Oversterfte

Alles en iedereen moet zich laten injecteren tegen covid-19 met de mRNA-gentherapie die ontwikkeld is door de farmaceutische industrie. Want als dat niet gebeurt, dan komt covid-19 nooit en te nimmer onder controle. De ‘vaccins’ werken goed en hebben nauwelijks bijwerkingen. Dat is het mantra dat elke dag de ganse dag door de mainstream media wordt verkondigd. Mensen die het lef hebben om kritische vragen te stellen over de ‘vaccins’ worden weggezet als een soort van voetbalhooligans die keihard aangepakt dienen te worden door de ME en uitgesloten moeten worden middels ‘stadionverboden’.

Maar wat zijn de feiten? De belofte was dat het coronavirus beheersbaar zou worden en de samenleving weer open zou gaan mits ± 70% van de volwassen bevolking geïnjecteerd zou zijn. Inmiddels is zo’n 90% van de bevolking geprikt en is de samenleving opnieuw op slot gegaan. Wie kregen hiervan de schuld? De 10% van de mensen die hun twijfels hebben bij de mRNA-gentherapie. Zij zouden alles verpesten voor de 90% die gehoorzaamd heeft. Portugal werd naar voren geschoven als modelland: een generaal was er aldaar in geslaagd 98% (!) van de bevolking te injecteren. Microstaat Gibraltar deed het zelfs nog beter, daar was 100% van de mensen geïnjecteerd. Maar eveneens landen als Ierland en IJsland behoorden wat Klaus Schwab betreft tot de braafste jongetjes van de klas. Doch wat zien we nu? Zelfs in het zo gekoesterde Portugal is covid-19 weer welig gaan tieren. Net zoals in Gibraltar, Ierland en IJsland. Allemaal landen waar nog niet of nauwelijks mensen waren die nog geprikt moesten worden. Ondanks deze feiten blijven de Jonge en Rutte met droge ogen bij de niet geïnjecteerden de blaam leggen voor het debacle van hun covid-19 beleid.

Inmiddels is dus helder dat de mRNA-gentherapie niet beschermt tegen covid-19, want ook in landen waar iedereen is geprikt blijft covid-19 een hardnekkig probleem. Het narratief is daarom nu aangepast. Tegenwoordig debiteren de autoriteiten dat geïnjecteerde mensen minder ernstig ziek worden en dat 90% van de patiënten op de IC niet geïnjecteerd zijn (hoe men aan die cijfers komt is niet helder, want ze mogen door derden noch gecontroleerd noch geverifieerd worden). Toegegeven wordt dus wel dat het mRNA-gentherapie niet naar behoren werkt, maar dat wordt cynisch genoeg juist aangegrepen als de ultieme kans om de mensen tot in den eeuwigheid te blijven injecteren. Ook in Nederland is de boostercampagne momenteel op stoom gekomen en alles wijst erop dat men zich voortaan om de paar maanden zal moeten laten injecteren, voor wie dat niet doet wordt de samenleving in meer of mindere mate gesloten.

Kennelijk is zowel het maatschappelijke als het politieke debat gemonopoliseerd door proxies van big pharma, anders valt niet te verklaren dat niemand die in de msm verschijnt of als (beschaafde) gekozen volksvertegenwoordiger fungeert die mRNA-gentherapie ter discussie stelt. Wat de propaganda-papegaaien betreft kunnen de problemen overal aan liggen, maar nooit aan de mRNA-gentherapie. Dit geschenk Gods is per definitie boven iedere discussie verheven.

Echter, mensen die hun ogen open hebben, hebben geconstateerd dat er een aantal zorgwekkende ontwikkelingen gaande zijn sinds het massale injecteren met de mRNA-gentherapie is aangevangen. Zo storten er de laatste tijd wel erg veel geïnjecteerde sportlui ter aarde vanwege hartklachten. Het beroemdste voorbeeld is natuurlijk de Deense voetballer Eriksen, live tijdens het EK voetbal. Dat kon de msm onmogelijk negeren. Maar helaas is Eriksen verre van de enige. Er zijn in 2021 zo´n 400 sportlieden overleden of geblesseerd geraakt door hartproblemen. Dat is echt nog nimmer eerder gebeurd. Een enkele (ex) voetballer spreekt zich erover uit, maar vooral de beroemdste en meest uitgesproken voetbalanalisten houden in deze hun kaken opvallend stijf op elkaar. Doch er zijn meer beroepsgroepen in de greep geraakt van hartfalen. Denk bijvoorbeeld aan piloten. In de VS zijn er in de eerste acht maanden van 2021 al meer dan honderd piloten gestorven, een toename van 1750% (!).

Meer in het algemeen, er is sinds men is begonnen met prikken sprake van een oversterfte in een reeks landen. Zo lijdt Nederland momenteel aan een onverklaarbare oversterfte van ruim duizend per week. Let wel, die oversterfte was er dus niet in 2020 toen de coronacrisis zogenaamd op het hoogtepunt was. Het welbekende Kamerlid Omtzigt heeft verzocht de oversterfte te laten onderzoeken, maar daar is het door Hugo de Jonge geleide ministerie van VWS niet op gereageerd.

Of men nu wel of niet gelooft in de heilzame werking van mRNA-gentherapie, als men de volksgezondheid een warm hart toedraagt zal men het er zonder mitsen en maren wel mee eens moeten zijn dat het zeer alarmerend is dat bij een ministerie dat verondersteld wordt te waken over de volksgezondheid niet alle alarmbellen afgaan bij een oversterfte in het land van duizend per week. Triester nog, dat betreffende ministerie verzuimt zelfs om een grondig, onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de oorzaak van deze onverklaarbare oversterfte. Daaraan toevoegend, een waarachtig parlement zou zo´n opzichtelijk falende minister van VWS onmiddellijk zonder pardon weggestuurd hebben en een daadwerkelijke onafhankelijke pers zou op haar beurt zo´n opzichtig lakse Staten-Generaal 24-7 genadeloos met pek en veren hebben besmeurd. Hugo de Jonge heeft het middel heiliger dan het doel gemaakt. Zijn taak is de volksgezondheid bewaken, maar hij ziet als zijn taak het injecteren van de bevolking met mRNA-gentherapie zijn. Zelfs een oversterfte van duizend per week is ondergeschikt aan het injecteren.

DJEHUTI-ANKH-KHERU

Share and Enjoy !

Shares
Dit bericht is geplaatst in The Grapevine Publications met de tags , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.