Martin Bosma

Martin Bosma is voorzitter van de Tweede Kamer en daarmee één van de prominentste politici van Nederland. Hij is lid van de PVV-fractie, een partij die berucht is om haar islamofobie en xenofobie. Waar de PVV in de eerste plaats gespecialiseerd is in het ageren tegen moslims, is Kamervoorzitter Bosma vooral gespecialiseerd in het ageren tegen mensen van Afrikaanse afkomst.

Bosma heeft de emancipatiestrijd van de Zwarte mens bestudeerd, maar vanuit een extreem eurocentrische insteek. Eigenlijk vindt hij dat Zwarte mensen het recht ontberen om tegen witte overheersing te strijden. Daarbij gaat hij schaamteloos compleet voorbij aan het leed wat de mensen die in opstand komen aan is gedaan. Slechts het leed van de oorspronkelijke witte onderdrukkers is voor hem relevant. Wat hem betreft waren Zwarte mensen tot in der eeuwigheid in hun lot berust.

Zo was hij woedend toen in 2015 racistische ʽBlack Panthersʼ tegen zwarte piet gingen demonstreren. Het ontging hem compleet dat het niet ging om de historische Black Panthers uit de VS, maar om veelal in Nederland geboren en getogen Zwarte jongeren die geïnspireerd waren door de strijd die de Black Panthers voerden in de jaren ´60 en ´70. Los daarvan, the Party was geen racistische organisatie: ze werkten met allerlei groepen van verschillende etniciteiten in binnen-en buitenland samen. Bovendien werd de Party in de loop der tijd steeds gematigder. Over racistisch politiegeweld horen we Bosma niet, maar wel over een organisatie die tegen racistisch politiegeweld streed.

Verder is Bosma een voorstander van apartheid. Zo schreef hij het boek Minderheid in eigen land, waarin hij de antiapartheidsstrijd van het ANC tracht te demoniseren en het opneemt voor de zogenaamde Afrikaners (afstammelingen van Nederlandse kolonisten), volgens Bosma de ultieme slachtoffers van het volgens hem racistische beleid van de ANC. Bosma is niet te spreken over het gewapend verzet van het ANC, maar critici wezen erop dat Bosma verzuimt context te benoemen. Het ANC had nl. 48 jaar getracht vreedzaam tot een vergelijk te komen met het racistische regime, maar zonder enig effect. Omdat praten niet bleek te helpen ging het ANC uiteindelijk over tot het voeren van een gewapende strijd. Evenzo is erop gewezen dat het Bosma niet zo zeer om de Afrikaners als zodanig ging, maar om de racistische omvolkingstheorie te ontvouwen. Bosma tracht met betreffend boek de witte Nederlandse bevolking te waarschuwen wat wit Nederland te wachten staat als de immigratie niet gestopt wordt en niet-witte mensen de macht overnemen. Los van het voorgaande citeert Bosma bronnen continu verkeerd waardoor hij zijn lezers halve en hele waarheden voorschotelt en verkeerde conclusies trekt.

Op een vergelijkbare manier tracht Bosma de strijd tegen de slavernij te demoniseren. Het kan in deze dan ook niet verrassend wezen Bosma PC Emmer op een voetstuk heeft gezet als “grootste kenner van het slavernijverleden die we hebben”. Tijdens het herdenkingsjaar 2023 hield Bosma een kwartier durend betoog waarin hij debiteerde dat er geen cent meer moet worden uitgegeven aan de slavernijherdenking, een bewustwordingsfond en een slavernijmuseum om te eindigen met het indienen van een motie waarin gevraagd werd om de Curaçaose vrijheidsstrijder Tula geen onderdeel te laten zijn van het herdenkingsjaar 2023 omdat Tula volgens Bosma geen vrijheidsstrijder was maar een moordenaar omdat hij de dood van een witte onderwijzer op zijn geweten zou hebben. Compleet voorbijgaand aan alle Zwarte slachtoffers die het slavernijsysteem heeft opgeëist: waarmee Bosma aangeeft dat het leven van één enkele witte man voor hem meer waard is dan die van miljoenen Zwarte slachtoffers. Overigens werd de motie van Bosma niet aangenomen. Wel werd Bosma´s motie gesteund door de partijen PVV, JA21, Forum voor Democratie en de Groep Haga.

Verder imiteerde Bosma eens een Surinaams accent om te trachten het racismedebat in Nederland belachelijk te maken, beweerde ‘knettergek’ te worden van de aandacht voor het slavernijverleden en gebruikte vorig jaar in een Tweede Kamerdebat nog het n-woord. Tot overmaat van ramp wil Bosma dat de excuses die Nederland heeft aangeboden voor het slavernijverleden weer ingetrokken worden. Eveneens konden we onlangs van een tv-documentaire vernemen dat Bosma door de leider van een beweging die de apartheid weer wil invoeren in Zuid-Afrika gezien wordt als een trouwe bondgenoot.

Martin Bosma is dus gewoon een hardcore racist. Hij geeft schaamteloos aan dat de levens van enkele witte mensen voor hem van veel meer waarde zijn dan die van miljoenen Zwarte mensen. Als het aan hem had gelegen dan waren misdadige instituties als de trans-Atlantische slavernij, kolonialisme en apartheid nimmer afgeschaft. Desalniettemin heeft voorzitter Nimmermeer van het NINSEE er geen problemen mee dat Bosma op 1 juli een krans komt leggen in het Oosterpark ter herdenking van het Nederlandse slavernijverleden. Waarom? Omdat de man Tweede Kamer voorzitter zou zijn.

NINSEE is doodsbang dat regeringspartij PVV de subsidiekraan dichtdraait. Vandaar dat het geen principieel standpunt in durft te nemen. Probleem is dat de grootste politieke partij in de Tweede Kamer sowieso niet van Keti Koti houdt, want het is een zogenaamde linkse hobby. Dus als je toch ten onder moet gaan, dan kan je beter strijdend ten onder gaan. Het is ook niet te hopen dat Martin Bosma een toespraak mag houden op 1 juli, want het is niet onwaarschijnlijk dat hij dat podium aan gaat grijpen om de nakomelingen van de slaafgemaakten een schop na te geven middels het geven van een Hegeliaanse uitleg van de geschiedenis.

DJEHUTI-ANKH-KHERU

Share and Enjoy !

Shares
Dit bericht is geplaatst in The Grapevine Publications met de tags , , , , , , , . Bookmark de permalink.