De ontbrekende schakel in de wereldgeschiedenis


De Britse omroep Channel 4 vertoonde onlangs de documentaire The First Brit: Secrets of the 10,000 Year Old Man. In betreffende docu wordt een op DNA-onderzoek gebaseerde reconstructie van een mens getoond die 10.000 jaar geleden in Groot-Brittannië leefde. Naar de letter genomen was het niet de eerste Brit. Er hadden eerder mensen in Groot-Brittannië gewoond, maar die waren uitgestorven. Echter, hij was wel een pionier. Sinds zijn tijd was de Britse archipel onafgebroken bewoond geweest door mensen. De reconstructie van “de eerste Brit” leidde tot opschudding omdat hij niet in de traditie past. Dit was nl. niet de eerste reconstructie van de zgn. Cheddar man. In eerdere reconstructies was hij afgebeeld met een witte huid. Na een beroep te hebben gedaan op DNA-onderzoek waren wetenschappers tot de conclusie gekomen dat Cheddar man een donkerbruine huid had, een zgn. Australoïde type was, en hebben hem ook dusdanig gereconstrueerd.

Overigens, dit was slechts de officiële bevestiging van hetgeen we al heel lang wisten. Alleen valt het moeilijk naar buiten te brengen omdat dit soort informatie voor bepaalde delen van het publiek te ver afligt van hun eurocentrisch gevormde wereldbeeld: je gaat voor gek verklaard worden. Maar als zelfs de mainstream media erover bericht verandert dat de zaak natuurlijk volledig.

Enfin, we hebben het hier over een ontbrekende schakel in de wereldgeschiedenis. De ontbrekende schakel in de wereldgeschiedenis is de rol van de Zwarte mens. Tegenwoordig wordt erkend dat de eerste mensen op aarde uit Afrika kwamen en naar alle waarschijnlijkheid Zwart waren. Vervolgens verdwijnt de Zwarte mens weer uit de geschiedenisboekjes en duikt pas weer op bij de aanvang van de transatlantische slavernij als slaafgemaakte. Als we de eurocentrische versie van de wereldgeschiedenis mogen geloven is de rol van de Zwarte mens in de wereldgeschiedenis beperkt tot de rol van slachtoffer…

De eerste Indo-Europeanen zouden zich ±800 v.j. op de Britse eilanden hebben gevestigd. De vraag is dan, wie woonden er dan voordien? Eerlijke 19e eeuwse historici als David McRitchie en Gerald Massey hebben die vraag voor ons beantwoord. McRitchie is de auteur van een zeer onthullende studie genaamd Ancient and Modern Britons (twee delen). McRitchie gaf reeds in 1884 aan dat de eerste bewoners van Groot-Brittannië Australoïde mensen waren. De man is om verklaarbare redenen genegeerd door de mainstream eurocentrische wetenschap, maar uiteindelijk blijkt nu toch dat hij gelijk had, en zou hij dus gerehabiliteerd moeten worden.

Volgens McRichie bestonden er in zijn tijd geen inheemse Zwarte Britten meer, maar dat betekende zijns inziens niet dat de oorspronkelijke bewoners geen genetische sporen hadden nagelaten. McRitchie onderscheidde de moderne Britten in twee groepen: de xanthochroi en de melanochroi. De xanthochroi waren spierwit, en de afstammelingen van de Indo-Europese indringers, terwijl de iets donkerdere melanchroi het resultaat waren van vermenging tussen de Indo-Europeanen en de inheemse Zwarte bevolking van Groot-Brittannië.

Maar McRitchie gaat verder dan dat. De Australoïde mens was verspreid over heel Europa. Waaruit volgt dat de verschillende neolithische bouwwerken zoals Stonehenge, de hunebedden, etc., aan hen toegeschreven moeten worden. Dat kan moeilijk anders, aangezien de Indo-Europese volkeren zich pas vanaf 4.000 v.j. vanuit het Kaukasisch gebergte over de rest van de wereld begonnen te verspreiden, en pas duizenden jaren later Groot-Brittannië bereikten.

Dat er in de oudheid Zwarte mensen woonden in Groot-Brittannië is bevestigd door Romeinse historici als Plinius, Claudius en Tacitus. Zij hebben in hun overgeleverde documenten opgetekend dat er naast witte volkeren gelijkend aan de volkeren in Noordwest Europa ook Ethiopiërs (Tacitus, Claudius) en Moren (Plinius) woonachtig waren in Groot-Brittannië (Ethiopiërs en Moren waren termen die de Romeinen gebruikten om Zwarte mensen in het algemeen aan te duiden).

Maar McRitchie zegt nog veel meer. Hij geeft ook aan dat zich naast de oorspronkelijke Australoïde bevolking nog meer Zwarte mensen zich in Groot-Brittannië en Ierland hadden gevestigd, bijvoorbeeld afkomstig uit Egypte en Spanje. Hij suggereert verder dat het met de antieke Zwarte inwoners van Groot-Brittannië op een vergelijkbare manier vergaan is als de inheemse bevolking van Noord-Amerika: ze bestaan nog steeds, maar in zwaar gemarginaliseerde vorm. De Zwarte inwoners van Groot-Brittannië werden steeds verder teruggedreven naar de bossen, doch uiteindelijk werden ze zelfs daar verjaagd en verwerden tot het uitschot van de maatschappij. Dit valt onder meer af te leiden uit de verandering van de betekenis van het woord beggar. Eens werd de beggar gezien als een geduchte vijand, later als struikrover, en uiteindelijk ging het woord beggar bedelaar betekenen. Voor velen zat er niets anders op dan een rondtrekkend bestaan te leiden. Oftewel, McRitchie beweert dat de zigeuners de afstammelingen zijn van de antieke Zwarte bevolking van Groot-Brittannië: het woord gypsie [zigeuner] zou een verbastering zijn van Egyptian. Vele rondtrekkende zigeuners bekwaamden zich als artiest en zo zou de circuswereld ontstaan zijn. Waaronder ook de clown, die eigenlijk een minstrelshow avant la lettre verzorgde: de oorspronkelijke clown was met zijn karakteristieke kleding en domheid een persiflage op een zigeuner.

Het valt heel goed te verklaren waarom de publicaties van geleerden als McRitchie totaal niet in goede aarde vielen in het 19e eeuwse, imperialistische Groot-Brittannië en ver daarbuiten. In die dagen was de mainstream eurocentrische wetenschap nl. druk doende doelbewust de wereldgeschiedenis te vervalsen ter legitimering van het imperialisme. Desalniettemin, er zijn altijd geleerden geweest die tegen de verdrukking in de waarheid verkondigd hebben, en uiteindelijk komt die toch boven water.

DJEHUTI-ANKH-KHERU

This entry was posted in The Grapevine Publications. Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *