Coronabonanza (2)

Wijlen Kary Mullis is de uitvinder van de polymerasekettingreactie (PCR). Deze biochemische procedure maakt het mogelijk om stukjes DNA razendsnel en in principe onbeperkt te vermenigvuldigen. Dit wordt gezien als een enorme doorbraak in de biochemie en moleculaire biologie. The New York Times heeft zelfs het statement gemaakt dat gesproken kan worden van een tijdperk voor en een tijdperk na PCR. In 1993 werd Mullis dan ook beloond met de Nobelprijs voor de scheikunde voor zijn revolutionaire uitvinding.

Waar Mullis’ uitvinding tegenwoordig bekendheid om geniet is de toepassing als coronavirustest. Op 11 augustus 2020 verliet de onsterfelijke dr. Mullis dan toch de wereld van de stervelingen. Doch voor diens heengaan liet hij de wereld nog wel weten dat zijns inziens PCR niet geschikt is om mensen te diagnosticeren op infectieziektes: “Met PCR kan je praktisch alles in iedereen vinden.” Als het klopt dat de PCR-test ‘een dobbelsteen’ is dan moeten we ons toch af gaan vragen of het coronabeleid dat over de ganse wereld wordt gevoerd niet moet worden afgevoerd naar het casino.

Dr. Kary Mullis is dus geen koekebakker maar een prijzenpakker, nota bene de prestigieuze Nobelprijs. Doch zelfs Mullis bleek een sterveling. Dus zouden we kunnen veronderstellen dat Mullis in deze bepaalde revolutionaire mogelijkheden van zijn revolutionaire uitvinding heeft onderschat en dat de PCR-test wel degelijk bona fide is om corona te diagnosticeren. Dan nog blijft alles wat er rondom covid-19 gebeurt een mijnenveld van vragen oproepen.

Waarom is de mensheid zo bang gemaakt voor het coronavirus? De indruk werd nl. aanvankelijk gewekt dat de wereld bij wijze van spreken getroffen was door een nieuw soort van pestpandemie (heeft in de Middeleeuwen een derde tot de helft van de bevolking van Europa gedood). Bill en Melinda Gates spraken hun vrees uit dat met name in Afrika mensen massaal zouden gaan sterven op straat (dachten ze dat, of hoopten ze dat?). Als dat het geval was geweest dan zouden alle vergaande maatregelen die over de hele wereld genomen zijn, zeer zeker gerechtvaardigd zijn geweest. In ieder geval, onlangs is naar buiten gebracht door Die Welt dat het Duitse Ministerie van Binnenlandse Zaken samen met een groep wetenschappers aan een strategie heft gewerkt om de angst voor corona onder de bevolking te vergroten om zo draagvlak te creëren voor strenge maatregelen. Deze informatie plaatst de informatievoorziening aangaande COVID-19 toch in een ander daglicht. Echter, inmiddels weten we wel dat er vrij eenvoudig gegoocheld kan worden met cijfers betreffende de slachtoffers van COVID-19. Al was het maar door geen onderscheid te maken tussen de mensen die door het virus zijn overleden en mensen die met het virus zijn heengegaan. Oftewel, iemand hoeft niet gestorven te zijn aan corona als corona in het lijk is aangetroffen. Maar artsen schijnen gedwongen te zijn iedere overledene met corona als coronadode te tellen.

Eveneens is het merkwaardig dat the powers that be al spoedig begonnen te schreeuwen om vaccins tegen corona. Waarom geen medicijn? Verschillende medici hebben getracht de wereld te verblijden met een medicijn tegen corona. Dit werd hen beslist niet in dank afgenomen. Want als ze te veel bekendheid dreigden te krijgen werden ze genadeloos geridiculiseerd en gedemoniseerd door de mainstream media. Er mocht via de officiële kanalen slechts respectabel geconverseerd worden over de vaccins die ontwikkeld werden door big pharma. Wat wel opvalt in deze is dat eventuele problemen met (vermeende) medicijnen zijn uitvergroot terwijl de problemen die zich voordoen met vaccinaties weer worden gebagatelliseerd of zelfs weggemoffeld. Alsof big pharma een monopolie heeft om hun zakken te vullen met remedieën contra corona. Want als men de COVID-19 echt wil aanpakken, waarom worden dan niet alle opties opengehouden? Waarom werden de verschillende medicijnen niet serieus getest? Waarom moesten er per sé door big pharma geëxploiteerde vaccines komen?

Bepaalde door de msm gerespecteerde experts hebben in een vroeg stadium reeds aangegeven dat het eigenlijk niet mogelijk is om een vaccin te creëren omdat dit soort virussen continu muteren. Met de griep gebeurt dit ook, dus moet er telkens opnieuw een vaccin gecreëerd worden. De wetenschap blijft zodoende tot in lengte van dagen achter een spook aanhollen. Als men niets wil weten van medicijnen dan zullen bevolkingen zich dus eeuwig moeten blijven vaccineren. Anderzijds, het garandeert big pharma een inkomstenbron.

Interessant is wel dat de voorspelling van Bill en Melinda Gates dat Afrika met haar zwakke gezondheidszorg extreem zwaar geraakt zou worden door COVID-19 niet is uitgekomen. Net als elders in de wereld heeft Afrika vooral geleden onder de maatregelen die genomen zijn tegen COVID-19, maar het doemscenario zoals geschetst door de familie Gates is vooralsnog gelukkig niet bewaarheid.

John Magufuli, de president van Tanzania, heeft moed getoond door publiekelijk grote vraagtekens te zetten bij de vaccins tegen COVID-19 die het Westen uit ‘barmhartigheid’ wenst te doneren aan Afrika. Hierbij hield hij zijn volk de volgende logica voor: “Als de witte man in staat was geweest om vaccinaties te verzinnen dan zou hij nu wel een vaccinatie gevonden hebben voor AIDS, kanker en TBC.” Magufuli vertrouwt de vaccines uit het Westen dus evident niet en kwam tot de conclusie dat Tanzania geen vaccines nodig heeft. Dit terwijl de familie Gates er juist paternalistisch voor gepleit had dat het armlastige Afrika als eerste gevaccineerd diende te worden. Blijkbaar weet de familie Gates beter wat goed is voor Afrika dan Afrika zelf…

DJEHUTI-ANKH-KHERU

Share and Enjoy !

Shares
Dit bericht is geplaatst in The Grapevine Publications met de tags , , , , , , , . Bookmark de permalink.