De 4 mei paradox (3)

Overal waar nazi-Duitsland huis heeft gehouden collaboreerde (een deel van) de plaatselijke bevolking met het Derde Rijk. Wat niet wegneemt dat de mensen uit (west) Oekraïne de twijfelachtige eer toekomt dat zij zonder enige twijfel tot de meest enthousiaste extra-Arische bruinhemden behoorden: zo’n 250.000 Oekraïners hebben vrijwillig hun leven gewaagd en/of gegeven op het oostfront ter meerdere eer en glorie van het fascisme. Dat houdt dus in dat het fascisme mainstream was in (west) Oekraïne, anders valt niet te verklaren dat een kwart miljoen Oekraïners deel wensten uit te maken van Hitler’s oorlogsmachine. Blijkbaar niet beseffende dat zij door de Duitse nazi’s evenzo als Slavische üntermenschen werden beschouwd die vernietigd dienden te worden om lebensraum te scheppen voor de Arische übermensch. Maar, dachten ze in Berlijn, als we de Slavische üntermenschen tegen elkaar uit kunnen spelen dan schiet dat lekker op.

Zoals we eerder zagen riep Stepan Bandera’s OOeN/B op 30 juni 1941 de onafhankelijke staat Oekraïne uit. Vooral om die reden wordt de man heden ten dage door de Oekraïense nationalisten gezien als de grondlegger van het moderne Oekraïne. Niettegenstaande dat Bandera’s Oekraïne een staat was zonder recht. Zelfs in de meest totalitaire dictaturen is er een minimaal concept van goed en kwaad. Niet in het Oekraïne van Bandera. Er werd op een verschrikkelijke manier huisgehouden tegen de bevolking. Natuurlijk tegen onpopulaire bevolkingsgroepen als de Joden en Polen, maar net zo goed tegen Oekraïners. In de paar weken dat het Oekraïne van Bandera bestond werden er 15.000 Joden, 5.000 Oekraïners en een paar duizend Polen afgemaakt. Doch reeds spoedig werd het leiderschap van de OOeN/B, inclusief Bandera en zijn rechterhand Yarslav Stetsko gearresteerd, omdat de Duitsers simpelweg geen onafhankelijk Oekraïne duldden. Bandera zou zelfs in concentratiekamp Sachsenhausen belanden.

Maar toen in 1944 het Derde Rijk compleet onder de voet dreigde te worden gelopen door het Rode leger deden de Duitsers toch weer een beroep op Bandera. Hij mocht terugkeren naar Oekraïne, met de opdracht om met zijn partizanen de opmars van het Sovjetleger zo veel mogelijk te frustreren.

Bandera was een antisemiet, terrorist, fascist, massamoordenaar en nazi-collaborateur. Dan zou je denken dat hij na de ondergang van het Derde Rijk rijp was om berecht te worden in Neurenberg. Niets van dat alles. Bandera bleek eens te meer een kat met negen levens te zijn. Hij werd de begunstigde van een soort van Oekraïense versie van operatie paperclip. Vanwege hun aversie tegen de Sovjet-Unie werden Bandera en Stetsko door de CIA gezien als bondgenoten en werden naar West-Duitsland gehaald. Met behulp van de CIA en MI6 werd OOeN/B nieuw leven ingeblazen ten behoeve van het AERODYNAMIC-programma. De bedoeling daarvan was om anti-Sovjetpropaganda te verspreiden ter ondermijning van de macht van de Sovjets in Oekraïne. Mede dankzij Bandera en Stetsko bleef het fascisme springlevend in het naoorlogse Oekraïne en konden de fascistische milities OOeN/B en UPA met steun van de CIA jarenlang een guerrillaoorlog voeren tegen de Sovjet-Unie. De proxy-oorlog in Oekraïne is de blauwdruk van subversieve acties die de CIA sindsdien over de hele wereld heeft gevoerd.

De KGB wist Bandera in 1959 in München te vermoorden, maar Stetsko bleef nog decennialang voor de CIA werken. Tot aan zijn dood in 1986. Stetsko verwierf in bepaalde kringen naam en faam vanwege zijn anti-Sovjetpropaganda, zo was hij nauw betrokken bij de ABN (Anti-Bolshevik Bloc of Nations) en the World Anti Communist Bloc. In 1983 was het zeer duistere naziverleden van Stetsko blijkbaar volledig vergeten aangezien president Ronald Reagan Stetsko de eer toebedeelde om hem in het Witte Huis uit te nodigen en te verblijden met de volgende worden: “Uw strijd is onze strijd. Uw droom is onze droom!”

Met behulp van de CIA zijn talloze voormalige leden van OOeN/B naar Noord-Amerika gevlucht. Aldaar vormden zij politieke allianties met rechtse elementen. Ondertussen werd in 1983 OOeN/B stilletjes heropgericht onder de naam UCCA en hebben sommige van de nakomelingen van de gevluchte Oekraïners in Noord-Amerika sleutelposities in de samenleving verworven.

Toen Oekraïne zichzelf op 24 augustus 1991 onafhankelijk verklaarde traden de banderiten weer naar buiten. Deze keer noemden zij zichzelf nationalisten en zeiden er niet bij dat ze in de oorlog met de Duitse nazi’s hadden gecollaboreerd en onvoorstelbare misdaden tegen de mensheid hadden gepleegd. Maar hun retoriek werkte en vele naïeve jongeren sloten zich bij hen aan. Uiteindelijk zouden deze nazi’s in 2014 met behulp van de CIA de facto de macht grijpen in Oekraïne. Omdat er een historische continuïteit is tussen de Oekraïense nazi’s ten tijde van de Tweede Wereld Oorlog en de huidige Oekraïense fascisten spreken we dan ook niet van neonazi’s maar van gewoon nazi’s.

Mede dankzij Westerse inlichtingendiensten is het fascisme in Oekraïne altijd springlevend gebleven. Want voor het gemak zeggen we wel de CIA om dat ze het voortouw namen, maar in de praktijk hebben de inlichtingendiensten van meerdere Westerse landen hun steentje bijgedragen, inclusief de Nederlandse. Dus gedurende de koude oorlog werden de Oekraïense nazi’s op de been gehouden door de CIA en consorten onder het motto “de vijand van mijn vijand is mijn vriend”, net zoals diezelfde CIA islamisten steunde in Afghanistan. Met dien verschil dat Afghanistan jihadisme exporteerde en Oekraïne meer is van het ouderwetse fascisme. De waarheid is namelijk dat de NAVO de Oekraïense nazi’s immer gesteund heeft. We kunnen daarom met rechtvaardiging spreken van NAVO-nazi’s.

DJEHUTI-ANKH-KHERU

Share and Enjoy !

Shares
Dit bericht is geplaatst in The Grapevine Publications met de tags , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.