Ontwikkelingshulp en sponsoring


Na de Tweede Wereldoorlog zat Nederland aan de grond. Maar gelukkig was de VS bereid Nederland en een aantal andere Europese landen er weer bovenop te helpen middels de Marshallhulp. Vervolgens gebeurde er iets merkwaardigs. Ondanks dat het Koninkrijk der Nederlanden militair compleet weggevaagd was en de bevolking vijf jaar lang aan den lijve had ondervonden hoe het is om gekoloniseerd te worden, viel het geplaagde koninkrijk in dezelfde imperialistische valkuil als de nazistische oosterburen. Het straatarme, door de nazi’s leeggeroofde Nederland moest nederig het handje ophouden bij de Yankees. Desondanks achtte het armlastige moeraslandje aan de Noordzee het nodig de gordel van smaragd op bommen en granaten te trakteren. Hoe dan? Nederland moest toch iedere cent omdraaien ter bevordering van de wederopbouw? Het hulpbehoevende Nederland misbruikte toch geen Amerikaanse ontwikkelingsgelden om een imperialistische oorlog te financieren?

Echter, als een Afrikaans land Nederlands ontwikkelingsgeld op vermeende oneigenlijke gronden aanwendt dan staat de hedendaagse polderlandse politiek op de achterste poten. Zo blijkt het arme Afrikaanse land Rwanda de rijke Engelse voetbalclub Arsenal te gaan sponsoren. Waar de Neerlandse politiek dit interpreteert als verkwisting van ontwikkelingsgeld ziet de Rwandese regering dit zelf als een goede investering: door betreffende sponsoring worden er meer toeristen naar Rwanda gelokt, hetgeen goed zou zijn voor de Rwandese economie. De Nederlandse bemoeienis werd door Olivier Nduhungirehe, de Rwandese minister van buitenlandse zaken, dan ook weggewuifd als zijnde een uiting van neokolonialisime. Daar valt wat voor te zeggen, zeker gezien het feit dat Nederland geen haar beter is. Nederland investeerde nota bene de Marshalhulp in een imperialistische oorlog gevoerd aan de andere kant van de wereld. We waren in deze dus getuigen van een klassiek geval waarbij de pot de ketel verwijt!

Maar in werkelijkheid is er iets heel anders aan de hand. Ondanks dat kritiek geuit richting Rwanda populair is in het hedendaagse Nederlandse politieke klimaat, is niet alles wat het lijkt. In werkelijkheid werd Rwanda helemaal niet aangevallen, maar schurkenstaat Rwanda werd juist op een subtiele manier beschermd. Er was hier sprake van een zogenaamde limited hangout. De beste manier om een schurk te verdedigen is nl. niet door te trachten zijn misdaden te vergoeilijken. Efficiënter is het om net te doen alsof je hem aanvalt. Je pakt meneer X bijvoorbeeld keihard aan op het feit dat hij de kat van de buurvrouw slaat. Dat is wellicht niet sympathiek, maar veel mensen zullen iets hebben van, who cares? Er zijn ergere misdaden te bedenken. Doch in werkelijkheid werd doelbewust naar buiten gebracht dat meneer X de kat van de buren mishandelt om te verhullen dat hij een moordenaar is.

In analogie, de huidige regering van Rwanda kan letterlijk van alles wat god verboden heeft beschuldigd worden. Want zoals we wel eerder hebben verkondigd, Paul Kagame, de huidige president van Rwanda, is de grootste massamoordenaar vertoevend op het aardoppervlak. Hij is de hoofdschuldige van de genocide die in 1994 Rwanda teisterde, en samen met collega Yoweri Museveni van Oeganda hoofdrolspeler in de genocide te Congo, welke de grootste genocide is sinds de Tweede Wereldoorlog. Om maar te zwijgen over de enorme hoeveelheid grondstoffen en mineralen die Rwanda weggedragen heeft uit Congo om te verkopen aan Westerse multinationals. Dus als de Nederlandse politiek daadwerkelijk serieuze kritiek had willen leveren op de regering van Rwanda, dan waren er 1001 legitieme redenen geweest om aan te geven waarom de Nederlandse ontwikkelingshulp niet op zijn plaats is ter plaatse. In plaats daarvan gaan ze klagen over sponsoring van een voetbalclub. Who cares? Dit is net zoiets als Adolf Hitler pakken voor het misbruiken van de Olympische Spelen in 1936 als propaganda-instrument, maar hem weg laten komen met ongekende oorlogsmisdaden en genocide.

Als we een stapje dieper zetten in de geschiedenis dan ontdekken we dat Nederland en Rwanda nog meer gemeen hebben: beiden hebben welvaart vergaard middels een imperialistische oorlog. Rwanda plundert dus de grondstoffen en mineralen van Congo. Recentelijk hebben activisten en wetenschappers ons er weer aan herinnerd dat Nederland tijdens de Ronde Tafel Conferentie in 1949 heeft bedwongen dat Indonesië fl 4,5 miljard schadevergoeding moest betalen aan haar voormalige kolonisator (waarvan er uiteindelijk zo’n fl 4,- miljard is betaald: door het koloniale gedrag van Nederland weigerde Indonesië het restant nog af te tikken).

Het was dus niet de Marshallhulp, maar Indonesië dat Nederland er na de oorlog weer bovenop heeft geholpen. Ten eerste omdat de Marshallhulp ‘slechts’ fl 1,5 miljard bedroeg, maar ook omdat de Nederlandse economie in de jaren ’50 een geweldige push kreeg van de kapitaalopbrengsten, pensioenen en spaargelden die vanuit Indonesië naar Nederland werden overgemaakt, en dan hadden we nog niets gezegd over alle inkomsten die het Nederlandse bedrijfsleven in Indonesië genereerde. Indonesische steun heeft dus de spoedige herindustrialisatie van Nederland mogelijk gemaakt, hetgeen een heel ander licht op le miracle hollandais werpt.

Dus los van het gegeven dat het erop lijkt dat de kritiek op de Rwandese sponsoring van Arsenal een limited hangout is, is het sowieso de vraag of Nederland wel het morele recht heeft om te oordelen over Rwandese wandaden die er daadwerkelijk toe doen, aangezien Nederland zelf(s) in het relatief recente verleden welvarend is geworden als kleptocratie, dankzij het voeren van imperialistische oorlogen. Bovenal blijft het de vraag hoeveel plunderwaar Nederlandse multinationals van Rwanda afnemen. Het feit dat Rwanda op subtiele wijze beschermd wordt doet het ergste vrezen…

DJEHUTI-ANKH-KHERU

Posted in The Grapevine Publications | Leave a comment

De erfenis van Paul Robeson


We hadden het bijna over het hoofd gezien, maar deze lente is het 120 jaar geleden dat Paul Robeson het levenslicht zag. Paul Robeson was de Michael Jackson, Bob Marley, Deion Sanders en Colin Kaepernick van zijn tijd, en wellicht nog veel meer. Robeson was een meervoudig genie. Maar hij verwierf vooral bekendheid als zanger en acteur. Op het toppunt van zijn roem had hij een status bereikt vergelijkbaar met Muhammad Ali in de jaren ’70: hij was de beroemdste man ter wereld.

Robeson kreeg een beurs van Rutgers University, waarmee hij pas de derde Afrikaanse Amerikaan was die aldaar mocht studeren. Op die universiteit excelleerde hij zowel academisch als in alle grote sporten (American football, honkbal, atletiek en basketbal).

Toen Robeson als 17-jarige geselecteerd wilde worden voor het footballteam werd hij doelbewust zwaar geblesseerd tijdens een testwedstrijd door spelers die het team spierwit wilden houden. Maar de coach raakte juist onder de indruk van de manier hoe Robeson zich desondanks bleef verweren. Reden voor de coach om Robeson onmiddellijk te selecteren voor het team. Na toetreding zou Robeson uitgroeien tot publiekslieveling en absolute sterspeler van Rutgers.

Na te zijn afgestudeerd aan Rutgers verkastte Robeson naar het prestigieuze Columbia University om rechten te studeren. Om zijn studie aan Columbia te bekostigen speelde hij professioneel football, basketbal en ging zingen en acteren. Volgens toenmalige kenners was Robeson de beste footballer die ooit was geboren. Sommige bronnen suggereren dat hij zelfs nog beter was in basketbal: hij leidde zijn club St. Christopher’s in de gesegregeerde VS naar drie wereldkampioenschappen voor mensen van kleur. Echter, met zingen en acteren zou Robeson uiteindelijk de meeste aandacht trekken.

Football en basketbal waren indertijd nog lang niet zo lucratief als heden ten dage. Daarom ging Robeson na zijn studie aan Columbia als advocaat aan de slag bij een vooraanstaand kantoor, maar vertrok daar weer nadat een secretaresse weigerde zijn brieven te typen omdat hij Zwart was. Doch Robeson had ondertussen reeds een naam gemaakt als entertainer, en zou in die branche wereldfaam verwerven als zanger en acteur.

Met name in Groot-Brittannië werd Robeson heel goed ontvangen door zowel de hoge als de lagere sociale klassen. Triest genoeg liet hij zich aldaar gebruiken om het Britse imperialisme te verheerlijken. Hoewel hij ook Othello heeft gespeeld en in een film over de Haïtiaanse revolutie, heeft Robeson met name in Groot-Brittannië in kolonialistische films gespeeld. De Zwarte bewustwordingsbeweging sprak daar grote schande van. Robeson dacht naïef dat hij al doende van binnenuit op termijn respectvollere rollen zou kunnen afdwingen van de mainstream Westerse filmindustrie.

Robeson woonde jarenlang in Londen alwaar hij bevriend raakte met de anti-kolonialistische Afrikaanse studentengemeenschap, waarvan verschillenden vooraanstaande politici zouden worden. Maar Robeson was net zo goed een grote held van de Britse arbeidersklasse. Vanwege zijn communistische sympathieën en grote kennis van de Russische taal was hij evenzo een graag geziene gast in de Sovjet-Unie.

Met name Robeson’s bijdrage als zanger was van belang. Medio jaren ’20 deed Robeson iets compleet nieuws. Hij bracht de muziek van de slaafgemaakten, waar zij moed uitputten, ongepolijst (in dialect gezongen) naar het podium, welke actie betreffende muzieksoort populariseerde. Daar bleef het niet bij. Robeson ging zich verdiepen in de muziek en taal van allerlei volkeren. Robeson beschikte over een ongekende talenknobbel en sprak wel 20 (!) talen. Waaronder Chinees, Russisch, Gaelisch en verscheidene Afrikaanse talen. Hij zong ook in verschillende talen, hetgeen deels zijn wereldwijde faam verklaart. Zo werd Robeson in 1940 zelfs wereldberoemd in China toen hij tijdens een concert te New York “Mars der vrijwilligers” zong in het Chinees om China, dat op dat moment trachtte een Japanse invasie af te weren, een hart onder de riem te steken. Sindsdien werd Robeson door China omarmd als een trouwe kameraad. In 1949 werd “Mars der vrijwilligers” tot Chinees volkslied gebombardeerd.

Begin jaren ’40 was de Sovjet-Unie een bondgenoot van de VS in de strijd tegen de nazi’s. Om die reden werden de communistische sympathieën van Robeson gedoogd door de Amerikaanse autoriteiten. Maar nadat Robeson in het Witte Huis bij president Truman boos aan de bel had getrokken over het lynchen van Zwarte Amerikaanse soldaten in uniform, stelden de powers that be alles in het werk om zijn carrière te vernietigen. Robeson werd tot staatsvijand verklaard en zijn paspoort afgepakt. Bovendien werd hij slachtoffer van een ongekende smeercampagne en werd hij geweerd uit alle mainstream concertzalen in de VS. Hiermee was de carrière van wat eens de beroemdste man op aard was zwaar gemarginaliseerd. Prominente Afrikaans-Amerikaanse instituties zoals Ebony magazine en de door witte kapitalisten gedomineerde NAACP deden vrolijk mee aan het demoniseren van Robeson. Maar ook individuen als honkballer Jackie Robinson deden een duit in het zakje.

Dat weerhield Robeson er beslist niet van zich sterk te blijven maken voor de onderdrukten. Lang voor Malcolm X trachtte Robeson reeds de VS te laten veroordelen door de VN middels een petitie genaamd We charge genocide: The Crime of Government Against the Negro People in december 1951.

Paul Robeson maakte de keuze zijn carrière en inkomen op te offeren voor zijn principes, en las daarbij zelfs de president de les. Net zoals moderne artiesten als Kanye West de keuze maken een racistische president te omarmen, junkie te worden en zich te laten gebruiken als windowdressers en apologeten van het Anglo-Amerikaanse imperium.

DJEHUTI-ANKH-KHERU

Posted in The Grapevine Publications | Leave a comment

Was Cleopatra Zwart? (2)


Eurocentristen beweren standaard dat Cleopatra van puur Macedonisch/Griekse afkomst was, ook al was ze in Egypte geboren. Haar voorouder generaal Soter kwam eensgelijk wereldveroveraar Alexander uit Macedonië en was de stichter van de Ptolemaeeëndynastie. Dit koningshuis hield haar bloed gedurende 300 jaar puur middels koninklijke incest. Dus zou de moderne diva Beyoncé zich bezondigd hebben aan culturele toe-eigening toen ze zich onlangs en public vereenzelvigde men de klassiekste aller diva’s. Wij geloven daar niets van. Wij denken juist dat Hollywood zich heel brutaal schuldig maakte aan culturele toe-eigening toen zij actrices als Elisabeth Taylor van stal haalden om in de huid van Cleopatra te kruipen. Want ten eerste, het is zeer de vraag of de Ptolemaeën daadwerkelijk 300 jaar lang in staat zijn gebleken om hun familie puur Grieks te houden te midden van een melaninerijke natie.

Officieel vermelden de geschiedenisboekjes inderdaad koninklijke incest, maar als dat waar was dan had die familie na 300 jaar van incest onmogelijk genieën kunnen voortbrengen als Cleopatra VII (maar er zijn ook aanwijzingen dat zusje Arsinoë IV een wonderkind was). Waarschijnlijk was betreffende incestueuze familie allang ten onder gegaan aan de Volendamse ziekte: na een aantal generaties zouden er letterlijk kreupele randdebielen op de troon hebben gezeten, eensgelijk de almachtige Spaanse koninklijke familie Habsburg overkomen is rond 1700.

De Ptolemaeën maakten veelvuldig gebruik van concubines en maîtresses. Hoeveel Ptolemaeën zouden in werkelijkheid van hen afstammen? In ieder geval, in die context weten we niet wie Cleopatra’s grootmoeder aan vaderskant en wie Cleopatra’s moeder was. Zelfs Lefkowitz (de peetmoeder van de anti-Afrikaansgecentreerdheid) heeft toe moeten geven dat Cleopatra’s grootmoeder onbekend is. Desalniettemin, la Lefkowitz heeft alles uit de kast gehaald om proberen aan te tonen dat Cleopatra niet Zwart was. Haar grote mikpunt in deze is J.A. Rogers en haar argument is dat Rogers geen bewijs geleverd heeft dat Cleopatra’s grootmoeder Zwart was in World’s Great Men of Color. Dus zouden we moeten aannemen dat Cleopatra puur Grieks was.

Echter, Lefkowitz is een luie historica die niet de moeite heeft genomen om Rogers goed te bestuderen. Lefkowitz heeft slechts één werk van Rogers gelezen. Cleopatra betekent vrij vertaald vader’s glorie, en op blz. 47 van Sex and Race I toont Rogers wel degelijk een afbeelding van de vader van Cleopatra met onmiskenbare Afrikaanse gelaatstrekken, zoals volle lippen. Rogers vermeldt: “De eerste Ptolemaeïsche heersers zagen er wit uit; maar naarmate de tijd vorderde werden de uiterlijkheden steeds ‘Afrikaanser’. De Afrikaanse trekken in Alexander II zijn duidelijk en nog duidelijker in Ptlolemaeus XIII [Ptolemaeus XII], de fluitspelende vader van de beroemdste van de Cleopatra’s. Ptolemaeus’ moeder was een slaaf. Cleopatra zelf was volgens de traditie taankleurig, en wordt zo ook beschreven door Shakespeare.”

Dr. Hilke Thür van the Austrian Acadamy of Sciences heeft de botten van Cleopatra’s zuster Arsinoë IV bestudeerd, en kwam in 2009 tot de conclusie dat Arsinoë een Afrikaanse moeder had. Veel geleerden denken dat Cleopatra en Arsinoë dezelfde moeder hadden. Dat zou dus inhouden dat beide ouders van Cleopatra Zwart waren.

Het volgende punt is dat Cleopatra in de eerste plaats een Egyptische patriot was, en alles wijst erop dat ze zeer geliefd was bij het Egyptische volk. Ze sprak Egyptisch, kleedde zich Egyptisch, at Egyptisch, vereenzelvigde zich met de Zwarte Egyptische godin Isis en haar beleid kwam het Egyptische volk ten goede, in tegenstelling tot haar directe voorgangers die Egypte slechts als een stuk met het zwaard verkregen onroerend zaak zagen dat zij naar believen ten voordele van zichzelf mochten exploiteren. De grote affiniteit die Cleopatra met Egypte had suggereert sterk dat ze zowel cultureel als somatisch meer Egyptisch was dan Grieks.

Bovenal, de Romeinen noemden Cleopatra een Egyptische vrouw. Dit is belangrijk, omdat de Egyptenaren van die dagen nog altijd in de regel een donkere huidkleur hadden. Het woord Egyptenaar refereerde dus in principe tevens aan haar huidkleur: Zwarte Egyptenaar was in die dagen een pleonasme, zoals tegenwoordig Zwarte Ghanees, of Zwarte Nigeriaan. De Romeinen maakten indertijd duidelijk onderscheid tussen Egyptenaren en de in Egypte heersende Grieken. Als Cleopatra somatisch Grieks was geweest dan hadden de Romeinen haar Alexandrijns genoemd, of wellicht Grieks, maar niet Egyptisch.

Wat eveneens sterk bijdraagt aan de suggestie dat Cleopatra Zwart was is dat de cultus van de Zwarte godin Isis (prototype van de Zwarte madonna) opleefde in 48 v.j., toen Cleopatra en Julius Caesar Rome bezochten, ondanks dat de Romeinse senaat de cultus in 58 v.j. had verboden. Cleopatra werd ook in Rome vereenzelvigd met de Zwarte Godin Isis, maar nadat Octavianus Cleopatra en Marcus Antonius definitief had verslagen werd de Isiscultus opnieuw verboden, om te trachten alle invloed van die Egyptische vrouw die Rome zo ernstig bedreigd had te razeren.

Kortom, het bewijs dat de eurocentristen naar voren hebben gebracht voor een witte Cleopatra à la Elisabeth Taylor is flinterdun. Het argument is dat Cleopatra puur Grieks was, maar tegelijkertijd moeten ze toegeven dat Cleopatra’s grootmoeder (en moeder) niet bekend zijn. Anderzijds, mede omdat Cleopatra’s grootmoeder en moeder niet bekend zijn kunnen wij ook niet voor de volle 100% zeker zeggen dat Cleopatra van Afrikaanse komaf was. Wel is het zo dat al het omringende bewijs in die richting schreeuwt. We menen daarom dat Beyoncé een realistische Cleopatra is. Waarschijnlijk heeft de moderne diva een vergelijkbare huidkleur, schoonheid en gevoel voor stijl als de klassieke diva.

DJEHUTI-ANKH-KHERU

Posted in The Grapevine Publications | Leave a comment

Was Cleopatra Zwart? (1)

I


Cleopatra is ongetwijfeld de beroemdste vrouw uit de ganse wereldgeschiedenis. Ondanks dat ze 2.000 jaar geleden overleed is ze tot op de dag van vandaag springlevend. De meeste mensen die heden beroemd zijn zullen over honderd jaar allang en breed vergeten zijn. Sterker nog, sommigen zullen volgend jaar al in de vergetelheid zijn geraakt. Maar de roem van Cleopatra kan met recht klassiek genoemd worden want het weerstaat de tand des tijds feilloos. In de loop der eeuwen heeft zij als inspiratie gediend voor talloze toneelstukken, romans, opera’s, balletvoorstellingen, films, tekeningen, schilderijen, beelden, gedichten, etc. We zouden niet snel een vrouwelijk karakter kunnen noemen dat zo onafgebroken zo erg tot de verbeelding heeft gesproken. In ieder geval wat betreft de Westerse wereld.

Recentelijk brak de controverse over de huidkleur van de onsterfelijke koningin wederom uit. Dat gebeurde nadat Beyoncé tijdens het Coachella Festival als Cleopatra ten tonele verscheen. Dit wekte naar verluidt de woede op van vele Noord-Afrikaanse Arabieren. Want hoe kon ‘hun’ Cleopatra nu behoord hebben tot die volkeren die zij als zwaar minderwaardig beschouwen? Als Cleopatra daadwerkelijk Zwart was dan is dat dus niet slechts een fikse deuk voor de aanhangers van de ideologie van de witte suprematie, maar voor allen die lekker in hun vel zitten bij de gratie van het neer kunnen kijken op Afrikanen. Maar waarom spreekt Cleopatra zo tot de verbeelding? Wat maakt haar zo bijzonder? En spreekt ze eigenlijk wel tot de verbeelding om de juiste redenen?

Cleopatra’s faam is des te opmerkelijker als we beseffen dat de wereld haar voornamelijk heeft leren kennen door de ogen van haar vijanden, de Romeinen. In door hen overgeleverde bronnen wordt ze veelal afgeschilderd als een wellustige hoer. Toegegeven, Cleopatra was ongetwijfeld een zeer geraffineerd verleidster, aangezien ze erin slaagde de machtigste mannen ter wereld om haar duim te winden. Maar dat was slechts één van haar vele talenten.

Cleopatra was in de allereerste plaats een Egyptische patriot. Ze was verliefd op Egypte en zeer geliefd bij het Egyptische volk. Opmerkelijk, aangezien de met het zwaard heersende Macedonische dynastie waartoe ze wordt gerekend zeer gehaat was bij de inheemse Egyptenaren. Maar Cleopatra had niets met Griekenland/Macedonië. Cleopatra beschouwde zichzelf als op en top Egyptisch, ze kleedde zichzelf Egyptisch, omarmde de Egyptische religie (ze vereenzelfvigde zich met Isis) en sprak in tegenstelling tot haar voorgangers in de Ptolemaeïsche dynastie Egyptisch. Sterker nog, Cleopatra sprak zoveel als 9 talen vloeiend.

Julius Caesar had het Egyptische leger reeds in de pan gehakt. Alles wees erop dat hij van Egypte een Romeinse kolonie zou maken, en dat was een waar schrikbeeld. Doch met haar charmes wist Cleopatra de schier onverslaanbare veldheer dusdanig voor zich te winnen dat hij haar als koningin van Egypte aanstelde. Nadat Julius Caesar was vermoord herhaalde zij dat kunstje met een andere oppermachtige Romeinse generaal, nl. Marcus Antonius.

Hoe dan ook, met haar aparte manier van politiek bedrijven zorgde ze er wel voor dat Egypte voor nog zo’n 20 jaar soeverein bleef. In die 20 jaar toonde zij zich een zeer kundig staatsvrouw. Ze erfde een zwak, hongerlijdend koninkrijk met een lege schatkist. Maar door handelsrelaties aan te gaan met landen in het oosten zover als India en de belasting voor de boeren te verlagen wist ze de economie weer op de rails te krijgen.

Waar de Romeinen Cleopatra omschrijven als een gewiekste hoer die zich van hekserij bediende wordt ze in Arabische bronnen omschreven als een begaafd natuurkundige, wijsgeer en scheikundige. In ieder geval, ze stond aan het hoofd van indrukwekkende bouwprojecten die Egypte honderden jaren niet meer had mogen aanschouwen. Tevens bouwde ze een indrukwekkend marine en op het toppunt van haar macht regeerde ze praktisch over het ganse oostelijke Middellandse Zeegebied.

Kortom, Cleopatra had van Egypte weer een wereldmacht gemaakt (ook al was het officieel een Romeinse vazalstaat). Een nieuwe oorlog met Rome was onvermijdelijk. De Romeinse senaat verklaarde in 32 v.j. Cleopatra de oorlog, waarmee de laatste burgeroorlog van de Romeinse Republiek aanving. Haar minnaar Marcus Antonius en zijn leger deserteerden de Romeinen en verkozen de kant van Cleopatra. Uiteindelijk werd de Egyptische marine definitief verslagen in de slag bij Actium. Naar verluidt omdat bepaalde patriarchisch ingestelde Romeinen in haar leger haar verraadden omdat zij simpelweg niet konden verkroppen dat een vrouw heerser van de wereld zou worden. Cleopatra deed nog een poging om consul Octavianus te verleiden, maar nadat dat mislukte pleegde ze zelfmoord om haarzelf en haar volk de vernedering van een zegetocht door Rome te besparen.

Alhoewel Cleopatra uiteindelijk verloor is ze er in korte tijd in geslaagd van een verzwakt Egypte weer een wereldmacht te maken. Het Egypte van Cleopatra was de laatste serieuze militaire bedreiging voor Rome. Mocht ze in de slag bij Actium hebben gezegevierd dan was wellicht niet Rome, maar Egypte de laatste 2.000 jaar het model geweest van de Westerse beschaving. Hieruit volgt dat Cleopatra vaak om de verkeerde redenen tot de verbeelding spreekt. Zelfs verschillende prominente Afrikaansgecentreerde geleerden geloofden de propaganda van haar vijanden dat ze slechts een zich van hekserij bedienende, gewiekste verleidster was, en zagen daarom haar historische waarde niet in: het zou daarom niet van belang zijn of ze wit was of Zwart. Maar zelfs al was Cleopatra een hoer, welke andere hoer is er ooit in geslaagd zichzelf te verkopen voor een wereldrijk?

DJEHUTI-ANKH-KHERU

Posted in The Grapevine Publications | Leave a comment

Keuzes


Kanye West heeft dus openlijk de door velen als racistisch beschouwde republikeinse president Donald J. Trump omarmd. In navolging van de conservatieve Zwarte journaliste Candace Owens. Enerzijds opmerkelijk, aangezien rappers doorgaans anti-establishment zijn. Zo heeft het witte rapfenomeen Eminem president Trump meermalen gedist, tot tevredenheid van velen. Maar Kanye West is een apart geval. Zijn liefdesverklaring aan Trump kwam nl. niet zo maar uit de lucht vallen. In september 2015 verkondigde Trump reeds publiekelijk dat Kanye West van hem houdt. In december 2016 kwam er een aanwijzing dat Trump niet loog toen hij beweerde dat Kanye een fan van hem is. De rap-ster zocht toenmalig president elect Donald Trump nl. op met een grote entourage in de welbekende naar hemzelf vernoemde toren. Alhoewel Kanye geen commentaar verschafte over het hoe en waarom van zijn bezoek, sprak die daad boekdelen, omdat veel grote popsterren op geen enkele manier met Trump geassocieerd wensten te worden. Zo stonden ze niet toe dat hun muziek gedraaid werd tijdens Trump´s campagnebijeenkomsten, en weigerden ze op te treden tijdens zijn inauguratie. Vandaar dat het erg opviel dat Kanye West—nota bene een Zwarte popster—zich wel met de door velen als racistisch beschouwde Donald J. Trump associeerde.

Kanye West is overigens niet de eerste rapper die op bezoek is geweest bij een tot president gekozen conservatieve politicus. Die eer komt wijlen Eazy E toe. Rechtstreeks uit de goot naar het Witte Huis. Hoe een voormalig drugdealer uit het getto van Compton zichzelf middels een list uitgenodigd wist te krijgen door president Bush senior. En wel voor een high society bijeenkomst op het Witte Huis. Volgens sommigen had Eazy E zijn ziel verkocht aan de duivel. Maar Eazy E zelf was zich van geen kwaad bewust. Hij was compleet apolitiek en zag zijn ontmoeting met Bush en sympathisanten als een goede, voordelige publiciteitsstunt.

Het grote verschil tussen Eazy E en Kanye is dus dat het bij Kanye om veel meer ging dan een publiciteitsstunt. Eazy E stond onverschillig tegenover Bush, terwijl Donald J. Trump het idool is van idool Kanye West. Het idool van een idool dus. We hebben wel vaker aangegeven dat de invloed van Hip-Hop op de wereld van vandaag de dag moeilijk onderschat kan worden. Dat is nu wederom gebleken. De coming out van Kanye uitte zich onmiddellijk in de populariteitscijfers van Trump onder Zwarte Amerikanen. Wat blijkt? het % Zwarte Amerikanen die achter Trump staan verdubbelde in een week tijd van 11% naar 22%. Wellicht zit er bij Kanye West een draadje los, maar hij heeft evident wel de macht om het politieke bewustzijn van een linkse bevolkingsgroep naar rechts te duwen.

Het steunen van een door menigeen als racistisch beschouwde president bleek nog maar het begin. Tijdens een interview met celebrity news website TMZ werd verwacht dat Kanye opheldering zou geven voor zijn liefdesverklaring aan Trump. In plaats daarvan gooide hij nog meer olie op het vuur door Piet Emmer te overtreffen. Kanye beweerde met droge ogen dat “400 jaar slavernij klinkt als een keuze”. Betreffende opmerking was een mokerslag in het gezicht voor alle activisten en historici die al jarenlang tegen de verdrukking in vechten voor erkenning van het slavernijverleden van de Zwarte mens op het westelijk halfrond. Hordes aan eurocentrische historici, journalisten en conservatieve politici vinden het nl. grote onzin en trachten de activisten koest te houden door ze ervan te beschuldigen in een slachtofferrol te kruipen.

Eensgelijk zijn liefdesverklaring aan Trump kreeg Kanye een stortvloed aan kritiek over zich heen na gesuggereerd te hebben dat de slavernij een keuze was. Maar let op, wederom manifesteerde de invloed van Kanye zich, want op de sociale media was eveneens menig persoon van kleur het roerend met zijn of haar idool eens dat de slavernij een keuze was. Waar Piet Emmer al ruim veertig jaar pseudowetenschappelijk over emmert in woord en geschrift realiseert Kanye West door één simpele zinsnede uit te spreken.

De fans van Kanye West verdedigen zich met het argument dat de slaafgemaakten de keuze hadden om in opstand te komen: als ze dat gedaan hadden, dan had de transatlantische slavernij nooit 400 jaar lang geduurd. Probleem is dat dan automatisch iedere vorm van onderdrukking een keuze was, en dus geen erkenning verdient. Want waarom was de holocaust van de Joden dan geen keuze? Zou Kanye West ook publiekelijk tegen de Joden durven zeggen dat de holocaust een keuze was? Ondanks dat er evident een draadje los zit bij Kanye is hij toch nog immer genoeg bij zinnen om te begrijpen dat dat een brug te ver zou zijn voor de levensduur van zijn carrière.

Kanye West maakt het in deze haast net zo bont als Rhona Byrne, auteur van de bestseller The Secret. Volgens la Byrne zijn slachtoffers altijd zelf schuldig aan hun lijden omdat ze negatieve gedachtes cultiveren. Omgekeerd zouden positieve gedachtes succes garanderen. Ogenschijnlijk geeft dat idee iedereen hoop, maar in werkelijkheid wordt zo op een goedkope manier de status quo gerechtvaardigd en verdienen slachtoffers nooit erkenning omdat ze de ellende zelf op zich afgeroepen hebben…Alhoewel, als men het hele interview van Kanye West bekijkt dan ziet men dat hij letterlijk de longen uit zijn lijf schreeuwt richting het aanwezige journaille dat hij met een drugsprobleem kampt. Oftewel, wat eveneens een keuze is is een junky die wartaal uitkraampt serieus nemen. Dus dat.

