Eurocentrisme vs Afrocentrisme debat

Eurocentrisme en Afrocentrisme

Gerard Boter en Jaap-Jan Flinterman versus Sandew Hira en Djehuti-Ankh-Kheru

Op 27 juni 2015 organiseerde New Urban Collective een debat onder leiding van Emma-Lee Amponsah over het thema Eurocentrisme en Afrocentrisme op de Vrije Universiteit. De centrale vraag bij het debat is: Hoe verhouden Eurocentrische enas Afrocentrische claims zich tot elkaar met betrekking tot de bijdrage van Afrika aan de vorming van de Grieks-Romeinse cultuur en daarmee aan de bakermat van de Europese beschaving?

Aanleiding:
Emma-Lee Amponsah is in 2014 gestart met een minor Antieke Cultuur. Dit is haar behoorlijk slecht bevallen. In een handboek voor de basiscursus Geschiedenis van de Oudheid van Blos en Van der Spek leest ze: “De oude geschiedenis, die in dit boek behandeld wordt, is de historie van de bakermat van de Europese beschaving. Deze beschaving die zich sedert de ontdekkingsreizen van de zestiende eeuw en sterker nog sedert het koloniale imperialisme van de negentiende en twintigste eeuw over de hele wereld verbreid heeft, heeft haar wortels in de landen rondom de Middellandse Zee, en in het bijzonder in de cultuurcentra van het oude Nabije Oosten enerzijds en in die van de antieke Grieken en Romeinen anderzijds.”

Emma-Lee sprak haar docenten erop aan met de argumentatie dat “de zogenoemde ‘ontdekkingsreizen’ en het koloniale imperialisme gepresenteerd worden als de redding van de ‘ongeciviliseerde’ wereld”. De ‘ontwikkelde westerlingen komen hun kennis wel even delen met de rest van de wereld’ en hier zou niets optegen moeten zijn, want ‘sedert’ deze (afgrijslijke!) perioden, leerde Afrikanen, Indianen (en andere niet-westerse volken) pas wat civilisatie was. En voor het gemak wordt even verzwegen dat velen van ‘onze’ welbekende Griekse filosofen – ook wel bekend als de architecten van de westerse civilicatie – in de leer zijn geweest in Kemet (Egypte, ZWART-AFRIKA) en deze leer op hun beurt weer hebben verspreid in Europa. (James, G. M., Stolen Legacy, 2009).”

Haar docenten reageerden als volgt: “De stellingen dat de Griekse filosofie is ontleend aan Egypte en dat Egypte in de Oudheid deel uitmaakte van Zwart Afrika kunnen geen van beide met serieuze argumenten worden onder­bouwd. We zie ervan af de argumenten van James en andere Afrocentristen te weerleggen. In plaats daarvan verwijzen wij u graag naar Mary Lefkowitz, Not out of Africa. How Afrocentrism became an excuse to teach myth as history.”

Emma-Lee schreef in reactie: “Mijn dringende vraag aan u is of u bereid bent om uw studenten kritisch na te laten denken over de relativiteit van wetenschap in de eerste plaats en hen theorieën aan te bieden vanuit verschillende invalshoeken.”
Haar docenten sloten de discussie: “Wij bestrijden dat het boek van Mary Lefkowitz waarnaar wij verwezen, eurocentristisch is; de schrijfster deelt in de consensus onder oudhistorici en beoefenaren van andere wetenschappen die zich met de Oudheid bezighouden, dat de Griekse cultuur op vele terreinen invloeden van oudere, vooral West-Aziatische, beschavingen heeft ondergaan. Het boek richt zich wel met kracht van argumenten tegen afrocentristische claims door uitputtend en overtuigend te demonstreren dat deze claims ongefundeerd zijn….Wat ons betreft is de discussie hiermee gesloten.”

Debat
Voor Emma-Lee was de discussie niet gesloten. Ze besloot contact op te nemen met New Urban Collective en decoloniale intellectuelen Sandew Hira en Djehuti-Ankh-Kheru om het eenzijdige curriculum van de VU ter discussie te stellen.

Hier een verslag van het debat:

https://www.youtube.com/watch?v=WMu5IncT8OU

Share and Enjoy !

Shares