Natiedeformering


Nationale geschiedenis is voor ieder volk van wezenlijk belang omdat het wellicht wel het belangrijkste instrument is ter bevordering van de natievorming. Zonder succesvolle natievorming hangt een volk als los zand aan elkaar en kan het niet functioneren als zodanig, met alle sociale, economische, psychologische en politieke gevolgen van dien. Echter, wil de nationale geschiedenis haar doel dienen dan moet de natie waarvoor het bestemd is er ook enige trots uit kunnen ontlenen. Dat houdt in dat er ook een aantal helden naar voren moeten worden geschoven. Of met andere woorden, bij een eventueel gebrek aan waarachtige helden wordt er doorgaans niet voor geschroomd om een paar schurken met een sopje te fatsoeneren om ze vervolgens op een voetstuk te zetten.

Nationale geschiedenis kan overigens net zo goed aangewend worden om het natievormingsproces te frustreren. Het is net zo goed een instrument om een volk te demoraliseren. Dit is per definitie gebeurd met gekolonialiseerde volkeren. Zij krijgen van de kolonisator een (nationale) geschiedenis voorgeschoteld die de kolonialistische verhoudingen legitimeert. In synopsis komt die geïnstrumentaliseerde geschiedenis erop neer dat de kolonisator alles kan en de gekolonialiseerde helemaal niets. Eindresultaat is dat de gekolonialiseerden geen vuist kunnen maken contra de kolonisator en de kolonisator juist zeer dankbaar is voor bewezen diensten: hen in contact brengen met de superieure Westerse beschaving.

Nederland heeft met succes de bevolking van haar (voormalige) overzeese rijksdelen in het Caribisch gebied gehersenspoeld met een gekolonialiseerde (nationale) geschiedenis. Met name de mensen van Afrikaanse afkomst zijn gaan geloven dat hun voorouders uit een continent kwamen dat slechts bewoond werd door kannibalistische woestelingen die totaal geen benul hadden van zaken als wijsbegeerte en wetenschap en geen godsdienst beleden maar afgoderij. Tot op de dag van vandaag schreeuwen Surinaamse intellectuelen op de nationale Nederlandse tv van de daken dat de slavernij een zege was, omdat men anders zo´n zielige Afrikaan was geweest ergens in Ghana of Soedan.

Naast de mythe dat de geschiedenis van de Zwarte mens aanvangt bij de slavernij is wel het psychologisch meest schadelijke dogma dat het kolonialistische onderwijssysteem heeft verspreid het verhaal dat Afrikanen de enige mensen in de hele wereldgeschiedenis zijn geweest die elkaar verkocht hebben aan derden. Want dat is het enige wat de gemiddelde Caribische persoon weet van het prékoloniale Afrika. De psychologische uitwerking van dit dogma is dat menig Caribisch persoon in ieder persoon die op hem lijkt een judas meent te herkennen. Als je graag judassen wilt zien dan ga je ze ook zien, waardoor het inferno van de self-fulfilling prophesy intreedt.

Hoe kan dit mechanisme doorbroken worden? Ten eerste moeten de Caribische intellectuelen eens verder gaan leren kijken dan hun neus lang is, en de wereldgeschiedenis gaan bestuderen. Want als ze dat gaan doen dan komen ze erachter dat Afrikanen geenszins uniek zijn, maar dat over de ganse wereld allerlei volkeren elkaar hebben verkocht voor een grijpstuiver zodra de kans zich voordeed.

Zo ontstond er na de afschaffing van de trans-Atlantische slavenhandel een levendige handel in Chinezen. De Engelsen noemden deze handel in Chinezen the pig trade (ter onderscheiding van de opiumhandel die tegelijkertijd plaatsvond). Over de hele wereld werden Chinezen enige tijd gebruikt als alternatief voor slaafgemaakte Afrikanen. Het waren Chinezen die hun eigen landgenoten massaal kidnapten en vervolgens verkochten aan Westerlingen. Zodoende is de term Shanghaied in de Engelse taal terecht gekomen. Elders hebben we erop gewezen dat de meeste slavenhalers van Algiers die Europeanen massaal tot slaaf hebben gemaakt in werkelijkheid grotendeels overgelopen Europeanen waren, en dat de Joden vooral elkaar verkocht hebben aan de nazi´s tijdens de oorlog, etc.

De reden waarom de kolonisator er haast met geweld inramde bij de Caribische schooljeugd dat Afrikanen het enige volk in de geschiedenis van de mensheid was dat elkaar verkocht heeft aan buitenstaanders is evident. Zodoende zijn de mensen afkomstig van de (voormalige) overzeese Nederlandse rijksdelen in het Caribisch gebied belast met een perceptie van hun geschiedenis die door verraders is onteerd en helden ontbeert. Het behoeft absoluut geen betoog dat betreffende kolonialistische perceptie fnuikend is voor de natievorming. Zolang de huidige autoriteiten van de (voormalige) overzeese gewesten verzuimen de geschiedenis drastisch te laten herschrijven (plus nog een aantal gerelateerde maatregelen) zal de kolonialistische geest het ´ongrijpbare´ element blijven dat de ontwikkeling van de (voormalige) overzeese gewesten frustreert. Eensgelijk docering van de nationale geschiedenis bijdraagt aan de natievorming van onafhankelijke landen, draagt de kolonialistische geschiedenis bij tot de natiedeformering.

Dan komen we op het volgende. Er wordt de laatste jaren vaak gepleit voor de docering van het Nederlandse slavernijverleden op school, meer subsidies naar instituten die het slavernijverleden omarmen, stichting van een nationaal slavernij museum etc. Doch zelfs als de witte machtsstructuur al die eisen honoreert is de kans alles behalve denkbeeldig dat achteraf zal blijken dat de Afrikaans Caribische bevolking van Nederland van de regen in de drup geholpen is. De Nederlandse staat heeft belang bij een officiële nationale geschiedenis die de natievorming bevordert. Vindt de Nederlandse overheid een epoque waarin witte Nederlanders niet de helden maar de schurken zijn wel bevorderend voor de natievorming? Oftewel, zonder duidelijk actieplan zal de gebruikelijke kolonialistische propaganda waarmee Caribisch Nederland van oudsher geïndoctrineerd is van stal worden gehaald onder auspiciën van de leerlingen van professor emeritus P.C. Emmer. Wat de Nederlanders van Afrikaans Caribische afkomst betreft, op hen zal deze propaganda een verdere natiedeformerende uitwerking hebben…

DJEHUTI-ANKH-KHERU

This entry was posted in The Grapevine Publications. Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *