Pleur op!

“Pleur op!”, debiteerde de premier van Nederland midden in een speciaal aan hem gewijd avondvullend tv-programma. Tot recentelijk werd dergelijke categorie van lingo gediskwalificeerd als bargoens, doch anno 2016 wordt het zonder blikken of blozen gebezigd door de persoon die het hoogste ambt in het Koninkrijk der Nederlanden bekleedt. Ironisch genoeg had die andere verwilderaar van het parlementair taalgebruik wellicht toch niet helemaal ongelijk toen hij rutterde tegen de premier van Nederland: “Doe ´ns normaal man”

De premier gebruikte het bargoens om zijn eigen xenofobe verontwaardiging te uiten maar meer nog om xenofobe kiezers te trekken. Rutte refereerde aan Turks-Nederlandse jongeren die een demonstratie hielden en zich naar zijn smaak te kritisch uitten richting de toegestroomde Nederlandse pers. De oppositie wees de premier er echter terecht op dat hij nimmer witte Nederlanders die zich misdroegen geboden heeft op te pleuren. Denk bijvoorbeeld aan de Feyenoordsupporters die eensgelijk hun naamgenoten uit de 5e eeuw Rome verbouwd hebben, of het geteisem dat met alle mogelijke middelen de komst van AZC´s trachtte te voorkomen. De selectieve toepassing van bargoens door de premier kan daarom geen andere hoofdfunctie hebben dan het inspelen op de onderbuikgevoelens van het xenofobe electoraat.

Het voorgaande was overigens de voortzetting van een trend, aangezien Rutte wel vaker zonder schroom heeft laten blijken er niet naar te streven om de premier van alle Nederlanders te willen zijn. Zo heeft de voorzitter van de Ministerraad onder meer bij herhaling publiekelijk gecommuniceerd empathie en sympathie te ontberen voor de mensen die het Sinterklaasfeest wensen te verschonen van racisme. Terwijl je zou mogen verwachten dat de premier bij uitstek een voorvechter van artikel 1 van de grondwet is. Verder vond hij dat het paneel ´Hulde der koloniën´ (waarop Afrikaanse slaafgemaakten afgebeeld zijn) op de Gouden koets niet ´vernield´ mag worden. Tot overmaat van ramp zij Rutte in de gewraakte avondvullende uitzending in figuurlijke zin eveneens ´pleur op´ tegen de slachtoffers van het Nederlandse slavernij-nijverheids-complex door te verkondigen dat excuses voor de slavernij gratuit zijn. Zoals we eerder aangegeven hebben was Rutte´s voorganger ´Harry Potter´ berucht om zijn VOC-mentaliteit, maar de huidige baas kaas is evident vergiftigd met een WIC-mentaliteit.

Rutte is wellicht de belangrijkste doch zeker niet de enige Nederlandse bewindspersoon die de filosofie van de koloniale alfabetjongens verinnerlijkt heeft. Er zijn meer kapiteinen op het schip Rutte die schaamteloos witte suprematie propageren. Neem bijvoorbeeld minister Schippers van Volksgezondheid. Waar Rutte letterlijk bargoens uitsloeg als ware hij een treitervlogger, sloeg Schippers onlangs ideologisch bargoens uit door tijdens de H.J. Schoo-lezing te verkondigen dat ´onze´ cultuur beter is dan alle andere culturen die ze kent. Of met andere woorden, ze leverde eens te meer het keiharde bewijs dat het witte superioriteitsdenken nog altijd springlevend is in bestuurlijk Nederland. Wellicht is de nuance gekomen met de jaren, maar helaas niet de wijsheid. De 19e eeuwse kolonialisten waren er ook heilig van overtuigd dat de Westerse cultuur superieur is en op grond daarvan het de taak van het Westen was die onovertroffen cultuur aan de rest van de wereld met alle mogelijke middelen op te leggen. Rudyard Kipling noemde het the white man´s burden. De met ministeriële verantwoordelijkheid belaste mevrouw Schippers staat anno 2016 dus nog immer achter het concept van the white man´s burden. Echter, minister Schippers van Volksgezondheid wil toch niet beweren dat het in praktijk brengen van de vermeende white man´s burden goed was voor de volksgezondheid van de gekoloniseerden?

Het virus genaamd WIC-mentaliteit is overigens niet beperkt tot Neerlands bestuurlijke elite. De afgelopen jaren is menig onderzoek gepubliceerd over discriminatie in Nederland. Hieruit kan de conclusie getrokken worden dat discriminatie in het DNA van de samenleving is verankerd. Er wordt in alle segmenten van de maatschappij gediscrimineerd: door de politiek, op de arbeidsmarkt, in het schoolsysteem, door de wetenschap, in de literatuur, door de politie, door de media, op nationale feesten etc., en ook op en langs het sportveld. Maar dat weerhoudt het volk beslist niet van struisvogelgedrag. Daarom is het soms inderdaad beter dat een schoenmaker zich puur bij zijn leest houdt. Sommige voetballers bijvoorbeeld kunnen zich het beste zowel fysiek als mentaal beperken tot de krijtlijnen van het voetbalveld. Want alle trammalant rond racisme in Nederland ten spijt verkondigde Dirk Kuit enkele weken geleden met droge ogen het volgende in de VI: “Ik snap heel goed dat we racisme moeten voorkomen in het voetbal. Ik denk dat hier in Nederland nul racisme is, we zijn het meest multiculturele land ter wereld.” (VI 31 augustus 2016, blz. 9).

Rutte is de belichaming van Den Haag. De man is er geboren en getogen. Tevens heeft hij er dusdanig carrière gemaakt in de politieke arena dat hij het tot de meest vooraanstaande bestuurder des lands schopte. Hij is zogezegd opgegroeid aan het Hof. Des te meer kan het opmerkelijk genoemd worden dat Den Haag himself de grens tussen parlementair Haags en plat Haags vervaagt. Verbaal hooliganisme van Den Haag rechtvaardigt weer verwilderd taalgebruik van Henk en Ingrid. Anderzijds, Den Haag zette gewoon een traditie voort. Den Haag zegt diplomatiek, ideologisch, beleidsmatig, economisch, juridisch, pseudo-wetenschappelijk, etc., reeds honderden jarenlang pleur op tegen mensen van kleur. Alleen was het doorgaans gecamoufleerd in deftig Haags jargon. Verschil is dat het huidige Den Haag de communicatie van de boodschap zodanig gedemocratiseerd heeft dat zelfs de meest xenofobe stemgerechtigde tokkie het kan vatten.

This entry was posted in The Grapevine Publications. Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *