Xenofobie of genocide?


Wetenschappers hebben een oplossing gevonden voor de overbevolking op het Caribische eiland Saba. De overbevolking van muggen wel te verstaan. Wetenschappers zijn erin geslaagd muggen dusdanig genetisch te modificeren dat ze vrijwel alleen mannelijk nageslacht kunnen krijgen. De genetisch gemodificeerde muggen beschikken over een speciaal enzym dat het DNA van het vrouwelijk x-chromosoom grotendeels vernielt tijdens de productie van sperma. Als er geen vrouwtjes meer geboren worden houdt dit in dat de malariamug op Saba binnen een paar generaties uitsterft. Dat zou een grote zegen betekenen voor de menselijke bevolking van Saba.

Eveneens kwam onlangs in het nieuws dat de mensheid wellicht hetzelfde lot beschoren is als de malariamug te Saba. Uit bijna 200 studies is gebleken dat de spermaproductie van mannen in de Westerse wereld gehalveerd is in minder dan 40 jaar tijd. Als kanttekening moet wel geplaatst worden dat dezelfde trend niet gesignaleerd is in Zuid-Amerika, Azië en Afrika, maar dat zou mede te verklaren zijn uit het feit dat op die continenten veel minder onderzoek is gedaan. Vanwege de geringe data zouden wetenschappers nog geen conclusies kunnen trekken aangaande die continenten.

De PVV lijkt inmiddels zijn pijlenregen verschoven te hebben van de islam naar Afrika. Volgens sommige rapporten zullen er in 2050 meer dan 2 miljard mensen in Afrika resideren. Geert vreest dat een tsunami van Afrikaanse immigranten de huidige bevolking van Europa zal gaan vervangen. Je zou haast gaan denken dat wijlen dr. Welsing de PVV die woorden in de mond gelegd had want ze conformeren precies met haar omschrijving van racisme.

Doch niet slechts Wilders vreest een explosieve groei van de bevolking van de niet-Westerse wereld. De elite van het Anglo-Amerikaanse imperium is al lange tijd geobsedeerd door population control. Eensgelijk wetenschappers trachten de malariamug op Saba te reduceren trachten de globalisten reeds decennia de wereldbevolking in sterke mate te reduceren. Dan gaat het om de wereldbevolking in het algemeen, maar het niet-Westerse deel daarvan in het bijzonder. Tekenend voor deze obsessie was natuurlijk de beruchte uitspraak van de Britse prins Philip (de man van koningin Elizabeth) dat mocht hij gereïncarneerd worden hij terug wil komen als een dodelijk virus om een bijdrage te kunnen leveren aan de oplossing van de overbevolking.

Het wordt ook steeds bekender dat Bill Gates onder valse voorwendselen miljarden steekt in liefdadigheid. Gates steekt nl. ook erg veel geld in de GMO-voedselindustrie, farmaceutische bedrijven (die weigeren voor niet-Westerse landen betaalbare medicijnen op de markt te brengen) en dubieuze vaccinatieprogramma´s. Maar in het algemeen is het zo dat het Anglo-Amerikaanse imperium slechts ontwikkelingshulp verschaft onder de voorwaarde dat er serieus beleid wordt gemaakt van geboortebeperking.

Hoe dan ook, vooralsnog lijkt Afrika de synthetische rampspoed te weerstaan. Alle voorspellingen van doemdenkers (of zijn het wensdenkers?) ten spijt dat Afrika te zijner tijd uit zou gaan sterven aan AIDS, hongersnood, armoede, oorlog, of wat allemaal voor Bijbels aandoende plagen niet meer, lijken zoals de kaarten er nu voor liggen 100% anders uit te gaan pakken. Als we de PVV en consorten mogen geloven dan zijn de huidige demografische ontwikkelingen in Afrika momenteel dus zelfs een grotere bedreiging dan de 5e eeuwse Hunnen voor het voortbestaan van de Westerse mens. De zionistische PVV vertolkt hiermee ironisch genoeg de mening van een hele beweging van rechtse complotdenkers dat massa-immigratie een vooropgezet plan is van de zionistische elite om de Westerse mens te vernietigen.

Het ziet er dus naar uit dat Bill Gates en consorten hun geld in een bodemloze put hebben gedonderd aangezien hun neomalthusiaanse agenda lijkt te falen. Al moeten er niet te vroeg definitieve conclusies getrokken worden aangezien we niet exact weten hoe de zaken er precies voor staan. We weten zoals gezegd niet goed of de spermaproductie van niet-Westerse mannen net zo hard daalt als dat van Westerse mannen. Ook weten we niet waarom de spermaproductie van Westerse mannen zo dramatisch snel afneemt. Vindt die afname plaats om organische of om synthetische redenen?

Om in te haken op de eventuele organische redenen, 98% van de dieren die ooit op aarde geleefd hebben zijn uitgestorven. Zou dat wellicht komen omdat diersoorten eensgelijk individuele dieren een beperkte levensduur hebben? Heeft moeder natuur bepaald dat het nu de beurt is aan de (Westerse) mens om afscheid te nemen van het faunarijk?

De synthetische redenen refereren weer aan de neomalthusiaanse agenda van het Anglo-Amerikaanse imperium. Als we het goed begrijpen wordt het voortbestaan van de Westerse mens dus momenteel van binnenuit ernstiger bedreigd dan van buitenaf. Dat houdt in dat zelfs al mocht het Pan-Europese netwerk van xenofobische politici erin slagen de immigratie vanuit niet-Westerse landen voor 100% tot staan te brengen het alles behalve zeker is dat de Westerse mens het lot van de malariamug op Saba kan ontlopen.

Wellicht is het probleem dat het netwerk van xenofobische politici sinds de jaren ´30 aankaart juist de oplossing. Adolf Hitler klaagde in de jaren ´20 al steen en been dat het internationale joodse beurskapitaal de %@?& naar de oevers van de Rijn had gebracht: de heimat van de Ariër nota bene! Die aanklacht is momenteel haast nog net zo actueel als bijna honderd jaar geleden. Niettegenstaande dat uiteindelijk zelfs xenofoben en racisten wensen dat het land waarin zij vertoeven draaiende blijft. Om daar invulling aan te kunnen blijven geven moet wellicht in de toekomst de ouderwetse lebensraum traum worden omgekeerd.

DJEHUTI-ANKH-KHERU

This entry was posted in The Grapevine Publications. Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *