Zwarte identiteit extremisten

Op papier is de Westerse democratische rechtsstaat het utopia voor al haar inwoners ongeacht sociale klasse, etnische afkomst, woonplaats binnen de staat, kleur van het gelaat, etc. Iedereen kan rekenen op dezelfde rechten, iedereen heeft vrijheid van meningsuiting, iedereen heeft dezelfde kansen, mits hij/zij bereid is ze te grijpen en begrijpen. Voor mensen die niet verder wensen te koekeloeren dan hun neus lang is lijkt dat idee inderdaad te kloppen als een bus. Echter, de praktijk heeft meer dan eens anders uitgewezen. Zo hangt hoe goed jouw recht gerespecteerd wordt mede samen met hoe goed de advocaten zijn die jij je kunt veroorloven, en mag je inderdaad roepen wat je wilt, zolang het maar aan dovemansoren besteed is.

Maar het gaat veel verder dan dat. Er is een al dan niet zichtbare status quo en die wenst zichzelf te handhaven. Als het spannend wordt zo nodig met alle mogelijke middelen. Dus inclusief schending van alle mogelijke wetten die door de wetgever officieel gepubliceerd zijn in boekvorm. Dit wordt ook wel de diepe staat genoemd.

Zo startte de FBI in 1956 het beruchte COINTELPRO (COunter INTELligence PROgram). De bedoeling was om politieke organisaties kapot te maken die als een gevaar werden gezien voor de Anglo-Amerikaanse status quo. In eerste instantie waren de communisten het kind van de rekening. Later verschoof de focus naar Zwart Amerika en werden alle mogelijke middelen aangewend om burgerrechten -en Black Power organisaties het leven zuur te maken.

Het zogenaamde COINTERLPRO BLACK HATE begon officieel in 1967. Gelinkt aan COINTERPRO BLACK HATE was het Ghetto Informant Program (GIP): de FBI gebruikte meer dan 7000 mensen om arme Zwarte gemeenschappen te infiltreren. De FBI had Zwart Amerika de oorlog verklaard en alles was geoorloofd: karaktermoord op leiders, valse informatie verspreiden in de media, vervalsde brieven schrijven aan individuen, bewijsmateriaal manipuleren in rechtszaken, getuigen intimideren, toonaangevende activisten vermoorden, drugs in de Zwarte gemeenschap verspreiden, etc. Eigenlijk ging de FBI nog erger te keer tegen Zwart Amerika dan tegen de communisten die als vijfde colonne voor aartsvijand de Sovjet-Unie zouden dienen.

Maar al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel. 8 maart 1971 was een historische dag. Niet alleen omdat het gevecht van de eeuw plaatsvond tussen de ongeslagen wereldkampioenen Muhammad Ali en Joe Frazier, maar eveneens omdat er diezelfde dag ingebroken werd in een kantoor van de FBI en vrijwel ieder aanwezig document werd meegenomen. De inbrekers zijn nimmer in de kraag gegrepen. Wat ze deden is de gestolen documenten anoniem naar journalisten zenden die ze na enige aarzeling publiceerden. Totdan werden Zwarte activisten voor gek verklaard als ze aangaven wat de FBI allemaal uitvrat, werden ze uitgemaakt voor gekkies die in complottheorieën geloofden. Maar nu bleek dat ze gewoon gelijk hadden! Uit angst dat nog meer schandalen aan de grote klok werden gehangen blies J. Edgar Hoover COINTELPRO officieel af op 28 april 1971 (in werkelijkheid ging COINTERLPRO gewoon door, maar de FBI was door de gelekte schandalen nu wel minder onaantastbaar). Doch de geest was nu uit de fles. Meer journalisten gingen onderzoek doen naar de handel en wandel van de FBI, en meer schandalen kwamen aan het licht. Ook dankzij de Freedom of Information Act. Dit leidde weer tot een Parlementair onderzoek in 1975 en 1976 waarbij de beerput nog meer open ging. Hetgeen weer tot hervormingen leidde binnen de FBI.

Zoals bekend verliest een vos wellicht wel zijn haren, maar nooit zijn streken. De grote schandalen die in de jaren ’70 naar buiten kwamen ten spijt wordt tot op de dag van vandaag een vorm van COINTELPRO toegepast. Sterker nog, de FBI lijkt zijn oorlog contra Zwart Amerika officieel te hebben heropend. Op 6 oktober 2017 publiceerde de FBI nl. een document met de titel “Black Identity Extremists Likely Motivated to Target Law Enforcement Officers.” De motivatie voor dit document was het verzet dat ontstond na de moord op Michael Brown jr. 9 augustus 2014. In bettreffend document geeft de FBI aan extra te gaan letten op zgn. Black identity extremists. Black identity extremists zijn Zwarte mensen die geïnspireerd zijn door Zwarte geschiedenis en cultuur (in het verlengde daarvan zijn evenzo Zwarte boekwinkels verdacht). Zij zouden gewelddadig reageren op vermeend racisme in de Amerikaanse samenleving, en om die reden goed in gaten moeten worden gehouden.

De FBI gaat in deze volledig voorbij aan het onrecht dat het prison-industrieel-complex Zwart Amerika structureel aan doet. Waarom wordt het slachtoffer gebombardeerd tot schuldige en gaat de schuldige vrijuit? Waarom pleit de FBI niet voor een grondige hervorming van de Amerikaanse politie? Waarom pakt de FBI die vele zwaar bewapende groeperingen van witte racisten niet aan?

In ieder geval, de eerste Zwarte identiteit extremist is inmiddels reeds gearresteerd. Hij is bekend onder de naam Rakem Balogun. Hij kwam in het vizier van de FBI na deelgenomen te hebben aan protesten tegen racistisch politiegeweld. In zijn huis vond de politie o.a. een boek van Robert F. Williams (een activist van weleer die zowel de Zwarte gemeenschap als witte activisten met vuurwapens beschermde tegen de KKK, zie Gezegend & vervloekt blz. 285-292), dat als bewijsmateriaal werd aangewend. Dit is een zorgwekkende situatie. Het toont helaas de invloed van de diepe staat en daarmee de kromme kant van de democratische rechtsstaat. Zwarte geschiedenis en cultuur is wederom gecriminaliseerd in de VS anno 2018.

DJEHUTI-ANKH-KHERU

This entry was posted in The Grapevine Publications. Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *