Notre Dame

15 april 2019 is zo’n datum die in de moderne geschiedenisboeken gemarkeerd zal gaan worden. Het was zo’n dag dat de Westerse beschaving dreigde af te branden en dus leek alles en iedereen die met de Westerse wereld sympathiseert te wenen. Doorbraken de Turken die dag dan uiteindelijk toch de poorten van Wenen? Neen, 15 april 2019 was de dag van een catastrofe van (ogenschijnlijk) puur culturele aard. Het beroemdste gebouw van Europa, gelegen in de beroemdste stad van West-Europa, vatte vlam en fikte grotendeels af. Daarmee herinneringen oproepend aan 11 september 2001, populair beter bekend als 9-11 toen ‘de islam’ de VS zou hebben aangevallen. Grote verschil is echter dat deze maal niet het vingertje richting ‘de islam’ werd gewezen maar naar een ongelukkige speling van het lot.

De Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Parijs wordt zoals gezegd gezien als wellicht wel het grootste architectonische hoogstandje van Europa. Europa is dat deel van de wereld dat zichzelf ziet als de rechtmatige erfopvolger van de Grieks-Romeinse beschaving. Een concept dat in zwang raakte tijdens de Renaissance. Voorheen werd het gebied dat tegenwoordig Europa heet aangeduid als het christendom. Ditzelfde Europa ziet zichzelf als bakermat van de beschaving. Vanwege de vermeende link met het antieke Griekenland (vermeende uitvinders van de wijsbegeerte en wetenschap) en Rome plus de veronderstelling dat het vanaf het tijdperk van de Renaissance zo barmhartig was om de rest van de wereld het licht der beschaving bij te brengen.

Klaarblijkelijk is Afrika Europa nog immer zeer erkentelijk voor Europa’s Mission Civilisatrice, want in navolging van verschillende witte miljardairs waren verschillende Afrikaanse leiders er als de kippen bij om de beurs te trekken voor een geldelijke bijdrage aan de restauratie van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal. Zo hebben de presidenten van Guinea en Ghana €2 miljoen toegezegd. Daarnaast heeft een Ivoriaanse koning aangegeven niet te hebben kunnen slapen vanwege het fikkie en geld te zullen gaan storten.

De gulheid van de Afrikaanse leiders voor een koloniale mogendheid heeft menigeen verbijsterd. Want waar was de goedgevigheid van diezelfde leiders toen onlangs Mozambique, Malawi en Zimbabwe door een natuurramp werden getroffen? Los daarvan, de economische groei van de laatste decennia ten spijt behoort Afrika nog immer tot de armste gebieden ter wereld, waar relatief veel mensen ondervoed zijn en menigeen sterft aan ziektes die in principe beheersbaar zijn zoals malaria, tyfus en cholera. Toch heeft het financieel bijstaan van een land dat over genoeg miljardairs blijkt te beschikken om restauraties te financieren voorrang.

Eensgelijk is de Franse middenklasse ontstemd over de Franse miljardairs die zo maar honderden miljoenen uit de mouw kunnen schudden om de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal te restaureren en trokken daarom onmiddellijk met hernieuwde woede en energie hun gele hesjes aan. Want waarom is er wel genoeg geld voor een doods gebouw, maar niet voor mensen levend in Frankrijk?

In ieder geval, uit verschillende hoeken is erop gewezen dat het affikken van het beroemdste gebouw van Frankrijk de Franse president wel erg goed uitkwam. Juist op de avond dat hij het Franse volk toe zou gaan spreken in relatie tot de crisis met de gele hesjes brandde heel toevallig de Notre Dame af. Bovendien, waarom brandde het gebouw in 2019 af? Honderden jarenlang had men slechts de beschikking over olielampen en kaarsen, toch fikte die toren nimmer af. Het overleefde de Franse revolutie, de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog, maar opmerkelijk genoeg niet een vreedzame restauratie in 2019?

Wat onder meer opviel is dat de autoriteiten onmiddellijk wisten dat de brand een ongeluk was. Dit terwijl het gebouw nog in volle vlam stond en ze dus nog geen enkel onderzoek hadden kunnen doen. Daarnaast vonden experts het heel vreemd dat de kathedraal zo snel afbrandde. Met name Benjamin Bouton, voormalig chef architect van de Notre Dame, was verbijsterd over de snelheid waarmee de kathedraal affikte: zeker eikenhout van 800 jaar oud brandt normaliter nauwelijks! Ook wordt de witte rook die vrijkwam volgens Bouton in principe niet geassocieerd met houtbrand. Bovenal was de brandbeveiliging in de Notre Dame het beste van het beste. Bouton is in dienst van de Franse overheid dus kan hij geen conclusies trekken die afwijken van de regeringsverklaring, maar hij heeft desalniettemin wel heel duidelijk zijn twijfels geuit. Bovendien zou opgemerkt kunnen worden dat er op de live uitgezonden beelden van de brand slechts 1 brandweerslang te zien was die doende was met blussen.

Wedermaal, op de avond dat de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal affikte zou Macron het volk toespreken in relatie tot de crisis rond de gele hesjes. Macron is een bankier die keihard neoliberaal beleid voert. Hiertegen komt de lagere witte Franse midden- en arbeidersklasse reeds maanden in opstand. Macron heeft van alles en nog wat uit de kast gehaald maar het gelukte hem maar niet om de geest weer in de fles te krijgen. Het valt daarom niet uit te sluiten dat het afbranden van de Notre Dame geen accident was (dat kan je toch pas weten na grondig onderzoek?) maar brandstichting onder valse vlag. Gezien de grote symbolische waarde van de Notre Dame, als architectonisch topstuk van de Westerse beschaving, kwamen de neoliberale Franse autoriteiten in een comfortabele slachtofferrol waardoor ze van alle kanten op sympathie konden rekenen, zelfs uit Afrika, het continent dat Frankrijk nota bene sinds mensenheugenis schaamteloos exploiteert onder het mom van een Mission Civilisatrice. Bovenal zou de aandacht afgeleid worden van de gele hesjes…

DJEHUTI-ANKH-KHERU

This entry was posted in The Grapevine Publications. Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *