Stef Blok en Surinaams blok


De VVD profileert zich doorgaans als de partij van de handelaren. De partij ook die gaarne hamert op eigen verantwoordelijkheid. Daarnaast concurreert de partij met Geert Wilders en FvD om de gunst van de xenofobe kiezer. Dit is paradoxaal, aangezien het juist de handelaren waren die de afgelopen honderden jaren grote volksverhuizingen georganiseerd hebben (al dan niet trans-Atlantisch). Waarom neemt de partij van de handelaren daar dan geen verantwoordelijkheid voor?

Het is lang stil gehouden, maar de xenofobe VVD is hoofdverantwoordelijke voor hetzelfde multiculturele drama waar het tegenwoordig zo heftig tegen ageert, al dan niet in het geniep in achterafkamertjes. Het was de VVD die voor haar achterban van handelaren regelde dat zij goedkope arbeidskrachten mochten ronselen in verschillende landen gelegen rond de Middellandse Zee. Hierdoor ontstond hetgeen xenofoben gaarne bestempelen als het multiculturele drama. Maar blijkbaar heeft de xenofobe Nederlandse kiezer het geheugen van een goudvis, want hij heeft immigratiepartij de VVD de afgelopen decennia rijkelijk beloond tijdens electorale ijkpunten.

Het laatste xenofobe incident waarbij de partij van de handelaren bij betrokken was waren dus de gewraakte uitspraken van Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok die Suriname een failed state noemde, en wel omdat het een multi-etnische samenleving is. Als vervolg op een eerdere bewering van Neerlands top-diplomaat dat dat hij geen enkele geslaagde multiculturele samenleving kende. Toen vervolgens een toehoorder Suriname noemde als voorbeeld van een geslaagde multiculturele samenleving replieerde Blok dus dat de voormalige Nederlandse kolonie een failed state is.

Zou Blok werkelijk gedacht hebben dat hij nog in 1998 leefde? Dat hij als minister op een lezing voor ‘ingewijdenen’ ongestraft zijn xenofobe inborst zou kunnen uiten? Zo naïef is die meneer toch niet? Hij weet toch wel dat tegenwoordig alles en iedereen overal en altijd bewapend is met handzame beeld -en geluidsvastleggers? Dus waarom deed hij een Oudkerkje?

Rob Oudkerk was een prominent politicus van de PvdA die er niet bewust van zou zijn geweest dat de camera van tv-programma 2Vandaag draaide en daarom de vrijheid nam om in een onderonsje met burgemeester Job Cohen zijn beklag te doen over de ‘kut-Marokkanen’. Hetgeen het einde betekende van diens politieke carrière. Dit alles speelde in de tijd dat Pim Fortuin aan een dusdanige stormachtige opmars bezig was dat terecht gevreesd werd dat de haat-dandy de gevestigde politieke partijen electoraal weg zou gaan vagen. Achteraf kan de vraag gesteld worden of Oudkerk er daadwerkelijk niet bewust van was dat ronkende tv-camera’s hem in de smiezen hielden, maar dat hij in werkelijkheid heel bewust voor het oog van de camera een xenofoob theekransje hield met Cohen om te trachten Fortuin de wind uit de zeilen te nemen.

Waarom trapte Blok in dezelfde valkuil als Oudkerk? Het feit dat zelfs als fatsoenlijk bekend staande Nederlandse top-politici meer dan eens betrapt worden op xenofobie als het lijkt dat de spotlights uit zijn suggereert dat een xenofoob sentiment wijdverspreid is onder hen, maar dat ze hun xenofobie volgens het ongeschreven protocol en public verbergen achter een schijnheilige glimlach. Los van een xenofoob sentiment dat zowel onder de Nederlandse bevolking als onder een bepaald deel van de politici heerst (ook zij die zich als fatsoenlijk profileren), is de vraag waarom professionele politici zo onprofessioneel opereren dat het lijkt of het hen aan camera-bewustzijn ontbeert.

Wellicht dacht Blok dat het een mooie tijd was om te experimenteren. Zomerreces van de Tweede Kamer, komkommertijd, WK-voetbal, etc, dus de tijd van het jaar voor proefballonnetjes. Tijdens de vorige verkiezingen legde een confrontatie met Turkije VVD-lijstrekker Mark Rutte beslist geen windeieren. Wellicht trachtte Blok alvast voor de VVD te verkennen of en hoe dit model opnieuw toegepast kan worden op het moment der waarheid. Klaarblijkelijk dacht Stef Blok dat de voormalige Nederlandse kolonie Suriname een makkelijk slachtoffer zou zijn, reden waarom hij compleet los ging op precies datgene waar Suriname zichzelf om op de borst klopt: het land waar in één en dezelfde straat een moskee en een synagoge kunnen staan.

Overigens suggereert de retoriek die Blok debiteert sterk dat hij aandachtig naar erkende youtube-racisten als Jared Taylor en Stefan Molyneux luistert. Daarmee is hij niet de eerste Nederlandse politicus dit jaar die zichzelf op de ideeën van dergelijke alt right ideologen vergallopeert. Daarnaast is het opmerkelijk dat Blok uitgerekend rond de tijd dat het multi-etnische Frankrijk wereldkampioen voetbal werd van leer trok tegen multi-etnische samenlevingen. Daarbij bleek Blok de definitie van een failed state niet te kennen en verzuimende hij om in zijn antwoord mee te nemen dat het vermeende multiculturele drama Suriname toch echt door Nederlandse handelaren is gecreëerd. Net zoals het vermeende multiculturele drama in Nederland. Dus als Blok zo fel gekant is tegen multiculturele samenlevingen, waarom is hij dan überhaupt lid geworden van de VVD? Waarom heeft hij zich aangesloten bij de partij die het ronselen van goedkope arbeiders uit den vreemde actief heeft aangemoedigd?

Maar ieder nadeel heeft zijn voordeel. Historisch gezien heeft Nederland altijd getracht het Surinaamse volk te verdelen zodat er eenvoudig over geheerst kon worden. Dat is lange tijd ook uitstekend geslaagd. Maar het lijkt erop dat Blok met die traditie gebroken heeft. Het lijkt erop dat top-diplomaat Blok met zijn ondiplomatieke uitspraken de toorn van het Surinaamse volk heeft opgewekt en zodoende een significante bijdrage levert aan het gevoel van eenheid onder datzelfde geplaagde Surinaamse volk. Blok creëerde een Surinaams blok.

DJEHUTI-ANKH-KHERU

This entry was posted in The Grapevine Publications. Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *