De ʽRussische wetʼ van Georgië

In de VS is er een wet genaamd Foreign Agents Registration Act (FARA). Betreffende wet vereist dat individuen en entiteiten die zich bezighouden met het lobbyen voor of behartigen van belangen van buitenlandse regeringen, organisaties of personen, zich laten registreren bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Let wel, betreffende wet verbiedt het lobbyen of het behartigen van belangen voor het buitenland niet, maar het gaat om de transparantie. Zodat inzichtelijk wordt wat voor invloed het buitenland heeft op de Amerikaanse publieke opinie en wetgeving. De wet stemt uit 1938 en was oorspronkelijk bedoeld om nazipropaganda te bestrijden. De EU werkt momenteel aan een wet met dezelfde strekking.

In Georgië is onlangs een vergelijkbare wet aangenomen door het parlement. Kort gezegd bepaalt de nieuwe wet dat als meer dan twintig procent van de bedrijfsfondsen afkomstig is uit buitenlandse bronnen, Georgische NGO’sʼ dit feit openbaar moeten maken en de bronnen van hun financiering moeten aangeven. Dit heeft tot grote ophef geleid in zowel de Georgische hoofdstad Tblisi als het Westen. Er is ter plaatse hevig geprotesteerd tegen de Georgische variant van de FARA. Je zou denken dat het volk van Georgië transparantie wenst aangaande eventuele buitenlandse invloed op hun land, net zoals men dat in de VS en de EU wenst ter bescherming van het binnenlandse belang. Maar vreemd genoeg wordt er door duizenden mensen dus “minder, minder, minder” transparantie geëist, alsof het volk de democratie wil afschaffen.

Wat is er aan de hand? Er zijn in Georgië 20.000 (!) NGO´s actief. Deze NGO´s zijn bang dat hun geloofwaardigheid aangetast wordt als openbaar wordt door wie ze worden gefinancierd. Het is dus niet noodzakelijkerwijs het Georgische volk maar meer specifiek de NGO-sector die hevig ageert tegen de Georgische variant van FARA. Om de wet in kwestie te stigmatiseren is het door de Georgische NGO-sector en de Westerse media omgedoopt tot de Russische wet, omdat de Russische Doema enkele jaren geleden een vergelijkbare wet heeft ingevoerd. Doch eigenlijk is het dus de Amerikaanse wet, omdat de VS reeds in 1938 de FARA heeft ingevoerd zoals we hierboven hebben gezien. Doelbewust verzuimt de Westerse media om dit erbij te vermelden, zodat bij het publiek het beeld geschapen wordt dat transparantie over buitenlandse financiering een puur dictatoriale, antidemocratische Russische uitvinding is.

Het is niet voor niets dat Georgië een eigen FARA aangenomen heeft. Het Anglo-Amerikaanse imperium heeft nl. de nare gewoonte om regeringen over te nemen middels zogenaamde CIA-kleurenrevoluties. Er is een methodiek ontwikkeld waarbij er grootscheepse demonstraties worden georganiseerd tegen een zittende regering en een hype gecreëerd rond een (door Anglo-Amerikaanse geheime diensten geselecteerde) charismatische politicus uit de oppositie, waarbij gebruik wordt gemaakt van pakkende slogans en een duidelijk symbool, vaak een kleur (vandaar de naam kleurenrevolutie). Vooral onwetende jongeren vallen voor het charisma van betreffende politicus en de slogans en symbolen waarmee hij omgeven is en gaan hem aanbidden als een popster. Eenmaal aan de macht blijkt hij de gouden bergen die hij beloofd heeft niet te kunnen leveren omdat hij een Anglo-Amerikaanse marionet is. Hiermee dient vermeld te worden dat de alfabetjongens tijdens zulke projecten allang niet meer zelf rechtstreeks aan de touwtjes trekken omdat ze bedacht hadden dat de kans op ontmaskering te groot is. Daarom gebeurt het tegenwoordig indirect middels NGO´s
Georgië weet hier alles van. In 2004 kwam ene meneer Saakashvili er aan de macht middels de zogenaamde rozenrevolutie en ging vervolgens een neoliberaal beleid voeren. In 2008 viel Saakashvili de autonome, Russisch sprekende enclave Zuid-Ossetië binnen met zijn door het Westen en Israël bewapende leger. Hierbij stierven niet alleen vele Zuid-Osseetse burgerslachtoffers, maar eveneens 71 leden van een Russische vredesmacht. Rusland sloeg vervolgens terug om zijn staatsburgers te beschermen. Desalniettemin werd de militaire confrontatie door de Westerse media geframed als een Russische aanval op Georgië.

In Oekraïne is het imperium er meer dan eens in geslaagd middels een kleurenrevolutie een democratisch gekozen regering omver te werpen en te vervangen voor een marionettenregime. De laatste keer was in 2014 middels de Maidanrevolutie, toen een door nazi´s gedomineerd bewind aan de macht kwam. Dit bewind had het vooral gemunt op de Russisch sprekenden in de Donbas, hetgeen in 2022 uiteindelijk uitliep op een bloedige oorlog met Rusland.

Het patroon lijkt helder: het imperium brengt middels kleurenrevoluties marionettenregimes aan de macht in buurlanden van Rusland die vervolgens Rusland moeten gaan provoceren. Uit de boeken van Zbigniew Brzezinski weten we dat men Rusland in bedwang wil houden door het te omringen met vijandelijke buren. Maar het uiteindelijke doel is dat Rusland eensgelijk de Sovjet-Unie in meerdere delen uiteenvalt, zodat het geen gevaar meer kan vormen voor het imperium.

Het merkwaardige is dat men in het Westen—Nederland incluis—moord en brand schreeuwt over met name vermeende Chinese en Russische beïnvloeding van hun samenlevingen (denk bijvoorbeeld aan de discussie over het verbieden van Tiktok). Een klassiek geval waarbij de pot de ketel verwijt, want het Westen is dus zelf nonstop bezig zich in buitenlandse samenlevingen te mengen. Maar nu zien we dat Washington Tbilisi beschuldigt van “het aanvallen van de Verenigde Staten en westerse organisaties die de democratie bevorderen en de banden met Rusland en China uitbreiden”. Naar verluidt is Washington nu bezig wetgeving te ontwikkelen om Tblisi te straffen. De vraag is alleen hoe die strafmaatregelen rijmen met de eigen FARA en hysterie rondom Tiktok.

DJEHUTI-ANKH-KHERU

Share and Enjoy !

Shares
Dit bericht is geplaatst in The Grapevine Publications. Bookmark de permalink.