Zwarte piet paradoxen

Wie een moreel onverdedigbare zaak verdedigt neemt het haast onvermijdelijk risico om verstrikt te geraken in een web van tegenstrijdigheden. Zo zouden wit Nederland en hun sympathisanten zo langzamerhand ziek zijn van de onophoudelijke protesten. Tradities zouden gerespecteerd dienen te worden. Volgens de voorstanders van zwarte piet hebben tradities in Nederland eeuwigheidswaarde. Om die reden zou de racistische karikatuur in het Sinterklaasfeest nimmer mogen worden aangepast. Gezien de ontwikkelingen van de laatste jaren was het onvermijdelijk dat dit klassieke schijnargument ter behoud van blackface in de polder zijn eigen tegenstrijdigheden zou creëren. Aangezien anti-zwartepietactivisten er reeds jaren achtereen in slagen om zich te doen gelden stelden verschillende media terecht dat het protest tegen zwarte piet inmiddels evenzo een traditie is. Nou, volgend op die constatering mag met recht gesteld worden dat het protest tegen zwarte piet tot in den eeuwigheid doorgezet mag worden.

Een ander prominent schijnargument is dat zwarte piet niets met racisme van doen heeft. Maar vervolgens zien we dat de liefhebbers van zwarte piet in vrijwel iedere discussie hun masker afwerpen en zichzelf gaan bedienen van onvervalste racistische retoriek in de polemiek. Aanvankelijk met name anoniem op het internet. Maar inmiddels is het strijdtoneel steeds meer uitgebreid naar de snelweg en straat waardoor de zwartepietjihadisten gezichten hebben gekregen. Neem bijvoorbeeld Jenny Douwes, die hoogblonde ‘Jeanne D’Arc’ uit het noorden des lands die een groep mede-Friesen opjutte om een snelweg te blokkeren, welke levensgevaarlijke actie gezien kan worden als een terroristische daad. Dessalniettemin werd deze crimineel door de Nederlandse tv het anachronistische witte privilege gegund om (tijdelijk) een Zwarte man en zijn advocaat van de geteleviseerde discussietafel te weren. Ze weigerde simpelweg om met hem in discussie te gaan.

Eveneens krijgen we te pas en te onpas om de oren geslagen dat Sinterklaas een kinderfeest is. Als dat daadwerkelijk zo is dan is het verschijnsel des te kwalijker. Is het niet uitermate kwalijk om de onschuld van kinderen zo te misbruiken? Dat je van racisme geniet is al triest genoeg, maar dan ook nog de onschuld van kinderen misbruiken als ideologisch schild? Waarom zou racisme ineens legitiem zijn als het kind de vermeende consument is? In plaats van de onschuldige kindergeest van de jeugdigen van het land van de Rijn rein te houden worden in Nederland kinderen juist van jongs af aan geïndoctrineerd met verfoeilijke kolonialistische concepten. Bovenal deinzen wilde hordes aan Tokkies er niet voor terug om in de nabijheid van duizenden kinderen schunnige racistische retoriek uit te slaan en de Hitlergroet te tonen. Wat is daar kinderlijk en feestelijk aan?

Blijkbaar denken de zwartepietjihadisten dat des te meer ze de anti-zwartepietactivisten intimideren met racistische woorden en daden, des te meer aanspraak ze maken om hun racistische traditie—waarvan ze bij hoog en laag zweren dat-ie niet racistisch is—te behouden. Dit terwijl buiten het Koninkrijk der Nederlanden en Vlaanderen niemand de Nederlandse blackface traditie lijkt te snappen. Zo hoorden we van de week de Amerikaanse rapper Talib Kweli zich voor een overwegend wit publiek nog luid en duidelijk uitspreken tegen zwarte piet in poptempel de Melkweg (^@&% black pete!), net zoals een Duitse journaliste op tv aangaf niet te snappen waarom de racistische karikatuur niet wordt aangepast.

Hoe dan ook, zaterdag 17 november deden de zwarte pieten hun traditionele intrede in een hele reeks steden, eensgelijk in een hele reeks steden traditioneel werd geprotesteerd tegen de racistische karikatuur. Eveneens gaven de zwartepietjihadisten in grote mate acte de presence. Onder hen lieten deze maal met name de voetbalhooligans zich gelden. Probleem is alleen dat voetbalhooligans traditioneel als het schuim der natie worden gezien door de Nederlandse middenklasse. En ze hebben tijdens de intochten erg hun best gedaan om te bewijzen dat die reputatie terecht is door vreedzame demonstranten te bekogelen, racistische leuzen naar het hoofd te slingeren en de Hitlergroet te brengen. Hierdoor werd zelfs fervent zwarte piet fan premier Rutte gedwongen een Sarkozietje te doen en zich van dat geteisem te distantiëren

Daarnaast pleitten de leiders van prominente politieke partijen als GroenLinks en D’66 voor de aanpassing van zwarte piet. Waaruit weer eens bleek dat de zwartepietjihadisten eigenlijk zelf hun grootste vijanden zijn. Door hun terroristische en fascistische counteractivisme waarmee ze trachten mensen hun democratische grondrechten te barricaderen promoveren ze de anti-zwartepietactivisten tot martelaren. Met als gevolg dat de politiek zich steeds luider en duidelijker uitspreekt tegen zwarte piet en juristen erop gaan wijzen dat de zwartepietjihadisten met hun counteractivisme de democratische grondrechten van het Nederlandse volk onder druk zetten.

Natuurlijk was het haast onvermijdelijk dat VVD-kroonprins Dijkhof het om zou draaien en de door de zwartepietjihadisten veroorzaakte ongeregeldheden als een ware crypto-fascist zou aangrijpen om te trachten de democratische grondrechten van de Nederlandse burger in te perken. Op zijn beurt profileert ook Dijkhof zich naast de PVV en FvD steeds nadrukkelijk als een exponent van een fascistische traditie in de Nederlandse politiek. Maar toch, zelfs de politiek lijkt gekanteld.

Dan te bedenken dat minder dan een decennium geleden ieder protest tegen zwarte piet straal genegeerd werd door pers publiek en politiek, kan mede dankzij het terroristische en fascistische counteractivisme van de zwartepietjihadisten niemand er meer omheen. Net zoals de Amerikaanse burgerrechtenbeweging in eerste instantie als radicale gekkies werd weggezet binnen de VS maar op steeds meer sympathie en bijval konden rekenen naarmate hun opponenten gewelddadiger reageerden op hun vreedzame protest.

DJEHUTI-ANKH-KHERU

This entry was posted in The Grapevine Publications. Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *