Etnisch profileren

In artikel 1 van de Nederlandse grondwet staat het volgende: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.” Daar is geen woord Noord-Koreaans bij. Desalniettemin oordeelde de Nederlandse magistratuur op 22 september 2021 dat de Koninklijke Marechaussee onderscheid mag maken op etniciteit bij het zogenaamde MTV. Dat staat voor Mobiel Toezicht en Veiligheid. Populair gezegd, de Koninklijke Marechaussee heeft een fiat verkregen om etnisch te profileren.

Opmerkelijk is ook dat de uitspraak van de rechter in strijd is met het beroemde Hollende kleurling-arrest. Het betrof onrechtmatig verkregen bewijs. Een man van kleur rende op 14 oktober 1976 een berucht café in de rosse buurt van Amsterdam uit, een café dat bekend stond als hangplek van dealers en junkies. Surveillerende agenten vonden het verdacht dat die Zwarte man zich hardhollend vanuit het beruchte café uit de voeten maakte. Na hevig verzet wisten ze hem toch staande te houden en het was bingo: de man bleek inderdaad heroïne in bezit te hebben. Gesnapt met zijn hand in de koektrommel zou men wellicht denken. Echter, het hof deed de volgende historische uitspraak: “Het hof vindt dat er geen redelijk vermoeden van schuld is als een kleurling hard komt aanlopen uit de richting van een als drugscafé bekendstaande horecagelegenheid. De agenten hadden de man dus niet staande mogen houden en fouilleren. Het hof concludeert dat de vondst van de heroïne onrechtmatig is geweest. Dat de kleurling zich tijdens zijn arrestatie heeft verzet kan hem ook niet verweten worden, hij hoefde zich de aan hem trekkende agenten niet te laten welgevallen.”

Dus honderden jaren voordat het begrip etnisch profileren in zwang kwam in het Koninkrijk der Nederlanden had de Nederlandse wetgever in de grondwet verankerd dat het niet is toegestaan. Decennia voordat het anglicisme in Neerlands´ idioom integreerde had de Nederlandse rechter reeds keihard geoordeeld dat etnisch profileren onrechtmatig is. Het is de mensen in het blauw niet toegestaan om burgers zo maar staande te houden op grond van hun huidskleur. Dat blijkt uit zowel de grondwet als de jurisprudentie.

Ook in Europa heeft de zaak stof doen oplaaien. De Raad van Europa heeft in een brief geadresseerd aan de ministers Ollengren en Grapperhaus laten weten ernstig bezorgd te zijn over het etnisch profileren van de marechaussee: “De recente uitspraak toont niet alleen aan dat etnisch profileren nog steeds gebeurt in Nederland, het laat ook zien dat het rechtssysteem het ondersteunt en rechtvaardigt”, aldus rapporteur Momodou Malcolm Jallow. Er is altijd baas boven baas en wat betreft de rechtspraak is dat de Europese rechter. De brief van de Raad van Europa lijkt een wenk te zijn wat er met het vonnis van de Nederlandse rechter gaat gebeuren mocht hij zelfs in hoogste aanleg wederom noch de grondwet noch de jurisprudentie respecteren.

Maar Spong was spang. Mr. Gerard Spong behoort reeds decennia tot de top van de Nederlandse advocatuur en is tevens een bekende tv-persoonlijkheid. Spong noemt het een afgrijselijke uitspraak die etnisch profileren ten onrechte legitimeert. Het is een onjuiste rechtstoepassing waarbij geprobeerd wordt om art. 1 te omzeilen. Bij een lokaal Rotterdams radiostation antwoordde de strafpleiter na een vraag of de rechters wellicht niet op de hoogte zijn van artikel 1 dat er geen sprake kan zijn van een vergissing omdat Nederlandse rechters artikel 1 van de grondwet verdomd goed kennen, maar het proberen te omzeilen door te verwijzen naar een vermeende rechtvaardiging. Spong ging zelfs zover om te beweren dat rechters mensen van kleur af en toe de klos laten zijn vanuit “een oude koloniale gedachte dat gekleurde mensen minder goed zijn dan witte mensen”, omdat volgens hem merkwaardige gerechtelijke uitspraken anders niet te verklaren zijn die toestaan dat mensen op grond van hun huidskleur eruit gepikt worden.

Omgekeerd zou men uit de uitspraak kunnen afleiden dat wit privilege door de rechter is gelegitimeerd. Blijkbaar kan je wit zijn en er minder verzorgd bijlopen maar moet je met rust gelaten worden door de uitvoerende macht sec omdat je wit bent. Want een Nederlander is volgens de rechter wit. Ter verduidelijking, het ging in deze dus om het Eindhovense gemeenteraadslid Mpanzu Bamenga (D66), die na geland te zijn op Eindhoven Airport door de marechaussee uit de rij werd gehaald omdat ze hem aanzagen voor een Nigeriaanse mensensmokkelaar. Maar het was niet de eerste keer dat Bamenga extra in de smiezen werd gehouden door de douane omwille van zijn in de ogen van de autoriteiten onorthodoxe huidskleur voor een Nederlands staatsburger. Om hier wat tegen te doen spande hij samen met de organisaties Control Alt Delete, Radar, het Juristen Comité Nederland en nog een andere burger een zaak aan. Maar de rechter sprak dus geen recht maar sprak recht wat krom is.

Spong verwoordde het ongenoegen van velen. Want met name in de multiculturele samenleving is er met verbijstering gereageerd op betreffende uitspraak. Desalniettemin is deze kolonialistische uitspraak overschaduwd door de protesten tegen de medische apartheid die onlangs door de Nederlandse regering is ingevoerd. Ook hiertegen zijn er rechtspraken aangespannen en ook in die zaken oordeelde de rechter dat medische apartheid toegestaan is in Nederland. We lijken dus een trend te kunnen bespeuren bij de Nederlandse trias politica waarbij men het ongelijk behandelen van burgers tracht te legitimeren en normaliseren.

DJEHUTI-ANKH-KHERU

Share and Enjoy !

Shares
Dit bericht is geplaatst in The Grapevine Publications met de tags , , , , , , . Bookmark de permalink.