Wereldoorlog propaganda

.
Volgens de consensus in het Westen was Adolf Hitler de grootste schoft uit de wereld-geschiedenis. Dat der Adolf heel moeilijk mee kan dingen om de fairplay cup van de wereldgeschiedenis staat buiten kijf. Want de auteur van Mein Kampf heeft zich inderdaad gedragen als de vleesgeworden duivel. Desalniettemin moet het publiek gaan beseffen dat Hitler mede continu onder het vergrootglas wordt gelegd om de aandacht af te leiden van andere duivels. Eensgelijk der Adolf kwamen zij uit Europa, maar in tegenstelling tot snorremans hadden zij hun werkveld verlegd naar de geografie buiten Europa. De veel grotere attentie die historici en media aan Hitler spenderen dan aan die andere schoften suggereert wrang genoeg dat betreffenden stiekem toch vinden dat der Adolf gelijk had: het leven van de mensen buiten Europa is blijkbaar minder waard.

Los van het voorgaande, Hitler behoort zonder twijfel tot de grootste duivels die los gegaan zijn op het Europese continent. Met de kanttekening dat hij niet op zichzelf stond. Hij was een Frankensteinmonster die uiteindelijk door de verschillende docters Frankenstein die hem gecreëerd hebben te nauwer nood weer is vernietigd. Vervolgens zijn diezelfde doctor Frankensteins zichzelf de hemel in gaan prijzen voor hun goddelijke strijd tegen de duivel…

De heersers in Londen zagen vanaf het prille begin Hitler als een grote kans. De Britten wilden nl. ten koste van alles een verbond tussen Duitsland en de Sovjet-Unie voorkomen. Hitler is altijd heel duidelijk geweest over wat hij van de communisten en de Slavische volkeren vond, dus, zo redeneerde men, met Hitler aan de macht in Duitsland is het onmogelijk dat de Duitsers en de Sovjets ooit de polonaise zullen dansen, dus laten we hem vooral aan de macht helpen. Want dan komt er gegarandeerd een nieuwe oorlog tussen onze beide vijanden: laat ze elkaar uitputten en vernietigen zodat wij zonder een schot te lossen onze wereldheerschappij kunnen bestendigen.

De Sovjets hadden iets vergelijkbaars in gedachte. In Mein Kampf geeft Hitler aan woedend te zijn over het Verdrag van Versaille, en schrijft hij dat een nieuwe oorlog met Frankrijk onvermijdelijk is. De Russen hadden iets van, Hitler houdt wellicht niet van ons, maar hij wil vooral afrekenen met de geallieerden vanwege Versaille. Laat Duitsland en de geallieerden elkaar vooral vernietigen in een oorlog. Als ze elkaar eenmaal al rollebollend vernietigd hebben dan is het een fluitje van een cent om met ons machtige Rode Leger vervolgens gans Europa onder de voet te lopen!

Zodoende was de democratische Weimar republiek gedoemd. Na de Eerste Wereldoorlog moest het een schadevergoeding betalen van $132 miljard. Maar dat lukte niet omdat het Duitsland vervolgens onmogelijk werd gemaakt om een handelsoverschot op te bouwen. Zo voerde Engeland bijvoorbeeld een invoerheffing in van 26% op Duitse producten.

De nazi´s zijn vanaf het prille begin op alle mogelijke manieren ondersteund vanuit de Angelsaksische wereld. Ideologisch, met fondsen, met hoogwaardige technische kennis, etc. De Amerikaanse eugenetica beweging verschafte de ideologie, de Anglo-Amerikaanse bankwereld de fondsen, en erkende multinationals als Standard Oil, General Motors, Ford, ITT, zorgden direct danwel indirect middels hun grootschalige investeringen in Nazi-Duitsland dat de Nazi´s hoogwaardige technische kennis in handen kregen dat hen in staat stelde een moderne oorlog te voeren.

Anderzijds, de Sovjet-Unie verschafte de voedingsbodem voor de groei van het nazisme door continu zogenaamde nuttige idioten op pad te sturen om communistische terreuraanslaagden te plegen ter destabilisatie van Duitsland. Hierdoor werd Hitler de ratio verschaft om de communisten de zondebok toe te spelen. Hitler pakte de communisten hard aan op straat. Echter, de Sovjet-Unie weigerde hun communistische broeders in hun strijd contra de nazi´s de helpende hand te bieden, diverse smeekbedes aan de Sovjet ambassade te Berlijn ten spijt. Sterker nog, Stalin heeft de Reichswehr helpen herbewapenen.

Hitler mocht alles van de Anglo-Amerikanen, behalve vriendjes worden met Stalin. Toen dat onmogelijk geachte scenario toch werkelijkheid werd op 23 augustus 1939 met het sluiten van het Molotov–Ribbentrop Pact veranderde de houding van de Anglo-Amerikanen richting Hitler als een donderslag bij heldere hemel en werd de grote vriend ineens de oorlog verklaard.

Het Russische leger was groter dan alle Europese legers bij elkaar. Stalin wachtte slechts het moment om aan te vallen af om het communisme over gans Europa te verspreiden. Wat konden de 3350 Duitse tanks nu beginnen tegen de 24.000 (!) Russische? Maar de Russen werden compleet verrast door een verrassingsaanval van de nazi´s. De Russen waren niet voorbereid op een verdedigende oorlog. Precies om die reden kon het Russische leger dat aanvallend opgesteld stond aanvankelijk compleet weggevaagd worden. Tevens plaatst dit de ´domme´ tweefrontenoorlog die Duitsland vocht in een heel ander licht: als Hitler geduldig gewacht had tot Stalin in de aanval was gegaan, dan had hij sowieso geen schijn van kans gehad. Tegenwoordig wordt zoiets ook wel een pre-emptive strike genoemd.

Uiteindelijk kon er toch afgerekend worden met “de grootste schoft uit de geschiedenis”, en kloppen zowel West als Oost zichzelf nog immer zo hard mogelijk op de borst voor de heldhaftige rol die zij gespeeld zouden hebben in het bedwingen van die ultieme schoft. Dat is een verhaal die het imago van betreffenden doet glanzen en het ego strelen. Daarom laat men ook geen gelegenheid voorbij gaan om het te vertellen. Echter, het is geenszins het hele verhaal. Meer dan zeventig jaar na de oorlog is Europa nog steeds bezet door wereldoorlog oorlogspropaganda.

This entry was posted in The Grapevine Publications. Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *