man die zichzelf te steengoed waande om last te krijgen van racisme werd na afloop van zijn tenenkrommende optreden overladen met racistische reacties en doodsbedreigingen op de sociale media: “Via sociale media, naar mijn kantoor en zelfs mijn privételefoonnummer achterhaald…En daar de meest hatelijke berichten sturen. Ik herhaal: mijn privénummer. Er is mij geen ziekte bespaard gebleven.” Maar het heftigste vond Jan-Dino de diep gewortelde haat tegen buitenlanders die zich openbaarde. „Bericht na bericht.” Derksen had op zijn beurt geen greintje medelijden met Jan-Dino en greep de gelegenheid met beide handen aan om de van zijn voetstuk gevallen Jan-Dino genadeloos nog een keiharde schop na te geven: “Zoek professionele hulp!”

Waar Jan-Dino compleet aan voorbij ging is dat Derksen zowel ondanks als dankzij zijn grote bek een instituut is in de Nederlandse voetbalwereld. Want hij heeft hoe dan ook in de loop der decennia gigantisch veel publiciteit en daardoor indirect inkomsten voor de voetbalwereld gegenereerd. Daar doet zelfs zijn racistische ondertoon niets aan af. Of anders gezegd, dat wordt ronduit gedoogd. Want naast dat Derksen Zwarte celebrities extra venijnig attaqueert zal het de oplettende kijker ongetwijfeld opgevallen zijn dat het panel rondom Derksen reeds decennialang spierwit is: zelfs excuus%&?~ à la Jan-Dino dult Derksen niet naast zich. Nederland glimlacht hardop als de zeiksnor weer eens leden afkomstig uit een groep die in de hoek zit waar de klappen vallen afzeikt. Omgekeerd ontzegt Nederland de melaninerijke slachtoffers van Derksen het officieuze privilege om de bal net zo hard terug te kaatsen.

Derksen en co genieten het privilege om ongelimiteerd te beledigen binnen de voetbalwereld en ver daarbuiten. Jan-Dino mag de illusie koesteren dat hij een grote meneer is te lande zolang hij zich beperkt tot minstrelshows. Want daarvoor is hij ingehuurd door de tv-bazen uit ’t Gooi. Zolang hij die ongeschreven regel respecteert wordt hem de gelegenheid geboden om het goede leven te leiden. Wederom, niet omdat hij steengoed is, maar omdat hij een steengoede excuus%&?~ is. Jan-Dino distantieerde zichzelf arrogant van anti-racisme activisten omdat hij meende een succesvolle jongeman te zijn en daardoor automatisch onaantastbaar voor racisme. Maar dat voorkwam dus niet dat ook Jan-Dino er op de harde manier achter moest komen dat hij niet boven racisme is verheven. Anderzijds, we wisten dat het zou gaan gebeuren. De vraag was niet of maar eerder wanneer…

DJEHUTI-ANKH-KHERU

Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Geplaatst in The Grapevine Publications | Reacties uitgeschakeld voor Jan-Dino Asporaat in het spagaat