Satellietstaat Nederland

Dat het Anglo-Amerikaanse imperium streeft naar absolute werelddominantie kan niet als een geheim worden beschouwd. Al zullen er mensen blijven bestaan die glashard ontkennen dat de VS een imperium is zoals bijvoorbeeld het Britse Rijk dat was. Het is inderdaad zo dat de VS zichzelf geen imperium noemt, maar daar kunnen we niets mee: als iets loopt als een eend, kwekt als een eend en lijkt op een eend, dan is het een eend! Oftewel, de ontkenning van het bestaan van het Anglo-Amerikaanse imperium is een doorzichtig pr-praatje. Sinds de ondergang van het Derde Rijk en de daarop volgende ontmanteling van de koloniale imperia van verschillende Europese landen wekt de term imperium nl. veel weerzin op. De strategen van het naoorlogse Anglo-Amerikaanse imperium bedachten dat die weerzin geneutraliseerd kon worden als de VS zichzelf in tegenstellig tot zijn voorgangers niet zou profileren als een imperium vanwege de negatieve connotatie die betreffend woord heden ten dage opwekt.

In werkelijkheid voerde de VS nog voor het officieel bestond reeds imperialistische oorlogen, daar kunnen met name de oorspronkelijke bewoners van Noord-Amerika en Mexico over meepraten. Los daarvan heeft de VS reeds sinds de 19e eeuw landen gereduceerd tot satellietstaten. Staten die officieel onafhankelijk zijn, maar in de praktijk naar de pijpen van de VS dansen. Het geheel van landen dat de facto overheerst wordt door de Anglo-Amerikaanse speculantenoligarchie vormt dus het Anglo-Amerikaanse imperium. Landen die niet tot dat imperium behoren en landen behorend tot dat imperium maar die zichzelf te onafhankelijk opstellen lopen gevaar. Zie hier de ware reden waarom allerlei landen onder vuur komen te liggen. Niettegenstaande dat de door Wall Street gecontroleerde media menigmaal bewezen heeft dat ze gesmeerde lastercampagnes kunnen opzetten tegen ‘subversieve elementen’ in het mondiale statensysteem.

Anglo-Amerikaanse satellietstaten zijn er echter wel in gradaties, net zoals je Britse koloniën had in gradaties. Vanwege bepaalde economische privileges ziet de bevolking van sommige satellietstaten het grotere plaatje moeizaam. Tot die categorie zou Nederland gerekend kunnen worden. In de praktijk blijkt het officieel onafhankelijke Nederland als een braaf schoothondje op te zitten en pootjes te geven voor de imperialistische ambities van Washington (en in extentie Jeruzalem). Zo was Nederland militair bondgenoot in de bloedige Koreaanse oorlog, steunde Nederland lange tijd de Vietnamoorlog, was Nederland militair bondgenoot tijdens de Golfoorlog, steunde Nederland de VS onvoorwaardelijk tijdens de Irakoorlog (ondanks dat de Amerikaanse casus belli zeer dubieus was, en achteraf compleet gefabriceerd bleek te zijn), steunde het de proxy-oorlog tegen Khadafi (waardoor het paradijslijke Libië veranderde in hel op aarde). Maar meest recentelijk is natuurlijk de steun aan de Amerikaanse proxy-oorlog tegen Assad.

Eerder hadden wij er reeds op gewezen dat er niet zoiets bestaan heeft als een gematigde oppositie in Syrië. Dat is een mythe die de mainstream media heeft gecreëerd om de Anglo-Amerikaanse proxy-oorlog aldaar te legitimeren. Er is dus naar buiten gekomen dat Nederland steun verleend heeft aan terroristische groeperingen ter plaatse. Hoe rijmt dat met het veroordelen van de Nederlandse staat van uit Syrië teruggekeerde jihadisten? Is lastig, maar dit soort paradoxen zijn onvermijdelijk als je je gaarne als satellietstaat afficheert van een imperium waarvan het doel (werelddominantie) de middelen heiligt. We benne benieuwd hoe Pinokkio Rutte zich deze maal uit deze valkuil die hijzelf gegraven heeft gaat jokken.

Dat de VS Nederland als een satellietstaat ziet bleek overigens heel duidelijk na de oprichting van het Internationaal Strafhof te Den Haag. Het Internationaal Strafhof is een permanent hof voor het vervolgen van personen die verdacht worden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden zoals deze zijn omschreven in het statuut. Het Internationaal Strafhof werd opgericht op 1 juli 2002, maar president Bush van de VS weigerde simpelweg betreffend verdrag te ondertekenen. Sterker nog, Bush ondertekende op 3 augustus 2002 heel arrogant the American Servicemembers Protection Act of 2002. Deze wet bedreigt rechtstreeks de soevereiniteit van Nederland, want er staat in dat de VS zich het recht voorbehoudt om Nederland binnen te vallen om zowel verdachte Amerikaanse staatsburgers, als verdachte burgers van bevriende naties te bevrijden. Dus met andere woorden, mocht een Israëli ooit vast komen te zitten in Den Haag om voor het Internationaal Strafhof te verschijnen, dan eigent de VS zich het recht toe om Nederland te behandelen zoals het Irak eerder behandeld heeft.

Over Irak gesproken, dat Nederland berust in de rol van Amerikaanse satellietstaat bleek evident uit de manier hoe Nederlandse omging met de geopolitieke ontwikkelingen van de daarop volgende maanden. Ondanks het feit dat de VS Nederland in feite tot op het bot geschoffeerd had door middels de Servicemembers Protection Act te tonen maling te hebben aan Neerlands’ soevereiniteit, ging de regering Balkenende pal achter de snode plannen van de speculantenoligarchie achter George Bush en Tony Blair staan om Irak binnen te vallen. Dit ondanks het gegeven dat Balkenende en Saddam Hoessein in zekere zin in hetzelfde schuitje zaten: hun beider landen werden immers heel brutaal bedreigd door het Anglo-Amerikaanse imperialisme. We moeten ons daarom serieus afvragen of Nederland wel voor 100% bevrijd werd op 5 mei 1945. Het lijkt er meer op dat een Duitse kolonisator vervangen werd door een Anglo-Amerikaanse imperialistische coördinator. De vermeende vrijheid verschaft door de Amerikanen had voordelen maar er waren duidelijk voorwaarden aan verbonden geschreven in lettertjes te klein voor de kiezer. Door Nederland stroomt wel de Rijn, maar in hoeverre is Nederland soeverein?

DJEHUTI-ANKH-KHERU

This entry was posted in The Grapevine Publications. Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *