Programma der 10 punten

Het programma der 10 punten    

Wij eisen dat de Nederlandse overheid met onmiddelijke ingang het voeren, financieren, gedogen, of anderszins faciliteren van de  (psychologische) oorlog tegen Zwarte mensen staakt. Als eerste aanzet daartoe kunnen de volgende acties worden ondernomen:

1)  Het  in  het  openbaar  ontkennen  danwel  bagatelliseren  van  de  genocide gerelateerd aan de transatlantische slavernij moet eensgelijk de joodse holocaust uitdrukkelijk bij wet verboden worden.

2) Hieruit volgt automatisch dat het  verboden wordt dat de slavernij wordt gevierd tijdens het jaarlijkse Sint Nicolaasfeest. Let wel, het feest mag gewoon blijven  bestaan,  doch  het  racistische  element  in  het  feest  dat  met  nostalgie refereert aan de tijd dat de Nederlandse wet sanctioneerde dat Zwarte mensen geknecht werden dient onmiddelijk te verdwijnen.

3) Het moet bij wet strafbaar worden om mensen van Afrikaanse afkomst aan te duiden met termen die refereren aan anachronistische, koloniale, mensonterende sociale, antropologische en psychologische concepten die uiteindelijk ten doel hebben de menselijkheid van Zwarte mensen te ontkennen en dus  niet thuis horen in een moderne rechtsstaat.

4) Vrijheid van meningsuiting is een dooie mus zolang niet iedereen dezelfde toegang tot de mainstream media heeft. De Nederlandse overheid moet daarom mainstream media beschikbaar stellen aan Zwarte mensen zodat zij hun kant van het verhaal kunnen vertellen. Zolang dat niet mogelijk is moet iedereen die misbruikt maakt van zijn/haar toegang tot de mainstream media om groepen die moeilijk toegang tot de media hebben te beledigen of anderszins te beschadigen passend gestraft worden.

5) Aangezien  de  meeste  drugs  Nederland  anderszins  binnenkomt  kan  geen andere conclusie getrokken worden dan dat de zogenoemde 100% controles op Schiphol misbruikt worden om van reizigers uit Suriname en de voormalige Nederlandse  Antillen  als  scapegoat  te  misbruiken.  Te  meer  omdat  Curacao tevens misbruikt wordt door het Nederlandse bankwezen als belastingparadijs om drugsgelden wit te wassen. Er moet daarom een onmiddellijk stop komen op de 100% controles op Schiphol op bovengenoemde vluchten.

6) Een onmiddellijke stop van het politiegeweld tegen Zwarte jongeren.

7) Harde aanpak van bedrijven die systematisch Zwarte mensen  weren van werk en/of stage plekken. Dit kan vrij eenvoudig door een lijst openbaar te maken van bedrijven  waarvan hun personeelsbestand  suggereert dat ze bovengemiddeld bevooroordeeld  zijn.  Omgekeerd  zouden  Suriname  en  de  voormalige Nederlandse  Antillen  witte  stagiaires  moeten  weigeren  zolang  jongeren  van Surinaamse en Antilliaanse afkomst in Nederland gediscrimineerd worden bij hun zoektocht naar een stage plek.

8) Mensen  die  jarenlang  premies hebben  betaald  dienen  hun  oorspronkelijk afgesproken pensioen te behouden mochten zij terug wensen te keren naar het land van oorsprong.

9) Nederland dient schadevergoeding te betalen voor de eeuwen van uitbuiting en  onderdrukking  die  er  in  zeer  ernstige  mate  toe  bijgedragen  hebben  dat Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen armlastige entiteiten zijn enNederland zeer welvarend is.

10) Mocht Nederland niet in staat of bereid zijn de bovengenoemde eisen in te willigen dan moeten alle Zwarte mensen voorlopig vrijgesteld worden van het betalen van belasting.

Share and Enjoy !

Shares

Geef een reactie