DJEHUTI-ANKH-KHERU

Posted in The Grapevine Publications | Leave a comment

Cinqo de Mayo


5 mei is een dag die prominent op de agenda prijkt in het Koninkrijk der Nederlanden. Het is immers de dag dat de Nederlandse bevolking bevrijd werd van het wrede regime van de nazi’s. Maar het is ook een beetje als André Hazes: in Nederland algemene bekendheid genietend, maar in de omringende Europese landen geen enkele betekenis hebbend. Desalniettemin, Nederland is niet het enige land ter wereld waarin 5 mei een belangrijke rol speel in het collectieve bewustzijn. Aan de andere kant van de oceaan wordt 5 mei eveneens gekoesterd als een dag die een connotatie heeft met vrijheid. Bijvoorbeeld in de VS, het land dat de eer opeist West-Europa te hebben bevrijd. Aldaar zet de Mexicaanse bevolking elke jaar de bloemetjes buiten op cinqo de mayo…

Mexico wist zich in de nasleep van de Napoleontische oorlogen vrij te vechten van Spanje. Het verklaarde zichzelf op 27 september 1821 onafhankelijk. Alhoewel Mexico officieel onafhankelijk was, werd het in werkelijkheid de speelbal van de grote mogendheden (eensgelijk de overige landen in Latijns-Amerika die rond die tijd onafhankelijk werden). Mexico was meer dan 100 jaar voordat Kwamé Nkrumah het woord bedacht, reeds slachtoffer van neokolonialisme.

Aanvankelijk behoorden grote delen van de huidige VS Mexico toe. Bijvoorbeeld Texas, alwaar zich steeds meer Amerikaanse slavenhouders met hun slaafgemaakten gingen vestigen. Dat leidde tot onoverkomelijke problemen nadat Mexico de slavernij afschafte in 1829. De Amerikaanse slavenhouders kwamen in opstand en verklaarde Texas in 1836 onafhankelijk van Mexico, en stelden een grondwet op die slavernij legaliseerde. In 1845 sloot slavenstaat Texas zich aan bij de VS.

Na de dramatisch oorlog met de VS raakte Mexico ook nog eens verstrikt in een burgeroorlog (1858-1861). Deze oorlogen brachten Mexico aan de rand van een bankroet. Daarom besloot president Benito Juárez (een advocaat afkomstig van het inheemse Zapotecvolk) op 17 juli 1861 om de terugbetaling van buitenlandse schulden op te schorten. Hierop besloten Groot-Brittannië, Frankrijk en Spanje in te grijpen. Waar Groot-Brittannië en Spanje Mexico slechts bang wilden maken zag keizer Napoleon III van Frankrijk zijn kans schoon om Mexico te koloniseren.

Eind 1861 arriveerde een uitstekend uitgerust Frans leger in Veracruz en drong president Juárez in de verdediging. Mexico leek totaal geen partij tegen dit state of the art Franse leger. Een Franse overwinning werd zo goed als zeker geacht. Te meer omdat het machtige Franse leger al bijna vijftig jaar geen veldslag had verloren. Maar op 5 mei 1862 gebeurde het onwaarschijnlijke. Het onverslaanbaar geachte Franse leger nam het te Pueblo met 6.000 uitstekend bewapende soldaten op tegen 2.000 door president Juárez bijeen geschraapte Mexicanen, voornamelijk bestaand uit slecht bewapende boeren van inheems Mexicaanse en Afrikaanse komaf. Tegen elke verwachting in boekten de Mexicaanse boeren een klinkende overwinning onder leiding van generaal Zaragoza.

Echter, strategisch had de overwinning geen betekenis. De Mexicanen wonnen een veldslag, maar Frankrijk won de oorlog. Een jaar later namen de Fransen Mexico City in en installeerden ze hun marionet aartshertog Maximiliaan van Oostenrijk in 1864 als keizer van Mexico. Maar de Franse kolonisatie van Mexico stuitte op veel weerstand. Alhoewel de slag bij Pueblo strategisch van weinig belang was, was het geweldig voor het Mexicaanse moreel. Het gaf de Mexicanen een gevoel van nationale trots, wat weer de nationale eenheid bevorderde en hen inspireerde hevig verzet te blijven bieden tegen de Franse kolonisatie.

Gedurende de Amerikaanse burgeroorlog (1861-1865) hield de VS zich op de vlakte om te voorkomen dat Frankrijk zich met de burgeroorlog zou gaan bemoeien aan de zijde van het Zuiden. Maar nadat de burgeroorlog was beëindigd veranderde die houding. Het aanhoudende Mexicaanse verzet in combinatie met de druk die de VS uitoefende en het feit dat de interventie in Mexico steeds impopulairder werd bij de Franse bevolking, maakte dat keizer Napoleon III op 31 januari 1866 aankondigde dat Frankrijk zich terug zou trekken uit Mexico. Zonder de steun van de Franse troepen kon keizer Maximiliaan niets meer uitrichten. Hij werd gevangen genomen en op 19 juni 1867 geëxecuteerd, smeekbedes van vele Europese edelen en prominenten om zijn leven te sparen ten spijt. Al die verzoeken vielen bij president Juárez in dovemansoren, omdat hij een duidelijke punt wilde maken: Mexico aanvaardde geen door het buitenland opgelegde regering.

Zoals gezegd wordt de onwaarschijnlijke Mexicaanse overwinning op 5 mei 1862 tot op de dag van vandaag gevierd. Echter, in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt is cinqo de mayo niet de nationale bevrijdingsdag van Mexico. Die wordt gevierd op 16 september. Lange tijd is cinqo de mayo wel een nationale feestdag geweest in Mexico, maar heden ten dage is het voor de meeste inwoners van Mexico een dag als alle anderen. Al wordt het zeker nog wel gevierd te lande, met name in de staat Puebla. Dan kan men bijvoorbeeld getuige zijn van militaire parades, toneelspellen waarin de slag bij Puebla wordt nagespeeld, etc. Maar waar cinqo de mayo echt groot is is in de VS. De Mexicaanse immigranten in de VS vieren elk jaar cinqo de mayo uitgebreid. In de jaren ’60 begonnen Mexicaanse immigranten het belang in te zien van de overwinning van inheemse boeren op Europese kolonisatoren, en sindsdien is het uitgegroeid tot de nationale feestdag van Mexicaanse immigranten in de VS. In gebieden waar veel Mexicanen wonen wordt daarom elk jaar op 5 mei uitgebreid de Mexicaanse cultuur en het Mexicaanse erfgoed gevierd.

DJEHUTI-ANKH-KHERU

Posted in The Grapevine Publications | Leave a comment

Premier Pinokkio


Men kan zeggen van premier Mark Rutte wat men wil, maar hij maakt het in de regel slaapverwekkende polderlandse politieke speelveld van tijd tot tijd wel spannend. Onlangs was hij wederom op dreef. Deze maal omdat hij koste wat het kost van het gave land Nederland een nog gaver land wenste te maken voor multinationals. De neoliberale premier wilde Sinterklaas spelen voor het grote kapitaal. Maar kreeg daarvoor de zwarte piet toegespeeld door de oppositie. Voor hen die politiek benaderen als een sportfan en het volgen vanwege hun liefde voor spanning, sensatie en skill in manipulatie was het wellicht smullen van al dat lullen. Al viel de finale uiteindelijk toch tegen, de veelbelovende aanloop er naartoe ten spijt.

Pinokkio Rutte heeft inmiddels een ware reputatie opgebouwd betreffende de manier hoe hij omgaat met de waarheid. Het mag niet als een geheim worden beschouwd dat de waarheid in de handen Rutte even kneedbaar is als een homp klei. Hij is wat dat betreft een ware pottenbakker, en degradeert zo nodig zijn opponent tot koekenbakker. Daar is met name voormalig lijsttrekker van de SP, Emile Roemer, eens op de harde manier achter gekomen…

Cyprus, Malta, Hongarije, Letland en Estland. Dat lijkt een lijstje van landen naar wier voetbalniveau Nederland de laatste jaren is afgezakt. Maar zoals de zaken er nu voor staan heeft Nederland in 2020 nog iets heel anders met ze gemeen. Het zijn nl. de EU-landen die afwijken van de norm. De norm dus dat er dividendbelasting wordt geheven. Dat kon gebeuren omdat de VVD vatbaar bleek voor de lobby van welbekende Nederlandse multinationals. De autochtone megabedrijven wensten nl. in het vervolg verschoond te blijven van de dividendbelasting. Als echte neoliberaal haalde Rutte alles uit de kast tijdens en na de coalitiebesprekingen om die dividendbelasting van tafel geveegd te krijgen.

Om hun wens kracht bij te zetten documenteerde lobbyclub VNO-NCW dat de Nederlandse multinationals 2 miljoen mensen rechtstreeks werk bieden (40% van de werkgelegenheid in het bedrijfsleven). Met die indrukwekkende cijfers trachtten de coalitiepartners ook de oppositie af te bluffen: Nederland moet de dividendbelasting afschaffen om grote multinationals aan zich te binden en economische groei en werkgelegenheid te waarborgen.

Echter, ambtenaren van het Ministerie van Financiën zochten het uit en ontdekten dat de grote Nederlandse multinationals slechts 25.000 mensen rechtstreeks een broodwinning verschaffen. Dat de grote multinationals 2 miljoen mensen salarissen betalen is blijkbaar uit de grote duim gezogen, want het getal bleek simpelweg niet onderbouwd. Bovenal, afschaffing van de dividendbelasting zou de Nederlandse staat €1,4 miljard gaan kosten, waar de overige belastingbetalers voor op zouden moeten gaan draaien. Van dat cadeautje van €1,4 miljard kunnen er dan weer mooi bonussen en topsalarissen betaald worden. Wellicht wel voor Rutte zelf. Na zijn pensioen als politicus is het niet ondenkbaar dat zijn multinationale vrienden hem mee laten smikkelen van de taart als beloning voor bewezen diensten.

Rutte had zich opgeworpen als grote kampioen van de afschaffing van de dividendbelasting afgelopen herfst en tevens gezegd dat er geen relevante memo´s meer waren. Maar juist door de dinsdag 24 april gepubliceerde memo´s werd Rutte ontmaskerd als premier die van hetzelfde hout gesneden is als Pinokkio. Echter, premier Pinokkio redde het politieke lijf door met droge ogen te verkondigen dat hij geen herinnering had van betreffende memo´s. Als dat waar is dan had hij net zo goed af hebben moeten treden en onmiddellijk verhuizen van het Torentje naar het verzorgingstehuis. Want blijkbaar lijdt hij aan dementie en is om die reden volstrekt ongeschikt om een land te leiden.

Rutte en de VVD zijn wel vaker selectief in hun doen en laten. De VVD profileert zich gaarne als partij voor de ondernemers, maar waar waren Rutte en zijn VVD toen een Surinaamse onderneemsters uit Hilversum ten onder ging aan witte straatterroristen? Zouden Rutte en zijn VVD ook zo stokstijf en doodstil zijn gebleven als Surinaamse of Marokkaanse jongeren een witte ondernemer hadden weggeterroriseerd? Zou de VVD dan ook voor de verandering een peronnetje overslaan?

Hoe dan ook, de oppositie bleek op het uur der waarheid een hond die weliswaar heel hard blaft maar de kracht ontbeert om door te bijten. Bij gebrek aan vuurkracht was de motie van afkeuring puur voor de bühne. Dus moet Rutte´s hardwerkende Nederlander vanaf 2020 nog harder werken om een begrotingsgat van €1,4 miljard op te vullen. Wat Lionell Messi met een bal kan, kan Rutte ogenschijnlijk met een leugen. In de handen van Rutte is de leugen sneller dan de waarheid. Al biedt het contemporaine politieke speelveld hem ook kansen voor open doel waarvan hij naar hartenlust parasiteert. De realiteit lijkt nl. te zijn dat er momenteel geen alternatief is voor Rutte. Daarom valt te vrezen dat de huidige torenbezetter voorlopig over alles kan blijven liegen wat los en vast zit.

Wel heeft voormalig ʽpartner in crimeʼ en huidig oppositielid Asscher een gouden kans gemist om een Wiegeltje te doen. Hans Wiegel zette eens PvdA partijleider den Uyl op de nationale tv te kijk vanwege zijn socialistische beleid, dat in Wiegel´s ogen onrealistisch was. In principe zijn de rollen nu omgedraaid. Neoliberaal Rutte heeft zo maar €1,4 miljard cadeau gedaan aan het grote kapitaal. De partijleider van de PvdA had refererend aan de beroemde woorden van Wiegel moeten zeggen: “Sinterklaas bestaat echt, en hij staat daar, achter het katheder!” Dat zou best gaf zijn geweest.

DJEHUTI-ANKH-KHERU

Posted in The Grapevine Publications | Leave a comment

Pulitzerprijs en rapmuziek


Hip-Hopartiest Kendrick Lamar heeft dus de prestigieuze Pulitzerprijs gewonnen. Het algemene sentiment was dat de Grammy Award de hoogste onderscheiding was in de muziekindustrie, en juist die begeerde Grammy Award ging eerder dit jaar aan de neus van de gevierde rapper voorbij. De Grammy voor het beste album werd nl. toegekend aan Bruno Mars. Damn, maar Kendrick Lamar lacht dan toch het laatst en dus het best.

De Pulitzerprijs voor muziek wordt sinds 1943 toegekend. In de regel aan muzikanten actief in de zgn. klassieke muziek, maar soms ook aan jazzmuzikanten. Al heeft het wel lang geduurd voordat jazzmuziek erkend werd door Pulitzer. Zo stelde de jury in 1965 voor om de legendarische componist Duke Ellington een special citation toe te kennen, maar dat werd afgewezen. Pas in 1997 mocht Wynton Marsalis als eerste jazzmuzikant een Pulitzerprijs in ontvangst nemen, en pas in 1999 ontving Duke Ellington, postuum, alsnog zijn special citation.

Als zelfs jazzmuziek al de grootste moeite gehad heeft om erkend te worden door Pulitzer, dan geeft dat al aan hoe bijzonder het is dat een Hip-Hopartiest de prestigieuze Pulitzer prijs in de wacht sleept. Zelfs de meest positief denkenden durfden daar niet eens van te dromen. Had er ook mee te maken dat de Grammy Award als hoogst haalbare werd gezien. Daarmee zag men over het hoofd dat er nog een overtreffende trap bestond.

Jarenlang werd er zowel binnen als buiten de muziekindustrie openlijk getwijfeld of Hip-Hop überhaupt wel muziek was. Verschillende grote platenmaatschappijen negeerden het straal, ondanks de goede verkoopcijfers, vanuit de gedachte dat het een trend was die gauw wel weer over zou waaien. Zwarte radiostation die een ouder publiek wilden aantrekken adverteerden zelfs met de exclusieve mededeling dat ze geen rap draaiden. Toen rapper Melle Mel een ode schreef op presidentskandidaat Jesse Jackson schofferde Jackson Melle Mel—en daarmee de Hip-Hopscene—door Melle Mel straal te negeren. De mensen die de grootst mogelijke hekel hadden aan Hip-Hop waren nl. de oudere generatie Zwarte Amerikanen, en Jackson was doodsbang die groep tegen de borst te stuiten door een rapper te omarmen.

Wat ook niet meehielp aan de reputatie was dat veel fans zich gedroegen als voetbalhooligans. Rapconcerten grossierden in gewelddadige confrontaties. Zoals bijvoorbeeld tijdens het beruchte concert van Run DMC te Los Angeles in 1986, toen Zwarte en Mexicaanse gangs elkaar te lijf gingen. Het werd dusdanig spannend dat het grootste deel van de aanwezige honderd man aan beveiliging eieren voor hun geld kozen en hard weg renden om het vege lijf te redden.

Ook de rappers zelf kregen blaam toebedeeld voor het gewelddadige gedrag van hun fans omdat hun teksten agressief zouden zijn. Maar dan hadden de critici nog niets gehoord, want de teksten van de rappers zouden alleen maar gewelddadiger worden: Run DMC waren wat dat betreft echt doetjes in vergelijking met hun opvolgers! Reden voor prominente politici als Dan Quayle om zich tegen rapmuziek uit te spreken. Daarnaast ontstond er tevens een krachtige lobby van ouders olv mevrouw C. De Lores Tucker die rapmuziek de oorlog verklaarden, maar het mocht allemaal niet baten.

De verkoopcijfers van rapmuziek bleef alle kritiek ten spijt goed, maar ook artistiek ontwikkelde Hip-Hop zich spectaculair. Gevestigde popsterren hadden daar oog voor en gingen samenwerken met Hip-Hopartiesten, zo was bijvoorbeeld Heavy D te horen op Jam van the king of pop Michael Jackson, en Old Dirty Bastard op de remix van Fantasy van Mariah Carey. Eveneens de muziekindustrie als zodanig erkende de artistieke ontwikkeling van rapmuziek door in 1995 een speciale Grammy Award in het leven te roepen voor beste rapalbum.

Rapmuziek boekte niet slechts in de VS triomfen. Wereldwijd bleek de populariteit niet te stuiten onder de jeugd. Overal ging men ook zelf rapmuziek maken en overal ontstonden er lokale rapsterren. Zelfs in Nederland domineert na vallen en opstaan momenteel de plaatselijke variant dusdanig de hitlijsten dat geconcludeerd is dat het de populairste muzieksoort is in de polder.

Eveneens de politiek lijkt inmiddels om. Waar Jesse Jackson in de jaren ’80 de toenmalige rapgrootheid Melle Mel mijdde als de pest, had ex-president George Bush jr. in zijn memoires een speciaal woordje ingeruimd voor Kanye West. Hillary Clinton nodigde Jay Z (en Beyonce) in 2016 zelfs uit om een concert te geven ter ondersteuning van haar campagne.

Waar er eertijds sterk aan getwijfeld werd of Hip-Hop überhaupt wel onder de noemer muziek geschaard mocht worden, en er zelfs min of meer gepleit werd voor een verbod omdat het geweld zou aanwakkeren, wordt heden ten dage Kendrick Lamar, een rapper straight outta Compton, vergeleken met legendarische popartiesten als Prince en David Bowie. Iets wat in den beginne echt als volkomen ondenkbaar werd geacht.

Anderzijds, er kan eveneens betoogd worden dat rapmuziek tegenwoordig gewoon onderdeel is van de Amerikaanse softpower. Oftewel het is tegenwoordig gewoon één der niet-militaire instrumenten die ingezet en aangewend worden om de Amerikaanse invloed op de wereld te vergroten. De gigantische mondiale populariteit van rapmuziek zal de Amerikaanse autoriteiten beslist niet ontgaan zijn. Alhoewel het een rebels karakter heeft komt rapmuziek oorspronkelijk wel uit de VS. De populariteit van rapmuziek bleek moeilijk in te dammen. Dus ipv tegen de bierkaai te vechten zal men gedacht hebben dat het handiger is om de bierkaai officieel te erkennen en voor je karretje te spannen. De Pulitzerprijs heeft dus zeker ook een politiek randje.

DJEHUTI-ANKH-KHERU

Posted in The Grapevine Publications | Leave a comment

Wereldoorlogstaal


“Rusland zweert al onze raketten die afgevuurd worden op Syrië neer te schieten. Maak je borst maar nat Rusland, want ze gaan komen, nauwkeurig, en nieuw en ‘slim!’, je zou geen partners moeten zijn met een gasmoordend beest dat met plezier zijn volk vermoordt!”, twitterde Trump op 4 april 2018 als reactie op een Russische reactie op zijn eerdere dreigement om een vermeende gifgasaanval van het leger van de Syrische president Assad te vergelden. Met deze onverbloemde dreigementen over en weer leek het erop dat de derde wereldoorlog binnen dagen zo niet uren zou aanvangen. Echter, eventjes leek Trump op het uur der waarheid uiteindelijk toch minder stoer te zijn dan hij zich voordeed. De blaaskaak leek op 12 april twitterend bakzeil te halen: “Nooit gezegd wanneer een aanval op Syrië plaats zou vinden. Kan snel zijn, maar ook weer niet zo snel! In ieder geval, de Verenigde Staten, onder mijn regering, heeft groots werk verricht om ISIS uit de regio te krijgen. Waar is ons Dank u Amerika?”

Hiermee werd wederom bevestigd dat twitter levensgevaarlijk is in de handen van opportunistische kinderen. Trump’s Syrische twitterbeleid was vroeger nl. 180° anders. Zo twitterde de Donald op 30 augustus 2013: “Als Obama Syrië aanvalt en onschuldige burgers gewond raken en gedood worden, zet hij zowel zichzelf als de VS zwaar te kijk!” en even later “Hoe erg heeft onze “leider” ons te kijk gezet in Syrië. Blijf uit Syrië, we ontberen het leiderschap om oorlogen te winnen om om onszelf maar strategisch op te stellen” Op 31 augustus 2013: “De president moet goedkeuring van het congres krijgen voordat hij Syrië aanvalt-grote misstap als hij dat nalaat! Op 3 september 2013: “Als de VS Syrië aanvalt en de verkeerde doelen raakt, burgers doodt, zal er wereldwijd hel betaald worden. Blijf weg uit Syrië en repareer de kapotte VS.” En zo zouden we wel meer ‘pacifistische’ oproepen uit de twittergeschiedenis van Trump kunnen aanhalen, om helder te maken dat Donald J. Trump een geblondeerde kameleon is.

Anderzijds, zoals vaak genoeg aangegeven, de macht van Amerikaanse presidenten is in werkelijkheid beperkt. Hij is de kop van Jut die de klappen opvangt, de aandacht afleidt van de oligarchie die daadwerkelijk de lakens uitdeelt. De speculantenoligarchie doet al jaren haar uiterste best om af te rekenen met president Assad van Syrië. Dat doen ze door islamistische terroristen voor hun karretje te spannen in een proxy-oorlog. Tot hun grote frustratie heeft Assad deze oorlog nu praktisch gewonnen mede dankzij de steun van Rusland. Desondanks, ze geven het nog niet op. Ze wagen nog een laatste poging om het pleit alsnog in hun verdeel te beslechten.

De mensen die goed op hebben gelet hebben een patroon ontwaard: iedere keer als Assad aan de winnende hand is, worden onschuldige burgers het slachtoffer van een valse vlag gifgasaanval. De mensen die slechts de msm volgen denken daarom ook dat er bij Assad een draadje los zit. Want waarom zou je een wereldmacht een excuus bieden om je aan te vallen als je aan de winnende hand bent? Als Assad echt zo achterlijk was geweest dan had hij echt niet zeven jaar stand kunnen houden in zijn proxy-oorlog contra het Anglo-Amerikaanse imperium en haar bondgenoten. De gifgasaanvallen zijn gewoon de klassieke valse vlag. A game as old as empire. Een valse vlag heeft als kenmerk dat de werkelijke dader onmiddellijk heel fanatiek het vingertje wijst naar de vermeende dader, voordat er überhaupt een steekhoudend onafhankelijk onderzoek is verricht. Dat zagen we zowel met de aanslag op Skripal als de gifgasaanval te Ghouta. Het is Nero die zelf Rome in de hens steekt en vervolgens de christenen de schuld geeft. De nazi’s die zelf de Reichstag affikken en de vinger wijzen naar de communisten, etc.

Helemaal opmerkelijk is dat de valse vlag plaatsvond niet lang nadat Trump aangegeven had de Amerikaanse troepen uit Syrië terug te trekken. Dit zou de nederlaag van de speculantenoligarchie compleet maken. Maar deze oligarchie geeft nooit zo maar op. Het was te verwachten dat ze op het laatste moment nog een konijn uit de hoge hoed zouden toveren. Zie hier de aanslag op de Skripal en Ghouta en in de nacht van 13 en 14 april dan toch het bombardement op Syrië.

Geopolitieke analisten hebben erop gewezen dat het eigenlijk de bedoeling was om zowel de aanslag op de voormalige Russische dubbelspion Skripal als de valse vlag aanval op Ghouta in het weekend van de Russische verkiezingen te doen plaatsvinden. Hierdoor zou een in chaos verkerend Rusland niet adequaat kunnen reageren op een geschokte wereld waarop de algemene vergadering van de VN Rusland uit de permanente Veiligheidsraad zou schoppen waardoor de weg vrij lag om Damascus naar hartelust te bombarderen. Russische inlichtingendiensten kregen lucht van dit plan en wisten in maart nog een valse vlag in Syrië te voorkomen. Maar in april kwam de gevreesde valse vlag dus toch.

De oorlog in Syrië wordt kennelijk van het allergrootste belang geacht aangezien twee wereldmachten bereid blijken te zijn een heuse kernoorlog ervoor te riskeren. Door zijn stoere gezwartepiet in zijn tweet moest Trump wel iets doen om zijn eigen en Amerika’s reputatie hoog te houden. Maar iets vergelijkbaars geldt voor Rusland: is Rusland’s raketarsenaal wel zo superieur als Poetin beweerd heeft? Wellicht is de wereld weer net zo dichtbij een kernoorlog als tijdens de Cubacrisis.

DJEHUTI-ANKH-KHERU

Posted in The Grapevine Publications | Leave a comment

De erfenis van Winnie Mandela

Op 2 april 2018 verruilde Winnie Mandela het tijdige voor het eeuwige. Alhoewel Nelson Mandela alle eer toebedeeld krijgt, zou betoogd kunnen worden dat Winnie Mandela in werkelijkheid minstens net zo belangrijk was. Al was het maar omdat Nelson Mandela onderdeel bleef van het collectieve mondiale bewustzijn dankzij de inspanningen en opofferingen van Winnie Mandela.

Winnie Mandela werd op 26 september 1936 geboren als Nomzamo Winifred Zanyiwe Madikizela in een Xhosa familie. Zij zou maatschappelijk werkster worden en in 1958 trouwen met de vooraanstaande anti-apartheidsactivist Nelson Mandela, waarmee ze twee kinderen kreeg. In 1963 werd Nelson Mandela gearresteerd en tot levenslang veroordeeld omdat hij een terrorist zou zijn. In 1991 scheidde zij weer van Nelson Mandela…

In de jaren ’50 had de niet-witte bevolking van Zuid-Afrika getracht middels geweldloos verzet haar rechten op te eisen, maar het mocht totaal niet baten. Het apartheidsregime week geen millimeter. Het reageerde met zeer grof geweld op vreedzaam verzet, met als dieptepunt Sharpeville, alwaar op 21 maart 1960 de politie het vuur opende op vreedzame demonstranten tegen de pasjeswet en daarbij 69 mensen vermoorde en er honderden verwondde. Hierop braken er overal in Zuid-Afrika rellen uit, maar het regime sloeg keihard terug: de noodtoestand werd uitgeroepen, het ANC en het PAC verboden verklaard en een aantal kopstukken waaronder Nelson Mandela enige tijd opgesloten. Het was een duidelijk statement: het apartheidsregime was bereid het onderste uit de kan te halen om aan de macht te blijven.

Door dit soort zeer gewelddadige reacties kwam Nelson Mandela tot de conclusie dat geweldloos verzet tegen het racistische apartheidsregime geen zin had, en dat een andere weg ingeslagen diende te worden. Eigenlijk had de verboden anti-apartheidsorganisatie ANC geen andere keuze meer dan over te gaan tot gewapend verzet. Daarom werd Umkhonto we Sizwe (Speer van de natie) opgericht. Maar ook Umkhonto we Sizwe leek uit te lopen op een groot debacle, want al snel werden Nelson Mandela en andere ANC-kopstukken gearresteerd. Nelson Mandela kreeg levenslang, terwijl anderen het land ontvluchtten. Hiermee leek de overwinning van het apartheidsregime compleet. De anti-apartheidsbeweging was weggevaagd.

Het regime had de ANC-kopstukken opgesloten vanuit de gedachte dat het volk van Zuid-Afrika Nelson Mandela en consorten daardoor zou gaan vergeten. Maar niets bleek minder waar. Vooral dankzij Winnie Mandela bleef Nelson Mandela levend in zowel binnen als buitenland. Toen alle belangrijke leiders in de gevangenis zaten of in ballingschap leefden nam Winnie Mandela het stokje over.

Uiteindelijk werd ook de gewapende strijd tegen apartheid wel degelijk succesvol. Daarin leverde Winnie Mandela een belangrijke bijdrage door massaal wapens en contrabande het land binnen te smokkelen. Er werd zo’n 40 ton aan wapens Zuid-Afrika binnengesmokkeld en zo’n 10.000 soldaten gerekruteerd. Hierdoor konden er eind jaren ’80 honderden aanslagen gepleegd worden. Eveneens waren massale stakingen en boycots van de Zwarte Zuid-Afrikaanse bevolking aan de orde van de dag, waardoor het apartheidsregime begon te wankelen.

In het Westen denkt men dat de apartheid is afgeschaft door een Westerse boycot, maar in werkelijkheid waren andere factoren veel belangrijker. Het racistische regime met het onoverwinnelijk geachte leger werd 23 maart 1988 verpletterend verslagen bij Cuito Cuanavale door Cuba en Angola, maar eveneens binnen Zuid-Afrika stond een verschrikkelijke guerilla-oorlog met Umkhonto we Sizwe op het punt van beginnen. Bovendien gingen na het echec bij Cuito Cuanavale steeds meer witte jongeren dienst weigeren.

In augustus 1990 begonnen de officiële onderhandelingen tussen het regime en het ANC waardoor de gewapende strijd abrupt stopte. Juist op het moment dat Umkhonto we Sizwe steeds sterker en succesvoller werd en de bevolking steeds militanter. Met andere woorden, de ernstige dreiging van een volmondige guerilla-oorlog binnen de grenzen van Zuid-Afrika was een belangrijke reden voor het apartheidsregime om de onderhandelingen te openen om de dreigende zonvloed te keren.

Nelson Mandela, het grote symbool van de strijd tegen apartheid deed tijdens de onderhandelingen merkwaardige economische concessies waardoor het lot van Zwart Zuid-Afrika nadien nauwelijks heeft kunnen verbeteren. Wellicht zijn die discutabele economische concessies wel de reden dat Nelson Mandela officieus tot heilige is verklaard door de mainstream Westerse pers en geschiedschrijving. Daarbij was de zwakte van Nelson Mandela dat hij wel erg graag geaccepteerd wilde worden door de witte elite. Dat valt o.a. op te maken uit de opmerking van koning Willem Alexander dat naar zijn zeggen Nelson Mandela zichzelf wel drie maal had uitgenodigd voor zijn bruiloft.

Winnie Mandela had het volgende te zeggen over het onderhandelingsresultaat van Nelson: “Mandela heeft ons laten zakken. Hij stemde toe met een slechte deal voor Zwarten. Economisch zijn we nog steeds outsiders. De economie is heel erg ʽwitʼ. Het heeft een paar excuuszwarten, maar velen die hun leven gegeven hebben in de strijd zijn gestorven zonder beloond te zijn.”

Winnie Mandela werd uiteindelijk slachtoffer van een karaktermoord, gerelateerd aan de moord op Stompie Moeketsi door haar bodyguards. Doch inmiddels is het helder dat in werkelijkheid de Zuid-Afrikaanse geheime dienst erachter zat. Echter, de bevolking van de townshops weet welke ongeëvenaarde rol Winnie Mandela heeft gespeeld in de (gewapende) strijd tegen de apartheid vandaar dat ze aldaar ondanks de ongekende smeercampagne altijd razend populair is gebleven. Desalniettemin, het is interessant om te observeren hoe de mainstream media en geschiedschrijving verschillende standaarden hanteert voor witte en Zwarte helden. Hoeveel witte helden zouden er overblijven als ze langs dezelfde meetlat waren gelegd als Winnie Mandela?

DJEHUTI-ANKH-KHERU

Posted in The Grapevine Publications | Leave a comment