Piet Emmer en de WIC-mentaliteit (1)


Professor emeritus Piet Emmer staat bekend als de grote kampioen van de eurocentrische geschiedschrijving aangaande het (Nederlandse) slavernij verleden. Zeg maar de pseudowetenschappelijke WIC-mentaliteit. In 2000 verwierf hij nationale bekendheid na de publicatie van zijn boek De Nederlandse slavenhandel 1500-1850, waarin hij de Nederlandse betrokkenheid bij de transatlantische slavernij schaamteloos bagatelliseert, hetgeen de Zwarte bevolking in Nederland verbijsterde. De bekende Zwarte Amerikaanse historicus dr. Leonard Jeffries is indertijd naar Nederland gekomen om met Emmer in debat te gaan, maar Emmer bleek te laf te zijn om acte de presence te geven.

Overigens, lang voordat de in 1974 gepromoveerde Piet Emmer een publiek figuur werd was hij reeds omstreden. Emmer was verbonden aan de Universiteit Leiden, en zijn colleges verliepen meer dan eens wanorderlijk omdat de studenten hevig protesteerden tegen zijn racistische prietpraat. Zelf schrijft hij daar het volgende over in zijn boek: “Twintig jaar geleden moest ik zelfs op een tafel klimmen om boven het lawaai uit te komen van studenten die mij uitmaakten voor geschiedvervalser, reactionair en racist.”

Er valt eindeloos veel op en aan te merken op het onderzoek van Emmer, maar probleem is dat Emmer´s onderzoek wel het predicaat wetenschappelijk heeft, hoe onduidelijk en oneigenlijk de redenen waarom dat gebeurt ook zijn. Feit is nl. dat op basis van zogenaamd wetenschappelijk onderzoek beleid wordt gemaakt. Emmer was harstochtelijk fan van de hartvochtige Minister van Vreemdelingenzaken en integratie Rita Verdonk. Hij wierp zich op als migratie expert en pleitte in publicaties voor de invoering van een tweederangsburgerschap voor immigranten.

Wel, Piet Emmer heeft een nieuw boek geschreven en werd onmiddellijk beloond door de mainstream media met podia om het te promoten. Het is een boek waarin hij ageert tegen een aantal speerpunten van de (Nederlandse) antiracisme beweging waaraan hij zich mateloos ergert, zoals meer aandacht voor het slavernij verleden, het ontsokkelen van standbeelden van historische schurken, en zwarte piet. Let wel, we hebben het nieuwe boek van Emmer nog niet gelezen, maar wel kennis genomen van zijn merkwaardige uitspraken gedaan op de radio en opgetekend door landelijke dagbladen, waarin hij zich andermaal opwerpt als een soort van Nederlandse variant van holocaust-ontkenner David Irving.

Zo kon vernomen worden dat Emmer traditioneel verkondigde dat de transatlantische slavernij niet zo erg was, een minimale bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse economie, laat staan dat het een impact had op het bewustzijn van de gemiddelde Nederlander. Daarom zou het ook niet nodig zijn er meer aandacht aan te besteden (economisch, sociaal en cultureel heeft de slavenhandel weinig tot niets aan Nederland veranderd, dus meer aandacht lijkt me onnodig). Bovenal moeten de verantwoordelijken door historici met fluwelen handschoenen worden aangepakt omdat slavernij indertijd als normaal werd beschouwd. Tot overmaat van ramp gaat Emmer zelfs zover om het kolonialisme te vergoeilijken door met droge ogen te beweren dat het moderne beschaving heeft gebracht.

In analogie: het nazisme was niet zo slecht, want het heeft de ontwikkeling van de moderne medische wetenschap en technologie bespoedigd. De experimenten van nazi-artsen op Joden hebben veel nuttige kennis opgeleverd. De slavenarbeid waar nazi-wetenschappers en ingenieurs als Werner von Braun gebruik van maakten heeft mooi wel gezorgd voor een spectaculaire technologische vooruitgang waar ook de Joden nu van profiteren. Ook zou niet meer geoordeeld mogen worden over de misdaden van het nazisme, omdat ze binnen de context van nazi-Duitsland als normaal werden beschouwd: Hitler is immers democratisch aan de macht gekomen, dus wat konden die individuele nazi´s er nu aan doen dat ze handelden zoals ze handelden?

Met andere woorden, als Piet Emmer het lef had om precies zo om te gaan met het nazisme als dat hij omgaat met de transatlantische slavernij dan was hij allang en breed opgesloten achter slot en grendel op een dieet van water en brood. Op twitter werd dan ook terecht opgemerkt door Reimar von Meding: “Dat historici als Piet Emmer nog bestaan is wel heel erg kwalijk. Geschiedenis alleen in “historische context” bekijken betekent niks willen leren. Zo ken ik nog wat historische fouten die door bepaalde historici opzettelijk genuanceerd worden…”

Bovendien, er is wel vaker opgemerkt dat Emmer´s bewering dat ʽiedereenʼ de slavernij in de dagen van weleer volstrekt normaal vond zeer de vraag is. De slaafgemaakten zelf waren evident een hele andere mening toegedaan, anders zouden er niet zoveel slavenopstanden zijn geweest (zie: Gezegend & vervloekt, blz. 109-210). Maar voor een hardcore eurocentrist als Emmer zijn de bevindingen van Zwarte mensen volstrekt irrelevant. Zowel die van de slaafgemaakten als die van de huidige generatie. Zo negeert Emmer het onderzoek van Zwarte wetenschappers consequent en consulteert hij slechts het werk van zijn eurocentrische collega´s. Deze benadering maakt tunnelvisie onvermijdelijk.

Wedermaal, we hebben het nieuwe boek van Piet Emmer ter verdediging van de WIC-mentaliteit nog niet gelezen, maar de voortekeningen vrezen echt het allerergste. Piet Emmer lijkt te vinden dat alle standbeelden van koloniale schurken volkomen terecht zijn omdat ze naar de maatstaven van hun tijd Nederland eer en glorie hebben verschaft en de wereld buiten Europa moderne beschaving. Het begrip voortschrijdend inzicht lijkt Emmer volkomen vreemd te zijn. Vandaar al zijn oeverloze geëmmer op hetzelfde aambeeld. In het etymologisch woordenboek staat bij emmeren: “emmeren [zaniken, neuken] {1901-1925} oorspr. gezegd van huzaren, die staande op een omgekeerde emmer geslachtsgemeenschap met een paard zouden hebben. Voor de betekenisovergang naar ‘zaniken’ vgl. lullen en dreutelen.” Dus dat.

DJEHUTI-ANKH-KHERU

This entry was posted in The Grapevine Publications. Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *