Author Archives: Grapevine

Piet Emmer en de WIC-mentaliteit (2)

Eurocentrische poortwachters à la Piet Emmer voeren zoals aangegeven hun stokpaardje (dat men de hedendaagse zienswijze niet op het verleden mag projecteren), momenteel vet met kribbes vol haver. De bedoeling is de geschiedenis van het Westen in het algemeen en … Continue reading

Posted in The Grapevine Publications | Leave a comment

Piet Emmer en de WIC-mentaliteit (1)

Professor emeritus Piet Emmer staat bekend als de grote kampioen van de eurocentrische geschiedschrijving aangaande het (Nederlandse) slavernij verleden. Zeg maar de pseudowetenschappelijke WIC-mentaliteit. In 2000 verwierf hij nationale bekendheid na de publicatie van zijn boek De Nederlandse slavenhandel 1500-1850, … Continue reading

Posted in The Grapevine Publications | Leave a comment

Een nieuwe Iraanse lente

In 1953 werd de regering van de Iraanse nationalist Mohammed Mossadegh omver geworpen door de CIA onder codenaam Ajax. De Cruijff van dit Ajax heette Kermit Roosevelt. Onder auspiciën van Roosevelt (kleinzoon van president Theodore Roosevelt) werd Mossadegh pootje gelicht. … Continue reading

Posted in The Grapevine Publications | Leave a comment

De eurocentrisering van de Joods-christelijke traditie

De laatste jaren wordt er door bepaalde politici bij voortduring een beroep gedaan op de zogenaamde Joods-christelijke traditie. Ongeacht of de politici in kwestie en hun congregaties nu belijdend christelijk zijn of niet. De Joods-christelijke traditie zou namelijk het fundament … Continue reading

Posted in The Grapevine Publications | Leave a comment

De Zwarte Santa Claus

Nicolaas van Myra wandelde rond op aard in de 4e eeuw, maar van wanneer tot wanneer precies is niet geheel helder, aangezien de bronnen die naar hem refereren relatief laat en vaag zijn. Gedacht wordt dat hij omstreeks 280 werd … Continue reading

Posted in The Grapevine Publications | Leave a comment

Die VOC-mentaliteit ! (3)

Wat zou het meest waardevolle bedrijf zijn dat ooit heeft bestaan? Wellicht het Standard Oil van John D. Rockefeller? Of General Motors? Of anders het Microsoft van Bill Gates? Niets van dit alles volgens Visual Capitalist. Visual Capitalist is een … Continue reading

Posted in The Grapevine Publications | Leave a comment

Kony 2012 Revisited

Op 5 maart 2012 werd aan de wereldjeugd de Afrikaanse variant op Osama bin Laden gepresenteerd. Het betrof een boeman die zou luisteren naar de naam Kony. Kony was de leider van de gevreesde LRA (Lord´s Resistance Army). De LRA … Continue reading

Posted in The Grapevine Publications | Leave a comment

Zimbabwaanse revolutie op kruispunt (3)

Zimbabwe heeft dus voor het eerst in 37 jaar een nieuwe president. Tot grote vreugde van het Westen hing de senior der staatshoofden dan toch zijn lier aan de wilgen. De vraag is echter, hoe kon het dat de binnenlandse … Continue reading

Posted in The Grapevine Publications | Leave a comment

Van Mokum tot Dokkum

Onlangs bleek weer eens onverbloemd dat de VOC-mentaliteit hoogtij viert in het Nederland van de 21e eeuw. Ook in die regionen van de gedecentraliseerde eenheidsstaat waar men zelf meent reeds eeuwen slachtoffer te zijn van de kolonialisten uit het westen … Continue reading

Posted in The Grapevine Publications | Leave a comment

Zwarte piet is zo 1850

In Nederland heeft zich de afgelopen jaren toch een klein wondertje voltrokken. Inmiddels hebben nl. zowel Amsterdam als Rotterdam aangekondigd de racistische karikatuur zwarte piet op zijn minst behoorlijk te gaan modificeren. Dit werd tot 2011 als net zo onwaarschijnlijk … Continue reading

Posted in The Grapevine Publications | Leave a comment