Digitaal geld in Nigeria

Een maatschappij zonder contant geld wordt al enige tijdje voorspeld. Sterker nog, in bepaalde landen is die utopische maatschappij reeds bijna realiteit. Zo had Zweden naar verluidt eens de primeur het eerste land ter wereld te zijn dat bankbiljetten invoerde, maar wordt het zoals het er nu naar uit ziet tevens het eerste land op aard dat bankbiljetten weer af gaat schaffen. In het Scandinavische land hangt bij de kassa van menig winkel of cafetaria een bordje waarop aangegeven wordt dat men slechts elektronisch kan betalen. Doch eveneens IJsland, Noorwegen en Nederland zijn hard op weg landen te worden waar de gelddrukker straks de deuren kan gaan sluiten.

Interessant is dat met name vanuit het WEF vurig gepleit wordt voor een geldloze maatschappij. Op de website van het WEF valt te lezen over het vermeende belang van zogenaamde CBDC’s (Central Bank Digital Currencies) en de nauwe betrokkenheid van Bill Gates bij het onderzoek hoe de ontwikkeling ervan bevorderd kan worden. Let op, het gaat in deze dus om digitaal geld dat door centrale banken wordt uitgegeven. Dat is dus eigenlijk nog een stapje verder dan elektronisch betalen met regulier geld.

Komen de CBDC’s ook al richting Nederland? Heeft de DNB (De Nederlandsche Bank) al CBDC’s op de ontwerptafel liggen? Psst, voor mensen die het nog niet wisten, DNB brengt in principe geen geld meer in omloop. Dat privilege is in 1999 overgeheveld naar de European Central Bank (ECB). Op de website van het WEF staat dat de ECB van plan is om rond het midden van het decennium eveneens CBDC’s in omloop te gaan brengen. Dat wijst er dus sterk op dat CBDC’s dus binnenkort eveneens in het Koninkrijk der Nederlanden hun intrede gaan doen. Hetgeen we dus gewoon weer te weten komen via het WEF. Volgens de mainstream pers is het WEF slechts een onschuldig theekransje, maar als er zoveel politiek relevante mensen speciaal jaarlijks naar Davos komen om elkaar te ontmoeten en er vervolgens zoveel bloedserieuze zaken vermeld worden op de website van het WEF, dan doet dat toch de wenkbrauwen fronzen.

Voordat de ECB CBDC’s gaat invoeren worden ze blijkbaar eerst elders getest. Niet in landen waar het traditionele geld al (bijna) niet meer in existentie is zoals Zweden, Noorwegen of IJsland, neen, the powers that be zijn momenteel aan het experimenteren in landen waar tastbaar geld de economie nog altijd domineert. Bijvoorbeeld in Nigeria, de grootste economie van Afrika. Muhammadu Buhari, de toenmalige president van Nigeria, verkondigde bij de introductie op 25 oktober 2021 dat de adoptie van de zogenaamde eNaira en blocktechnology de komende tien jaar $29 miljard bij zou kunnen dragen aan het BNP.

Waar Buhari echter aan voorbij ging is dat in Nigeria de economie grotendeels informeel is. Mede daardoor ontbreekt wellicht de noodzakelijke infrastructuur om de eNaira te doen doorbreken. Zo heeft de helft van de mensen geen bankrekening. Bovenal is toegang tot het internet wel een voorwaarde om de eNaira te gebruiken, maar dat wordt lastig als volgens schattingen slechts 25-40 miljoen van de 220 miljoen inwoners een smartphone bezit. Buhari trachtte eind 2022 de bevolking van Nigeria nog te dwingen de eNaira te aanvaarden door de bankbiljetten te vervangen voor nieuwe exemplaren (waardoor er een te kort ontstond), maar zelfs dat mocht niet baten. Het gebrek aan geld zorgde voor veel frustratie bij de mensen die part en deelhebben aan de informele economie van $220 miljard, maar men ging desondanks dus niet massaal over tot de eNaira. Wel braken er rellen uit.

Onlangs waren er verkiezingen in Nigeria en werd bepaald dat Buhari op 29 mei 2023 opgevolgd zal worden door zijn omstreden partijgenoot Bola Tinubu, door zijn vermeende louche handelen ook wel bekend als de peetvader van Lagos. Tinubu ontkent alle beschuldigingen van corruptie. Echter, de vraag is en blijft hoe Tinubu uit heeft kunnen groeien tot de rijkste politicus van Nigeria. Er is zowel binnen als buiten Nigeria veel scepsis over de president-elect van Nigeria. Om te beginnen bij zijn rivalen tijdens de verkiezingsstrijd. Zij menen dat Tinubu gewonnen heeft dankzij grootschalige verkiezingsfraude. Doch de vraag die voor de mensheid binnen -en buiten Nigeria relevant is, gaat het Tinubu wel lukken digitaal geld te doen aanslaan in Nigeria?

Want volgens velen is het WEF van Klaus Schwab uit op de creatie van een wereld zoals omschreven door George Orwell in zijn beroemde boek 1984, waar de burgers van Oceania begluurd worden door big brother. Het afschaffen van tastbaar geld en het invoeren van een digitale variant lijken een volgende stap in de verwezenlijking van dat doel, eensgelijk de invoering van het digitale paspoort. Een ieder kan bedenken dat digitaal geld en een digitaal paspoort het voor big brother eenvoudiger maakt om de burger te bespieden. Dat is tevens de reden van de aankomende wet in Nederland die elke banktransactie van boven de €100 doelwit kan maken van onderzoek onder het mom van het bestrijden van witwassen, fraude en terrorisme. Want inmiddels heeft het kabinet na kritische Kamervragen toegegeven dat het juridisch bindende overeenkomsten heeft gesloten met het WEF. Daarom is het zo van belang om te kijken in hoeverre het gaat lukken digitaal geld in een land als Nigeria in te voeren. Want als het in een land met een grote informele economie als Nigeria gaat lukken, dan gaat het overal lukken.

DJEHUTI-ANKH-KHERU

Share and Enjoy !

Shares
Dit bericht is geplaatst in The Grapevine Publications met de tags , , , , , , , , . Bookmark de permalink.