Europa gereduceerd tot crypto-kolonie


Onlangs heeft het Pentagon een rapport gepubliceerd waarin geconcludeerd wordt dat het Amerikaanse imperium in verval is. Dat het Amerikaanse imperium in verval is, is opzich geen nieuws. Wel is het nieuw dat het imperium dat nu zelf erkent. Voor de goede orde, na de Tweede Wereldoorlog ontstond er dus een wereldorde onder auspiciën van de VS (of wellicht beter gedefinieerd, een Anglo-Amerikaanse elite). Dat was de facto het Amerikaanse imperium. De grote list was dat de Amerikanen hun imperium geen imperium noemden, waardoor menig vazalstaat de illusie had soeverein te zijn. De jure waren allerlei landen inderdaad onafhankelijk. De facto waren zij echter onderdeel van het Anglo-Amerikaanse imperium. Zij dienden netjes in de pas te lopen. Zo niet dan zwaaide er wat. Als het er op aankwam bleken slechts weinig landen echt onafhankelijk te zijn. Desondanks, bepaalde brave crypto-koloniën blijven bevreesd om zich los te rukken van het juk van een Washington in verval…

Zbigniew Brzezinski gaf in zijn boek The Grand Chessboard (1997) reeds aan dat het aandeel van het BNP van de VS in relatie tot het mondiale BNP sinds de Tweede Wereldoorlog gestaag is afgenomen. Zo beschikte de VS gedurende het grootste deel van de 20e eeuw over zo´n 30% van het mondiale BNP, en in 1945 zelfs zoveel als 50% (!) van de welvaart die de wereld produceerde. Als een land over zulke astronomische welvaart beschikt dan kan het makkelijk kapitalen spenderen aan militair materieel en activiteiten om de vazalstaten te intimideren. Omgekeerd, naar gelang de welvaart van een land afneemt is het minder in staat om het meest formidabele leger ter wereld te onderhouden. Andere staten gaan steeds meer in staat zijn om in militair opzicht tegenwicht te bieden. Meerdere landen zijn immers economisch in opkomst. China is de VS zelfs voorbijgestreefd als land met ´s werelds grootste economie.

Bovendien is de raket-en stoorzendertechnologie van Rusland verder ontwikkeld dan die van de VS. Bovenal schijnt Rusland recentelijk grote stappen te hebben gemaakt op het gebied van de subversieve actie (indirect een regime omver werpen). Zo verkondigde de Russische Minister van Defensie op 27 februari in het Russische parlement dat Rusland heden ten dage eensgelijk de VS in staat is om kleurenrevoluties te organiseren (middels een misleide massa op ´democratische´ wijze een land overnemen).

Los van het feit dat het gezien haar dalende aandeel in het mondiale BNP steeds moeilijker wordt het best bewapende leger allertijden te onderhouden, en dat andere landen op militair gebied stappen maken, is de grootte van het defensiebudget van de VS nimmer evenredig vertaald in militaire overwinningen. Na de Tweede Wereldoorlog heeft de VS opvallend veel oorlogen verloren. De Vietnamoorlog voorop, de proxy-oorlog in Angola, de oorlog tegen de Somalische warlord Aideed, de tweede Irakoorlog (eindstand: er kwam een regering aan de macht die pro-Iran is). Vooralsnog kan de VS eveneens de proxy-oorlog contra Syrië niet winnen. Dan hadden we nog niets gezegd over het grootste Amerikaanse debacle uit de geschiedenis, de oorlog in Afghanistan. Na zestien jaar oorlogvoeren is geen van de gestelde doelstellingen gehaald. Niettegenstaande dat de VS meer geld in de Afghanistanoorlog heeft gestoken dan in het naoorlogse Marshallplan om Europa weer op de been te helpen. Het almachtige imperium kan haar oorlogen tegen de Taliban en verscheidene andere ´schurkengroepen´ nu al niet winnen. Dus hoe gaat dat aflopen als concurrerende mogendheden definitief hebben aangehaakt?

Vooralsnog schikt de VS in ieder geval haar Westerse vazalstaten af met haar overweldigende defensiebudget. Officieel staan die Europese vazalstaten te boek als bondgenoten, daarom is het des te opmerkelijker dat vooraanstaand geopolitiek strateeg van het imperium, Paul Wolfowitz, in 1992 op papier zette dat de Europese Unie de gevaarlijkste concurrent is van de VS en dat Washington het zowel politiek als economisch zou moeten vernietigen.

Washington lijkt momenteel inderdaad een poging te wagen om de EU economisch te vernietigen. De VS legde onlangs nieuwe sancties op aan Noord-Korea, Iran en Rusland. Volgens het internationale recht mag de VS aan landen sancties opleggen waar haar eigen burgers, bedrijven en instellingen aan gehouden zijn. Probleem is echter dat de wet die betreffende sancties regelt heel imperialistisch stelt dat alle landen van de wereld aan die sancties gebonden zijn. Dus ook de landen van de EU. Dit houdt in dat de Europese bedrijven die zwaar geïnvesteerd hebben in infrastructuur om Russisch gas te verkrijgen zoals Wintershall, E.O.N. Ruhrgas, N.V. Nederlandse Gasunie en Engie geruïneerd gaan worden.

Wedermaal, Europa is nog immer erg geïntimideerd door het Amerikaanse defensiebudget, want er werd erg tam gereageerd op de economische broedermoord van de Yankees. Ondanks het feit dat Washington zo maar een dusdanig ernstig energie probleem voor ze gecreëerd heeft dat het de economische doodsteek voor de EU kan betekenen, lijkt Europa gewillig als een lammetje naar de slachtbank te gaan waggelen. Slechts Duitsland heeft woedend gereageerd. De Russische president Poetin had dus blijkbaar gelijk toen hij zei dat de Europese bondgenoten van de VS in werkelijkheid geen bondgenoten zijn, maar vazalstaten. Dat plaatst ook de bevrijding van Europa in 1944/45 in een ander licht. Het is te hopen voor Europa dat het tijdig bij zinnen komt en zich niet laat meeslepen in de valstrik van het Anglo-Amerikaanse imperium. Onder het mom van sancties opleggen aan Rusland wordt Europa zoals bepleit door Wolfowitz wellicht toch nog economisch geringeloord door het aftakelende imperium.

DJEHUTI-ANKH-KHERU

This entry was posted in The Grapevine Publications. Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *