Was Cleopatra Zwart? (2)


Eurocentristen beweren standaard dat Cleopatra van puur Macedonisch/Griekse afkomst was, ook al was ze in Egypte geboren. Haar voorouder generaal Soter kwam eensgelijk wereldveroveraar Alexander uit Macedonië en was de stichter van de Ptolemaeeëndynastie. Dit koningshuis hield haar bloed gedurende 300 jaar puur middels koninklijke incest. Dus zou de moderne diva Beyoncé zich bezondigd hebben aan culturele toe-eigening toen ze zich onlangs en public vereenzelvigde men de klassiekste aller diva’s. Wij geloven daar niets van. Wij denken juist dat Hollywood zich heel brutaal schuldig maakte aan culturele toe-eigening toen zij actrices als Elisabeth Taylor van stal haalden om in de huid van Cleopatra te kruipen. Want ten eerste, het is zeer de vraag of de Ptolemaeën daadwerkelijk 300 jaar lang in staat zijn gebleken om hun familie puur Grieks te houden te midden van een melaninerijke natie.

Officieel vermelden de geschiedenisboekjes inderdaad koninklijke incest, maar als dat waar was dan had die familie na 300 jaar van incest onmogelijk genieën kunnen voortbrengen als Cleopatra VII (maar er zijn ook aanwijzingen dat zusje Arsinoë IV een wonderkind was). Waarschijnlijk was betreffende incestueuze familie allang ten onder gegaan aan de Volendamse ziekte: na een aantal generaties zouden er letterlijk kreupele randdebielen op de troon hebben gezeten, eensgelijk de almachtige Spaanse koninklijke familie Habsburg overkomen is rond 1700.

De Ptolemaeën maakten veelvuldig gebruik van concubines en maîtresses. Hoeveel Ptolemaeën zouden in werkelijkheid van hen afstammen? In ieder geval, in die context weten we niet wie Cleopatra’s grootmoeder aan vaderskant en wie Cleopatra’s moeder was. Zelfs Lefkowitz (de peetmoeder van de anti-Afrikaansgecentreerdheid) heeft toe moeten geven dat Cleopatra’s grootmoeder onbekend is. Desalniettemin, la Lefkowitz heeft alles uit de kast gehaald om proberen aan te tonen dat Cleopatra niet Zwart was. Haar grote mikpunt in deze is J.A. Rogers en haar argument is dat Rogers geen bewijs geleverd heeft dat Cleopatra’s grootmoeder Zwart was in World’s Great Men of Color. Dus zouden we moeten aannemen dat Cleopatra puur Grieks was.

Echter, Lefkowitz is een luie historica die niet de moeite heeft genomen om Rogers goed te bestuderen. Lefkowitz heeft slechts één werk van Rogers gelezen. Cleopatra betekent vrij vertaald vader’s glorie, en op blz. 47 van Sex and Race I toont Rogers wel degelijk een afbeelding van de vader van Cleopatra met onmiskenbare Afrikaanse gelaatstrekken, zoals volle lippen. Rogers vermeldt: “De eerste Ptolemaeïsche heersers zagen er wit uit; maar naarmate de tijd vorderde werden de uiterlijkheden steeds ‘Afrikaanser’. De Afrikaanse trekken in Alexander II zijn duidelijk en nog duidelijker in Ptlolemaeus XIII [Ptolemaeus XII], de fluitspelende vader van de beroemdste van de Cleopatra’s. Ptolemaeus’ moeder was een slaaf. Cleopatra zelf was volgens de traditie taankleurig, en wordt zo ook beschreven door Shakespeare.”

Dr. Hilke Thür van the Austrian Acadamy of Sciences heeft de botten van Cleopatra’s zuster Arsinoë IV bestudeerd, en kwam in 2009 tot de conclusie dat Arsinoë een Afrikaanse moeder had. Veel geleerden denken dat Cleopatra en Arsinoë dezelfde moeder hadden. Dat zou dus inhouden dat beide ouders van Cleopatra Zwart waren.

Het volgende punt is dat Cleopatra in de eerste plaats een Egyptische patriot was, en alles wijst erop dat ze zeer geliefd was bij het Egyptische volk. Ze sprak Egyptisch, kleedde zich Egyptisch, at Egyptisch, vereenzelvigde zich met de Zwarte Egyptische godin Isis en haar beleid kwam het Egyptische volk ten goede, in tegenstelling tot haar directe voorgangers die Egypte slechts als een stuk met het zwaard verkregen onroerend zaak zagen dat zij naar believen ten voordele van zichzelf mochten exploiteren. De grote affiniteit die Cleopatra met Egypte had suggereert sterk dat ze zowel cultureel als somatisch meer Egyptisch was dan Grieks.

Bovenal, de Romeinen noemden Cleopatra een Egyptische vrouw. Dit is belangrijk, omdat de Egyptenaren van die dagen nog altijd in de regel een donkere huidkleur hadden. Het woord Egyptenaar refereerde dus in principe tevens aan haar huidkleur: Zwarte Egyptenaar was in die dagen een pleonasme, zoals tegenwoordig Zwarte Ghanees, of Zwarte Nigeriaan. De Romeinen maakten indertijd duidelijk onderscheid tussen Egyptenaren en de in Egypte heersende Grieken. Als Cleopatra somatisch Grieks was geweest dan hadden de Romeinen haar Alexandrijns genoemd, of wellicht Grieks, maar niet Egyptisch.

Wat eveneens sterk bijdraagt aan de suggestie dat Cleopatra Zwart was is dat de cultus van de Zwarte godin Isis (prototype van de Zwarte madonna) opleefde in 48 v.j., toen Cleopatra en Julius Caesar Rome bezochten, ondanks dat de Romeinse senaat de cultus in 58 v.j. had verboden. Cleopatra werd ook in Rome vereenzelvigd met de Zwarte Godin Isis, maar nadat Octavianus Cleopatra en Marcus Antonius definitief had verslagen werd de Isiscultus opnieuw verboden, om te trachten alle invloed van die Egyptische vrouw die Rome zo ernstig bedreigd had te razeren.

Kortom, het bewijs dat de eurocentristen naar voren hebben gebracht voor een witte Cleopatra à la Elisabeth Taylor is flinterdun. Het argument is dat Cleopatra puur Grieks was, maar tegelijkertijd moeten ze toegeven dat Cleopatra’s grootmoeder (en moeder) niet bekend zijn. Anderzijds, mede omdat Cleopatra’s grootmoeder en moeder niet bekend zijn kunnen wij ook niet voor de volle 100% zeker zeggen dat Cleopatra van Afrikaanse komaf was. Wel is het zo dat al het omringende bewijs in die richting schreeuwt. We menen daarom dat Beyoncé een realistische Cleopatra is. Waarschijnlijk heeft de moderne diva een vergelijkbare huidkleur, schoonheid en gevoel voor stijl als de klassieke diva.

DJEHUTI-ANKH-KHERU

This entry was posted in The Grapevine Publications. Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *