De Ontmaskering van Eurocentrisme

Naar aanleiding van het Eurocentrisme vs Afrocentrisme debat gehouden op 27 juni 2015 op de VU zijn zowel professor Gerard Boter en dr. Flinterman als Sandew Hira en Djehuti-Ankh-Kheru uitgenodigd door Tijdschrift voor Geschiedenis om een artikel te schrijven. Hieronder de link naar het artikel van professor Boter en dr. Flinterman:

Boter_Flinterman_TvG_129_2016_241-250

Djehuti-Ankh-Kheru had nog een tweede artikel geschreven dat niet geaccepteerd is door Tijdschrift voor Geschiedenis omdat iedere partij slechts 1 artikel mocht inleveren. Hieronder het artikel van Djehuti-Ankh-Kheru (met wat aanpassingen) dat niet in Tijdschrijft voor Geschiedenis is gepubliceerd:

Misvattingen inzake ‘Afrocentrisme’

Djehuti-Ankh-Kheru heeft in het boek Boterzacht en Flinterman uitgebreid gereageerd op de kritiek van Eurocentrische geleerden in het algemeen op Afrikaansgecentreerdheid maar in het bijzonder die van Mary Lefkowitz met in haar voetsporen Boter en Flinterman

Een paar maanden voordat Boterzacht en Flinterman uitkwam publiceerde dr. Flinterman twee artikelen in Lampas (het vakblad voor Nederlandse classici) twee artikelen waarin hij de theorie dat Alexandrië niet bestond voor de komst van Alexander van Macedonië naar Egypte verder uit tracht te werken:

Gestolen erfenis 1

Gestolen erfenis 2

In Boterzacht en Flinterdun wordt er in appendix concreet gereageerd door Djehuti-Ankh-Kheru op de twee artikelen in Lampas van dr. Flinterman. Wat voor dr. Flinterman aanleiding was om op zijn beurt weer te reageren, en deze maal trok hij een paar verrassende conclusies:

Gestolen erfenis 3

Eveneens Djehuti-Ankh-Kheru heeft weer gereageerd op Gestolen erfenis 3 van dr. Flinterman:

Het Alexandriësyndroom II

Eurocentrisme vs Afrocentrisme

Share and Enjoy !

Shares