Zwarte identiteit extremisten

Op papier is de Westerse democratische rechtsstaat het utopia voor al haar inwoners ongeacht sociale klasse, etnische afkomst, woonplaats binnen de staat, kleur van het gelaat, etc. Iedereen kan rekenen op dezelfde rechten, iedereen heeft vrijheid van meningsuiting, iedereen heeft dezelfde kansen, mits hij/zij bereid is ze te grijpen en begrijpen. Voor mensen die niet verder wensen te koekeloeren dan hun neus lang is lijkt dat idee inderdaad te kloppen als een bus. Echter, de praktijk heeft meer dan eens anders uitgewezen. Zo hangt hoe goed jouw recht gerespecteerd wordt mede samen met hoe goed de advocaten zijn die jij je kunt veroorloven, en mag je inderdaad roepen wat je wilt, zolang het maar aan dovemansoren besteed is.

Maar het gaat veel verder dan dat. Er is een al dan niet zichtbare status quo en die wenst zichzelf te handhaven. Als het spannend wordt zo nodig met alle mogelijke middelen. Dus inclusief schending van alle mogelijke wetten die door de wetgever officieel gepubliceerd zijn in boekvorm. Dit wordt ook wel de diepe staat genoemd.

Zo startte de FBI in 1956 het beruchte COINTELPRO (COunter INTELligence PROgram). De bedoeling was om politieke organisaties kapot te maken die als een gevaar werden gezien voor de Anglo-Amerikaanse status quo. In eerste instantie waren de communisten het kind van de rekening. Later verschoof de focus naar Zwart Amerika en werden alle mogelijke middelen aangewend om burgerrechten -en Black Power organisaties het leven zuur te maken.

Het zogenaamde COINTERLPRO BLACK HATE begon officieel in 1967. Gelinkt aan COINTERPRO BLACK HATE was het Ghetto Informant Program (GIP): de FBI gebruikte meer dan 7000 mensen om arme Zwarte gemeenschappen te infiltreren. De FBI had Zwart Amerika de oorlog verklaard en alles was geoorloofd: karaktermoord op leiders, valse informatie verspreiden in de media, vervalsde brieven schrijven aan individuen, bewijsmateriaal manipuleren in rechtszaken, getuigen intimideren, toonaangevende activisten vermoorden, drugs in de Zwarte gemeenschap verspreiden, etc. Eigenlijk ging de FBI nog erger te keer tegen Zwart Amerika dan tegen de communisten die als vijfde colonne voor aartsvijand de Sovjet-Unie zouden dienen.

Maar al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel. 8 maart 1971 was een historische dag. Niet alleen omdat het gevecht van de eeuw plaatsvond tussen de ongeslagen wereldkampioenen Muhammad Ali en Joe Frazier, maar eveneens omdat er diezelfde dag ingebroken werd in een kantoor van de FBI en vrijwel ieder aanwezig document werd meegenomen. De inbrekers zijn nimmer in de kraag gegrepen. Wat ze deden is de gestolen documenten anoniem naar journalisten zenden die ze na enige aarzeling publiceerden. Totdan werden Zwarte activisten voor gek verklaard als ze aangaven wat de FBI allemaal uitvrat, werden ze uitgemaakt voor gekkies die in complottheorieën geloofden. Maar nu bleek dat ze gewoon gelijk hadden! Uit angst dat nog meer schandalen aan de grote klok werden gehangen blies J. Edgar Hoover COINTELPRO officieel af op 28 april 1971 (in werkelijkheid ging COINTERLPRO gewoon door, maar de FBI was door de gelekte schandalen nu wel minder onaantastbaar). Doch de geest was nu uit de fles. Meer journalisten gingen onderzoek doen naar de handel en wandel van de FBI, en meer schandalen kwamen aan het licht. Ook dankzij de Freedom of Information Act. Dit leidde weer tot een Parlementair onderzoek in 1975 en 1976 waarbij de beerput nog meer open ging. Hetgeen weer tot hervormingen leidde binnen de FBI.

Zoals bekend verliest een vos wellicht wel zijn haren, maar nooit zijn streken. De grote schandalen die in de jaren ’70 naar buiten kwamen ten spijt wordt tot op de dag van vandaag een vorm van COINTELPRO toegepast. Sterker nog, de FBI lijkt zijn oorlog contra Zwart Amerika officieel te hebben heropend. Op 6 oktober 2017 publiceerde de FBI nl. een document met de titel “Black Identity Extremists Likely Motivated to Target Law Enforcement Officers.” De motivatie voor dit document was het verzet dat ontstond na de moord op Michael Brown jr. 9 augustus 2014. In bettreffend document geeft de FBI aan extra te gaan letten op zgn. Black identity extremists. Black identity extremists zijn Zwarte mensen die geïnspireerd zijn door Zwarte geschiedenis en cultuur (in het verlengde daarvan zijn evenzo Zwarte boekwinkels verdacht). Zij zouden gewelddadig reageren op vermeend racisme in de Amerikaanse samenleving, en om die reden goed in gaten moeten worden gehouden.

De FBI gaat in deze volledig voorbij aan het onrecht dat het prison-industrieel-complex Zwart Amerika structureel aan doet. Waarom wordt het slachtoffer gebombardeerd tot schuldige en gaat de schuldige vrijuit? Waarom pleit de FBI niet voor een grondige hervorming van de Amerikaanse politie? Waarom pakt de FBI die vele zwaar bewapende groeperingen van witte racisten niet aan?

In ieder geval, de eerste Zwarte identiteit extremist is inmiddels reeds gearresteerd. Hij is bekend onder de naam Rakem Balogun. Hij kwam in het vizier van de FBI na deelgenomen te hebben aan protesten tegen racistisch politiegeweld. In zijn huis vond de politie o.a. een boek van Robert F. Williams (een activist van weleer die zowel de Zwarte gemeenschap als witte activisten met vuurwapens beschermde tegen de KKK, zie Gezegend & vervloekt blz. 285-292), dat als bewijsmateriaal werd aangewend. Dit is een zorgwekkende situatie. Het toont helaas de invloed van de diepe staat en daarmee de kromme kant van de democratische rechtsstaat. Zwarte geschiedenis en cultuur is wederom gecriminaliseerd in de VS anno 2018.

DJEHUTI-ANKH-KHERU

Posted in The Grapevine Publications | Leave a comment

Het machtigste land af (2)


Op 1 maart 2018 hield Poetin een lezing in de doema waarin hij de ongekende technologische vernieuwingen van het leger van de Russische Federatie onder de aandacht van de wereld bracht. Poetin beklaagde zich erover dat niemand oor had voor Rusland’s zorgen over de bouw van het raketschild van de NAVO aan Rusland’s grenzen, om er onmiddellijk aan toe te voegen: “Nu zullen jullie luisteren!”

Het in de jaren ’90 als achterlijk beschouwde Rusland zou inmiddels een antwoord hebben op het peperdure raketschild van de NAVO. Rusland heeft dusdanig superieure raketten geschapen dat ze het raketschild kunnen ontwijken of zelfs voorbij racen alsof het er niet staat! Dat zou inhouden dat de Amerikaanse belastingbetaler helemaal voor noppes diep in de buidel heeft getast. De grote mond van Poetin was wereldnieuws, en vanuit het Westen kwamen er onmiddellijk geluiden op dat de man blufte. Anderen deden daar weer een schepje bovenop door te debiteren dat Poetin’s stoere taal in werkelijkheid een doorzichtige verkiezingsstunt is.

Het is zeker niet onwaarschijnlijk dat Poetin zijn praatje mede hield met de aankomende verkiezingen in het achterhoofd. Maar dat wil niet zeggen dat hij gebakken lucht verkocht heeft. In werkelijkheid zei Poetin weinig nieuws. Hij bevestigde slechts officieel wat objectieve militaire experts allang weten: de Russische wapentechnologie is niet voor de poes. Wat zijn de feiten? De afgelopen tijd heeft Rusland zijn hightech wapens in de praktijk kunnen testen te Syrië. De Amerikanen waren ook in Syrië aanwezig, en uit hetgeen er allemaal in Syrië heeft plaatsgevonden hebben de ter plaatse aanwezige Amerikaanse generaals tot hun spijt moeten concluderen dat de Russen inderdaad geavanceerdere wapens tot hun beschikking hebben dan zij. Al is die nieuwe realiteit nog steeds niet doorgedrongen tot het Pentagon. Het Pentagon heeft immers veruit het grootste militaire budget ter wereld, dus hoe kan Rusland nu betere wapens hebben?

Sowieso wordt er bepaalde retoriek gehanteerd om de bevolking in de NAVO-landen te kalmeren. Maar los van dat, al is maar de helft van wat Poetin beweerde waar, dan nog heeft hij de VS compleet in zijn hemd gezet. De algemene gedachte is dat de VS veruit het sterkste leger ter wereld bezit, simpelweg omdat het inderdaad veel meer spendeert aan defensie dan wie ook. Alleen al om die reden is het voor de gewone sterveling niet voor te stellen dat de Amerikaanse strijdkrachten aantastbaar zijn. Echter, het feit dat die gedachte nog steeds leeft geeft aan hoe effectief de propaganda van het Anglo-Amerikaanse imperium is. De praktijk wijst namelijk keer op keer anders uit. Ondanks het buitenproportioneel grote budget verlaat het Amerikaanse leger keer op keer het slagveld met de staart tussen de poten (Vietnam, Somalië, Afghanistan, Irak).

Dat er gigantisch veel geld circuleert binnen het Amerikaanse militair-industrieel-complex wil niet zeggen dat dat geld efficiënt wordt aangewend. Heel veel blijft er aan de strijkstok hangen. Terwijl andere landen, met een veel kleiner budget relatief veel meer waar voor hun geld krijgen. Het geld dat de VS investeert in zijn leger vertaalt zich dus niet evenredig in slagkracht. Een land als Rusland kan blijkbaar met minder beschikbaar geld meer klaarspelen.

Het valt toe te juichen dat er weer landen zijn die het Anglo-Amerikaanse imperium in militair opzicht serieus tegengas kunnen bieden. Bij de aanvang van de 21e eeuw achtte het imperium zichzelf onaantastbaar, en leek ook eensgelijk te handelen. Zo stapte de VS in 2002 nog arrogant uit het in 1972 getekende anti-balistische raketverdrag, dat bedoeld was om het aantal anti-balistische raketten aan zowel Amerikaanse als Russische zijde te beperken. De ratio was dat anti-balistische raketten de wapenwedloop slechts verder deden escaleren, omdat men gewoon meer raketten met kernkoppen ging produceren om anti-balistische raketten te overweldigen, zodat een bepaald % toch doel zou treffen. Tevens zou de aanwezigheid van anti-balistische raketten een first strike wel heel erg belangrijk maken, en daardoor één van beide landen makkelijker zou provoceren daartoe over te gaan.

De VS stapte in 2002 uit het anti-balistische raketverdrag vanuit de superioriteitswaan dat de Amerikaanse technologie zich dusdanig spoedig ontwikkelde dat het binnen afzienbare tijd het ganse kernwapenarsenaal van Rusland kon neutraliseren. Betreffend verdrag zou dat doel slechts hinderen. Het achterlijke Rusland zou nooit meer in staat zijn om de inherent superieure Amerikaanse technologie bij te benen, en het Anglo-Amerikaanse imperium zou tot het einde der tijden de wereld zijn wil op kunnen leggen. In werkelijkheid werd de slapende Russische beer wakker geschut en heeft het zich wedermaal ontwikkeld tot een formidabele opponent.

Let wel, ook de Russen zijn absoluut geen lieverdjes, en op het terrein van propaganda zelfs ronduit naïef. We kunnen ons bijvoorbeeld afvragen waarom ze het nodig vinden om allianties te sluiten met xenofobe Westerse politici als Le Pen en Wilders. Daarnaast is de softpower van het Anglo-Amerikaanse imperium nog altijd veruit superieur: in Rusland zullen er ongetwijfeld films gemaakt worden, maar niets vergeleken met Hollywood. Rusland ontbeert tevens internationaal geliefde popsterren, etc. Zelfs Rusland’s poging om op sportgebied de wereld te charmeren is vooralsnog jammerlijk gestrand in grootschalige doping-en corruptieschandalen. Wat softpower betreft wint het Anglo-Amerikaanse imperium het dus nog altijd met vlag en wimpel van de beer, want de wereld kijkt nog steeds met bewondering en verwondering naar de Amerikaanse film-muziek en sportsterren. maar op wetenschappelijk gebied liggen de kaarten tegenwoordig heel anders dan Cheney en co in 2002 dachten.

DJEHUTI-ANKH-KHERU

Posted in The Grapevine Publications | Leave a comment

Black Panther (2)


Black Panther wordt van allerlei kanten de hemel ingeprezen. Het acteerwerk is fantastisch, de kostuums, de boodschap, etc. Na meer dan honderd jaar van minstrelshows op het witte doek beschouwt met name de Pan-Afrikaanse wereld Black Panther als verfrissend in de overtreffende trap. Eindelijk is Hollywood om en heeft het de stap gewaagd om een Zwarte superheld mainstream erkenning te verschaffen.

Het psychologische effect van Black Panther mag dan ook beslist niet onderschat worden. Menig persoon van Afrikaanse komaf probeert zich zoveel mogelijk van Afrika te distantiëren. Waarom? Omdat het continent in de regel slechts geassocieerd wordt met achterlijkheid en ellende, en daar wenst men zich niet mee te associëren. Sluwe kapitalisten zagen kansen in de zelfhaat van Zwarte mensen en hebben een florerende zelfhaatindustrie op poten gezet. Zie daar de populariteit van levensgevaarlijke huidbleekmiddelen en soortgelijke snuisterijcosmetica, die voornamelijk bestaan bij de gratie van de zelfhaat van Zwarte mensen.

Doch wij weten eveneens dat des te opbouwender de beeldvorming wordt des te meer de zelfhaatindustrie instort. Stel voor dat landen als Nigeria en Kenia economische, technologische en militaire wereldmachten waren. In dat geval zou iedereen met Afrikaanse wortels zich met Afrika identificeren. Sterker nog, zelfs menig Scandinaviër zou zijn stamboom gaat uitkammen om uit te vinden of hij wellicht ergens een Afrikaanse voorouder zou kunnen claimen…

Black Panther toont de kleding en symbolen van volkeren over het hele continent verspreid en associeert ze vervolgens met het welvarendste, technologisch meest geavanceerde en machtigste land op aarde. De euforie in ogenschouw nemend die Black Panther heeft teweeg gebracht heeft dit concept massa’s mensen eensklaps trots gemaakt op hun afkomst. Als het zelfbeeld van Zwarte mensen het af te meten criterium is dan is Black Panther waarschijnlijk wel de succesvolste film uit de geschiedenis.

Naast dat Black Panther uitstekend is voor het zelfbeeld van Zwarte mensen werpt het belangrijke vragen op. Hoe zou een Afrikaans land met een technologische voorsprong op de rest van de wereld daarmee om moeten gaan? Moet het die kennis uit lijfsbehoud voor zichzelf behouden, of moet het die kennis delen? Al dan niet met bevriende naties? Er zijn in het verleden Afrikaanse volkeren geweest die in de positie van het denkbeeldige Wakanda hebben verkeerd. De Egyptenaren weerden de Grieken duizenden jaren, maar nadat de Grieken toch toegang hadden gekregen tot de kennis en kunde van de Egyptische priesters bleek dat het begin van het einde te beteken van de Egyptische beschaving en zijn de Europeanen met de verworvenheden van de Egyptenaren gaan pronken door het te herbenoemen tot ‘Griekse filosofie’. Eeuwen later hadden de Moren een technologische voorsprong op de rest van Europa. De Moren hebben zelfs het eerste vuurwapen—de vuurstok—in Europa geïntroduceerd. Ironisch genoeg zijn vuurwapens vervolgens een belangrijke rol gaan spelen in het verdrijven van de Moren.

Met name vele Zwarte Amerikanen zien niet T’Challa maar de psychopathische moordenaar Erik Killmonger als de held van het verhaal, omdat hij evident de psychologie van een Zwarte Amerikaan bezit en hij de kennis van Wakanda wil aanwenden om Zwarte mensen over de hele wereld te bevrijden van het systeem van witte overheersing. Dat is een nobel streven, maar het moet wel met beleid gebeuren want anders is de kans niet denkbeeldig dat Wakanda binnen de kortste keren met haar eigen wapens bestreden gaat worden zoals eerder de Moren hebben mogen ervaren. Je kunt je ook afvragen, in hoeverre staan de miljoenen bloedfanatieke christenen en moslims in Afrika open voor hulp van een land dat nog steeds traditionele Afrikaanse godsdiensten aanhangt? Een niet onaanzienlijk aantal Afrikanen gaan wellicht niets van Wakanda willen weten, hoe geavanceerd het ook is, omdat ze aan ‘duivelaanbidding’ zouden doen. Oftewel, het nobele plan van Killmonger heeft de nodige haken en ogen en zou daarom zo goed als mogelijk voorbereid moeten worden.

Maar Hollywood zou Hollywood niet zijn als er geen diepere boodschappen werden gecommuniceerd. Hollywood is waarschijnlijk wel het belangrijkste wapen van de Anglo-Amerikaanse softpower. Feit is dat Hollywood in Afrika de laatste jaren veel terrein heeft prijs moeten geven aan het inheemse Nollywood, wat tevens inhoudt dat de Amerikaanse invloed op de hoofden en harten van de Afrikanen is afgenomen. Die invloed is momenteel wellicht belangrijker dan ooit aangezien het Anglo-Amerikaanse imperium momenteel met China strijd om de overvloed aan grondstoffen en mineralen op het continent.

In de eerste plaats moet gelet worden op de rol van de CIA: de CIA heeft Killmonger gecreëerd, en deze creatie van de CIA stort in zijn eentje Wakanda in complete chaos. Daarnaast is het de witte CIA agent die een heldenrol vervult in de burgeroorlog van Wakanda. Boodschap: de CIA kan ieder Afrikaans land destabiliseren, hoe geavanceerd ook! Verder lijkt het karakter Erik Killmonger te refereren aan de strijd die de FBI momenteel voert contra zgn. Black identity extremists (activisten die geïnspireerd zijn door Zwarte geschiedenis en cultuur). Volgens de FBI zijn dit potentiële terroristen en moeten daarom hard aangepakt worden. Niettegenstaande dat Zwarte activisten in de regel hun doelen geweldloos trachten te verwezenlijken. Dit in tegenstelling tot witte racisten, die enorme hoeveelheden wapens hebben verzameld en meer dan eens aangetoond hebben er niet voor terug te deinzen grof geweld toe te passen. Ondanks dat legt de FBI zijn focus liever op geweldloze Zwarte activisten dan zwaar bewapende witte racisten. Het gewelddadige karakter Erik Killmonger rechtvaardigt dat beleid.

DJEHUTI-ANKH-KHERU

Posted in The Grapevine Publications | Leave a comment

Black Panther (1)


De film van Black Panther is momenteel een wereldwijde hype. In het eerste weekend heeft de film waar $200 miljoen in is geïnvesteerd reeds meer dan $360 miljoen in het laadje gebracht. Er werd al maanden reclame gemaakt voor Black Panther en de hoop is dat de film een keerpunt in de filmgeschiedenis gaat markeren gerelateerd aan beeldvorming. Hollywood heeft nl. decennialang Afrika en mensen van Afrikaanse komaf op een ongunstige wijze op het witte doek geprojecteerd. Of zoals Muhammed Ali het zei: “Zelfs Tarzan, de koning van de jungle is wit!”

Black Panther is een Zwarte superheld. In juli 1966 bedacht door de joodse striptekenaars Stan Lee en Jack Kirby (dus om misverstanden te voorkomen, de stripheld bestond dus reeds voor de welbekende Black Panther Party, want die werd pas in oktober 1966 opgericht). Black Panther was de eerste superheld van Afrikaanse komaf die in mainstream Amerikaanse stripboeken acte de presence gaf. Hoewel het mainstream publiek bij het horen van Black Panther in eerste instantie zal denken aan de organisatie opgericht door Huey Newton en Bobby Seale, wekt hij bij die hard stripliefhebbers hele andere associaties op. Black Panther is een oude bekende in televisieshows, tekenfilms, en videogames. In 2016 verscheen hij zelfs al op het witte doek in de film Captain America: Civil War. Wellicht om het grote publiek alvast voor te bereiden op wat komen zou.

De film Black Panther is dus sowieso niet de eerste Hollywoodproductie waarin Zwarte superhelden te bewonderen zijn. Buiten Hollywood wellicht ook niet. Als we het begrip superheld ruim interpreteren zouden zelfs Django en de in 2009 uitgekomen Braziliaanse film Besouro (over het leven van de legendarische gelijknamige capoeirista) als voorlopers genoemd kunnen worden. Wat Hollywood betreft verscheen in 1998 reeds Blade, met in de hoofdrol Wesley Snipes. Maar wat de film Black Panther onderscheidt van alle andere films waarin Zwarte superhelden zijn verschenen is dus niet eens dat een Zwarte superheld de hoofdrol speelt, maar de Afrikaansgecentreerde context waarin hij geplaatst is.

We begrijpen dat het moeilijk is om films te produceren over bepaalde prékoloniale persoonlijkheden. Want dan gaan onmiddellijk wilde hordes van eurocentrische historici naar buiten treden om met elkaar te wedijveren wie het hardst van de daken kan schreeuwen dat de betreffende film ʽafrocentrismeʼ en dus geschiedvervalsing is, waardoor het een naar politiek staartje krijgt. Los van de vraag natuurlijk of Hollywood in zo’n film zou willen investeren. Daarom zijn science fiction films over Zwarte superhelden wellicht het beste mogelijke alternatief om het zelfbeeld van Zwarte mensen te verbeteren. Want ook al zijn ze fictief, Hollywoodfilms hebben een enorme impact op de massa.

Denk bijvoorbeeld aan The Birth of a Nation uit 1915, welke film de inspiratiebron was voor de heroprichting van de KKK. Een ander voorbeeld is Scarface uit 1983. Die film heeft (samen met The Godfather) medio jaren ’80 duizenden Zwarte en Latino jongeren geïnspireerd om drugdealer te worden. Of in deze meer relevant, denk hoeveel inspiratie witte mensen geput hebben uit Rocky. In een tijdperk met Muhammed Ali, George Foreman, Joe Frazier, Ken Norton, etc., dat het volstrekt ondenkbaar was dat een witte man wereldkampioen boksen zwaargewicht kon worden werd de fantasie en het ego van wit Amerika geprikkeld door het onmogelijke toch waarheid te laten worden op het witte doek.

Eerder hebben we de woede aanschouwd toen Hannibal in een documentaire gespeeld werd door een Zwarte acteur, of toen de BBC middels een tekenfilmpje duidelijk maakte dat Groot-Brittannië ten tijde van de Romeinen al een meerkleurige samenleving kende. Het zou politiek correcte geschiedvervalsing zijn. Over een fictieve film zou niemand kunnen vallen zou gedacht kunnen worden, maar zelfs over een fictief verhaal waarin Afrika voor de verandering positief uit de verf komt doet conservatieve elementen koken van woede. Deze attitude maakt het betoog contra vermeende geschiedvervalsing boterzacht en flinterman: in werkelijkheid is men gewoon tegen alles wat in de mainstream media verschijnt waar Zwarte mensen een goed gevoel over kunnen hebben en inspiratie uit kunnen putten.

De vraag is ook waarom de grootste Hollywoodstudio zo’n Afrikaansgecentreerde film uit heeft gebracht? Want los van de mogelijke problemen met het plot is voor de verandering een Afrikaans land niet de speeltuin van koning Tarzan maar het rijkste en meest ontwikkelde land op aarde. Gesuggereerd is dat Hollywood de verliezen van de afgelopen jaren tracht goed te maken. Een aantal grote projecten zouden zijn geflopt, en uit ervaring weet Hollywood dat films gericht op een Zwart publiek succesvol zijn.

In de jaren zeventig werd het noodlijdende Hollywood al gered door de productie van zogenaamde blaxploitation films. Door een arrest uit 1948 ter voorkoming van kartelvorming en de opkomst van de televisie was Hollywood begin jaren ’70 op sterven na dood. Maar door films te maken waarin Zwarte acteurs de hoofdrol spelen werd het vege lijf gered. De ogen van Hollywood werden geopend na het succes van de onafhankelijke Zwarte filmmaker Mario Van Peebles: Hollywood ging zelf massaal Zwarte films maken. Zwarte activisten waren helemaal niet blij met die films. Er waren wellicht wel Zwarte acteurs te zien, maar het zou desalniettemin fnuikend zijn voor de beeldvorming aangezien de thematiek doorgaans pooiers en hoertjes was. Waardoor het genre een zelfde soort effect had op de jeugd als gangsta rap jaren later. Desalniettemin, blijkbaar kan Hollywood ook Zwarte films maken zonder de welbekende stereotype thematiek.

DJEHUTI-ANKH-KHERU

Posted in The Grapevine Publications | Leave a comment

IQ-sofisten (2)


De eeuwig durende discussie over IQ-tests is onlangs weer opgelaaid. Dat gebeurde nadat ex-politica Femke Halsema en public de leider van FvD confronteerde met een omstreden uitspraak van een prominent lid van zijn partij. Een zeer ambitieus partijlid met een Hindoestaanse achtergrond had nl. in 2016 op de nationale tv gesuggereerd dat racisme een marginaal probleem is: het probleem zou niet racisme zijn, maar het lage IQ van bepaalde groepen. Zo zou het wetenschappelijk bewezen zijn dat Zwarte mensen gemiddeld een laag IQ hebben. Dat zou de achterstanden van bepaalde mensen van kleur verklaren, niet racisme. Als voorbeeld nam hij vermeend racisme op de arbeidsmarkt: “Sowieso gaat het eerder om intelligentie dan om ras. Racisme? Het gaat op de arbeidsmarkt om IQ.”

Los van de vraag of daadwerkelijk wetenschappelijk aangetoond is dat Zwarte mensen gemiddeld achterlijker zijn mist hij het punt volledig in deze context. Niemand beweert immers dat je een ongeschoold persoon moet aanstellen als kernfysicus of hartchirurg. Waar het om gaat is dat gelijke gevallen gelijk behandeld dienen te worden. Menig onderzoek heeft inmiddels uitgewezen dat mensen van kleur met een vergelijkbaar CV als witte collega’s desondanks minder carrièrekansen hebben. Oftewel, racisme is wel degelijk een probleem in Nederland…

Er is een subcultuur van witte supremacisten die hun identiteit ontleent aan IQ-testen. Ze zijn er apetrots op dat ‘wetenschappelijk’ bewezen is dat het gemiddelde IQ van mensen van Europese komaf hoger is dan dat van mensen van Afrikaanse komaf. Opzich interessant, want dat houdt in dat je wit kunt zijn met een IQ van 70, en desalniettemin jezelf superieur wanen aan de meest geniale Zwarte wetenschaper. Hoe dan ook, met een vermeend genetisch bepaald IQ verklaren ze zowel het economische succes van het Westen als alle problemen waar de Pan-Afrikaanse wereld mee kampt. In feite heeft deze beweging altijd al bestaan, maar sinds enige jaren heeft ideoloog Richard Spencer het label alt right bedacht om respectabel over te komen bij het mainstream witte publiek. Toch gaat rechts extremisme met zijn tijd mee. Zo wordt er tegenwoordig vooral gerekruteerd en gecommuniceerd middels het internet. Bovendien propageert alt right naast de superioriteit en behoud van raszuiverheid van de witte mens gaarne libertarische economische denkbeelden: ongebreideld kapitalisme met zo min mogelijk overheidsingrijpen.

Naast Richard Spencer wordt Jared Taylor gerekend tot de belangrijkste ideologen van de alt right beweging (ook al is hij bij bepaalde witte supremacisten juist verdacht omdat hij niet noodzakelijkerwijs tegen joden is). Taylor is de oprichter en hoofdredacteur van American Renaissance, een online tijdschrift dat de mythe van witte suprematie promoot. Taylor’s ding is elke dag de hele dag overal en altijd, ondersteund door pseudowetenschappelijk bewijs, beweren dat Zwarte mensen genetisch inferieur zijn, en alle problemen waarmee ze kampen daarmee te verklaren zijn. Iedere andere verklaring is volgens hem politiek correct ‘gepraat’. Doch let wel, Taylor loopt niet te razen en te tieren als een vol met hakenkruizen getatoueerde neonazi. Integendeel, Taylor is een dandy. Hij is zeer welbespraakt en heeft het beschaafde voorkomen van een Britse aristocraat. Vergeleken met Taylor is Thierry Baudet een ordinair straatschoffie. Taylor heeft de ideologie van de witte suprematie kwa vorm een beschaafd gezicht gegeven, wat niet wegneemt dat Taylor inhoudelijk praktisch hetzelfde verkondigt wat aanhangers van de ideologie van de witte suprematie immer hebben verkondigd.

Taylor heeft dus zelfs mensen van kleur weten te overtuigen van zijn ‘rasrealisme’. Zo interviewde hij eens een Zwarte jongeman op de radio die het roerend met hem eens was. Maar ook in Nederland blijkt Taylor dus meer volgelingen te hebben dan we durfden te hopen. De platvloerse vergoeilijking van racisme op de arbeidsmarkt met de opmerking dat het op de arbeidsmarkt eerder gaat om IQ dan om ras lijkt dan ook in sterke mate geïnspireerd te zijn door die deftige meneer Taylor. Overigens, Taylor verstrekt de FvD wel vaker inspiratie. Zo vindt de kopman van FvD Taylor dusdanig inspirerend dat hij op 12 oktober 2017 liefst 5 uren met hem heeft gesproken.

Echter, door alle ophef rondom FvD zouden we bijna gaan vergeten dat eveneens niet-witte politici van mainstream politieke partijen de ideeën van Taylor propageren. Burgemeester Aboutaleb verkondigde eertijds bijvoorbeeld dat Antilliaanse jongeren uitermate crimineel waren vanwege hun vermeende lage IQ. Dat lijkt eveneens een echo te zijn van Taylor. Want evenzo volgens Taylor zorgt een combinatie van een laag IQ en een hoog testosterongehalte voor de hoge criminaliteitscijfers van Zwart Amerika. In principe zijn alt right-achtige uitspraken taboe in Nederland. Wat wil zeggen, men is niet noodzakelijkerwijs tegen racisme, maar men heeft liever niet dat er racistischer gehandeld en gewandeld wordt dan puur noodzakelijk is om de status quo te handhaven, omdat dat tot reuring en verzet kan leiden. Wat niet wegneemt dat Aboutaleb zo maar een stormfront.org-achtige uitspraak kon doen en ermee wegkomen.

Waarom wordt het voor bepaalde groepen van levensbelang geacht dat wetenschappelijk aanvaard wordt dat bepaalde volkeren achterlijk zijn? Omdat het dan eenvoudiger wordt om een draagvlak te verkrijgen om daar beleid op te maken. Na alle ophef hebben inmiddels verschillende vooraanstaande wetenschappers duidelijk gemaakt dat alle ruis van de alt right ideologen en hun fans ten spijt nog nooit het verband tussen etnische afkomst en IQ is aangetoond. Desalniettemin, voor sommigen geldt blijkbaar dat als ze maar vaak genoeg de youtube-filmpjes van Jared Taylor en consorten bekijken ze hun pseudo-wetenschappelijke drogredeneringen gaan geloven en promoten.

DJEHUTI-ANKH-KHERU

Posted in The Grapevine Publications | Leave a comment

De ontbrekende schakel in de wereldgeschiedenis


De Britse omroep Channel 4 vertoonde onlangs de documentaire The First Brit: Secrets of the 10,000 Year Old Man. In betreffende docu wordt een op DNA-onderzoek gebaseerde reconstructie van een mens getoond die 10.000 jaar geleden in Groot-Brittannië leefde. Naar de letter genomen was het niet de eerste Brit. Er hadden eerder mensen in Groot-Brittannië gewoond, maar die waren uitgestorven. Echter, hij was wel een pionier. Sinds zijn tijd was de Britse archipel onafgebroken bewoond geweest door mensen. De reconstructie van “de eerste Brit” leidde tot opschudding omdat hij niet in de traditie past. Dit was nl. niet de eerste reconstructie van de zgn. Cheddar man. In eerdere reconstructies was hij afgebeeld met een witte huid. Na een beroep te hebben gedaan op DNA-onderzoek waren wetenschappers tot de conclusie gekomen dat Cheddar man een donkerbruine huid had, een zgn. Australoïde type was, en hebben hem ook dusdanig gereconstrueerd.

Overigens, dit was slechts de officiële bevestiging van hetgeen we al heel lang wisten. Alleen valt het moeilijk naar buiten te brengen omdat dit soort informatie voor bepaalde delen van het publiek te ver afligt van hun eurocentrisch gevormde wereldbeeld: je gaat voor gek verklaard worden. Maar als zelfs de mainstream media erover bericht verandert dat de zaak natuurlijk volledig.

Enfin, we hebben het hier over een ontbrekende schakel in de wereldgeschiedenis. De ontbrekende schakel in de wereldgeschiedenis is de rol van de Zwarte mens. Tegenwoordig wordt erkend dat de eerste mensen op aarde uit Afrika kwamen en naar alle waarschijnlijkheid Zwart waren. Vervolgens verdwijnt de Zwarte mens weer uit de geschiedenisboekjes en duikt pas weer op bij de aanvang van de transatlantische slavernij als slaafgemaakte. Als we de eurocentrische versie van de wereldgeschiedenis mogen geloven is de rol van de Zwarte mens in de wereldgeschiedenis beperkt tot de rol van slachtoffer…

De eerste Indo-Europeanen zouden zich ±800 v.j. op de Britse eilanden hebben gevestigd. De vraag is dan, wie woonden er dan voordien? Eerlijke 19e eeuwse historici als David McRitchie en Gerald Massey hebben die vraag voor ons beantwoord. McRitchie is de auteur van een zeer onthullende studie genaamd Ancient and Modern Britons (twee delen). McRitchie gaf reeds in 1884 aan dat de eerste bewoners van Groot-Brittannië Australoïde mensen waren. De man is om verklaarbare redenen genegeerd door de mainstream eurocentrische wetenschap, maar uiteindelijk blijkt nu toch dat hij gelijk had, en zou hij dus gerehabiliteerd moeten worden.

Volgens McRichie bestonden er in zijn tijd geen inheemse Zwarte Britten meer, maar dat betekende zijns inziens niet dat de oorspronkelijke bewoners geen genetische sporen hadden nagelaten. McRitchie onderscheidde de moderne Britten in twee groepen: de xanthochroi en de melanochroi. De xanthochroi waren spierwit, en de afstammelingen van de Indo-Europese indringers, terwijl de iets donkerdere melanchroi het resultaat waren van vermenging tussen de Indo-Europeanen en de inheemse Zwarte bevolking van Groot-Brittannië.

Maar McRitchie gaat verder dan dat. De Australoïde mens was verspreid over heel Europa. Waaruit volgt dat de verschillende neolithische bouwwerken zoals Stonehenge, de hunebedden, etc., aan hen toegeschreven moeten worden. Dat kan moeilijk anders, aangezien de Indo-Europese volkeren zich pas vanaf 4.000 v.j. vanuit het Kaukasisch gebergte over de rest van de wereld begonnen te verspreiden, en pas duizenden jaren later Groot-Brittannië bereikten.

Dat er in de oudheid Zwarte mensen woonden in Groot-Brittannië is bevestigd door Romeinse historici als Plinius, Claudius en Tacitus. Zij hebben in hun overgeleverde documenten opgetekend dat er naast witte volkeren gelijkend aan de volkeren in Noordwest Europa ook Ethiopiërs (Tacitus, Claudius) en Moren (Plinius) woonachtig waren in Groot-Brittannië (Ethiopiërs en Moren waren termen die de Romeinen gebruikten om Zwarte mensen in het algemeen aan te duiden).

Maar McRitchie zegt nog veel meer. Hij geeft ook aan dat zich naast de oorspronkelijke Australoïde bevolking nog meer Zwarte mensen zich in Groot-Brittannië en Ierland hadden gevestigd, bijvoorbeeld afkomstig uit Egypte en Spanje. Hij suggereert verder dat het met de antieke Zwarte inwoners van Groot-Brittannië op een vergelijkbare manier vergaan is als de inheemse bevolking van Noord-Amerika: ze bestaan nog steeds, maar in zwaar gemarginaliseerde vorm. De Zwarte inwoners van Groot-Brittannië werden steeds verder teruggedreven naar de bossen, doch uiteindelijk werden ze zelfs daar verjaagd en verwerden tot het uitschot van de maatschappij. Dit valt onder meer af te leiden uit de verandering van de betekenis van het woord beggar. Eens werd de beggar gezien als een geduchte vijand, later als struikrover, en uiteindelijk ging het woord beggar bedelaar betekenen. Voor velen zat er niets anders op dan een rondtrekkend bestaan te leiden. Oftewel, McRitchie beweert dat de zigeuners de afstammelingen zijn van de antieke Zwarte bevolking van Groot-Brittannië: het woord gypsie [zigeuner] zou een verbastering zijn van Egyptian. Vele rondtrekkende zigeuners bekwaamden zich als artiest en zo zou de circuswereld ontstaan zijn. Waaronder ook de clown, die eigenlijk een minstrelshow avant la lettre verzorgde: de oorspronkelijke clown was met zijn karakteristieke kleding en domheid een persiflage op een zigeuner.

Het valt heel goed te verklaren waarom de publicaties van geleerden als McRitchie totaal niet in goede aarde vielen in het 19e eeuwse, imperialistische Groot-Brittannië en ver daarbuiten. In die dagen was de mainstream eurocentrische wetenschap nl. druk doende doelbewust de wereldgeschiedenis te vervalsen ter legitimering van het imperialisme. Desalniettemin, er zijn altijd geleerden geweest die tegen de verdrukking in de waarheid verkondigd hebben, en uiteindelijk komt die toch boven water.

DJEHUTI-ANKH-KHERU

Posted in The Grapevine Publications | Leave a comment

Piet Emmer en de WIC-mentaliteit (4)


Het kolonialisme was goed voor Afrika. Niet slechts omdat Afrika daardoor in aanraking kwam met de moderne beschaving. De benefieten vallen evenzo af te leiden uit het gegeven dat het helemaal een rotzooitje werd in Afrika na de onafhankelijkheid van het continent. Stagnatie, corruptie, wanbestuur, etc., waren er nadien aan de orde van de dag. Al het ontwikkelingsgeld blijkt het Westen decennialang in een bodemloze put te hebben gedonderd. Klaarblijkelijk kan Afrika niet zonder kolonialisme. Aldus professor emeritus Pieter Cornelis Emmer (in woorden van vergelijkbare strekking).

Om de kolonialistische suggestie dat kolonialisme een voorwaarde is voor niet-Westerse landen om in aanraking te komen met de verworvenheden van de zgn. moderne beschaving meteen te logenstraffen: als dat waar was dan had Japan momenteel het achterlijkste land ter wereld moeten zijn geweest. Japan is nooit gekoloniseerd, en uitgerekend in Nippon zijn verschillende aspecten van de zgn. moderne beschaving op een hoger niveau dan in het Westen. Dus het is eerder andersom: ondanks de kolonisatie is Afrika in aanraking gekomen met bepaalde aspecten van de zgn. moderne beschaving.
Menigeen die slechts de mainstream Westerse media volgt zal het met bovenstaande beweringen van Emmer ongetwijfeld in vergaande mate eens zijn.

Probleem is echter dat Emmer de oorzaken van de problemen onjuist schetst. De eerste vraag die gesteld dient te worden, is er überhaupt wel een legitiem postkoloniaal Afrika? Emmer emmert wel over onbekwame Afrikaanse leiders, maar waarom rept hij geen woord over antikolonialistische leiders als Patrice Lumumba, Kwamé Nkrumah, Thomas Sankara, Moammar Khadafi, etc., die door het Westen zonder pardon uit de weg zijn geruimd precies vanwege hun antikoloniale beleid? Is het beter gegaan met bijvoorbeeld Burkina Faso nadat de antikolonialistische leider Sankara uit de weg werd geruimd? Zou één van de redenen voor Afrika’s stagnatie niet kunnen zijn dat Afrika decennialang pas op de plaats maakte omdat Afrika eigenlijk nimmer waarlijk onafhankelijk was? Zou het niet zo kunnen zijn dat menig Afrikaans leider bang was het neokolonialisme (of VOC-kolonialisme) af te schudden uit angst te eindigen als bepaalde antikolonialistische collega’s?

Het beste voorbeeld van de blijvende afhankelijkheid van Afrika zijn de francophone landen, die lid zijn van de CFA en hun geld moeten laten beheren door Parijs. Alhoewel Emmer suggereert dat Afrika niet zonder Europa kan, is de waarheid omgekeerd. Dit is erkend door verschillende Franse presidenten. Zo voorspelde Mitterand in 1957: “Zonder Afrika zal Frankrijk geen toekomst hebben in de 21e eeuw.” Zo recentelijk als 2008 verkondigde Chirac: “Zonder Afrika zal Frankrijk afglijden naar het niveau van een derderangs mogendheid.”

Of met andere woorden, bepaalde elementen in het Westen hebben er alle belang bij het systeem in stand te houden dat van een kop koffie van $3,50 slechts 3 cent toebedeelt aan de Afrikaanse boeren die de koffiebonen hebben verbouwd. En dat Westerse graanboeren exportsubsidies verschaft zodat Afrikaanse boeren compleet worden weggevaagd. En vervolgens vindt Emmer het gek dat het Afrikaanse boeren niet lukt om graan te exporteren? Wat moeten we verder met het pleidooi van Emmer voor meer sweatshops in Afrika? De werkomstandigheden in sweatshops mogen als bekend worden beschouwd, dus waarom pleit uitgerekend ʽslavernij-expertʼ Emmer voor de popularisering van moderne slavernij in Afrika?…

Bizar, maar Emmer zegt niets nieuws. De intellectuele capo di tutti capi van de neoliberale counterrevolutie, Milton Friedman, heeft in zijn tijd met droge ogen op tv verkondigd dat het kolonialisme het Westen geen geld opgeleverd heeft, maar dat de koloniën het Westen juist geld hebben gekost. Dit wetende plaatst dat de beruchte professor emeritus in een ander daglicht, dat van een pseudo-intellectuele papegaai.

In de jaren ’90 verscheen er in de VS en Groot-Brittannië een reeks boeken uit de conservatieve hoek die de intelligentie, geschiedenis en cultuur van Zwart Amerika en Afrika onder vuur namen. Er wordt wel eens betoogd dat in Nederland alles jaren later pas aanvangt. In dat licht bezien zou het best zo kunnen zijn dat het boek van Emmer de aftrap is van een stortvloed aan publicaties die af tracht te rekenen met de filosofie van activistische Afrikaans-Caribische mensen waar conservatief wit Nederland zich dood aan ergert.

Neem bijvoorbeeld het beruchte boek The Bell Curve. Emmer’s recente publicatie kan gezien worden als de historische aanvulling op The Bell Curve. Waar de auteurs van The Bell Curve ʽwetenschappelijkʼ vanuit de psychologie trachtten te bewijzen dat mensen van Afrikaanse komaf inherent achterlijk zijn tracht Emmer dat te doen vanuit de geschiedenis. Vanuit een verschillende insteek propageren beide boeken dat Afrikanen inherent achterlijk zijn. Ook al is Emmer’s onderbouwing boterzacht en flinterdun, zijn boodschap gaat er desondanks bij bepaalde groepen blijkbaar in als zoete koek. En helaas, als mensen iets maar vaak genoeg vernemen dan gaan ze het geloven.

In de publicaties van professor emeritus Pieter Cornelis Emmer wordt zoals vermeld aangegeven dat het verzet tegen de slavernij door de slaafgemaakten zelf wel mee viel. Dat is zoals we eerder uitgebreid uiteen hebben gezet in Gezegend en vervloekt zwaar bezijden de waarheid. Heden ten dagen is het Piet Emmer die de kolonisatie van de geschiedschrijving over de slavernij en de kolonisatie met alle mogelijke middelen gekolonialiseerd tracht te houden. Wel, al was het maar om te voorkomen dat er over 300 jaar in de geschiedenisboekjes wordt geschreven dat er nauwelijks een weerwoord werd geproduceerd contra de geschiedvervalsing van Piet Emmer is het bestrijden van de WIC-mentaliteit wenselijk.

DJEHUTI-ANKH-KHERU

Posted in The Grapevine Publications | Leave a comment

Piet Emmer en de WIC-mentaliteit (3)


Het nieuwste boek van professor emeritus Piet Emmer is nog erger dan we hadden durven vrezen. We wisten reeds dat Emmer geen specialist is in het (Nederlandse) slavernijverleden, maar iemand die zich gespecialiseerd heeft in het bagatelliseren van het (Nederlandse) slavernijverleden, maar tegenwoordig gaat hij zover om het kolonialisme ronduit te verheerlijken. Emmer tracht alles waar Zwarte mensen erkenning of trots uit kunnen ontlenen te razeren. In synopsis: Zwarte mensen hebben nooit en te nimmer iets gepresteerd, en witte mensen hebben Zwarte mensen nooit fundamenteel gedwarsboomd, maar juist een flinke duw in de rug gegeven door hen beschaving bij te brengen en ontwikkelingshulp te verschaffen.

De transatlantische slavernij was niet zo wreed, kende relatief weinig slachtoffers, en heeft Europa nauwelijks welvarender gemaakt. De slavernij was goed voor Afrika omdat Afrika door het vertrek van miljoenen mensen minder monden hoefde te voeden. De slaafgemaakte Afrikanen hebben met hun verzet geen bijdrage geleverd aan hun eigen bevrijding (de slavernij is afgeschaft dankzij de genade van deftige witte heren), er is geen verband tussen de slavernij en het kolonialisme tot de huidige problemen van Zwarte mensen wereldwijd. Sterker nog, het kolonialisme was opgeteld en afgetrokken goed omdat het moderne beschaving heeft gebracht. De culminatie van het boek is een betoog over niet-Westerse immigratie dat opvallend goed aansluit bij het programma van partijen als de PVV en FvD.

Emmer beschuldigt iedereen die vraagtekens zet bij zijn eurocentrische versie van de geschiedenis van onwetenschappelijkheid en emotionaliteit. Maar hoe moeten we dan diens eigen emotionaliteit plaatsen? Hij grossiert in sarcasme en ad hominem aanvallen. Vanvught, Fatah-Black, Zihni Özdihl, van Stipriaen, Akwasi, etc., krijgen allemaal stoten onder de gordel toebedeeld. Terwijl je zou verwachten dat hij als zelfverklaard kampioen van de ratio zich puur zou beperken tot de feiten. Waarom gaat professor Emmer er met gestrekt been in à la Hans Kraay jr. tijdens diens hoogtijdagen als voetbalprof? is Emmer een wetenschapper of een emmerende en tierende voetbalhooligan?

Emmer beschuldigt zijn antagonisten er onder meer van bronnen te negeren die in strijd zijn met hun gewenste geschiedbeeld. Een klassiek geval van een verwijt van de pot aan de ketel. Als er iemand is die bronnen negeert die zijn gewenste geschiedbeeld ondergraven dan is het Emmer wel. Grote Zwarte wetenschappers als Eric Williams en Walter Rodney negeert hij compleet. En wel met de drogredenering dat zij geen wetenschappelijke onderzoeken hebben gepubliceerd, maar pamfletten. Maar hoe moeten we de emotionele geschriften van Emmer dan kwalificeren? Zeker na publicatie van zijn laatste schotschrift kan moeilijk ontkend worden dat hij de geschiedenis instrumentaliseert ten behoeve van xenofobe politieke partijen als de PVV en FdD.

