Stop the violence?


Na de gewelddadige dood van zijn ʽpartner in crimeʼ Scott La Rock ontpopte KRS ONE zich als wijsgeer in een machowereldje. Voor het publiek wellicht verrassend, maar KRS ONE had altijd al iets wijsgerigs gehad. Spiritualiteit en Black history was er bij hem door zijn moeder met de paplepel ingegoten. Echter, KRS ONE vond zijn droom om rapper te worden belangrijker dan het devies van moederlief om zijn school af te maken. Dus liep hij als puber weg van huis en werd dakloos. Wat hij als dakloze tiener onder meer deed is elke dag obsessief in de openbare bibliotheek kennis vergaren door boeken te verslinden.

Op straat vestigde KRS ONE zijn naam als graffiti artiest en later ook als rapper.
Lang voordat Eminem ten tonele verscheen maakte KRS ONE reeds naam en faam met battlen. KRS ONE ging met niets en niemand de verbale strijd uit de weg. Zelfs Melle Mel—één der uitvinders van het rappen zoals wij het nu kennen—heeft in het stof moeten bijten. Zo vocht Kris zich met de microfoon als wapen uit het daklozencircuit en werd zijn jeugddroom om een professioneel rapper te worden bewaarheid. Kris heeft zogezegd zichzelf aan de haren uit de goot getrokken.

KRS ONE begon ook algemeen gezien te worden als één van de drie nieuwe rapkoningen. Onder aanvoering van Rakim werd de kunst van het rappen verfijnd. De oudere generatie rappers werden tot hun grote ongenoegen zowel commercieel als artistiek overvleugeld. Hip-Hopgeleerde Kool Moe Dee geeft aan dat Rakim na zijn doorbraak ongeveer een jaar het rijk alleen had. Maar toen begon men te realiseren dat Big Daddy Kane en KRS ONE van vergelijkbaar niveau waren. Doch men kan het ook anders kunnen stellen. Kwa techniek zijn Big Daddy Kane en Rakim wellicht wel vergelijkbaar met KRS ONE, maar als we kijken naar de inhoud dan zet KRS ONE eerstgenoemden zwaar in de schaduw: KRS ONE heeft sociale problemen aangekaart, complete colleges geschiedenis gegeven in rapvorm, advies gegeven over gezonde voeding, gewaarschuwd voor de valkuilen van de rapmuziekindustrie, etc., waarmee hij zijn zelfgekozen titel ʽthe teacherʼ volledig waarmaakte. In die geest populariseerde KRS ONE ook het concept edutainment. Hij is wellicht niet de bedenker van het woord als zodanig, maar voordat hij het ging gebruiken was het onbekend in de Hip-Hopcultuur. Educatie en entertainment werden als twee met elkaar vloekende grootheden gezien. Maar KRS ONE toonde aan dat beide begrippen prima samen door een deur kunnen.

Met zijn tweede album By All Means Necessary vestigde KRS ONE zichzelf als één van de grondleggers van de geëngageerde rap. Echter, ironisch genoeg kan KRS ONE met zijn debuutalbum Criminal Minded net zo makkelijk gezien worden als een grondlegger van de gangsta rap. Om dit soort zaken wordt KRS ONE soms niet goed begrepen. Gesteld wordt dan dat hij zichzelf continu tegenspreekt. Enerzijds leek hij geweld te propageren, maar vervolgens zet hij de stop the violence movement op om het geweld in de Zwarte gemeenschap in het algemeen maar de Hip-Hopscene in het bijzonder te bestrijden. Zo bracht KRS ONE Selfdestruction uit, waar de meeste beroemde rappers van die dagen op te horen zijn.

Uitgelegd kan worden dat KRS ONE in de begindagen van zijn carrière gangsta rap maakte uit strategische overwegingen. Echter, wat de geloofwaardigheid van KRS ONE wel ernstig beschadigd heeft was de confrontatie met de commerciële rapgroep PM Dawn in 1992. PM Dawn had in een interview KRS ONE bekritiseerd (KRS ONE wil een teacher zijn, maar van wat?). KRS ONE betrad vervolgens tijdens een optreden van PM Dawn met een groep vrienden het podium en gaf PM Dawn en public een ongenadig pak slaag. Bepaalde fans vonden het wel plezant dat KRS ONE voor eigen rechter ging spelen, maar het intellectuele part van zijn fans was hij door betreffende actie enige tijd kwijt.

Ook rond diezelfde tijd ging KRS ONE vol in het offensief tegen gangsta rap, het Frankensteinmonster dat hij zelf had helpen creëren. Hij dist onder meer Ice Cube (you heard criminal minded, and bit the whole shit!). Maar de geest was allang en breed uit de fles, en gangsta rap werd de jaren daarop alleen maar groter. Het begon KRS ONE´s andere kindje, de geëngageerde rap, zelfs ruimschoots te overwoekeren.

KRS ONE brengt tot op de dag van vandaag muziek uit. Sterker nog, er is inmiddels geen rapper die zoveel albums uitgebracht heeft als hij. Maar hij blijft controversieel. Niet zo lang geleden kwam hij nog onder vuur te liggen omdat hij de van diens voetstuk gevallen peetvader van de Hip-Hop, Afrika Bambaataa, bleef verdedigen, in weerwil van de hardnekkige berichten over grootschalig kindermisbruik door de jaren heen.

KRS ONE is vanaf dag één controversieel geweest. Hij kan nee zeggen en vervolgens ja doen of omgekeerd. Maar de invloed die de man heeft gehad op de miljardenindustrie die rapmuziek heet valt heel moeilijk te overdrijven. Zonder hem was het wellicht een hele andere richting opgegaan. Er is geen rapper die zoveel inhoud gegeven heeft aan zijn teksten. Samen met Chuck D van Public Enemy heeft hij de grens van Hip-Hop verlegd: Hip-Hop bleef niet beperkt tot de muziek, de graffiti en het breakdancing, maar werd eveneens een cultuur van grote ideeën. Allerlei onderwerpen waarvan voorheen gedacht werd dat ze onmogelijk met de (Zwarte) jeugd te bespreken waren werden gemeen goed.

DJEHUTI-ANKH-KHERU

This entry was posted in The Grapevine Publications. Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *