De kok van het polderneoliberalisme


Sinds 20 oktober 2018 is Wim Kok niet meer. Als vakbondsleider en premier heeft de man ontegenzeggelijk zijn stempel gedrukt op de Nederlandse geschiedenis van het einde van de 20e eeuw. Reden voor de media en prominenten om de man weelderig te bestrooien met loftuitingen. Inderdaad, de wijze waarop Wim Kok het bekokstoofd heeft om als een acrobaat de sociaal-economische ladder op te klimmen kan als bewonderingswaardig gekwalificeerd worden. De man maakte een inhaalrace à la Max Verstappen. Eensgelijk de hoofdrolspeler van het Nieuwe Testament kwam hij ter wereld als de zoon van een timmerman. Wellicht werd deze timmermanszoon niet geboren in een kribbe, doch het gelukte hem wel om zich op wonderbaarlijke wijze helemaal omhoog te timmeren tot aan het Torentje van het Binnenhof aantoe. De ongeschreven regel was dat als je voor een dubbeltje geboren bent je nooit een kwartje wordt, maar Kok heeft die regel als geen ander aan zijn laars gelapt.

Maar Kok heeft nog veel meer aan zijn laars gelapt. Zoals de ideologie van de politieke partij waar hij lid van was. Wim Kok was eens de grote leider van de Nederlandse vakbeweging. Vervolgens maakte hij een transfer naar de politiek. Maar eenmaal gesettled in zijn nieuwe metier bleek Kok evenzo een ideologische transfer te hebben gemaakt. De vriendelijke reus torende omhoog en werd de machtigste politicus van het land. Doch eenmaal in het Torentje maakte hij beleid dat de suggestie wekte dat de voormalig voorzitter van de VNO-NCW op de knoppen drukte, ipv de voormalige voorzitter van de FNV. Zelf had hij het over het afschudden van de ideologische veren van zijn partij de PvdA, daarmee betreffende partij voor zijn achterban metamorfoserend van een vlinder in een rups.

Onder auspiciën van Kok fuseerde de PvdA officieus met de VVD. Wel mocht Kok ‘de paus’ spelen van de nieuwe politieke staatsgodsdienst het neoliberalisme. De overheid diende terug te treden en de vrije markt zou dankzij één of andere onzichtbare hand alle problemen te lande oplossen. Wel jammer dat chefkok Wim en zijn keukenhulpjes de geschiedenis van Nederland niet kenden, want anders hadden zij geweten dat het niet voor niets is dat de overheid bepaalde taken op zich genomen heeft.

In de 18e/19e eeuw bemoeide de overheid zich aanvankelijk met weinig, en dat werd een rotzooitje. Enkelen werden steenrijk, maar de meesten bleven straatarm. Los daarvan, Sander Heijne heeft erop gewezen dat de dienstenvoorziening niet functioneerde. Bepaalde gebieden ontvingen bijvoorbeeld nauwelijks post omdat het niet rendabel was. Evenzo was de infrastructuur ineffeciënt, juist omdat er verschillende spoorwegmaatschappijen waren die hun eigen netwerk van spoorwegen exploiteerden en die verschillende spoorwegen verschilden van breedte, de verschillende dienstregelingen sloten niet op elkaar aan en ze beheerden hun eigen stations. Bovendien accepteerden ze elkaars vervoersbewijzen niet. Eén grote ellende dus voor de reizigers. Zeker als ze over moesten stappen! Daarnaast was gezondheidszorg aanvankelijk een privilege van de rijken.

De overheid ging langzaam maar zeker beseffen dat het fnuikend was voor de economie als de post in bepaalde delen van het land slecht bezorgd wordt, de infrastructuur een puinhoop is en de arbeidsbevolking ziekelijk. Want in tegenstelling tot hetgeen de liberale, kolonialistische, voor de British East India Company werkende 19e eeuwse economen bij hoog en laag zweerden lostte de vrije markt bepaalde problemen beslist niet op. Sterker nog, in de omringende landen werd met name de infrastructuur vanaf begin 19e eeuw door de overheid gestuurd, met als resultaat dat aldaar de economie veel harder groeide dan in Nederland.

Let wel, de vrije markt werkt in bepaalde branches uitstekend, maar op andere gebieden totaal niet, vandaar dat de Nederlandse overheid die in de loop van de 19e/20e eeuw doelbewust voor zichzelf opeiste. Maar die geschiedenisles was Kok blijkbaar volledig ontgaan, waardoor hij zich liet verleiden om essentiële overheidstaken te verzelfstandigen, of zelfs los te laten op de vrije markt. Het gevolg is dat tegenwoordig het ganse spoor bij het minste geringste sneeuwvlokje vastloopt momenteel, het verzenden van post duurder is dan ooit, er wachtlijsten zijn in de zorg en er ziekenhuizen failliet gaan. Dan hadden we het nog niet eens gehad over de gevolgen voor de natuurlijke aanhang van de PvdA: al die duizenden vakmensen die dankzij de privatisering van essentiële overheidsdiensten hun baan hebben verloren. Mede daarom was Pim zo boos op Wim. Mede daarom is de PvdA sindsdien zo onfortuinlijk afgestraft door de kiezer.

Wim Kok mocht het voorlopige dieptepunt van de vruchten van zijn paarse beleid, het bankroet van het Slotervaartziekenhuis en de IJselmeerziekenhuizen net niet meer meemaken. Maar het persoonlijke hoogtepunt van zijn paarse beleid weer wel. Dat is dat hij nog jarenlang heeft mogen genieten van zijn neoliberale pensioensregeling in de vorm van riant betaalde commissariaten. Als wederdienst voor zijn neoliberale pensioen stemde ex-vakbondsman Kok in met een stijging van 584 % in de loop van drie jaar van de kortetermijnbonus voor ING-topman Michel Tilmant. Daarmee begon Wim Kok op een echte Angelsaksische neoliberaal te lijken en was hij overgelopen naar de geldwolven die hij eerder ernstige verwijten had gemaakt. Waarmee hij helaas evenzo de Angelsaksische betekenis van zijn naam (Wim Cock) eer aan deed. Wedermaal, zijn reis van de bodem naar de hemel van de maatschappij is bijzonder. Helaas is zijn Torentjebeleid om hele andere redenen bijzonder. Oftewel hoe Wim Kok zich ontpopte tot kok van het polderlandse neoliberalisme.

DJEHUTI-ANKH-KHERU

Posted in The Grapevine Publications | Leave a comment

De erfenis van generaal Maceo (2)

Spanje heeft een kostbaar lesje geleerd in Cuba. Cuba was Spanje’s Vietnam. Vele decennia nadien gaf de conservatieve Spaanse krant ABC de VS ten tijde van de Amerikaanse interventie in Vietnam dan ook de volgende wijze waarschuwing: “Pas op dat met jullie niet hetzelfde gebeurt als met ons op Cuba. Wij stuurden 250.000 van Spanje’s beste soldaten, met het beste materieel destijds beschikbaar; en 3.000 in vodden gehulde mannen geleid door Gomez en Maceo maakten ons af.”

Op Cuba is er een klein wonder geschied. Een paar duizend in vodden gehulde en grotendeels met machettes bewapende mannen hakten een leger (inclusief vrijwilligers) bestaande uit 300.000 uitstekend bewapende soldaten drie jaar lang in de pan (in de loop van de oorlog zou het rebellenleger uitgroeien tot tienduizenden, maar het Spaanse leger bleef altijd vele malen talrijker) zonder hulp van enige buitenlandse mogendheid. Volgens historicus Philip S. Foner is het narratief hoe dat kunstje is geflikt één van de grote heldenverhalen van de moderne militaire geschiedenis.

De verwikkelingen in Cuba werden op de voet gevolgd door de wereldpers met als gevolg dat Maceo wereldberoemd werd, zelfs in Spanje. Net zoals voetballende jongetjes tegenwoordig Messi willen zijn, waren Spaanse jongetjes die krijgertje speelden bij voorkeur Maceo. In 1925 verkondigde generaal Primero de Rivera nog publiekelijk in Madrid: “Ik, generaal van het Spaanse leger, zoon van generaals en neef van generaals vind het een eer om gewond te zijn geraakt in een veldslag tegen Maceo, grootste van de Spaanse generaals geboren op Cuba.”

Uitgerekend in de tijd dat de ideologie van de witte suprematie hoogtijdagen vierde verdiende de man die vanwege zijn huidskleur en ongekende spierkracht bekend stond als de bronze titaan, zijn sporen op het slagveld. Terwijl gevestigde eurocentrische pseudowetenschappers overuren maakten om ʽwetenschappelijkʼ te bewijzen dat de Zwarte mens inherent minderwaardig was ter legitimering van het kolonialisme en Jim Crow. Juist in die atmosfeer verwierf Maceo wereldfaam vanwege zijn ongeëvenaarde militaire prestaties. Gezegd kan worden dat Maceo niet slechts het Spaanse leger maar eveneens de ideologie van de witte suprematie in het nauw dreef. Dit werd met name door Zwart Amerika, dat zwaar leed onder Jim Crow, ten zeerste gewaardeerd.

Maceo en zijn Zwarte soldaten hadden zowel direct al indirect een ongelooflijke impact op Zwart Amerika. De meerderheid van de soldaten in het leger van de revolutionairen waren Zwart, evenzo de beste generaal (Maceo). Dit zorgde er niet alleen voor dat een apartheidssysteem zoals dat in de VS was ingevoerd in Cuba moeilijk voet aan de grond kreeg, maar het voorbeeld van Cuba was eveneens een gevaar voor het systeem van witte overheersing in de VS, want het inspireerde Zwarte Amerikanen om voor hun rechten op te komen. De Zwarte krant “The Chicago Defender” schreef: “Het ontroert de ziel van de Zwarte Amerikanen om getuigen te zijn van de eer en glorie die onvermoeibaar aan die gekleurde man wordt toebedeeld.” Want dit zou voor andere Zwarte mensen de weg hebben geëffend om plaats te nemen in het kabinet en het congres, en als politiechefs en legerofficieren. Een andere Zwarte journalist verkondigde dat Maceo de grootste held van de 19e eeuw was. Tevens wijst Gerald Horne erop dat in het verlengde van de roem van Maceo Cuba in het algemeen zoveel status verkreeg dat verschillende Zwarte Amerikaanse honkbalploegen zichzelf Cuban gingen noemen (Cuban Giants, Cuban Stars). Bovendien werden Afrikaans Amerikaanse kinderen opvallend vaak Maceo genoemd. Een proces dat overigens tot op de dag van vandaag voortduurt (denk bijvoorbeeld aan de beroemde muzikant Maceo Parker).

Op zijn beurt besefte Maceo als geen ander dat de VS minstens net zo´n grote vijand was van het Cubaanse volk als Spanje. In tegenstelling tot de elitaire revolutionairen streefde Maceo daarom niet naar erkenning door de VS, integendeel. Hij wilde absoluut niet dat de VS een vinger in de pap kreeg in Cuba, want hij was politiek volwassen genoeg om te bevatten dat het Cubaanse volk met de VS slechts de ene onderdrukker voor de andere zou verruilen.

Op hun beurt zagen de Amerikaanse autoriteiten de ontwikkelingen op Cuba met lede ogen aan. De aanwezigheid van zovele gewapende Zwarte mannen met een revolutionaire mindset op het eiland werd als een groot gevaar gezien door de aspirant wereldmacht die de ideologie der witte suprematie hoog in het vaandel had. Stel je voor dat de Afrikanen het eiland overnamen, en er een nieuw Haïti ontstond! Vandaar dat de VS besloot met hen af te rekenen. Omdat vooral door toedoen van wijlen Maceo het Spaanse leger zwaar was verzwakt kon het Amerikaanse leger in slechts vier maanden tijd over de Spanjaarden heen walsen. Toen de Spaanse vlag gezakt werd in Havana klonk het nog enthousiast uit duizenden kelen: “Viva Americana!”. Maar dat enthousiasme zou met name bij de Zwarte Cubanen spoedig wegzakken. Officieel werd Cuba onafhankelijk, maar de facto werd het een Amerikaanse kolonie, met alle gevolgen van dien. Eensgelijk als in de VS werd getracht in Cuba een apartheidssysteem te implementeren. Hiertegen kwamen de Zwarte Cubanen in opstand in 1912. Maar betreffende opstand werd genadeloos neegeslagen: duizenden mensen werden zonder pardon afgeslacht. Maceo had heel goed gezien dat de VS niet Cuba’s vriend was. Pas in 1959 zou Cuba de onafhankelijkheid verwerven die Maceo voor ogen had. Desalniettemin is het zeer terecht dat de bronze titaan op Cuba in brons is gegoten.

DJEHUTI-ANKH-KHERU

Posted in The Grapevine Publications | Leave a comment

De erfenis van generaal Maceo (1)

Antonio Maceo kan gerekend worden tot de voortreffelijkste legeraanvoerders uit de wereldgeschiedenis. De man toonde onvoorstelbare moed in het zicht van schier onoverkomelijke uitdagingen. Hij boekte spectaculaire successen en kaapte zodoende de verbeelding van de wereld zoals nadien wellicht nooit meer iemand is gelukt. Desalniettemin is hij heden ten dage vrij onbekend buiten Latijns-Amerika, maar dat is volstrekt onterecht.

Antonio Maceo werd op 14 juni 1845 geboren op Cuba. Zijn ouders waren vrije Zwarten. Van jongs af aan was Maceo politiek bewust geweest. Zo had hij een hekel aan de slavernij die hij om zich heen zag en beschouwde de Spaanse overheersing van Cuba als de oorzaak van de heersende armoede. Ondanks zijn gebrek aan formeel onderwijs kwam hij schrander over en werd ‘ontdekt’ door een advocaat die hem introduceerde in de kringen van revolutionaire Cubaanse activisten. Op 12 oktober 1868 vond de eerste actie van de revolutionairen plaats in de zgn. tienjarige oorlog en de jonge Antonio Maceo was van de partij. Sterker nog, meteen tijdens dat eerste treffen met de Spaanse overheersers onderscheidde hij zich dusdanig dat hij bevorderd werd tot sergeant.

In theorie waren de Cubanen volstrekt kansloos tegen het talrijke, met de modernste wapens uitgeruste Spaanse leger. In de praktijk bleken de in vodden gehulde en grotendeels met slechts kapmessen uitgeruste rebellen het de Spaanse imperialisten knap lastig te kunnen maken. Met name dankzij geboren soldaten als Maceo in de gelederen. Maceo bleef zichzelf onophoudelijk onderscheiden met als gevolg dat hij ondanks zijn huidskleur snel opklom in de hiërarchie en het uiteindelijk tot generaal schopte.

De revolutie verliep voortvarend maar begon desalniettemin te struikelen. De revolutie kampte nl. met een grote weeffout. De revolutionairen waren het erover eens dat Cuba zsm onafhankelijk moest worden. Maceo en consorten meenden dat die onafhankelijkheid vervolgens de sleutel was tot het invoeren van vergaande sociale hervormingen zoals het afschaffen van de slavernij. Slavenmeesters die een grote vinger in de pap hadden dachten daar echter heel anders over. Uit propagandistische motieven konden ze wel eens verkondigden dat emancipatie een doel van de revolutie was, maar in werkelijkheid wensten zij de slavernij gewoon te handhaven. De Spanjaarden wisten dat en trachtten de revolutionairen continu uit elkaar te spelen door op dergelijke sentimenten in te spelen.

Maceo bleef ondertussen onverminderd de ene verbluffende overwinning na de andere boeken. Maar het bleek water naar zee dragen te zijn aangezien de hoogste leiders van de revolutie een vredesverdrag zouden gaan sluiten met de Spaanse opperbevelhebber generaal Campos. Dit was in de ogen van Maceo onvoorstelbaar. Maceo beschouwde het Verdrag van Zanjón als hoogverraad aangezien het betreffende vredesakkoord noch onafhankelijkheid, noch de afschaffing van de slavernij garandeerde. Om die reden bleef Maceo als enige leider gewoon doorvechten. Dit was zijn beroemde protest van Baraguá. Maar er kwam een compromis. De vrede kwam er doch Maceo gaf zich nimmer over aan de Spanjaarden. Hierdoor konden de revolutionairen zeggen dat ze niet verslagen waren maar de revolutie om strategische redenen hadden opgeschort.

Na veel tegenslagen werd de revolutie inderdaad hervat in 1895. Alhoewel Máximo Gómez opperbevelhebber werd van de revolutionairen was het Maceo die zich als geen ander onderscheidde op het slagveld. De revolutionairen wilden deze maal de oorlog niet beperken tot het oosten van het eiland, maar het ganse eiland in vuur en vlam zetten, inclusief het welvarende westelijke deel. Om dat te voorkomen hadden de Spanjaarden trocha’s gebouwd (onoverbrugbaar geachte versperringen). Maar tot grote ontzetting van de Spanjaarden wist Maceo met zijn leger die trocha’s toch over te steken en het westen te bereiken. Eén zo’n onneembaar geachte trocha lag nabij Havanna. Gezegd werd dat mocht het Maceo gelukken om die trocha te doorkuisen hij groter was dan Hannibal. Op 8 januari 1896 deed Maceo precies dat en bereikte in volle glorie het meest westelijke deel van Cuba. De propaganda van de Spanjaarden (Maceo afschilderen als een gevaarlijke schurk) bleek niet te hebben gewerkt: hij werd door de plaatselijke bevolking overal als een held onthaald. De westelijke invasie, waarbij Maceo met een klein leger heel Cuba doorkruiste, wordt beschouwd als één van de meest briljante militaire operaties van de 19e eeuw.

Echter, wederom werden Maceo ongekende militaire successen ondermijnd. De hoogste leiders van de revolutie konden het niet verkroppen dat een Zwarte man zo machtig en populair werd. Plotseling werd zijn broer José Maceo ontheven van zijn functie als commandant van de provincie Oriente en zijn kameraad Gómez als opperbevelhebber. Reden voor Maceo om snel terug te keren naar het oosten om de revolutie te redden. Maceo moest nu opnieuw een trocha doorkruisen. Maar in een schermutseling met de Spanjaarden werd de onoverwinnelijk geachte Maceo gedood op 7 december 1896.

Maceo is betrokken geweest bij meer dan 500 militaire confrontaties met het Spaanse imperium waarbij zijn lichaam werd geteisterd door zoveel als 25 schotwonden. Maar hij verloor nooit één enkele veldslag. Keer op keer was hij de tot op de tanden bewapende Spanjaarden te slim af. Maceo had de oorlog met vlag en wimpel kunnen winnen, ware het niet dat de Spanjaarden met succes propaganda verspreidden onder de witte leiders van de revolutie dat de Zwarte Maceo een dubbele agenda had en van plan was van Cuba een nieuw Haïti te maken. Alhoewel, kwa militaire prestaties kan Maceo zeker vergeleken worden met de helden van de Haïtiaanse revolutie…

DJEHUTI-ANKH-KHERU

Posted in The Grapevine Publications | Leave a comment

Long live the Kane

Medio jaren ’80 ontwikkelde Hip-Hop zich spectaculair. Dat gold met name voor het rappen. Zo meende begin jaren ’80 menig rapper nog weg te kunnen komen met kinderrijmpjes aangevuld met zelfverzonnen onzinwoorden. Dit was één van de redenen waarom Hip-Hop jarenlang niet serieus werd genomen door de grote boze buitenwereld. Maar naarmate de concurrentie groter werd werd men ook steeds meer gedwongen iets meer te geven om zich te onderscheiden van diezelfde concurrentie. Zodanig zelfs dat men het als kitsch beschimpte rappen wist te ontwikkelen tot een erkende kunstvorm. Eén van de rapfenomenen die in dat proces ontegenzeggelijk een voortrekkersrol heeft vervuld is Big Daddy Kane.

Antonio Hardy begon als kind met rappen onder invloed van zijn grote neef Murdoch. Hij was een groot fan van het karakter Caine gespeeld door David Carradine in een tv-serie genaamd King Fu, wat hem inspireerde om zichzelf MC Kane te noemen, hetgeen later dus weer werd verfraaid tot Big Daddy Kane. Rondhangend in winkelcentrum Albee Square Mall raakte hij bevriend met een andere aspirerende rapper genaamd Biz Markie, die een groot netwerk had en ingangen voor hem creëerde. Zo bracht the Biz hem zelfs in contact met het indertijd fameuse collectief the Juice Crew, waar hij een prominent lid van zou worden.

Voordat Kane zelf beroemd werd deed hij zich op de achtergrond reeds flink gelden. Zo fungeerde Kane als dj voor rapfenomeen Roxanne Shanté, maar schreef ook de teksten voor haar hits “Have a nice Day” , “Go on girl” en Loosey’s rap (van Rick James) net zoals hij de meeste teksten schreef voor Biz Markie’s klassieke debuutalbum “Going off”. Hetgeen tevens de veelzijdigheid van Kane als tekstschrijver aangeeft, aangezien Shanté een battle rapper pur sang is en Biz Markie een clown die bijvoorbeeld rapt over het eten uit je neus.

Volgens Kool Moe Dee heeft Kane improviserend rappen populair gemaakt. Freestyle had eens een hele andere betekenis. Het was gewoon een geschreven rhyme zonder specifiek onderwerp. Improviseren was een vies woord, een zwaktebod. De gedachte was dat mensen die geen rhymes konden schrijven achteraf zeiden dat het geïmproviseerd was, om hun gezicht te redden (net zoals graffiti-artiesten “it rained” erbij zetten als hun kunstwerk is mislukt). Daarom werd ook geen enkele mc die improviseerde gerespecteerd. Maar dat veranderde toen Kane het nummer “Just Rhymin with Biz” uitbracht. Het gerucht op straat was dat Biz Markie met een nieuwe rapper verdienstelijk improviserend aan het freestylen was op plaat. Vervolgens zou het hele concept van wat een freestyle was veranderd zijn. Een freestyle moest voortaan per definitie geïmproviseerd zijn.

In 1988 kwam het lang verwachte debuutalbum “Long Live the Kane” uit, hetgeen als de blauwdruk kan woorden beschouwd van de rapstijl voor oneindig veel rappers. Naast dat Kane op dat album slick talk en punch lines to the next level bracht zijn kenners onder de indruk van Kane zijn inflecties: hij legt altijd de nadruk op de belangrijkere gedeeltes van een woord, zin of lettergreep en een woord staat bij hem nooit op zichzelf maar is altijd verbonden aan een ander woord. Ondanks dat Kane in principe met niemand een beef had spitte hij voornamelijk battle rhymes. Maar hij bezondigde zich net zo goed aan liefdesliedjes. Zijn nieuw verworven status als rapkoning was echter dusdanig robuust dat zijn hardcore fans het hem vergaven en net deden of het nooit was voorgevallen.

Big Daddy Kane stond niet bekend als een politieke rapper zoals Chuck D of KRS ONE, maar dat neemt niet weg dat hij regelmatig een boodschap verkondigde. Bijvoorbeeld in “Word to the Mother” en “Young Gifted and Black”, waarin hij heel bewust de stem van Louis Farrakhan had laten samplen om Farrakhan meer bekendheid te verschaffen onder zijn fans. Of anders wel zijn gastoptreden op “Burn Hollywood burn” van PE of “Who am I” waarop de dochter van Malcolm X te horen is. Want zoals zoveel andere rappers die eind jaren ’80 doorbraken was hij lid van de 5% Nation (een afsplitising van de NOI) en dat klonk door in zijn muziek.

Kane onderscheidde zich niet alleen door zijn rapstijl. Evenzo zijn kledingstijl was een klasse apart. Terwijl de meeste rappers de dagelijkse kledingstijl van succesvolle drugdealers imiteerden en populariseerden trad Big Daddy Kane op in chique driedelige pakken. Doch zijn status was blijkbaar dusdanig onaantastbaar dat hij ook daar mee wegkwam.

Big Daddy Kane heeft samen met Rakim en KRS ONE een nieuwe standaard gezet voor rappers. Sindsdien is de manier van rappen compleet veranderd. Natuurlijk zijn er nadien wel meer rappers geweest die grote invloed hebben gehad, maar nooit meer in de mate als de tweede generatie rapkoningen. Een beroemd voorbeeld van een rapper die duidelijk beïnvloed is door Kane is natuurlijk Jay Z, maar eigenlijk is de lijst schier eindeloos.

Over Jay Z gesproken, die ging rond het jaar 2000 de strijd aan met zijn grote concurrent Nas. Een generatie eerder kwam zo’n battle tussen super rappers tot teleurstelling van vele fans er juist niet. Big Daddy Kane heeft nimmer publiekelijk de degens gekruisd met Rakim. Wie was er eigenlijk beter? Voor de mensen die de ganse dag op straathoeken over Hip-Hop discussiëren zoals Derksen en Gijp over voetbal is het antwoord op die vraag van levensbelang. Zou de slick talk van Big Daddy Kane het winnen van de poëtische concepten van Rakim?

DJEHUTI-ANKH-KHERU

Posted in The Grapevine Publications | Leave a comment

Boomerang in Syrië

Zoals bekend is de door de CIA georkestreerde Arabische lente wat Syrië betreft in een militair debacle geëindigd voor het Anglo-Amerikaanse imperium. In verschillende Arabische landen wist het imperium middels proxies korte metten te maken met onwelgevallige regeringen. Doch in Syrië werd zoveel herrie gemaakt dat de Russische beer wakker werd van zijn geopolitieke winterslaap en de beer bleek toch een maatje te groot voor de haat van de Islamitische Staat. Slechts in Idlib wordt er heden nog gestreden maar iedereen weet dat het slechts een kwestie van tijd is dat ook aldaar de laatste proxies van het imperium onschadelijk zijn gemaakt.

De geopolitieke consequenties van de nederlaag in Syrië gaan wijd gedragen worden. Want niet alleen werd de val van Syrië geambieerd door de VS, maar door een reeks van zowel voormalige als wanna be imperia zoals Groot-Brittannië, Frankrijk, Turkije, Saoedi-Arabië, Qatar, Israël, etc. Allen meenden om uiteenlopende redenen belang te hebben bij een nieuwe status quo in Syrië onder auspiciën van islamisten. Sommigen droomden ervan hun voormalige koloniale imperia ten delen in ere te herstellen, anderen hoopten hun positie op de gasmarkt te verbeteren, en Israël vindt het simpelweg niet fijn om aan grote, sterke Arabische buurlanden te grenzen. Die ziet het liefste dat de Arabische wereld uiteen valt in talloze mini-staatjes die gezamenlijk onmogelijk een vuist kunnen maken tegen de zionistische entiteit. De vraag is hoe dit verder moet. Achter de schermen waren er allemaal toezeggingen gedaan over de verdeling van het vlees van de koe nog voor de slachting. Echter, nu die koe met hulp van de beer terugvochten heeft als een stier is het voor de imperialisten wonden likken geblazen in plaats van likkebaarden.

Maar ondanks de militaire nederlaag geeft het imperium en zijn bondgenoten beslist nog niet op. Zo dacht Israël dat het Syrië naar hartenlust kon blijven bombarderen. Het bedacht zelfs een list om een wig te drijven tussen Syrië en zijn machtige bondgenoot. Het Syrische afweersysteem schoot nl. een Russisch vliegtuig neer. Wetende hoe woedend Rusland reageerde toen Turkije een Russisch vliegtuig neerhaalde zou er een ernstige breuk kunnen ontstaan in de relatie tussen Syrië en Rusland. Maar na onderzoek concludeerden Russische experts dat Israël in deze zeer verwijtbaar gehandeld had. Israël lokte de neerhaling uit door doelbewust met vier F-16 achter het Russische toestel te vliegen, hetgeen de Syrische luchtafweer in verwarring bracht.

De Israëlische list sorteerde echter het tegenovergestelde effect dan gehoopt was. De verwachte breuk in de relatie tussen Syrië en Rusland bleef uit, sterker nog, de band tussen beiden landen werd juist sterker. Rusland gaat nu nl. alsnog het gevreesde S-300 luchtafweersysteem aan Syrië leveren. Rusland wilde het systeem eerder leveren, maar zag daar na hevige protesten van onder meer Israël lange tijd vanaf.

Decennialang beschikte het Israëlische leger over wapens die superieur waren aan die van de legers van de naburige Arabieren, hetgeen telkenmale dramatisch tot uiting kwam op het slagveld. De vraag is of dat nog steeds het geval is als Syrië beschikt over de S-300. Syrië beschikte al over de uit de jaren ’60 daterende S-200 raketten, en gebruikte die met redelijk succes. Zelfs de S-300’s waren al in Syrië, maar onder de hoede van het Russische leger. Israël is gewaarschuwd het Russische leger niet aan te vallen, en neemt die waarschuwing ter harte, onder meer vanwege de aanwezigheid van diezelfde S-300. Een raket die effectief is tegen praktisch ieder vliegend object (of het nu om vliegtuigen gaat of raketten), ook die zogenaamd onzichtbaar zijn voor de radar. Een S-300 gaat sneller dan het snelste Israëlische vliegtuig, is nauwelijks af te schudden omdat het middels een inwendige radar zijn doel vindt. Neutraliseert vliegtuigen uitgerust met elektronische oorlogsvoeringssystemen. Daarnaast is het systeem nauwelijks uit te schakelen middels een preventieve aanval. Bovenal, de S-300 is veel accurater dan de meest geavanceerde Amerikaanse afweerraketten (Momenteel wordt Saoedi-Arabië regelmatig onder vuur genomen vanuit Jemen met oude raketten, maar de door de Saoedi’s gebruikte Amerikaanse luchtafweergeschut kan die oude raketten niet allemaal neerhalen).

Syrië ligt volledig in puin en de bevolking is geterroriseerd en getraumatiseerd. Dus de Syrische bevolking is sowieso de grootste verliezer van de oorlog. Een hele schrale troost is dat het imperium en bondgenoten evenzo verloren hebben. Alhoewel, het lijkt spannend te blijven. Want de Israëlische Minister van Defensie heeft inmiddels stoer publiekelijk verkondigd Syrisch grondgebied te blijven aanvallen, ongeacht de toevoeging van de S-300 aan het arsenaal van het Syrische leger. Als excuus wordt verschaft dat Israël geen keuze heeft om Syrië te bombarderen vanwege de militaire aanwezigheid van aarstvijand Iran.

Anderzijds, het was ook een keuze van Israël om de proxy-oorlog in Syrië te faciliteren. Als die oorlog er niet was geweest dan had Iran nu waarschijnlijk ook niet in Syrië gezeten. Hier zien we dus weer een andere reden waarom ook voor Israël de oorlog in Syrië niet goed uitgepakt heeft. De Syrische strijdkrachten zijn niet verdeeld en gedecimeerd geraakt zoals gepland, maar lijken juist sterker bewapend uit de strijd te komen dan ooit voordien. Bovendien heeft aarstsvijand Iran zich aan de grens van Israël genesteld, waardoor Israël alleen maar meer bedreigd wordt vanuit de Islamitische wereld. Oftewel, Syrië heeft de S-300 maar Israël de boomerang. De boomerang is niet een wapen dat het Israëlische leger gebruikt tegen vijanden, de boomrang is een wapen dat Israël gebruikt tegen zichzelf.

DJEHUTI-ANKH-KHERU

Posted in The Grapevine Publications | Leave a comment

Premier Pinokkio (2)


De afschaffing van de dividendbelasting blijkt een ware obsessie van Mark Rutte (en zijn opdrachtgevers) te zijn en te blijven. Het deert hem totaal niet dat hij in zijn strijd ter afschaffing van de dividendbelasting meermalen op leugens is betrapt, want daar wordt vrolijk overheen gestapt en vervolgens uit hetzelfde vaatje getapt, en neen dit is geen grap. Dat praktisch het ganse Nederlandse volk de dividendbelasting een doorn in het oog is heeft niet mogen baten. Pinokkio Rutte trekt gewoon een lange neus naar de burger (en door het vele jokken is die zo langzamerhand zo lang als het torentje). De man blijkt voor geen enkel argument vatbaar om zijn dubieuze levensdoel nog eens te overdenken. De afschaffing van de dividendbelasting is inmiddels ten aanschouwe van het volk door Zijne Majesteit voorgelezen op de Derde Dinsdag van September. Of hoe Mark Rutte de democratie misbruikt om op dictatoriale wijze ondemocratische, neoliberale idealen door de strot van het volk te duwen. Drie maal raden wie die afschaffing van de dividendbelasting gaat betalen…Inderdaad, ondertussen wordt het lage BTW-tarief per 1 januari 2019 verhoogd van 6% naar 9%. Waarom verhoogt een partij die zogenaamd fel gekant is tegen het betalen van veel belasting ineens de BTW met 3%? Ogenschijnlijk ziet men de burger als een gewillig slachtoffer.

De doordrukking van de dividendbelasting toont eens te meer dat democratie een relatief begrip is. Het toont eens te meer hoe machtig het grote kapitaal is en hoe ze opereren middels hun zetbazen. Niet alleen in zgn. bananenrepublieken, doch zelfs in een model Westerse democratische rechtstaat gelegen aan de Noordzee. Door multinationals te verschonen van de betaling van belasting en daarmee hun plicht aan de samenleving vergroot tevens hun macht binnen de samenleving. Al was het maar omdat de samenleving ze minder kan aanspreken op hun plicht bij te dragen aan de bouw van scholen, wegen en ziekenhuizen, etc. Als de dividendbelasting daadwerkelijk van doorslaggevend belang zou zijn geweest dan zouden multinationals slechts gevestigd zijn in zgn. bananenrepublieken. Aangezien Nederland tegen die bierkaai toch niet kan concurreren is het verspilde moeite om de dividendbelasting af te schaffen. Nederland moet het hebben van andere gunstige voorwaarden zoals een goede infrastructuur, een hoog opgeleide bevolking, een goede talenkennis, etc.

Fans van het neoliberalisme zullen dat toejuichen: des te meer macht bij de handelaren des te beter. Volgens hen wordt dankzij een onzichtbare hand iedereen beter van een vermeende vrije markt. Maar de geschiedenis wijst helaas keihard uit dat het geen goede zaak is als multinationals de macht overnemen in landen. Denk bijvoorbeeld hoe de VOC huisgehouden heeft in Indonesië, of the East India Company in India, of anders wel wat het Amerikaanse United Fruit Company heeft aangericht in een reeks Latijns-Amerikaanse landen. Of dichterbij en meer recentelijk, hoe men in Nederland heeft ondervonden wat voor onfortuinlijke puinhopen verscheidene neoliberale paarse en anderskleurige kabinetten van de dienstverlening hebben gemaakt. Privatisering mond meer dan eens uit in privilegering.

Ondertussen deed de VVD een volgende zet op het nationale Nederlandse politieke schaakbord. Fractievoorzitter Klaas Dijkhoff deed nl. heel toevallig op het tijdstip dat er opnieuw gedebatteerd zou gaan worden in de Tweede Kamer over de afschaffing van de dividendbelasting een wetsvoorstel. Hij deed net alsof hij niet bekend is met artikel 1 van de grondwet en diende een onvervalst voorstel ter invoering van een apartheidswet in. Dijkhoff wil misdrijven in veronderstelde probleemwijken, waar meer dan 50% van de bevolking van niet-Westerse komaf is twee maal zo hard gaan straffen. Wat moeten we hiermee? Waarom profileert Rutte’s kroonprins zich als de nieuwe Hendrik Verwoerd? Waarom wil Dijkhoff een kwaad dat in de praktijk reeds geschiedt in de wet verankeren? Zogenaamd weet Dijkhoff niet dat mensen uit ‘probleemwijken’ al meer in het oog lopen door etnisch profileren, vaker afgescheept worden met pro deo advocaten en hogere straffen krijgen door bevooroordeelde rechters. Maar dit is voor Dijkhoff evident niet genoeg en vindt hij het nodig om Nederland officieel te doen veranderen in wijlen apartheid Zuid-Afrika.

Een reden waarom Dijkhoff’s wetsvoorstel interessant is is omdat het de suggestie versterkt dat er binnen de incrowd van de VVD een nogal xenofobe en racistische atmosfeer heerst: kennelijk stond de afwijzing van de multiculturele samenleving door Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok niet op zichzelf. Bij de VVD barst het schijnbaar van de alt right liefhebbers die de ideeën van racistische ideologen als Richard Spencer, Jared Tayler en Stefan Molyneux slikken voor zoete koek en zich er niet voor schamen de ideeën van dergelijke hardcore racisten te trachten te formaliseren in het Nederlandse wetboek. Ook al dienen ze als afleidingsmanouvres voor de belangen van het grote kapitaal.

Omgedraaid, waar haalt Dijkhoff eigenlijk het morele lef vandaan om te oordelen over de bewoners van hetgeen hij probleemwijken noemt? Wanneer komt er eigenlijk een keer een speciale wet die de leden van probleempartijen aanpakt en dubbel zo hard straft? Gezien het feit dat de ene na de andere prominente VVD’er op heterdaad met zijn handen in ‘de koektrommel’ wordt gegrepen, of anders wel met een ledemaat onder een rok, lijkt het de hoogste tijd om het probleem VVD eens grondig aan te pakken. Om bij deze aan de woorden van Dijkhoff te refereren, dat is niet omdat we iets tegen de VVD hebben, maar dat is slechts om de leden van de VVD te helpen…

DJEHUTI-ANKH-KHERU

Posted in The Grapevine Publications | Leave a comment

Satellietstaat Nederland

Dat het Anglo-Amerikaanse imperium streeft naar absolute werelddominantie kan niet als een geheim worden beschouwd. Al zullen er mensen blijven bestaan die glashard ontkennen dat de VS een imperium is zoals bijvoorbeeld het Britse Rijk dat was. Het is inderdaad zo dat de VS zichzelf geen imperium noemt, maar daar kunnen we niets mee: als iets loopt als een eend, kwekt als een eend en lijkt op een eend, dan is het een eend! Oftewel, de ontkenning van het bestaan van het Anglo-Amerikaanse imperium is een doorzichtig pr-praatje. Sinds de ondergang van het Derde Rijk en de daarop volgende ontmanteling van de koloniale imperia van verschillende Europese landen wekt de term imperium nl. veel weerzin op. De strategen van het naoorlogse Anglo-Amerikaanse imperium bedachten dat die weerzin geneutraliseerd kon worden als de VS zichzelf in tegenstellig tot zijn voorgangers niet zou profileren als een imperium vanwege de negatieve connotatie die betreffend woord heden ten dage opwekt.

In werkelijkheid voerde de VS nog voor het officieel bestond reeds imperialistische oorlogen, daar kunnen met name de oorspronkelijke bewoners van Noord-Amerika en Mexico over meepraten. Los daarvan heeft de VS reeds sinds de 19e eeuw landen gereduceerd tot satellietstaten. Staten die officieel onafhankelijk zijn, maar in de praktijk naar de pijpen van de VS dansen. Het geheel van landen dat de facto overheerst wordt door de Anglo-Amerikaanse speculantenoligarchie vormt dus het Anglo-Amerikaanse imperium. Landen die niet tot dat imperium behoren en landen behorend tot dat imperium maar die zichzelf te onafhankelijk opstellen lopen gevaar. Zie hier de ware reden waarom allerlei landen onder vuur komen te liggen. Niettegenstaande dat de door Wall Street gecontroleerde media menigmaal bewezen heeft dat ze gesmeerde lastercampagnes kunnen opzetten tegen ‘subversieve elementen’ in het mondiale statensysteem.

Anglo-Amerikaanse satellietstaten zijn er echter wel in gradaties, net zoals je Britse koloniën had in gradaties. Vanwege bepaalde economische privileges ziet de bevolking van sommige satellietstaten het grotere plaatje moeizaam. Tot die categorie zou Nederland gerekend kunnen worden. In de praktijk blijkt het officieel onafhankelijke Nederland als een braaf schoothondje op te zitten en pootjes te geven voor de imperialistische ambities van Washington (en in extentie Jeruzalem). Zo was Nederland militair bondgenoot in de bloedige Koreaanse oorlog, steunde Nederland lange tijd de Vietnamoorlog, was Nederland militair bondgenoot tijdens de Golfoorlog, steunde Nederland de VS onvoorwaardelijk tijdens de Irakoorlog (ondanks dat de Amerikaanse casus belli zeer dubieus was, en achteraf compleet gefabriceerd bleek te zijn), steunde het de proxy-oorlog tegen Khadafi (waardoor het paradijslijke Libië veranderde in hel op aarde). Maar meest recentelijk is natuurlijk de steun aan de Amerikaanse proxy-oorlog tegen Assad.

Eerder hadden wij er reeds op gewezen dat er niet zoiets bestaan heeft als een gematigde oppositie in Syrië. Dat is een mythe die de mainstream media heeft gecreëerd om de Anglo-Amerikaanse proxy-oorlog aldaar te legitimeren. Er is dus naar buiten gekomen dat Nederland steun verleend heeft aan terroristische groeperingen ter plaatse. Hoe rijmt dat met het veroordelen van de Nederlandse staat van uit Syrië teruggekeerde jihadisten? Is lastig, maar dit soort paradoxen zijn onvermijdelijk als je je gaarne als satellietstaat afficheert van een imperium waarvan het doel (werelddominantie) de middelen heiligt. We benne benieuwd hoe Pinokkio Rutte zich deze maal uit deze valkuil die hijzelf gegraven heeft gaat jokken.

Dat de VS Nederland als een satellietstaat ziet bleek overigens heel duidelijk na de oprichting van het Internationaal Strafhof te Den Haag. Het Internationaal Strafhof is een permanent hof voor het vervolgen van personen die verdacht worden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden zoals deze zijn omschreven in het statuut. Het Internationaal Strafhof werd opgericht op 1 juli 2002, maar president Bush van de VS weigerde simpelweg betreffend verdrag te ondertekenen. Sterker nog, Bush ondertekende op 3 augustus 2002 heel arrogant the American Servicemembers Protection Act of 2002. Deze wet bedreigt rechtstreeks de soevereiniteit van Nederland, want er staat in dat de VS zich het recht voorbehoudt om Nederland binnen te vallen om zowel verdachte Amerikaanse staatsburgers, als verdachte burgers van bevriende naties te bevrijden. Dus met andere woorden, mocht een Israëli ooit vast komen te zitten in Den Haag om voor het Internationaal Strafhof te verschijnen, dan eigent de VS zich het recht toe om Nederland te behandelen zoals het Irak eerder behandeld heeft.

Over Irak gesproken, dat Nederland berust in de rol van Amerikaanse satellietstaat bleek evident uit de manier hoe Nederlandse omging met de geopolitieke ontwikkelingen van de daarop volgende maanden. Ondanks het feit dat de VS Nederland in feite tot op het bot geschoffeerd had door middels de Servicemembers Protection Act te tonen maling te hebben aan Neerlands’ soevereiniteit, ging de regering Balkenende pal achter de snode plannen van de speculantenoligarchie achter George Bush en Tony Blair staan om Irak binnen te vallen. Dit ondanks het gegeven dat Balkenende en Saddam Hoessein in zekere zin in hetzelfde schuitje zaten: hun beider landen werden immers heel brutaal bedreigd door het Anglo-Amerikaanse imperialisme. We moeten ons daarom serieus afvragen of Nederland wel voor 100% bevrijd werd op 5 mei 1945. Het lijkt er meer op dat een Duitse kolonisator vervangen werd door een Anglo-Amerikaanse imperialistische coördinator. De vermeende vrijheid verschaft door de Amerikanen had voordelen maar er waren duidelijk voorwaarden aan verbonden geschreven in lettertjes te klein voor de kiezer. Door Nederland stroomt wel de Rijn, maar in hoeverre is Nederland soeverein?

DJEHUTI-ANKH-KHERU

Posted in The Grapevine Publications | Leave a comment

Calamiteiten in Brazilië

Op 2 september jongstleden werd Rio de Janeiro getroffen door een ware cultuur-historische calamiteit. Het Nationale Museum van Brazilië, het grootste museum van Zuid-Amerika, ging in vlammen op en praktisch de ganse collectie is tot as gereduceerd. Of in andere woorden, 20 miljoen verzamelde objecten en 200 jaar tijd van werk en onderzoek naar de Filistijnen. Helaas staat deze cultuur-historische calamiteit symbool voor een calamiteit die momenteel gaande is in de Braziliaanse politiek. De racistische witte bovenlaag is er reeds in geslaagd om een relatief progressieve politieke wind te doen keren. Dat is tot daar aantoe, maar alles wijst erop dat het na 7 oktober verder gaat escaleren. Nota bene in een democratie waar de meerderheid van de bevolking niet-wit is dreigt een fascist op democratische wijze de macht te gaan grijpen.

Twee dagen voor het tragische incident met het Nationale Museum plaatsvond besloot de hoogste Braziliaanse verkiezingsrechtbank dat de momenteel voor corruptie in de gevangenis verkerende ex-president Lula niet mag deelnemen aan de algemene verkiezingen in oktober. Dit terwijl hij veruit de populairste kandidaat was.

Lula is een voormalig vakbondsleider die van 2003-2011 president was van Brazilië en tevens de eerste Braziliaanse president afkomstig uit de arbeidersklasse. Hetgeen hem nooit in dank is afgenomen door de sociale cirkels waaruit normaliter de persoon die het hoogste politieke ambt te lande bekleedt uit voortkomt. Hoe dan ook, tijdens diens carrière als vaksbondsman zag de financiële wereld Lula als een communistische extremist. Maar het kan evident verkeren. Want eenmaal aan de macht metamorfoseerde Lula tot het lievelingetje van de bankiers. Zijn vakbonsverleden ten spijt bleek president Lula in de praktijk aan de leiband van de finaciële wereld te lopen. Zo zette president Lula bij de aanvang van zijn ambt onmiddellijk de toon door Brazilië een door het IMF voorgeschreven bezuinigingsbeleid op te leggen. Verder militairiseerde hij het sociale leven en brak hij publieke diensten af. Tevens stelde hij neoliberale economen aan in zijn kabinet en behartigde de belangen van Wall Street naast die van oligarchen actief in de petrochemische industrie, de mijnbouw en de agrarische wereld naar hun volle tevredenheid. Lula werd echter met name gesteund door de zakelijke elite vanwege de staatssubsidies en belastingvoordelen die hij aan ze verschafde.

Deed Lula dan niets voor de minder draagkrachtigen? Zeer zeker wel. Lula deelde maandelijk voedselpakketten uit ter waarde van $60 aan 30 miljoen behoeftige gezinnen (cynici beweerden wel dat hij in werkelijkheid stemmen kocht). Los daarvan konden vele armen onder Lula een stap maken op de sociaal-economische ladder. Anderzijds, het feit dat Washington, Wall Street en het IMF dolblij met Lula waren zei in feite heel veel. Dat had bij Lula’s fans een belletje moeten doen rinkelen. Desalniettemin, hoe was het mogelijk dat Lula zowel de kool als de geit kon sparen? Zeker in het licht dat Lula in ieder geval geen revolutionaire economische hervormingen door heeft gevoerd. De verklaring is dat hij profiteerde van speculatief kapitaal dat Brazilië binnenstroomde en het feit dat de prijs van grondstoffen en mineralen tijdelijk hoog lagen. Daarom dachten zijn fans dat hij met een toverstokje zwaaide. Aan het eind van zijn tweede termijn stortte de financiële wereld en de markt in grondstoffen echter in en daarmee de Braziliaanse economie. De opportunistische Braziliaanse zakenelite liet Lula toen ook onmiddellijk weer vallen als een baksteen.

Lula’s protegé en opvolgster Dilma Rousseff erfde de economische malaise die hij had achtergelaten en moest daarvoor boeten. Ondanks dat ook zij naar de pijpen van de elite danste. Vooral de manier hoe Rousseff met haar natuurlijke achterban omging in de aanloop naar het WK voetbal 2014 en de Olympische Spelen van 2016 is alles behalve charmant (duizenden mensen van huis en haard verjaagd), maar de witte sociaal-economische bovenlaag was nog woedender vanwege de sociale programma’s die Rousseff aan de minder bedeelden toekende.

Apartheid werkt in Brazilië officieuzer dan dat het vroeger in de VS en Zuid-Afrika werkte. De racistische elite vond het verschrikkelijk dat de armen een beetje welvarender waren geworden, en armoede heeft in Brazilië een kleur. Door hun toegenomen welvaart konden Zwarte mensen tot afgrijzen van de elite het zich ineens permitteren op witte bolwerken als winkelcentra, vliegvelden en universiteiten te verschijnen. Dat moest dus spoedig stoppen. Uiteindelijk wisten ze Rousseff te pakken op creatief boekhouden ter financiering van sociale projecten. Vervolgens werd haar mentor Lula, die zijn politieke carrière weer wilde oppakken, gepakt op het aannemen van steekpenningen. Dat daar geen enkel bewijs voor was deerde niet.

Lula was veruit de populairste kandidaat in de verkiezingsrace, maar nu hem zijn kandidatuur door de rechter ontzegd is is de fascist Jair Bolsonaro de populairste kandidaat. Een aartsracist die continu zulke merkwaardige uitspraken doet dat zelfs Trump zich ervoor zou schamen. Daarbij was het wellicht niet zo’n goed idee om Bolsonaro op straat neer te steken aangezien hij nu in de ogen van velen tot martelaar is gepromoveerd. Maar los van Bolsonaro zou er sowieso afgerekend worden met de politieke tak van de Braziliaanse arbeidersbeweging. Dat valt af te leiden uit statements gemaakt door de top van het Braziliaanse leger in de media. Zij hebben verklaard geen andere keuze te hebben om in te grijpen mocht Lula op vrije voeten blijven en de verkiezingen winnen. Lula was schijnbaar gedoemd een omgekeerde Mandela te worden: niet van de gevangenschap naar presidentschap, maar van presidentschap tot gevangenschap.

Djehuti-Ankh-Kheru

Posted in The Grapevine Publications | Leave a comment

Handelsoorlog met China


Dat de VS een machtig land is staat buiten kijf. Na de instorting van de Sovjet-Unie leek het er een tijdje zelfs op dat de VS almachtig was. Echter, de laatste jaren zijn in die perceptie van almachtigheid meerdere scheuren blootgelegd. Zo Beschikte de VS traditioneel over de grootste economie op de globe. Gedurende de 20e eeuw was het Amerikaanse BNP doorgaans zoveel als 30% van het mondiale BNP. Met als hoogtepunt 1945, toen de VS 50% (!) van de wereldeconomie opslokte. Het bezit van de grootste economie schept tevens de mogelijkheid om het sterkste leger ter wereld te financieren. Hetgeen de VS ook heeft gedaan (in ieder geval op papier). Een dikke twintig jaar kon het Anglo-Amerikaanse imperium zorgeloos in ongenade gevallen regeringen omkegelen. Of het nou rechtstreeks ging zoals in Afghanistan en Irak, of middels proxies zoals bijvoorbeeld in Joegoslavië en Libië. Doch in Syrië werd de trend gestopt door Rusland. De Anglo-Amerikaanse proxies waren aan de winnende hand, maar nadat het ingrijpen van Moskou keerden de kansen en werd het onoverwinnelijk geachte IS gedecimeerd. Een grote nederlaag voor het Anglo-Amerikaanse imperium.

Bovendien wordt het relatieve aandeel van de VS in de wereldeconomie steeds kleiner. Naarmate meer landen economisch aansluiting vinden zullen er evenzo meer landen militair hun mannetje kunnen staan. Zodoende zal de Anglo-Amerikaanse wereldhegenomie steeds meer afnemen. Doch let wel, het imperium zal zich absoluut niet gewonnen geven zonder strijd. Het zal zijn huid duur verkopen.

In 2014 werden er cijfers wereldkundig gemaakt waaruit bleek dat China de VS van de troon gestoten heeft als grootste economie ter wereld. Dit terwijl de speculantenoligarchie vanaf de jaren ’70 dacht dat China een inherent achterlijk land was dat ze naar hartelust konden exploiteren: grote ondernemingen verhuisden massaal hun productie naar China om de loonkosten te drukken. Deze gang van zaken heeft de zakelijke bovenlaag in met name de VS absoluut geen windeieren gelegd. Jarenlang werd er ook geen probleem van gemaakt. So what Chinese import? China maakte in werkelijkheid toch niets zelf? Het waren toch geen Chinese producten die geïmporteerd werden, maar producten die in China gemaakt waren door Amerikaanse bedrijven? De postmoderne Amerikaanse economie was het primitieve stadium van produceren toch reeds gepasseerd en inmiddels geovolueerd tot een diensten-en kenniseconomie?

Maar het als inherent achterlijk geachte China bleek toch een stuk minder achterlijk dan dat hardop gefluisterd werd. De Chinese economie bleef jaren achtereen spectaculair groeien. Zelfs zo spectaculair dat het een serieuze bedreiging werd voor de VS. Bovenal, China begon te bedenken dat het al die hightech producten die het voor de Amerikanen produceerde ook voor eigen gewin kon produceren en exploiteren. Tot overmaat van ramp begon China met name in Afrika met het imperium te concurreren om de toegang tot grondstoffen en mineralen. Daarbij verpestte China het VOC-kolonialisme door 50-50 deals te sluiten ipv de anachronistische 20-80 deals die het Westen gewoon is te sluiten.

China sluit natuurlijk niet uit altruïsme relatief goede deals af. Wat soms over het hoofd wordt gezien is dat naast economische redenen ook politieke redenen een rol spelen. China tracht ook simpelweg zijn bestaan te rechtvaardigen. China strijdt nl. sinds haar bestaan met dat andere China om internationale erkenning. Eens werd Taiwan (de Republiek China), en niet de Volkrepubliek China door de wereld gezien als het rechtmatige China. Met name de VS erkende het communistische China niet. In Taiwan zetelt de Chinese regering die in 1949 door de communisten is verjaagd, ondanks Amerikaanse steun. Westerse bondgenoot Taiwan was aanvankelijk ook de officiële vertegenwoordiger van China bij de VN. Maar het tij begon in de jaren ’60 te keren. Steeds meer voormalige koloniën werden onafhankelijk en lid van de VN. Deze landen sympathiseerden vaak met Peking. Maar ook verschillende traditionele Amerikaanse bondgenoten begonnen te kantelen. Met als gevolg dat middels resolutie 2758 en mede dankzij de steun van 26 Afrikaanse landen de Volksrepubliek China op 23 november 1971 lid werd van de VN ten koste van Taiwan. Tot op de dag van vandaag strijden China en Taiwan om de erkenning van de wereld (overigens, de VS erkende China pas officieel op 1 januari 1979).

De VS knoopte de betrekkingen met China naast het lucratieve vooruitzicht van de goedkope arbeid tevens aan om aartsvijand de Sovjet-Unie onder druk te zetten (de koude oorlog woede immers in volle hevigheid). De bedoeling was dus vooral dat China door de Anglo-Amerikaanse speculantenoligarchie ouderwets geëxploiteerd zou gaan worden net zoals zovele andere niet-Westerse landen.

De vruchten van de Chinese arbeid zijn inderdaad schaamteloos geëxploiteerd door Amerikaanse multinationals. Maar dat heeft niet kunnen verhinderen dat China zelf op technologisch gebied is gaan innoveren, produceren en exploiteren, of dat de Chinese economie de Amerikaanse overvleugeld heeft. Dat kan nimmer de bedoeling zijn geweest van Nixon en Kissinger toen zij in 1972 toenadering zochten tot partijvoorzitter Mao Zedong, of Jimmy Carter toen hij in 1979 China erkende. Het probleem is niet noodzakelijkerwijs het grote Chinese handelsoverschot met Amerika, het probleem is dat de Chinese economie kwa omvang kan wedijveren met de Amerikaanse. Om die reden is het per definitie een bedreiging voor het Anglo-Amerikaanse imperium. Om de opmars van China bij tijds te stuiten heeft president Trump de opdracht meegekregen om middels zware sancties te trachten de Chinese economie te amputeren en aldus de Anglo-Amerikaanse wereldhegonomie te garanderen. Vandaar het gescherm met een handelsoorlog.

DJEHUTI-ANKH-KHERU

Posted in The Grapevine Publications | Leave a comment

De erfenis van Aretha Franklin

Aretha Franklin wordt algemeen beschouwd als de queen of soul. Het is een titel die ze reeds in de jaren zestig van de 20e eeuw opeiste, en sindsdien is niemand erin geslaagd haar van de troon te stoten. Tot aan haar heengaan op 16 augustus 2018. Volgens het vooraanstaande Amerikaanse muziekblad Rolling Stone is ze de beste zanger allertijden, waarmee ze legendes als Sam Cooke, Elvis Presley en Ray Charles voor blijft.

Aretha Franklin werd geboren in Memphis, Tenessee, maar groeide op in Detroit. Daar was ze een ster in wording tussen de sterren in wording, want bij haar in de buurt woonden ook Smokey Robinson, Diana Ross, the Temptations en the 4 Tops. Volgens ingewijdenen was Aretha Franklin een wonderkind: op zevenjarige leeftijd kon ze reeds onwaarschijnlijk goed zingen. Aretha groeide echter niet alleen op tussen de toekomstige sterren, doch net zo goed tussen de gevestigde sterren. Zo was haar tante en jeugdidool de beroemde gospelzangeres Clara Ward. Haar vader was weer de vooraanstaande dominee Charles L. Franklin, die veel connecties had in de gospelwereld. Als kind was ze samen met haar zussen Carolyn en Erma lid van pa’s kerkkoor waarmee ze als tiener vaak op toernee ging. Bij de familie Franklin kwamen behalve de Ward Singers (de groep van Clara Ward) gospelgrootheden als Mahalia Jackson en James Cleveland over de vloer.

Van jongs af aan wees alles er dus op dat Aretha professioneel artiest zou worden aangezien zowel het talent, de inspirerende omgeving als de noodzakelijke connecties in overvloed aanwezig waren. Aretha zou verkassen van de gospel naar de seculiere muziek en na een valse start bij CBS brak ze definitief door na een overstap in 1966 naar het bekende r&b label Atlantic. Waar de gerenomeerde producer Jerry Wexler wel raad wist met Aretha’s stem. Zodoende werd de koninklijke roem bemachtigd die haar stem toebehoort. In ’67 en ’68 scoort ze maar liefst negen Amerikaanse top 10 hits achter elkaar. Ook al zou ze nimmer meer zo prominent op de hitlijsten aanwezig zijn als in de jaren ’60, de komende vijf decennia zou Aretha Franklin immer onbetwist the queen of soul blijven. Hoe dan ook, gedurende haar carrière zou ze 75 miljoen geluidsdragers aan de man brengen en achttien Grammy Awards binnenslepen.

Ondanks de overvloed aan muzikaliteit in haar familie was niet alles wat de klok sloeg te huize Franklin muziek. Haar familie was net zo activistisch als dat het muzikaal was. Vader C.L. Franklin was een bekende burgerrechtenactivist. Hij leidde de New Bethel Baptist Church te Detroit alwaar hij de Black liberation theology predikte. Haar familie rekende mensen als Malcolm X, Betty Shabazz, Adam Clayton Powell, Jessie Jackson en dr. Martin Luther King tot hun vriendenkring en bondgenoten. Franklin sr. organiseerde ondanks veel weerstand onder lokale Zwarte leiders in juni 1963 de historische Detroit Walk to Freedom (massaprotest tegen rassendiscriminatie), op dat moment de grootste demonstratie ooit gehouden in de Amerikaanse geschiedenis (tot dr. King’s March on Washington twee maanden later). In 1969 werd in de kerk van Franklin de First New African Nation Day gevierd. Wat uitliep op een confrontatie tussen de autoriteiten en activisten, waarbij een politieagent om het leven kwam en verschillende leden van de Republic of New Africa gewond raakten.

Zelf voelde Aretha zich ook zeer betrokken bij de strijd van activisten. Zo had ze in haar platencontract laten opnemen dat ze niet voor een gesegregeerd publiek hoefde op te treden. Ze financierde de beweging van dr. King door gratis een reeks concerten te geven. Eveneens bood ze tegen het advies van haar vader aan de borgsom van Angela Davis te betalen toen de activiste onterecht opgesloten zat: “Ik heb het geld. Verkregen van Zwarte mensen—zij hebben het financieel voor mij mogelijk gemaakt om het te hebben—en ik wil het zo aanwenden dat onze mensen er hun voordeel mee doen.” Eveneens de Black Panther Party kon op de sympathie van the queen of soul rekenen. Ze heeft een brief naar de minister van cultuur van de Black Party geschreven waarin ze haar spijt uitte voor haar afwezigheid bij een fondsenwervingsactie voor de Black Panther Party. Ze kon niet aanwezig zijn vanwege drukke bezigheden, maar gaf wel aan dat ze vond dat de Party goed werk verrichtte en er naar uitzag hen te ontmoeten.

Omgekeerd werd de muziek van de queen of soul omarmd door verschillende sociale bewegingen. Haar hit Respect groeide zelfs uit tot het officieuze volkslied van de Black power en feministische bewegingen. Haar nummer Chains of Fools verwierf weer een speciale plaats in het collectieve bewustzijn van de anti-oorlogsbeweging. De muziek van Aretha hielp naar hun eigen zeggen talloze Amerikaanse soldaten door de Vietnamoorlog, waarvoor ze Aretha ook hebben bedankt. Na de moord op dr. King gingen boze veteranen het nummer opeisen als protestlied tegen de Vietnamoorlog. Opmerkelijk hoe de muziek van Aretha ervaren wordt. Zoals hierboven aangegeven voelde Aretha Franklin zich maatschappelijk betrokken, maar dat kwam in principe niet tot uiting in de teksten van haar muziek, zoals bijvoorbeeld bij Bob Dylan of Bob Marley. Aretha zong grotendeels apolitieke teksten over de liefde. Of was dat maar schijn? Blijkbaar was de bezieling die zij middels haar stembanden wist over te brengen dusdanig verpletterend dat wat ze feitelijk zong minder relevant was. Daarom was ze waarschijnlijk ook de queen of soul.

DJEHUTI-ANKH-KHERU

Posted in The Grapevine Publications | Leave a comment