Eigenlijk hebben we reeds in Gezegend en vervloekt de belangrijkste drogredeneringen van Emmer bediscussieerd. Echter, onlangs stelde een journalist Emmer een vraag betreffende zijn claim dat de interne Afrikaanse slavenhandel groter was dan de transatlantische slavenhandel. Emmer moest erkennen dat er geen overgeleverde documenten zijn die dat hard maken. Maar, zei hij, er zijn andere middelen zoals DNA-onderzoek waaruit dat af te leiden zou zijn. Hé, maar wacht eens eventjes, hier geeft Emmer ronduit toe dat er meer bronnen zijn dan hetgeen officieel op schrift is gesteld. Dus moet hij dondersgoed weten dat er genoeg bewijs is buiten de officiële, frauduleuze boekhouding van de WIC en VOC aangaande de overzeese welvaartvergaring door Nederland. Waaruit volgt dat Nederland veel meer welvaart buiten Europa heeft gegenereerd dan hij beweert.

Hierop aanvullend, in zijn boek betoogt Emmer dat de pogingen van de Britse marine om de illegale slavenhandel te bestrijden succesvol waren. Ondanks het feit dat het de illegale slavenhandel niet kon stoppen (Met de drugshandel lukt ons dat zelfs vandaag de dag niet, hoewel we nu over heel wat doeltreffender opsporingstechnieken beschikken dan rond 1800). Als Emmer het laatstgenoemde kan bedenken, dan had hij ook kunnen bedenken dat de officiële boekhouding van de WIC en VOC niks zegt. Tegenwoordig is boekhoudfraude nl. evenzo schering en inslag, ondanks veel betere opsporingstechnieken. Dus laat staan hoe onvoorstelbaar groot de boekhoudfraude was in vroeger dagen.

Onlangs werd Emmer de vraag gesteld wat volgens hem het doel van de geschiedenis is. Daarop gaf Emmer een vaag, weinig zinnig antwoord. Het kwam erop neer dat geschiedenis niet zo belangrijk is, omdat we er in het heden weinig aan hebben. Gezien het feit dat Emmer het belang van de geschiedenis niet inziet (of in ieder geval niet kan duiden) roept het de vraag op waarom hij zijn bloeddruk zo verschrikkelijk laat stijgen voor zoiets onbenulligs als geschiedschrijving? Desalniettemin, ondanks dat Emmer het zelf niet aangeeft kunnen wij uit zijn doen en laten wel afleiden wat volgens hem het doel van geschiedschrijving is: de status quo verdedigen.

Emmer tracht naam en faam te verwerven over de rug van de nieuwe publieke vijand: Afrikaans-Caribische jongeren die tegen racisme strijden. Emmer weet dat een groot aantal witte Nederlanders zich dood ergert aan het activisme van met name Afrikaans-Caribische jongeren. Hiermee lijken ze Marokkaanse jongeren te hebben afgelost als grootste vijand. Emmer heeft gezien hoe arabist Hans Jansen indertijd beroemd werd toen hij en public te keer ging contra de islam, en Emmer hoopt een zelfde soort van faam te verwerven door het belaste verleden van Nederland te ontlasten. Oftewel, wat Jansen bereikte met “Islam voor varkens, apen, ezels en andere beesten”, hoopt Emmer te verwezenlijken met “Het zwart-wit denken voorbij”.

DJEHUTI-ANKH-KHERU

Posted in The Grapevine Publications | Leave a comment

Piet Emmer en de WIC-mentaliteit (2)


Eurocentrische poortwachters à la Piet Emmer voeren zoals aangegeven hun stokpaardje (dat men de hedendaagse zienswijze niet op het verleden mag projecteren), momenteel vet met kribbes vol haver. De bedoeling is de geschiedenis van het Westen in het algemeen en Nederland in het bijzonder dusdanig te overwoekeren met cultuurrelativisme dat er geen enkele serieuze kritische kanttekening geplaatst kan worden over ernstige misstanden uit het verleden. Oftewel, massamoordenaars als Coen en consorten verdienen eeuwige roem omdat ze roemruchtig zouden zijn geweest volgens toenmalige maatstaven. Daar mag men postuum absoluut niet over emmeren.

Echter, Piet Emmer en zijn vele fans aan de rechterkant van het politieke spectrum zijn klaarblijkelijk dol op turnen, aangezien zij zich met hun selectieve cultuurrelativisme in een dusdanige spagaat hebben gemanouvreerd dat Simone Biles er een puntje aan kan zuigen. In de echte wereld is men nl. furieus contra cultuurrelativisme. Aanpassen of oprotten is het devies. Er zouden slechts universele normen en waarden bestaan, en alle culturen die daar niet in assimuleren zijn achterlijk. Dat wordt wat Nederland betreft op zijn minst sinds Fortuin fortuinlijk luid en duidelijk in het politieke discours en de mainstream media gescandeerd. Dus waarom ineens deze dubbele standaard?

Los van het voorgaaande is het maar de vraag of menigeen die zich vereenzelvigt met het Westerse nalatenschap zoveel positiever denkt over de extra-Westerse mens als zijn voorouders van honderden jaren geleden. Nog steeds worden Zwarte mensen over één kam geschoren met aapjes, getuige de tekst op een sweater van een bekend Zweeds kledingmerk. Eveneens kan verwezen worden naar de apengeluiden die tot begin 21e eeuw ongestraft gescandeerd werden richting Zwarte voetballers (wat Nederland betreft werd er pas paal en perk gesteld aan beledigende spreekkoren toen een witte vrouw, Sylvie Meis, aan de beurt was). Wat dacht men van zwarte piet? Hoe kan het dat in de 21e eeuw de meerderheid der Nederlandse bevolking het beledigen van Zwarte mensen nog altijd als een verworven grondrecht beschouwt?

Vaak wordt heden ten dage betoogd dat racisme voorbehouden is aan de tokkies, maar niets is minder waar. Zo kon topjurist Rolph Gonsalves zich na de Tweede Wereldoorlog ongestraft schuldig maken aan martelingen, brandstichtingen en racistische moorden op Irian Jaya. Voor zijn overzeese optreden werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. In 1986 werd hij zelfs gepromoveerd tot procureur-generaal. Toen aan de vele misdaden van Gonsalves in 1994 alsnog ruchtbaarheid werd gegeven door bepaalde media werden die door toenmalig minister Aad Kosto niet als een aanleiding gezien om maatregelen te nemen contra Gonsalves. Racistische moordenaar Gonsalves is dus vrijuit gegaan. Verder kon intellectueel Nederland zich in de 20e eeuw op drie grote schrijvers beroemen. Twee daarvan (W.F. Hermans en Gerard Reve) waren tot op het bot racistisch. Dat heeft echter weinig afbreuk gedaan aan hun naam en faam.

Elders in de Westerse wereld hetzelfde verhaal. Henry Kissinger was in de jaren ’70 nationaal veiligheidsadviseur en minister van buitenlandse zaken van de VS. In die hoedanigheid was hij schuldig aan de omverwerping van de democratisch gekozen Chileense president Allende om vervangen te worden door dictator Pinochet. Tevens was hij de drijvende kracht achter de Amerikaanse genocide in Vietnam. Desalniettemin mocht oorlogsmisdadiger Kissinger in 1973 de Nobelprijs voor de vrede in ontvangst nemen. Weer een andere Nobelprijswinnaar, Barack Obama, bombardeerde in 2011 het welvarende, progressieve Libië terug het stenen tijdperk in. Libië is in een dusdanige chaos vervallen dat er heden ten dage weer openlijk Zwarte Afrikanen worden verhandeld op slavenmarkten. Ondanks (of dankzij?) de vernietiging van Libië wordt Obama door menigeen nog altijd gezien als held.

Het is dus maar zeer de vraag of men in het Westen tegenwoordig noodzakelijkerwijs anders denkt over mensen van kleur en in het verlengde daarvan over ʽheldenʼ die mensen van kleur in woord, geschrift of daad onjuist bejegenen. Gezien hoe men heden ten dage kolonialistisch aandoende schurken vrijgeleides verschaft en decoreert, is het zeer de vraag of Coen vandaag de dag wel ter verantwoording zou zijn geroepen voor zijn misdaden. Als Gonsalves, Demmink, Kissinger, etc. weg kunnen komen met hun daden die het daglicht niet kunnen verdragen, waarom Coen niet? Het trieste is dat Piet Emmer’s opvolger over 300 jaar met precies dezelfde ʽhistorische contextʼ argumenten 20e eeuwse kolonialistische schurken als Colijn, Churchill, Kissinger, Truman, etc. zou kunnen gaan verdedigen. De door hun bedreven politiek zou in de 20e eeuw immers de gewoonste zaak van de wereld zijn geweest…

Grote verschil met vroeger is de publieke opinie. Tegenwoordig moet de politiek haar beleid tot op zekere hoogte verantwoorden aan het publiek. Vroeger was er geen democratie, dus hoefden regeringen zich in veel mindere mate te verantwoorden. Doordat de media de afgelopen jaren dankzij de digitalisering is gedemocratiseerd kan zelfs de stem van Zwarte mensen meer dan ooit gehoord woorden in het publieke debat. Waar Emmeraars in voorgaande eeuwen van een weerwoord van Zwarte mensen verschoond bleven, moet de huidige Emmer zich naar eigen zeggen heden ten dage dood ergeren aan Caribische jongeren van Afrikaanse komaf die in een slachtofferrol zouden kruipen en van al hun maatschappelijke falen de slavernij de blaam toekennen. Maar Emmer is verre van de enige die de meningsuiting van Afrikaans-Caribische jongeren onwelgevallig is. Zie hier Emmer’s recentste schotschrift om strijdbare Afrikaans-Caribische jongeren van repliek te dienen. Doch hoe lang zal de emmer te water gaan voordat hij barst?

DJEHUTI-ANKH-KHERU

Posted in The Grapevine Publications | Leave a comment

Piet Emmer en de WIC-mentaliteit (1)


Professor emeritus Piet Emmer staat bekend als de grote kampioen van de eurocentrische geschiedschrijving aangaande het (Nederlandse) slavernij verleden. Zeg maar de pseudowetenschappelijke WIC-mentaliteit. In 2000 verwierf hij nationale bekendheid na de publicatie van zijn boek De Nederlandse slavenhandel 1500-1850, waarin hij de Nederlandse betrokkenheid bij de transatlantische slavernij schaamteloos bagatelliseert, hetgeen de Zwarte bevolking in Nederland verbijsterde. De bekende Zwarte Amerikaanse historicus dr. Leonard Jeffries is indertijd naar Nederland gekomen om met Emmer in debat te gaan, maar Emmer bleek te laf te zijn om acte de presence te geven.

Overigens, lang voordat de in 1974 gepromoveerde Piet Emmer een publiek figuur werd was hij reeds omstreden. Emmer was verbonden aan de Universiteit Leiden, en zijn colleges verliepen meer dan eens wanorderlijk omdat de studenten hevig protesteerden tegen zijn racistische prietpraat. Zelf schrijft hij daar het volgende over in zijn boek: “Twintig jaar geleden moest ik zelfs op een tafel klimmen om boven het lawaai uit te komen van studenten die mij uitmaakten voor geschiedvervalser, reactionair en racist.”

Er valt eindeloos veel op en aan te merken op het onderzoek van Emmer, maar probleem is dat Emmer´s onderzoek wel het predicaat wetenschappelijk heeft, hoe onduidelijk en oneigenlijk de redenen waarom dat gebeurt ook zijn. Feit is nl. dat op basis van zogenaamd wetenschappelijk onderzoek beleid wordt gemaakt. Emmer was harstochtelijk fan van de hartvochtige Minister van Vreemdelingenzaken en integratie Rita Verdonk. Hij wierp zich op als migratie expert en pleitte in publicaties voor de invoering van een tweederangsburgerschap voor immigranten.

Wel, Piet Emmer heeft een nieuw boek geschreven en werd onmiddellijk beloond door de mainstream media met podia om het te promoten. Het is een boek waarin hij ageert tegen een aantal speerpunten van de (Nederlandse) antiracisme beweging waaraan hij zich mateloos ergert, zoals meer aandacht voor het slavernij verleden, het ontsokkelen van standbeelden van historische schurken, en zwarte piet. Let wel, we hebben het nieuwe boek van Emmer nog niet gelezen, maar wel kennis genomen van zijn merkwaardige uitspraken gedaan op de radio en opgetekend door landelijke dagbladen, waarin hij zich andermaal opwerpt als een soort van Nederlandse variant van holocaust-ontkenner David Irving.

Zo kon vernomen worden dat Emmer traditioneel verkondigde dat de transatlantische slavernij niet zo erg was, een minimale bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse economie, laat staan dat het een impact had op het bewustzijn van de gemiddelde Nederlander. Daarom zou het ook niet nodig zijn er meer aandacht aan te besteden (economisch, sociaal en cultureel heeft de slavenhandel weinig tot niets aan Nederland veranderd, dus meer aandacht lijkt me onnodig). Bovenal moeten de verantwoordelijken door historici met fluwelen handschoenen worden aangepakt omdat slavernij indertijd als normaal werd beschouwd. Tot overmaat van ramp gaat Emmer zelfs zover om het kolonialisme te vergoeilijken door met droge ogen te beweren dat het moderne beschaving heeft gebracht.

In analogie: het nazisme was niet zo slecht, want het heeft de ontwikkeling van de moderne medische wetenschap en technologie bespoedigd. De experimenten van nazi-artsen op Joden hebben veel nuttige kennis opgeleverd. De slavenarbeid waar nazi-wetenschappers en ingenieurs als Werner von Braun gebruik van maakten heeft mooi wel gezorgd voor een spectaculaire technologische vooruitgang waar ook de Joden nu van profiteren. Ook zou niet meer geoordeeld mogen worden over de misdaden van het nazisme, omdat ze binnen de context van nazi-Duitsland als normaal werden beschouwd: Hitler is immers democratisch aan de macht gekomen, dus wat konden die individuele nazi´s er nu aan doen dat ze handelden zoals ze handelden?

Met andere woorden, als Piet Emmer het lef had om precies zo om te gaan met het nazisme als dat hij omgaat met de transatlantische slavernij dan was hij allang en breed opgesloten achter slot en grendel op een dieet van water en brood. Op twitter werd dan ook terecht opgemerkt door Reimar von Meding: “Dat historici als Piet Emmer nog bestaan is wel heel erg kwalijk. Geschiedenis alleen in “historische context” bekijken betekent niks willen leren. Zo ken ik nog wat historische fouten die door bepaalde historici opzettelijk genuanceerd worden…”

Bovendien, er is wel vaker opgemerkt dat Emmer´s bewering dat ʽiedereenʼ de slavernij in de dagen van weleer volstrekt normaal vond zeer de vraag is. De slaafgemaakten zelf waren evident een hele andere mening toegedaan, anders zouden er niet zoveel slavenopstanden zijn geweest (zie: Gezegend & vervloekt, blz. 109-210). Maar voor een hardcore eurocentrist als Emmer zijn de bevindingen van Zwarte mensen volstrekt irrelevant. Zowel die van de slaafgemaakten als die van de huidige generatie. Zo negeert Emmer het onderzoek van Zwarte wetenschappers consequent en consulteert hij slechts het werk van zijn eurocentrische collega´s. Deze benadering maakt tunnelvisie onvermijdelijk.

Wedermaal, we hebben het nieuwe boek van Piet Emmer ter verdediging van de WIC-mentaliteit nog niet gelezen, maar de voortekeningen vrezen echt het allerergste. Piet Emmer lijkt te vinden dat alle standbeelden van koloniale schurken volkomen terecht zijn omdat ze naar de maatstaven van hun tijd Nederland eer en glorie hebben verschaft en de wereld buiten Europa moderne beschaving. Het begrip voortschrijdend inzicht lijkt Emmer volkomen vreemd te zijn. Vandaar al zijn oeverloze geëmmer op hetzelfde aambeeld. In het etymologisch woordenboek staat bij emmeren: “emmeren [zaniken, neuken] {1901-1925} oorspr. gezegd van huzaren, die staande op een omgekeerde emmer geslachtsgemeenschap met een paard zouden hebben. Voor de betekenisovergang naar ‘zaniken’ vgl. lullen en dreutelen.” Dus dat.

DJEHUTI-ANKH-KHERU

Posted in The Grapevine Publications | Leave a comment